Face-lift - Moderní trendy

Face-lift - Moderní trendy
Podle Estheticon.cz
2 lis 2006

Bylo období, kdy vypínání podkožních povázek při face-liftu bylo považováno za kriterium modernosti výkonu. Dle míry odvahy operatéra se provádělo uvolňování těchto povázek v různě velkém rozsahu i v místech, kde hrozilo při operaci poškození lícního nervu s následným větším či menším ochrnutím tváře, které mohlo být dočasné, ale někdy i trvalé. Byly vyvinuty i jiné operační postupy, které nevypínaly povázku (SMAS), ale přitom byly velice účinné a méně riskantní (operace podle Hoeflina).

Rozebírat zde všechny postupy, jejich přednosti a zápory, by bylo na odbornou diskuzi na jiném fóru. Zde bych chtěl jen upozornit, že větší složitost operačního zákroku neznamená vždy lepší výsledek. Komplikovaný a riskantní operační výkon často spíše uspokojí ambiciosního operatéra než jeho pacienta.Vyzkoušel jsem většinu operačních postupů, proto vím o čem mluvím. Na tomto fóru klienta zajímá především :

 1. výsledek operace-efekt
 2. umístění jizev
 3. doba léčení-návrat do práce
 4. rizika operace
 5. anestesie
 6. cena

S přihlédnutím k těmto kritériím bych chtěl upozornit na další moderní trend v provádění face-liftu, o kterém se u nás zatím moc nemluví a veřejnost o něm mnoho neví. Mám na mysli tzv. „miniliftingy“, konkrétně tzv. „MACS lift“ (v literatuře „Minimal Access Cranial Suspension“ nebo též „short scar rhytidectomy“).

Protože mám zkušenosti s prováděním faceliftu všemi způsoby a MACS lift provádím již dva roky, mohu zodpovědně uvést že:

 1. výsledky jsou velmi pěkné, často lepší než u klasického SMAS liftinku
 2. jizvy jsou jen před uchem a ve vlasaté části spánkové krajiny - nesahají za boltec
 3. doba léčení je v průměru 7-10 dnů
 4. rizika operace jsou minimální - je vyloučeno poškození lícního nervu
 5. ve většině případů operaci provádíme jen v lokálním umrtvení
 6. cena je nižší než u klasického faceliftu, zejména o náklady za anestesii.

V dnešní hektické době, kdy často „čas jsou peníze“ , bude spíše poptávka po výkonech s dobrým efektem, minimálním rizikem a přitom rychlým návratem do zaměstnání. Myslím, že MACS lift tato kriteria splňuje.

Ukázka efektu u třech způsobů face-liftu:

- SMAS lifting, Operace podle Hoeflina, Minilift

smaslift-pred

SMAS lift pred

smaslift-po

SMAS lift po

 

minilift-pred

Minilift pred

minilift-po

Minilift po

 

hoeflinlift-pred

Operace podle Hoeflina před


hoeflinlift-po

Operace podle Hoeflina po


Informace, které se objevují na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit vztah mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty nebo služby.