Rekonstrukce prsu aneb jak dál po rakovině mléčné žlázy

Rekonstrukce prsu aneb jak dál po rakovině mléčné žlázy
Podle Estheticon.cz
27. 11. 2011

Ačkoliv je hlavním cílem léčby tohoto zhoubného onemocnění odstranění nádoru a snížení rizika jeho možného šíření na minimum, představuje chirurgické odstranění prsu zákrok, který žena vnímá velice intenzivně. Právě obava ze vzniklé asymetrie se všemi psychosociálními důsledky je v mnohých případech příčinou pozdní návštěvy lékaře a zahájení léčby již v pokročilém stadiu onemocnění.

Rekonstrukce prsu je plastickochirurgický výkon, který vede k vytvoření prsu nového včetně prsního dvorce a bradavky. V současnosti je nedílnou součástí léčby pacientek s karcinomem prsu. S možností rekonstrukce prsu by pacientka měla být seznámena již před samotným zahájením léčby. Vědomí následné rekonstrukce prsu pomůže pacientce lépe snášet trauma spojené s jeho odstraněním i absolvování podpůrné terapie jako je ozáření, chemoterapie nebo hormonální léčba.

Podmínky a časový horizont rekonstrukce

Rekonstrukční výkon je možný provést u pacientky, která je schopná zvládnout výkon po celkové zdravotní stránce, a u které nejsou známky šíření nádoru do organismu (takzvané metastázy). Dále musí být již ukončená podpůrná léčba jako např. chemoterapie nebo ozáření a musí být určeno onkologické riziko zdravého prsu. Tato vyšetření jsou součástí pravidelných prohlídek všech pacientek s karcinomem prsu a provádí je onkolog nebo tzv. mammární tým, kde je pacientka v trvalé péči. Při splnění výše uvedených podmínek je možno přistoupit k rekonstrukci v horizontu jednoho roku.

Způsoby rekonstrukce prsu

Hlavním cílem rekonstrukce je vytvoření odpovídajícího objemu a tvaru „nového“ prsu s vytvořením dvorce a bradavky prsní tak, aby bylo dosaženo oboustranné symetrie. Způsobů jak zrekonstruovat ženský prs existuje celá řada. V zásadě je lze rozdělit do tří skupin.

První skupinu představují výkony, které rekonstruují prs pomocí silikonových implantátů, další skupinou jsou výkony, kde se k rekonstrukcí využívá vlastní tkáň pacientky (krajina břicha, hýždí, zad), třetí skupina výkonů představuje kombinaci předchozích.

Výběr metodiky se přizpůsobuje individuálně pacientce podle toho zda byla, či nebyla ozářena, podle požadované velikosti prsu, podle celkového zdravotního stavu a v neposlední řadě dle přání pacientky. Rekonstrukce prsu představuje většinou dvou až tříetapovou proceduru. Po první operaci, vlastní rekonstrukci prsu, následují již výkony menšího rozsahu jako je úprava symetrie, vytvoření prsního dvorce a bradavky.

Rizika operace

Operační výkon s sebou nepřináší větší rizika, než jaké jsou obvyklé u jiných chirurgických výkonů. Z našich zkušeností jsou tyto výkony pacientkami dobře snášeny. Nejčastější obavou pacientek, ale i obvodních lékařů, gynekologů, onkochirurgů a onkologů je riziko opětovného výskytu nádoru v krajině rekonstruovaného prsu. Z rozsáhlých klinických studií nebyl prokázán rozdíl v četnosti opětovného šíření nádoru mezi skupinou žen bez rekonstrukce a těch, které rekonstrukční výkon absolvovaly. Rekonstrukční výkon rovněž nebrání běžnému diagnostickému vyšetření. Přímo řečeno, rekonstrukce prsu neovlivní délku života pacientky, která prodělala rakovinu prsu. Avšak pozitivní vliv na psychiku pacientky je jednoznačný.

Rekonstrukce prsu v jihočeském regionu

Rekonstrukce prsu spadá do oboru plastické chirurgie. Na Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice pracuje čtyřčlenný lékařský tým, který zajišťuje veškerý servis v daném oboru pro celý region jižních Čech. Během mnoha let existence oddělení si lékaři osvojili kompletní spektrum ve světě využívaných rekonstrukčních postupů, které zahrnuje užití prsních implantátů, místních lalokových plastik až po nejnáročnější rekonstrukce využívající přenosu volných tkáňových celků ze vzdálených krajin těla pomocí mikrochirurgické techniky.

Operační zákroky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

(Autor: Mudr. Pavel Kurial – plastický chirurg, oddělení plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.)

Získejte cenovou nabídku jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.