Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

(1) 100% doporučuje
Praha
Prof. MUDr. Martin FRIED, CSc. Vzdělání 1982 absolvoval FVL UK v Praze 1982 – 1989 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1-LF UK v Praze 1986 I. Specializační atestace z oboru chirurgie 1989 a 1990 Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie 1991 – 1993 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK v Praze 1991... (zmenšení objemu žaludku Praha)

MUDr. Karin Doležalová-Kormanová

(3) 100% doporučuje
Praha
Vzdělání a praxe 1999 – 2002 Promoce na – 1. Lékařské fakultě  Karlovy Univerzity, Praha; Chirurg – všeobecná chirurgie a traumatologie; Chirurgická klinika VFN, Praha 2002 - 2009 Chirurg, ISCARE, Praha od 2009 Chirurg – laparoskopická a bariatrická chirurgie, OB klinika, Praha Absolvovala řadu domácích i zahraničních stáží a výukových programů (USA, Itálie). Dlouhodobé zkušenosti v bariatrické chirurgii... (laparoskopické zmenšení žaludku Praha)

prim. MUDr. Petra Šrámková

Žádná doporučení
Praha
Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998. Po mateřské dovolené specializace na obezitologii - 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB/ zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci/ Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK-... (žaludeční bypass Praha)

ISCARE I.V.F.

(4) 100% doporučuje
Praha
Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. bylo založeno roku 1995, a to původně z důvodu poskytování služeb týkajících se především asistované reprodukce. Následně však byly služby rozšířeny o oblast plastické chirurgie, gastroenterologie a chirurgie. V současnosti patří centrum, v rámci ČR i zahraniční, k prestižním zdravotnickým zařízení. Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. nabízí: Centrum asistované reprodukce Centrum asistované reprodukce... (žaludeční bypass Praha)

ENDOCARE s.r.o.

Žádná doporučení
Praha
ENDOCARE s.r.o. ambulance pro endokrinologii, obezitologii, diabetologii a nutriční terapii. ENDOCARE s.r.o. je soukromé zdravotní zařízení, které se zaobírá endokrinologií a obezitologií. Hlavně se snaží zaměřit na krátké objednávající termíny. Také aby vše proběhlo bez komplikací v příjemném prostředí. V jejich moderních ordinacích mají vždy přátelský přístup. Věnují se zde velkému spektru poruch žláz s vnitřní sekrecí. Hlavní specializace... (žaludeční bypass Praha)