Souhlas se zpracováním osobních údajů

1/ Udělujete tímto souhlas společnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, se sídlem na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • E-mail
 • IP adresu
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu Vaší zkušenosti včetně přiložených fotografií

2/ Publikování zkušenosti vyžaduje registraci uživatele. Před publikováním zkušenosti je potřeba potvrdit Vaši emailovou adresu (double opt-in) proklikem na odkaz v emailu, který Vám pošleme při odeslání formuláře. Po úspěšném potvrzení emailu máte v rámci uživatelského profilu nad rámec v bodu 1 uvedených osobních údajů možnost přidat další osobní údaje, s jejichž zpracováním dáváte ve smyslu Nařízení Správci souhlas:

 • Profilový obrázek (avatar)
 • Přezdívka
 • Celé jméno
 • Telefon
 • Země
 • Region

3/ Tyto osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

 • Přezdívka, obsah zkušenosti včetně fotografií a profilový obrázek budou po schválení moderátorem publikovány na stránkách www.estheticon.cz v sekci pacientských zkušeností a na profilu lékaře, kliniky a dodavatelů, se kterým je Vaše zkušenost spojena, případně použity pro retargetingové oslovení návštěvníků stránek www.estheticon.cz. Tyto údaje mohou být zobrazeny i prostřednictvím widgetu “hodnocení pacientů” na stránkách tohoto lékaře, pokud tento widget využívá. Obsah zkušenosti včetně přiložených fotografií a profilový obrázek může být publikován i na Facebookovém, Instagramovém nebo Twitterovém profilu tohoto lékaře, pokud lékař používá službu sdílení na sociálních sítích. Dále mohou být zkušenosti včetně přiložených fotografií a profilového obrázku sdíleny na Facebookovém, Instagramovém a Twitterovém účtu estheticonu. V těchto případech je správcem výše uvedených osobních údajů také daný lékař, případně portál estheticon, a to rovněž na základě vašeho souhlasu. V případě sdílení na sociálních sítích se za správce vašich dat může považovat rovněž provozovatel dané sociální sítě, a to s ohledem na jeho smluvní podmínky. Dále mohou být vaše zkušenosti a fotky k nim přiložené použity jako ilustrativní obrázky v odborných článcích na portále estheticon.cz.
 • Na e-mail Vám budeme posílat reakce na Vaší zkušenost. V případě negativní zkušenosti spojené s konkrétním lékařem poskytneme tento email dotčenému lékaři pro možnost s Vámi komunikovat před zveřejněním hodnocení. Pokud jste označil/a že máte zájem o odběr novinek k zákroku, kterého se Váš příspěvek týká, budeme Vám na e-mail posílat i novinky k tomuto zákroku. Váš e-mail nebude nikde zveřejněn. E-mail slouží také jako uživatelské jméno pro přihlášení uživatele.
 • IP adresu ukládáme pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Podle IP adresy předvyplňujeme zemi a region registrovaného uživatele. IP adresa není nikde zveřejněna.
 • Nepovinné údaje celé jméno a telefon jsou použity pouze v případě poptávky lékaře / kliniky formou předvyplnění poptávkového formuláře.
 • Zemi a region používáme pro relevantnější zacílení obsahu uživateli.

4/ Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od jejich uveřejnění, pokud tuto dobu neprodloužíte. V případě smazání Vašich publikovaných příspěvků budou Vaše všechny ostatní osobní údaje zpracovávány po dobu 1 roku od posledního přihlášení a následně vymazány.

5/ Kromě výše uvedených osobních údajů spojených s registrací uživatele za účelem publikování zkušenosti zpracovává Správce na svých webových stránkách soubory cookies. Správa souhlasu se zpracováním cookies se nachází zde.

6/ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7/ V případě zpracování osobních údajů týkajících se zdravotního stavu se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je zcela dobrovolné a umožňujete jej Správci tak, že nahrajete informace a podklady vztahující se k vašemu zdravotnímu stavu na výše uvedené webové stránky. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám tímto a zároveň nahráním takovým podkladů udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

8/ Souhlas lze vzít kdykoliv zpět:

 • Jednotlivé publikované příspěvky je možné smazat přímo z jejich seznamu na Vašem uživatelském profilu.
 • Celý Váš profil včetně všech publikovaných i nepublikovaných osobních údajů je možné smazat ve Vašem uživatelském profilu.
 • Souhlas lze odvolat i zasláním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašeho uživatelského rozhraní a smazání komunikace, dále smazání vašich příspěvků. To však za předpokladu, že zájmy Správce na zachování kopie této konverzace nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

9/ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. Poskytovatelé softwaru/IT

 • Amazon Web Services (webhosting)

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

10/ Správce má jmenovanou osobu pověřence. Jeho kontaktní údaje jsou:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha
dpo@estheticon.com

11/ Ochrana osobních údajů - veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

12/ Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU, s výjimkou užití funkce sdílení na sociálních sítích Twitter a Facebook. V takovém případě mohou být data předána na území USA. Provozovatelé těchto sociálních sítí jsou aktivními členy programu Privacy Shield a předání osobních údajů je tak v souladu s Nařízením a rozhodnutím Evropské komise ze dne 12.července 2016.

 • Více o zpracování osobních údajů na síti Twitter zde
 • Více o zpracování osobních údajů na síti Facebook zde.

13/ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno: 28.3.2019