Endoskopická operace syndromu kubitálního kanálu

Autor:

Syndrom kubitálního kanálu je druhá nečastější kompresivní neuropatie horní končetiny. Jedná se o útlak ulnárního nervu v oblasti lokte. Léčba pokročilých stavů je chirurgická. Je nutno provést uvolnění nervu v dostatečném rozsahu a nevýhodou klasické operace je velká jizva na paži a předloktí. Nyní je možno stejný výkon bezpečně a s nižším rizikem komplikací provést z malé jizvy endoskopicky.

Ulnární nerv bývá poškozen nejčastěji v oblasti lokte. Jeho poškození se projevuje brněním malíčku a prsteníčku a později jejich necitlivostí a částečnou poruchou hybnosti některých prstů a poruchou úchopové funkce ruky. Při větších poškozeních je nutno nerv uvolnit chirurgicky. To je možno provést klasicky otevřeně nebo právě endoskopicky. Operační výkon (otevřený i endoskopický) je obecně indikován u každého pacienta s klinickými příznaky postižení ulnárního nervu a s elektromyograficky prokázaným postižením pokud není konzervativní léčba úspěšná.

operace kubitalu paze
Snímek z endoskopického uvolnění ulnárního
nervu na paži

Endoskopická operace se provádí v celkové anestezii. Končetina se na přechodnou dobu zaškrtí, aby krvácení nekomplikovalo provedení výkonu a z krátkého řezu na vnitřní straně lokte se uvolní ulnární nerv. To lze z malého řezu jen v omezeném rozsahu. Proto se používá v druhé části výkonu endoskop, s jehož pomocí se uvolní nerv do poloviny paže a do poloviny předloktí, včetně uvolnění hlubokých struktur předloktí. Takto velký rozsah uvolnění lze provést klasickým otevřeným přístupem jen velmi obtížně a za cenu velké jizvy a většího poškození měkkých tkání. Nerv se ponechává v původním lůžku, jeho přesun na jiné místo, nebo zásah na kostěných výběžcích kolem nervu až na výjimky není nutný. Výkon trvá celkem cca 30 minut a je zakončen elastickou bandáží končetiny. Dlahu není nutno používat.

Po operaci se mohou vyskytovat menší podlitiny na paži a předloktí, které se však do 1 - 2 týdnů vstřebají. Protože endoskopický výkon zanechá jen 3 -4 cm dlouhou jizvu, je možno loket po několika dnech od výkonu již plně rozcvičit. Docházení na rehabilitaci tedy většinou není nutné. Rekonvalescence je po výkonu celkem 3 - 6 týdnů.

Zhruba polovina pacientů pociťuje úlevu ihned po operaci. U ostatních se úleva dostavuje v průběhu následujícího půl roku tak, jak pokračuje regenerace poškozených nervových vláken. Platí, že čím větší je předoperační poškození nervu, tím déle trvá jeho regenerace.

Každá operace může mít své komplikace. Vedle všeobecných komplikacích, které se mohou objevit po každém chirurgickém výkonu, je nutno upozornit na riziko poruchy kožní citlivosti kolem lokte, většího krevního výronu předloktí nebo paže, omezení hybnosti lokte nebo snížení svalové síly úchopu. Zcela vyloučit nelze ani recidivu obtíží při nadměrném jizvení a tvorbě srůstů v místě zákroku. Pokud chcete tato rizika minimalizovat, respektujte doporučení lékaře a nezatěžujte končetinu příliš brzy po výkonu.

Endoskopický výkon není možno provést v místním umrtvení. U pacientů, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni celkovou anestezii podstoupit tento výkon nelze provést. Další kontraindikací endoskopického výkonu je větší poúrazová nebo vrozená deformita v oblasti lokte. S větší mírou opatrnosti lze výkon provést i po předchozích neúspěšných otevřených nebo endoskopických výkonech.

Obrovskou výhodou endoskopie je schopnost chirurga uvolnit nerv v daleko větším rozsahu než při otevřeném přístupu a z nepoměrně menšího řezu. To umožní rychlejší zhojení a rekonvalescenci a snižuje to rizika vlastní operace. Ukazuje se, že příčinou nedostatečného efektu u části pacientů po otevřeném výkonu by mohlo být nedostatečné uvolnění ulnárního nervu na paži nebo předloktí v místech relativně vzdálených od lokte. Endoskopický výkon toto riziko eliminuje.

Endoskopická operace syndromu kubitálního kanálu 1

Endoskopická operace syndromu kubitálního kanálu 1

Endoskopická operace syndromu kubitálního kanálu 2

Endoskopická operace syndromu kubitálního kanálu 2

Aktualizováno: 31.3.2016

Autor
Obsah

Související zákroky

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní