Plastická operace nosu a dýchání

Autor:

Před nedávnou dobou proběhla v tisku zpráva o zhoršeném dýchání pacientky operované před mnoha lety pro těžší kosmetickou vadu nosu. V této souvislosti vystoupila do popředí otázka, zda plastika nosu může vést v odstupu několika let k potížím spojeným se zhoršeným dýcháním.

Jednoznačně lze říci že ne. Zhoršené dýchání nosem je totiž způsobeno vybočením nosní přepážky různého stupně s kterým se člověk narodí, nebo které vznikne v důsledku úrazu. Operace vybočené nosní přepážky je relativně jednoduchý výkon, na rozdíl od kosmetické úpravy zevního nosu a spadá výhradně do kompetence ORL lékaře. Protože plastický chirurg řeší pouze zevní tvar nosu a nikdy nezasahuje  při operaci do kostěnné nosní přepážky, nemůže ani způsobit zhoršené dýchání, jak  bylo  z neznalosti autorů  v některých mediích uvedeno. Nelze však vyloučit postupné narůstání původních dýchacích obtíží podmíněných již dříve vybočenou nosní přepážkou v průběhu několika  let po  operaci, jak tomu často bývá i u nosu neoperovaného. Pokud je nosní přepážka rovná a nevybočená, nikdy se v průběhu let obtíže spojené s dýcháním nedostaví a to jak u nosu operovaného, tak i u nosu, který operován nebyl.

Plastický chirurg operující kosmetickou vadu nosu je zodpovědný za tvar nosu, ORL lékař za jeho funkci. Úspěšnost a odborná zdatnost plastického chirurga musí být proto posuzována pouze výsledným vzhledem a tvarem nosu po operaci, nikoli dýchacími obtížemi. Desinformace a navádějící mystifikace laické veřejnosti vycházející ze zásadní neznalosti problematiky a profesního selhání autorů článků je proto odsouzeníhodná  a těžko pochopitelná.

Dle mého názoru, jak těžký a neomluvitelný nonsens zmíněných redaktorů to byl, potvrzuje i deník Šíp na svých internetových stránkách www.deniksip.cz z 11.7.07.

Aktualizováno: 14.9.2009

Plastika nosu (Rhinoplastika) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní