Souhlas se zpracováním osobních údajů (registrace klasická)

1/ Udělujete tímto souhlas společnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, se sídlem na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno nebo přezdívka (Vaše skutečné jméno není vyžadováno)
 • E-mail
 • IP adresu

2/ Pro dokončení Vaší registrace je potřeba potvrdit Vaši emailovou adresu (double opt-in) proklikem na odkaz v emailu, který Vám pošleme při odeslání formuláře. Po úspěšném potvrzení emailu máte v rámci uživatelského profilu nad rámec v bodu 1 uvedených osobních údajů možnost přidat další osobní údaje, s jejichž zpracováním dáváte ve smyslu Nařízení Správci souhlas:

 • Profilový obrázek (avatar)
 • Celé jméno
 • Telefon
 • Země
 • Region

3/ Tyto osobní údaje zpracovává Správe následujícím způsobem:

 • Jméno a profilový obrázek budou publikovány u Vašich příspěvků v diskuzním fóru nebo při publikaci Vašich zkušeností s lékařem nebo zákrokem.
 • E-mail slouží jako uživatelské jméno pro přihlášení uživatele. Váš e-mail nebude nikde zveřejněn. Na tento email Vám po jeho potvrzení nebudeme nic dalšího posílat pokud se dál nezapojíte do fungování komunity na portálu. Pokud budete přispívat do diskuzního fóra nebo publikujete zkušenost s lékařem / zákrokem, budeme Vám posílat odpovědi na Vaše příspěvky. Pokud označíte, že máte zájem o odběr novinek ke konkrétnímu zákroku nebo lékaři, budeme Vám na e-mail posílat i novinky k tomuto zákroku / lékaři.
 • IP adresu ukládáme pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Podle IP adresy předvyplňujeme zemi a region registrovaného uživatele. IP adresa není nikde zveřejněna.
 • Nepovinné údaje celé jméno a telefon jsou použity pouze v případě poptávky lékaře / kliniky formou předvyplnění poptávkového formuláře.
 • Zemi a region používáme pro relevantnější zacílení obsahu uživateli.

4/ Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku od posledního přihlášení a následně vymazány.

5/ Kromě výše uvedených osobních údajů spojených s registrací uživatele za účelem publikování diskuzního příspěvku zpracovává Správce na svých webových stránkách soubory cookies. Správa souhlasu se zpracováním cookies se nachází zde.

6/ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7/ Souhlas lze vzít kdykoliv zpět:

 • Celý Váš profil včetně všech publikovaných i nepublikovaných osobních údajů je možné smazat ve Vašem uživatelském profilu.
 • Souhlas lze odvolat i zasláním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašeho uživatelského rozhraní a smazání komunikace, dále smazání vašich příspěvků. To však za předpokladu, že zájmy Správce na zachování kopie této konverzace nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

8/ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro

Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. Poskytovatelé softwaru/IT

 • Amazon Web Services (webhosting)

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

9/ Správce má jmenovanou osobu pověřence. Jeho kontaktní údaje jsou:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha
dpo@estheticon.com

10/ Ochrana osobních údajů - veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

11/ Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU.

12/ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Publikováno: 24.5.2018