Zvětšení prsou vlastním tukem, MUDr. Zdeněk Pros, Perfect Clinic

Prsa lze zvětšit buď prsními implantáty anebo vlastním tukem. Vlastní tuk však nelze pokládat za alternativu implantační metodě, protože autoaugmetace je zatížena mnoha limity. Zaprvé musí být kde tuk na těle pacienta odebrat, což znamená, že u velmi štíhlých osob nelze o této metodě uvažovat. Zadruhé není smysluplné prsa tukem přeplnit kvůli většímu objemu, protože životaschopná tuková tkáń se stejně „ujme" jen v určité nevelké míře. To proto, že cévní zásobení je schopno obnovy jen v rovnoměrně rozprostřené vrstvě, která nemůže být příliš tlustá. Do prsou lze tedy aplikovat jen omezené množství tuku a přesto i tak dochází k jeho částečnému vstřebání během několika měsíců. V důsledku řečeného lze prsa vlastním tukem zvětšit maximálně o jedno či jedno a půl čísla a zákrok se musí obvykle jednou či dvakrát zopakovat.


Diskuze k tématu

Zvětšení prsou vlastním tukem (lipofilling, lipomodelace prsou) - Související videa

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní