Esteticky nevyvážené obličejové rysy

Nevhodný tvar nebo velikost brady, nosu, lícních kostí nebo nesprávné postavení čelisti.

Publikováno: 1.1.2010