Autor:

Liftující – zvedací nitě Aptos byly vytvořeny gruzínským plastickým chirurgem Dr. Marlenem Sulamanidze s cílem zvednout padající měkké tkáně a kůži obličeje a dalších částí těla bez použití skalpelu a invazivních chirurgických zákroků.

Co to je Aptos?

Termín "aptos" je složeninou výrazu anti-ptosis, což znamená jdoucí proti poklesu. Tím i logicky určuje cílovou skupinu klientů – všechny, kteří buď začínají nebo již vykazují známky klesání obličejových tkání. Je to ideální technika pro zvednutí oblasti čela a obočí, nosoretních záhybů, ústních koutků, stejně jako vyrovnání kontury dolní čelisti, zlepšení oblasti lící, podbradku a krku.

Tento alternativní postup je nejvhodnější pro pacienty s mírnou až středně laxní pletí. Pomocí této metody lze zlepšit vzhled obličeje bez velkého zákroku a se zachováním jeho přirozenosti.

08

Indikace

Většina kandidátů na niťový lifting jsou jednotlivci nad 35 let, kteří pozorují prohlubující se nosoretní rýhy, otáčející se ústní koutky a nepravidelnost kontury dolní čelisti, tzv. "syslíky". Ideální pacient má dobrou kvalitu kůže, nepravidelný mandibulární profil, žádné nebo malé množství nadbytečné kůže. Lidé, kteří ztratili hodně váhy, nebo osoby, které trpí předčasným stárnutím, však mohou zvážit aplikaci nití i před 35. rokem.

Ne všichni s těmito znaky jsou vhodnými kandidáty na niťový lifting. Při výběru vhodného pacienta klasifikujeme typ stárnutí střední a dolní části obličeje, množství a kvalitu měkkých tkání a kůže.

  • Typ 1 hypotrofický – má malé množství objemu, propadlé tváře a před nitěmi je třeba doplnit objem v obličeji buď výplní nebo vlastním tukem.
  • Typ 2 ptotický – má klesající tváře bez nadbytečné kůže a tady pouze přesunujeme nití objem z oblasti, kam klesnul do oblasti, odkud klesal.
  • Typ 3 hypertrofický – má těžké tváře s nadbytkem objemu, nutno zvážit, jestli je nit vhodná vzhledem k tíze tváří nebo je výhodnější chirurgický facelift.
  • Typ 4 hypertrofický / ptotický – vhodný pro chirurgický facelift, je zde nadbytečná kůže a niťový lifting by byl bez efektu.

Průběh zákroku

Během konzultace před zákrokem lékař pečlivě provede estetickou analýzu obličeje a diskutuje o vašich cílech a pravděpodobném výsledku. Realistické a nepřehnané očekávání klienta je prvním předpokladem jeho spokojenosti. Pokud se aplikace nití nekombinuje s jiným zákrokem – např. liposukcí podbradku, není potřeba žádných předoperačních vyšetření.

Před procedurou si lékař označí vstupní body a linie průběhu nití, které jsou u každého pacienta voleny individuálně s ohledem na funkční anatomii a kvalitu kůže a podkoží. Poté v lokální anestezii strategicky vloží zaváděcí jehlou nebo kanylou vstřebatelnou nit opatřenou protisměrnými háčky a zářezy, které se v podkožní tukové tkáni zachytí za fixační obličejové struktury tak, aby se dosáhlo požadované podpory tkání, a ty pak zůstaly ukotveny v nové pozici. Při aplikaci nití se využívá podkožní struktury obličeje a pomocí nití v podkožní tukové vrstvě připojujeme mobilní a nemobilní struktury k sobě tím, že kotvíme ke tkáním konzistentnějším, než je tkáň tuková. Tento jednorázový zákrok trvá přibližně 45 až 60 min a může být kombinován s dalšími postupy pro zlepšení vzhledu obličeje.

O průběhu zákroku s MUDr. Monikou Kavkovou >>

Rekonvalescence

Vzhledem k tomu, že zvedání pomocí nití je minimálně invazivní procedura, bude mít klient mnohem kratší dobu zotavení než u tradičního operačního zákroku.

