Odborníci v okolí

Více

Odborníci v okolí

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Napište nám

Recenze (1)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně již získal/a tuto recenzi

Profil - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Více o nás

Klinika plastické a estetické chirurgie v Brně je součástí FN u svaté Anny v Brně formou detašovaného pracoviště a je výukovým pracovištěm LF MU. Je jedním ze dvou akreditovaných klinických pracovišť v České republice pro postgraduální výuku a výchovu v oboru plastické chirurgie. Význam kliniky je nadregionální a v oboru mikrochirurgie je uznávána mezinárodní plastickochirurgickou komunitou (počty, technika a úspěšnost mikrochirurgických operací, dřívější pracovní aktivita přednosty v zahraničí, počty zahraničních stážistů v rámci postgraduálního vzdělávání).

Náplní zdravotní činnosti je plastická rekonstrukční chirurgie v celé šíři oboru a mezioborová spolupráce při onkologických onemocněních na hlavě a krku a při postižení brachiálního plexu, při léčbě transsexualismu. Další náplní je estetická chirurgie.

Významným programem kliniky je urgentní traumatologie - replantační chirurgie amputovaných částí končetin, boltce nosu a pod. (služba 24 hod. denně pro region Moravy).

Plánované výkony

 • Léčení vrozených vad končetin, boltce, genitálií

 • komplexní péče o vrozené vývojové vady obličeje s léčbou ortodontickou, chirurgickou a foniatrickou

 • maxilofaciální poúrazová chirurgie

 • chirurgie ruky včetně specializované rehabilitace

 • onkologická rekonstrukční chirurgie včetně mikrochirurgie na hlavě a krku, končetinách, případně i trupu

 • rekonstrukce poúrazových a vrozených tkáňových defektů včetně mikrochirurgických, rekonstrukce skeletu i měkkých tkání

 • neurochirurgie periferních nervů horní končetiny

 • chirurgické léčení kožních nádorů, chirurgická léčba parézy n. facialis

 • rekonstrukce prsou po ablacích

 • transfery motorických svalových jednotek u plegií a paréz brachiálního plexu

 • operace velkých břišních kýl

 • chirurgická léčba transsexualismu, chirurgická léčba lymfedémů

 • estetická chirurgie

Na klinice probíhá pregraduální výuka posluchačů lékařské fakulty a sester. Postgraduální výuka lékařů je zde umožňována i cizincům a je zde i školicí pracoviště pro studium typu Ph. D.

Je zde řešen projekt podporovaný IGA MZ ČR, na kterém pod metodickým vedením Lékařské fakulty MU jako hlavní spoluřešitel participuje MUDr. Igor Stupka. Tento výzkum nese název Funkční náhrada ruky po invalidizující amputaci - optimalizace indikačních kritérií přenosů prstů z nohy, resp. náhrady bioelektrickou protézou.

Přednosty kliniky byli postupně:

 • v letech 1948 – 1963 prof. MUDr. Václav Karfík, DrSc., od r. 1963 do r. 1984 prof. MUDr. Vojtěch Kubáček, DrSc., poté až do roku 1992 prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc., jehož vystřídal doc. MUDr. Jan Válka, od roku 1995 dosud vede kliniku prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Léčba křečových žil (varixů)
   Radiofrekvenční ablace křečových žil

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Pekařská 53
656 91 Brno
Česká republika