Prsní implantáty doživotně? Ano, ale…

Máte před zákrokem?

Vyplňte krátký dotazník a pošlete nezávaznou poptávku až 4 specialistům na tento zákrok. Díky dotazníku snadněji získáte konkrétní odpověď od špiček v oboru – rychle a zdarma.

Máte po zákroku?

Sdílejte své zkušenosti v rychlé anketě a pomozte ostatním se lépe rozhodnout.

 1. Step 8
 2. Step 9
 3. Step 10
 4. Step 11
 5. Step 12
 6. Step 13
 7. Step 14
 8. Step 15

Jakou máte velikost prsou?

Jakou velikost prsou byste chtěla mít?

Jaký tvar prsou preferujete?

Jak byste nejlépe označila váš stav prsou?

Kterou značku implantátů preferujete?

Kdy by měla operace proběhnout?

Pomohla by vám v rozhodování možnost platby na splátky?

Chtěla byste se připojistit na případné komplikace po zákroku?

Téma poskytnutí doživotní záruky na výrobky nejrůznějšího druhu neoddiskutovatelně proniká i do medicíny. Na rozdíl od všech jiných oblastí však v medicíně hraje významnou roli skutečnost, že lidské tělo je nevyzpytatelné a nikdy nelze jednoznačně říct, jak na cizorodý materiál zareaguje. To platí i o prsních implantátech. Jak je to s doživotní zárukou a skutečnou životností jejich jednotlivých typů?

Doživotní záruka

Na kráse a životnosti nového poprsí se podílí celá řada vlivů, jako jsou hormonální změny, životní styl ženy nebo péče, kterou klientka svým prsům věnuje. Z tohoto důvodu ani úspěšná rekonvalescence nezaručuje dokonalý vzhled poprsí po celý zbytek života. Pokud se žena pro plastickou operaci rozhodne, musí počítat s tím, že bude bezpodmínečně nutné o nové prsy po celý život pečovat. Při rozhodování pro plastickou operaci je proto vhodné, aby měla alespoň základní informace o záruce na zvolený typ implantátů

Většina firem nabízí takzvanou doživotní záruku. Některé informace o této záruce budí dojem, že po operaci a rekonvalescenci získává klientka produkt, který bude moci doživotně využívat ve špičkové kvalitě. „Málokterá žena si uvědomuje, že ani od nejkvalitnějšího prsního implantátu nelze zcela očekávat, že bude bezproblémově sloužit po celý život. Doživotní záruka neznamená, že se vztahuje na všechny případy poškození a komplikací. A také to neznamená, že už nikdy nebude třeba implantáty vyměnit nebo prsa poopravit. To platí zejména, proběhne-li po augmentaci těhotenství a kojení.“ říká MUDr. Dušan Záruba, primář Ústavu estetické medicíny v Praze.

kapsula-a-implantat-po-extrakci
Kapsula a implantát po extrakci - foto z archivu MUDr. Davida Tomáška

Prsní implantáty se vyrábějí z velmi odolného materiálu a jejich zničení je téměř nemožné.Většinou lze doživotní záruku uplatnit na rupturu implantátu kvůli výrobní chybě. Řada firem následně poskytuje nové implantáty zdarma. Pouze některé však pamatují i na náklady, které s sebou výměna takto zničeného implantátu přináší. Cena reoperace na pracovišti, kde byly implantáty voperovány, je většinou nižší než na nově zvoleném pracovišti. Při reoperaci se obvykle započítávají pouze nezbytné výlohy, jakými je hospitalizace, materiál spotřebovaný při zákroku a léky. Klinikám a lékařům obvykle záleží na dobré pověsti, a proto svým klientkám, které u nich absolvovaly první operaci, neúčtují práci chirurga. I přesto se celkově tyto náklady mohou vyšplhat na desítky tisíc korun, s čímž mnoho žen nepočítá.

Další skutečností, která může být na doživotní záruce zavádějící, je fakt, že se vztahuje pouze na poškození implantátů. Což však většinou zahrnuje jen velmi malé procento z celkového počtu reoperací. „Hlavní příčinou reoperací bývají spíše pozdní pooperační komplikace jako je například kapsulace. Kapsula se však může z různých příčin vytvořit i mnoho let po operaci. V takovém případě je nezbytné kapsulu uvolnit, výměna implantátu je nutná, dojde-li vlivem kapsulace k zeslabení pouzdra implantátu. Klientka pak musí k ceně nezbytné za hospitalizaci, léky a operační materiál připočítat i cenu implantátu.“, upřesňuje primář Záruba.

Vývoj a změny tvaru prsu jsou během života normální, mění se jak prsy bez implantátů, tak s implantáty, proto je někdy nutné vzhled poprsí upravit. Mnohdy postačí pouze drobná modelace, jindy je nezbytné zvolit odlišný typ implantátů. I v tomto případě je nutné uhradit implantáty v plné výši.

elevace-implantatu-kapsula-vlevo-pred-a-po
Elevace implantátu (kapsula) vlevo před a po operaci - foto z archivu MUDr. Davida Tomáška

Pokud se tedy pro investici do nového poprsí rozhodnete, počítejte s tím, že o nová budete muset pečovat a v budoucnu možná i opětovně investovat do další operace.

Porovnání prsních implantátů jednotlivých značek a jejich záruky:

 • Firma Mentor: Nabízí doživotní záruku, pokud bude muset být jeden z implantátů vyměněn pro porušení v důsledku výrobní chyby. V tomto případě si pacientka může zvolit jinou velikost nebo typ implantátu než původně vlastnila, ale jen pokud se tyto implantáty výrazně finančně neodlišují od původních výplní. Jestliže je cena implantátů rozdílná, musí tento rozdíl klientka doplatit. Mentor poskytuje klientkám i finanční podporu ve výši 1.000 EUR na výlohy spojené s následnou reoperací. Tento příspěvek se pacientkám vyplácí pouze do deseti let od první operace. Firma nepamatuje na případnou výměnu druhostranného implantátu, kterou si klientka musí hradit sama. Doživotní záruční program se nevztahuje na kapsulace a změny tvaru poprsí. Náhrada se neposkytuje ani pro případy ruptury implantátu při nepřiměřeném násilí nebo při nešetrném zacházení a při samotném operačním nebo reoperačním výkonu. Při využití záruky se zkoumá oprávnění reklamace, kdy je zničený implantát podroben expertní analýze.

 • Firma Sebbin: Firma poskytuje záruku 7 let na porušení obalu implantátu v důsledku výrobní chyby. V tomto případě se firma zavazuje poskytnout implantát na výměnu zdarma. Tato záruka se nevztahuje na výlohy spojené s reoperací ani na náhradní implantáty pro kapsulární komplikaci, rotaci nebo posun implantátů. Klientka si plně hradí výměnu druhostranného nepoškozeného implantátu.

 • Firma McGhan: Tato firma poskytuje od 1. 1. 2008 nový program ALLERGAN PLUS. Do programu jsou klientky po implantaci zařazeny automaticky. V tomto programu je zdarma vyměněn implantát poškozený ztrátou celistvosti obalu vedoucí k ruptuře implantátu. Dále pak je poskytován příspěvek na výdaje spojené s reoperací do výše 1.000 EUR po dobu deseti let od původní operace. Na požádání chirurga může být výměna provedena za jiný typ a velikost implantátů s doplatkem rozdílu v ceně dražšího implantátu. Na prsní implantáty implantované před 1. 1. 2008 se vztahují standardní podmínky výměny produktů společnosti Allergan.

