Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlas se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých společnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, se sídlem na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, a to v rozsahu nutném k poskytování služeb na webových portálech provozovaných touto společností (tj. v rozsahu nezbytném k stanovení, vytvoření obsahu, úprav, zrušení a plnění služeb) a v souladu se zásadami soukromí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, dále souhlasím s tím, že správce je případně oprávněn předávat mé osobní údaje ke zpracování i do jiných států (např. na základě smlouvy o zpracování).

Jsem si plně vědom zveřejnění a souhlasím s zveřejněním mých osobních údajů na mém profilu a v souvislosti s publikovanými příspěvky.

Prohlašuji, že jsou mi známy podmínky zásad ochrany soukromí obsahující možnost zpřístupnění mých osobních údajů viz link: https://www.estheticon.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-registrace-klasicka

Aktualizováno: 27.5.2016

Důležité odkazy
O nás
Propagace
Pravidla
Užitečné tipy
Pro novináře
Volné pozice