Jedná se o chronické onemocnění charakterizované zmnožením tukové tkáně v důsledku pozitivní energetické bilance. Obezita se stala jednou z nejvážnějších zdravotních hrozeb a je označována za civilizační nemoc. Příčin může být mnoho, za hlavní jsou považovány pohodlný životní styl, nízká tělesná aktivita a nesprávné stravovací návyky. Dalšími příčinami jsou psychologické faktory i genetické dispozice, rodinné zvyklosti. Hormonální vlivy se objevují jen u 1 % nemocných. O obezitě hovoříme při BMI vyšším než 30. Postihuje ženy i muže, ve stále větší míře se objevuje u dětí.

obezita nadvaha bricho fat abdomioplastika Základním měřítkem obezity je tzv. BMI (body mass index): BMI = hmotnost (kg) /výška2 (m). Při BMI 30-34,9 se jedná o obezitu I. stupně , při BMI 35-39,9 se jedná o obezitu II. stupně a při BMI vyšším než 40 se jedná o obezitu III. stupně. Obezita zhoršuje kvalitu života, může způsobit nejen společenské vyloučení, problémy v partnerských vztazích, práci apod., ale zejména je významným rizikovým faktorem, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných onemocnění jako jsou např. cukrovka, kardiovaskulární choroby, respirační onemocnění, artróza, kloubní obtíže, metabolické a onkologické potíže, kožní problémy.

Základem léčby obezity by mělo být vyšetření u lékaře. Léčba by měla být komplexní, jakoukoli terapii musí provázet změna životního stylu a dostatek pohybu, vhodná je také behaviorální psychoterapie. V léčbě se využívá famakoterapie, laparoskopická bandáž žaludku, tubulizace žaludku, endoskopické zavedení intragastrického balonu BIB, gastrický bypass.

Aktualizováno: 27.3.2013