 • Firma Nagor Ltd.: Od 1. 6. 2009 jsou klientky do doživotního záručního programu zařazovány automaticky. V tomto programu se záruka nevztahuje jen na výrobní chybu a následné porušení, ale je poskytována i pro případ kapsulárních komplikací. Při reklamaci musí klientka navštívit chirurga, který posoudí oprávněnost jejího nároku. Chirurg poté postupuje podle firemní směrnice.  Výměna druhostranného implantátu je samozřejmostí, pokud to lékař doporučí. Model a typ vyměňovaného implantátu by se měl shodovat s původním, pokud není z chirurgických důvodů navržena jiná varianta. Záruka se nevztahuje na implantáty vložené nestandardními metodami (např. endoskopickými) nebo naplněnými jinými typy roztoku než doporučuje výrobce. Firma nehradí náklady na reoperaci. Klientky operované před datem 1. 6. 2009 se musely registrovat pomocí vyplnění dotazníku a byly tak samy zodpovědné za svou registraci, kterou musely provést do 90 dnů od operace. Pokud registraci neuskutečnily, mohou nadále uplatnit jen standardní doživotní záruku na rupturu způsobenou výrobní chybou.

 • Firma Eurosilicon: Pacientky jsou automaticky zapsány do záručního programu v okamžiku implantace a záruka je jim poskytnuta doživotně. Vztahuje se na protržení díky závažné výrobní chybě a také na kapsulární komplikace, které jsou hodnoceny stupněm III a IV. Na doporučení chirurga společnost poskytne nové implantáty, jakékoliv velikosti nebo tvaru a lze požádat i o výměnu druhostranného implantátu. Ten je ovšem vyměněn jen v případě ruptury nebo kapsule díky výrobní chybě a na doporučení chirurga. Záruka se vztahuje pouze na silikonem plněné implantáty. Výlohy spojené s reoperací nejsou nijak hrazeny.

 • Firma Polytech Health and Aesthetics: Do záručního programu je nutné se jednorázově registrovat na webu.  Firma se formou doživotní záruky zavazuje k výměně silikonového implantátu v případě jeho poškození kvůli výrobní chybě, dislokaci či rotaci. Deset let od implantace silikonovými implantáty s povrchem MicroPolyurethane-foam firma poskytuje záruku i na kapsulární komplikace typu III a I. Samotná operace musí být provedena kvalifikovaným chirurgem a pomocí schválených technik a postupů, jinak nebude záruka uznána. Diagnózu ruptury nebo dislokace a rotace, popřípadě kapsulární komplikace, musí stanovit chirurg, který ženu operoval, nebo jeho zástupce na stejném pracovišti. Firma umožňuje výměnu nejen za stejný typ implantátu, ale i za implantát jiného tvaru  či velikosti. Náhrady na reoperaci ani případný druhostranný implantát nehradí.

 • Firma Arion Laboratories: Firma poskytuje zdarma doživotní záruku rozdělenou do 2 časových období a to do deseti let od operace, a nad deset let od operace. V prvním období se firma zavazuje vyměnit implantát v případě technické závady, která si vyžádá revizní operaci z důvodů ruptury, ztráty integrity pláště I kapsulární kontraktury. Pak je poskytnut identický implantát, V druhém období (nad deset let od operace) se firma zavazuje nejen k výměně implantátu z důvodu ruptury, ztráty integrity pláště a kapsulární kontraktury, ale i z hlediska estetického, bez závad na samotném implantátu. V takovém případě poskytuje jeden implantát zdarma a druhý implantát za doživotně zvýhodněnou cenu. Samozřejmostí je možnost volby rozdílné velikosti od prvních implantátů.
  Součástí nabídky je také program SERENITY s  příplatkem 200 €, který kromě standardní záruky výměny implantátů zahrnuje i náhradu 1.000 € na pokrytí nákladů revizního zákroku z důvodu ruptury, ztráty integrity pláště a kapsulární kontraktury a to do pěti let od první operace. K tomuto programu firma poskytuje ještě sizer potřebné velikosti k první operaci.  Za implantát registrovaný v  Serenity programu je v případě výměny poskytnut identický implantát.

 • Firma Silimed: Společnost nabízí program SPRP ( Silimed Product Replacement Program) pro celý život. SILIMED poskytuje náhradní implantát, pokud se povrch implantátu poškodí (ruptura, roztržení) po celý život. V případě, že jste se rozhodli pro implantáty s polyuretanovým (PU) povrchem, SILIMED navíc poskytuje po dobu 10ti let po operaci záruku na kapsulární kontrakturu (stupeň III nebo IV dle Bakera) a také na případné posunutí implantátu v těle. Neplatíte ani v případe, že si vyberete jinou velikost náhradního implantátu, pokud náhradní SILIMED implantát je stejného typu jako předchozí.

  Po operaci vyplníte osobní registrační formulář, který Silimed uloží spolu s údaji o implantátu. Každý implantát Silimedu má individuální identifikační číslo. Obdržíte záruční list a osobní registrační kartu, kterou prosím, mějte vždy u sebe. SILIMED Vás ujišťuje, že Vaše osobní údaje nebudou zneužity, budou považovány za důvěrné.

  Podrobnější informace jak postupovat, když musíte využít SPRP najdete zde

 

Shrnutí:

Jméno firmy

MENTOR

SEBBIN

MCGHAN

VIVAX Management (CZ)

Délka záruky

Doživotní

7 let

Doživotní

Doživotní

Záruka se vztahuje na

Silikony

Saliny

Silikony

Silikony

Silikony

Poškození

Ruptura

Ruptura

Ruptura

- ruptura

- kapsulární kontraktura

- ztráta integrity pláště

Úhrada reoperace

Ano

10 let 1000 Euro

Ne

Ano

10 let 1000 Euro

1.000 € na pokrytí nákladů u programu SERENITY

Výměna druhostranného implantátu

Ne

Ne

Ano v případě uznané ruptury

Doživotně zvýhodněná cena

Podmínky přihlášení se do programu

Automaticky

Automaticky

Automaticky

Automaticky, u programu Serenity příplatek

Změna tvaru (velikosti) a typu

Ano, u dražších typů pacient hradí rozdíl

Ne

Ano, je třeba uhradit rozdíl v ceně dražšího implantátu

Ano, v případě výměny po 10 letech

Jméno firmy

NAGOR

EUROSILICON

POLYTECH

SILIMED

Délka záruky

Doživotní

Doživotní

Doživotní

Doživotní

Záruka se vztahuje na

Silikony

Silikony

Silikony

Silikony

Poškození

Ruptura

Kapsula (III, IV)

Ruptura

Kapsula (III, IV)

Texturovaný povrch – ruptura, dislokace, rotace

Mikropolyuretanový povrch – ruptura, dislokace, rotace – celoživotní, u kapsulace 10 let

Celoživotní: ruptura

10 let: polyuretanový povrch – kapsulace, dislokace a rotace

Úhrada reoperace

Ne

Ne

Ne

Ne

Výměna druhostranného implantátu

Ano na doporučení chirurga

Ano

u ruptur a kapsul (III, IV) na doporučení chirurga

Ne

Ne

Podmínky přihlášení se do programu

Od 1. 6. 2009 automaticky

Automaticky

Nutná registrace, každý rok vyplnění dotazníku - jinak bude pacientka ze záručního programu vyřazena

Nutná registrace a pravidelné kontroly

Změna tvaru (velikosti) a typu

Ano, ale jen z chirurgických důvodů

Ano

Stejný typ, ale jiná velikost

Stejný typ, různé velikosti

Pozn.: Údaje poskytli jednotliví distributoři prsních implantátů, jedná se o aktuálně platné podmínky (říjen 2009 + k programu firmy Vivax doplnění v r. 2011, k programu firmy Silimed v r. 2012)

Text vznikl za laskavé pomoci prim. MUDr. Dušana Záruby.

Aktualizováno: 5.3.2012

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní