Celodenní kurz - akreditované odborné vzdělávání NOVINKY V KOMPLEXNÍM POJETÍ BRCA PROBLEMATIKY

Plastická chirurgie

  24.11.2016

     Posluchárna Kliniky plastické chirurgie 3. LF a FNKV, Šrobárova 50, Praha,

Jak jste s událostí spokojeni vy?
   Ohodnotit   

Vzdělávací kurz pro lékaře zabývající se diagnostikou, indikacemi, chirurgickou a rekonstruční léčbou BRCA pozitivních pacientek, především pro genetiky, onkology, chirurgy, plastické chirurgy a gynekology, kteří přijdou s touto problematikou do kontaktu.

Celodenní kurz - akreditované odborné vzdělávání NOVINKY V KOMPLEXNÍM POJETÍ BRCA PROBLEMATIKY

Kurz pořádaný pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. a ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D.

Pořadateli a garanty kurzu jsou: 

  • Klinika plastické chirurgie 3. LF UK
  • FNKV Chirurgická klinika 3. LF UK a
  • FNKV Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF Uk a VFN

Termín konání kurzu: 24.11. 2016, od 8:30 - 16:30 hod.

Místo konání: posluchárna Kliniky plastické chirurgie 3. LF a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10

Sekretář kurzu a kontaktní osoba: MUDr. Lucie Zárubová, tel: +420 775 210 545

Přihlášky zasílejte na email: lucie.zarubova@fnkv.cz

Program kurzu

 Loňský ročník kurzu: MASTEKTOMIE - z pohledu následného rekonstrukčního výkonu

Místo konání akce

Adresy

Adresa
Šrobárova 50
100 00 Praha
10

 Praha   

Diskuze k tématu

Potvrzení účastníci
Organizátor
Sekretář kurzu a kontaktní osoba: MUDr. Lucie Zárubová, tel: +420 775 210 545
Přihlášky zasílejte na email: lucie.zarubova@fnkv.cz
www stránky organizátora
Oficiální jazyky akce
  • Česky
Obory
  • Plastická chirurgie