Pooperační pokyny snižují riziko komplikací během regenerace. V prvních čtyřech dnech po zákroku musí být obličejové pohyby omezeny, po dobu 14 dní je doporučeno vyhýbat se slunci, sauně, soláriu, stomatologickému ošetření a masáži obličeje, fyzické zátěži, cvičení a sportu.

Jelikož jsou vlákna vložena prostřednictvím minimálního vpichu, v místech propichování dochází k velmi malému krvácení. Pacienti mohou zaznamenat určité otoky a podlitiny. Tyto příznaky obvykle odeznívají během prvních 7–10 dnů. Možná je i určitá citlivost v oblasti ošetřované nití, ale jakékoliv dočasné nepohodlí může být kontrolováno pomocí léků proti bolesti, při větších kombinovaných zákrocích nasazujeme antibiotika. Pro liftování nití si vybírejte zkušeného lékaře, minimalizujete tím riziko komplikací.

Komplikace

Hematom a otok patří k zákroku a doprovází běžně a přirozeně proces hojení a není komplikací.

Ke komplikacím patří:

 • infekce a zánět
 • viditelná projekce: prosvítání nitě
 • migrace: putování nitě
 • extruze – vyčnívání nitě většinou z místa vpichu, asymetrie. Všechny tyto komplikace jsou ale řešitelné.
 • nevhodná indikace, špatná volba pacienta
 • špatně zvolená technika a hloubka aplikace
09

Viditelnost efektu po zákroku

Doba trvání se mezi pacienty značně liší. Věk pacienta, typ pleti, životní styl a péče o pleť, stejně jako celkové zdraví mohou mít vliv na konečný výsledek. Efekt se po zákroku i dále zlepšuje a může trvat 8 až 18 měsíců nebo více, v závislosti na přirozeném stavu pacienta, na typu pokožky a genetickém pozadí, na schopnosti produkovat pojivovou tkáň kolem nitě, na typu nitě. Nikoliv věk, nýbrž kvalita kůže a podkoží, typ nitě, aplikační technika, hloubka implantace a správná fixace jsou naprosto zásadní pro délku efektu.

Niťový lifting nenahrazuje chirurgický facelift a neposkytuje stejné dlouhodobé výsledky, ale je méně invazivní alternativou, kterou lze provést při lokální anestézii. Tento zákrok je alternativou omlazení obličeje, díky které lze při dokonalé znalosti principu niťového liftingu Aptos dosáhnout vynikajících výsledků. Nezanechává žádné jizvy, je méně invazivní a méně nákladná než tradiční operace facelift a doba zotavení je mnohem kratší. V každém případě je to váš lékař, který vás provede výběrem postupu a poskytne vám ty nejlepší výsledky.

Kontraindikace

 • Akutní a chronické onemocnění kůže v nebo kolem místa vpichu
 • Chronické onemocnění v akutní fázi nebo v dekompenzaci
 • Autoimunitní onemocnění
 • Hypersensitivita na komponenty
 • Těhotenství a kojení
 • Pacient mladší 18 let
 • Permanentní výplně

5 kritérií pro úspěšný niťový lifting :

 1. Pečlivý výběr vhodného pacienta a dokonalá estetická analýza obličeje
 2. Respektování a znalost individuální anatomie obličeje
 3. Pochopení procesu stárnutí, zhodnocení kvality kůže a podkoží
 4. Precizní a detailní aplikační technika
 5. Realistické očekávání pacienta a jeho podrobná informovanost o principech niť. liftingu

Popis zákroku pro naše návštěvníky připravila MUDr. Monika Kavková z BE ELITE CLINIC, která je jedinou českou mezinárodní školitelkou niťového liftingu APTOS a na niťové liftingy se specializuje, více na jejím profilu >>, kde se můžete objednat i na konzultaci.

Aktualizováno: 1.7.2019

Niťový lifting APTOS - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Niťový lifting APTOS - Ceny

PRIMED Clinic
Havířov
Ceny od 16 000 Kč
PRIMED Clinic
Ceny od 21 200 Kč
obvykle do 30 300 Kč
MUDr. Věra Terzijská
Ceny od 15 000 Kč
MUDr. Lucie Kalinová PhD.
Ceny od 20 000 Kč
obvykle do 38 000 Kč
Klinika Laser Esthetic
Ceny od 15 000 Kč
Brandeis Clinic by Lucie Kalinová
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní