Video produkty

K osvědčenému formátu edukativních videí, kde lékaři odpovídají na nejčastější dotazy od pacientů, nabízíme natáčení několika dalších svěžích formátů.

Prezentační video

Video prezentace umožňuje představit lékařskou praxi v několikaminutovém klipu doplněném o hudební podklad. Video lze doladit vyprávěním a hlasovým komentářem moderátora nebo samotného lékaře.

Osobní prezentační video ukazuje lékaře v průběhu práce, ve volném čase, v domácím prostředí. Může obsahovat vyprávění blízkých osob, pacientů, spolupracovníků, pohledy na jednotlivá pracoviště. Profesní i životní krédo lékaře je důležitou součástí filmu.

Lze si vybrat prezentační video kliniky, které představí potenciálním pacientům, jak klinika vypadá, navozuje důvěru ukázkou moderního vybavení a interiérů. Video seznamuje diváka s lékaři a zaměstnanci kliniky. Prezentuje nabízené služby. Může příblížit i město a prostředí, kde se klinika nachází, či zajímavosti z okolí.

Délka videa: 3-4 minuty

Časová náročnost a místo: Natáčí se v průběhu 1-2 dnů v prostorách kliniky, nebo v jakémkoli jiném exteriéru či interiéru, které si zvolí lékař.

Prezentační video nabízíme v balíčku, jehož součástí je 6 FAQ videí, kde lékař odpovídá na dotazy, které nejčastěji pokládají pacienti. Každé FAQ video má cca 1,5 - 2 minuty a natáčí se ve stejný den v prostorech kliniky.

Cena balíčku: 80 000 Kč

Zahrnuje: výrobu a natáčení, postprodukci: střih, barevné korekce, hudební a zvukové zpracování, promování na portále estheticon.cz a vybraných jazykových verzích.

video


Showreel - image video

Zpravidla velmi krátká stopáž. Je velmi dynamické, poutavé, emotivní, dokreslené vhodnou, univerzální hudbou. Krátký spot kombinuje špičkové záběry běžného provozu kliniky či ordinací s komentářem shrnujícím informace o zkušenostech lékařů, nabízených službách a poloze kliniky.

Délka videa: do 1 minuty

Časová náročnost a místo: Natáčí se v průběhu 1 dne v prostorách kliniky.


Reportážní video za účasti pacientů

  • konzultace
  • ošetření
  • zkušenost

Video má podobu krátkého několikaminutového dokumentu s účastí jednoho nebo více pacientů. Souhlas pacientů s natáčením zajišťuje lékař. Film se soustředí především na komunikaci lékaře s pacientem.

Konzultace - rozhovor pacienta s lékařem v jeho ordinaci. Pacient vypráví o svých estetických problémech a představách, lékař zkoumá jeho zdravotní stav, nabízí možnosti ošetření.

Ošetření - video ukazuje lékaře v průběhu práce během ambulantního zákroku. Lékař o něm vypráví, prezentuje přístroje a prostředky, které používá. Komunikuje s pacientem a pomocným personálem.

Zkušeností - spokojení pacienti vypráví, jak jim lékař pomohl vyřešit jejich problémy a proč setkání s nim bylo pro ně výhrou. Video zachycuje jejich emoce, ukazuje výsledky zákroku, obsahuje prostřihy z prostředí kliniky.

Délka videa: 2-3 minuty

Časová náročnost a místo: Natáčí se v průběhu 1 dne v prostorách kliniky.


Video o zákroku

Má podobu několikaminutového dokumentu, který prezentuje nejen lékaře, ale i samotný zákrok. Obsahuje jak přípravu pacienta před operaci, záběry z operačního sálu a detaily prováděných úkonů, tak i odborný výklad, případně spojený s prezentací výsledků operace. Součástí filmu mohou být i dojmy pacienta. Souhlas pacienta s natáčením zajišťuje lékař. Video je možné následně doplnit o fotky pooperačních výsledků po zakončení rekonvalescence. 

Délka videa: 5-6 minut

Časová náročnost a místo: Natáčí se v průběhu 1-2 dnů v prostorách kliniky a na operačním sále. U operací s výsledky viditelnými po delším čase je možné 2 natáčecí dny rozložit v širším časovém horizontu. Klinika zajistí pro kameramana oblečení vyhovující podmínkám daného operačního sálu a zákroku.

sony 1455033 640


Den s naším kameramanem

Lékař muže získat různé záběry a jejich sestřihy dle dohody. 

Délka videa: dle individuální dohody

Časová náročnost a místo: Jeden den natáčení v prostorách kliniky nebo v jakémkoli jiném exteriéru či interiéru, které si zvolí lékař.


Kontaktujte nás

Aktualizováno: 16.6.2017