Máte před zákrokem?

Vyplňte krátký dotazník a pošlete nezávaznou poptávku až 4 specialistům na tento zákrok. Díky dotazníku snadněji získáte konkrétní odpověď od špiček v oboru – rychle a zdarma.

  1. Step 45
  2. Step 46
  3. Step 47
  4. Step 48
  5. Step 49
  6. Step 50
  7. Step 51

Jaký problém chcete zákrokem konkrétně vyřešit?

Rád/a byste operací vyřešil/a problémy způsobené úrazem

Podstoupil/a jste již někdy nějakou operaci nosu? Jakou?

Kdy byste chtěl/a operaci podstoupit?

Pomohla by vám v rozhodování 3D vizualizace výsledku po zákroku?

Pomohla by vám v rozhodování možnost platby na splátky?

Chtěla byste se připojistit na případné komplikace po zákroku?

Autor:

Dynamická rinoplastika je název pro výkon, u kterého se upravuje hybnost špičky nosu. Špička nosu není nehybnou částí obličeje. Je to funkční jednotka složena ze tří součástí. První součástí jsou chrupavky nosu, zejména křídlové a přídatné chrupavky. Druhou částí jsou svaly, a to zvedací sval horního rtu a nosu (musculus levator labii superioris alequae nasi) a sval, který snižuje nosní přepážku (musculus depressor septi nasi). Poslední komponentou jsou skluzné oblasti nosu, tj. oblast mezi křídlovými a bočními chrupavkami, oblast kolem kostěného otvoru nosu, měkká tkáň hřbetu nosu a blanitá část nosní přepážky, tedy část, která není vyztužena chrupavkou.

Špička nosu je během mimiky ovlivněna zejména funkcí uvedených dvou svalů. První sval (zvedač horního rtu a nosu) při své kontrakci vytahuje nosní křídla nahoru. Druhý sval (snižovač nosní přepážky) pracuje v opozici a stahuje střední část nosu se špičkou směrem dolů. Tímto opozičním pohybem dvou svalů dochází k pohybu špičky nosu během mluvení ale zejména během smíchu. Nosní křídla se vysunou nahoru, špička nosu se stlačuje dolů a nos dostává lehce „zobákovitý“ tvar. U některých lidí je pak tento pohyb natolik výrazný, že působí nepřirozeně, své nositele obtěžuje.

Dynamická rinoplastika, kromě úpravy zevního tvaru nosu, řeší i tento problém zásahem do svalů nebo jejich úponů. Svaly nebo jejich úpony se v přiměřeném rozsahu přeruší a tím se pohyb špičky nosu oslabí. Přerušení svalů lze provést z řezů během operace nosu, někdy je nutné tyto řezy prodloužit zejména na nosních křídlech. Jsou to však řezy umístěné na vnitřní straně nosu. Na uvolnění svalu, který snižuje nosní přepážku, se někdy používají řezy umístěné v ústech v klenbě mezi horním rtem a dásní.

Při předoperačním vyšetření je nutné zaměřit se na to, které svaly se podílí na pohybu špičky více, zda je pohyb špičky symetrický, a který pohyb špičky vlastně vadí. Vytažení křídel nosu nahoru během mimiky většinou není nežádoucí, spíše naopak. Výrazný pokles špičky nosu dolů však vadí velice často. Proto u většiny klientů není nezbytné zasahovat do funkce svalu, který zvedá horní ret a nos, a stačí se zaměřit na sval, který snižuje nosní přepážku.

Jsou i klienti, kteří nežádají úpravu tvaru nosu, pouze jim vadí nepřiměřený pohyb špičky nosu. V tom případě se nemusí nos operovat a dá se zasáhnout do funkce svalu popisovaným řezem v klenbě mezi horním rtem a dásní. Další alternativou je aplikace botulotoxinu (Botox, Dysport) do uvedených svalů. Nevýhodou tohoto postupu ale je, že efekt je dočasný a při použití nepřiměřené dávky botulotoxinu, nebo u citlivých jedinců, může dojít k ovlivnění pohybu horního rtu, co vadí při mluvení a úsměvu. Stejný nepříznivý efekt může vzniknout při nesprávné technice aplikace botulotoxinu.

Dynamickou rinoplastikou se většinou dosáhne žádaného efektu. Je to technicky poměrně nenáročný doplněk ke klasické rinoplastice, nelze ho však podceňovat. Největším problémem je samozřejmě odhadnutí rozsahu uvolnění svalů a provedení výkonu tak, aby byl výsledek symetrický.

Aktualizováno: 1.12.2013

Plastika nosu (Rhinoplastika) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní