Autor:

Cytokiny jsou malé signální bílkoviny. Většinou jsou produkovány buňkami imunitního systému, mohou je však produkovat všechny buňky, které mají jádro a naopak, mohou na jejich signály odpovídat. Účinek cytokinů může být přímý na buňky, nebo působí v kaskádě, kdy jeden cytokin stimuluje produkci dalšího. Působí buď v místě svého vzniku, nebo na místech vzdálených. Zjednodušeně lze říct, že cytokiny slouží ke komunikaci mezi buňkami.

Cytokinů je obrovské množství a zasahují téměř do všech dějů v organizmu. Svým účinkem na buňky mohou tyto stimulovat k činnosti, stimulují nebo naopak potlačují zánětlivé reakce, zasahují do obrany proti vzniku nádorů, regulují obranu proti virové a bakteriální nákaze, mají regulační vliv při vývinu embrya, regulují taky vývoj jedince po narození prostřednictvím růstových faktorů, ovlivňují stresové reakce buněk i organizmu, ovlivňují migraci buněk. Vztahy mezi cytokiny jsou velice složité a dají se přirovnat k rozsáhlé sociální sítí plné vazeb, bojů, pomocí a různých intrik. Bylo zjištěno, že vazby mezi cytokiny jsou mnohem složitější a komplexnější než vztahy mezi buňkami mozku.

Studium stárnutí kůže, a vlastně všech tkání, je spojeno se studiem hojení ran. Paralela zde určitě je, stárnutí je chápáno jako chronické jemné poškozování tkání, rána je jednorázové intenzivní poškození. Při obnově poškozených tkání dochází k zánětu, který vede k regeneraci, nebo reparaci tkání. Rozdíl je v tom, že při regeneraci se tkáně obnoví zcela jak vzhledově, tak funkčně, při reparaci je vidět rozdíl, tkáně se zhojí jizvou, která je esteticky i funkčně méněcenná. Studiem vlivu cytokinů na tkáně bylo prokázáno, že stárnutí je důsledek chronického zánětu a autoimunitních procesů, kde klíčovou roli hrají prozánětlivé a protizánětlivé cytokiny. Důležitá je taky rovnováha a souhra mezi prozánětlivými a protizánětlivými cytokiny. Za tuto rovnováhu odpovídají regulatorní cytokiny. Stimulací, nebo naopak potlačením funkce některých cytokinů by tedy mělo být možné ovlivnit zánět a přeneseně pak stárnutí tkání.

Proces stárnutí kůže je dán jednak geneticky, jednak vlivem prostředí, zejména UV zářením, chemickými vlivy, stravováním atd. Hlavní projevy stárnutí kůže jsou ztráta pevnosti s vráskami, suchost a celkové ztenčení kůže. Nejvýznamnějším faktorem tvorby vrásek je snížené množství kolagenu jeho ztrátou a taky jeho sníženou produkcí. Odhaduje se, že procesem stárnutí ztrácí kůže přibližně 1 % fibroblastů (buněk produkujících kolagen), 0,8 % kyseliny hyaluronové a celkově 1 % své tloušťky ročně. Fibroblasty hrají klíčovou roli, kromě kolagenu produkují celou řadu cytokinů včetně růstových faktorů. Tyto faktory zvyšují produkci kolagenu a mimobuněčné hmoty, působí protizánětlivě a zvyšují tvorbu krevních cév.

Cytokiny svým působením ovlivňují funkci a vzhled kůže. Aplikace správných cytokinů ve správném poměru do kůže může tedy zlepšit produkci kolagenu a mezibuněčné hmoty, diferenciaci buněk a tvorbu cév. Proto se v estetickém průmyslu objevily metody, které slibují využití účinků cytokinů ke zlepšení vlastností kůže.

Aplikace cytokinů může být formou mnohočetných mikroinjekcí do kůže. Procedura trvá kolem 20 minut a musí se opakovat denně v průběhu jednoho týdne. Efekt léčby se projevuje za 2 - 3 týdny, maxima dosáhne za měsíc. Účinek léčby přetrvává přibližně jeden rok. Nežádoucí účinky této procedury mohou být zejména v místě aplikace otok, zarudnutí nebo skvrny. Tyto změny by se měly upravit do týdne. Zánět je možný a dle typu vyžaduje léčbu antibiotickou, nebo antivirovou. Mohou se vyskytnout příznaky podobné chřipce, alergie je možná, ale vzácná. Před procedurou musí být klient komplexně vyšetřen, aby se vyloučily rizikové nemoci. Po léčbě je vhodné provádět krevní testy týden a tři týdny po aplikaci k monitoraci účinnosti a eventuálních nežádoucích účinků nebo vznikajících abnormalit. Procedura je nevhodná u lidí s nádorem nebo akutní infekcí, krevním onemocněním, autoimunitními nemocemi, imunosupresivní terapii, u těhotných nebo kojících žen.

Další možností je aplikace cytokinů ve formě mastí nebo krémů, séra apod. Londýnská firma OSKIA nabízí krémy s obsahem cytokinů získaných z mléka. Krémy jsou jednak k dennímu použití, ale i na noční aplikaci. Ve svých reklamách uvádí zvýšení produkce kolagenu o 40 %, zvýšení produkce kyseliny hyaluronové o 1900 %, redukce hloubky vrásek o 35 % a zlepšení jemnosti a hladkosti kůže o 17 % v průběhu 14 dnů užívání krémů. Natura Bissé z Barcelony produkuje cytokine Line kosmetiku – krémy a sérum s obsahem cytokinů a anti-aging růstovým faktorem k obnově mladistvého vzhledu kůže a rehydrataci. Podobných preparátů a firem, které je nabízí, je velmi mnoho.

Využití cytokinů s léčebným záměrem má ale celou řadu problémů. Vztahy mezi cytokiny již byly vzpomenuty s tím, že jsou nesmírně složité. Byla by iluze domnívat se, že jim rozumíme a že umíme účinků cytokinů přesně využít. Z krátkodobého hlediska snad jsme schopni dosáhnout žádaného efektu, z hlediska dlouhodobého ale nelze následky předpovídat. Dalším problémem je forma aplikace cytokinů. Cytokiny jsou malé molekuly s hmotností 8 000 – 40 000 daltonů. Pokud jsou aplikovány ve formě masti, pak menší molekuly jsou vstřebávány lépe než molekuly velké. Jako prahová velikost pro vstřebávání molekul přes povrchovou vrstvu kůže je uváděno 500 daltonů. Cytokiny jsou výrazně větší, je tedy otázkou, zda se vůbec vstřebají. Vlastnosti kůže jsou rovněž důležité, kůže více poškozená, a to i ložiskově u stejného jedince, může vstřebávat aplikované látky hůře než kůže zdravá. Nelze tedy garantovat to, že, pokud se vůbec vstřebávají, pak dojde k rovnoměrnému vstřebávání všech cytokinů ba dokonce ani to, že dojde ke stejnému vstřebávání cytokinů všude, kde byly aplikovány. Při aplikaci cytokinů do kůže dojde taky k aktivaci vnitřních cytokinů s následnými dalšími reakcemi, které je těžké předvídat. To všechno jsou jevy, které výrazným způsobem ovlivňují nebo mění účinky aplikovaných cytokinů.

Pro správnou funkci kůže a pro její mladistvý vzhled jsou potřebné nové keratinocyty, nová, regenerovaná mezibuněčná hmota (kolagen, elastin, kyselina hyaluronová) a je potřeba dodat objem zejména do dermis – hluboké vrstvy kůže. Určitě není vhodný chronický zánět s jizvením, který vede k tvorbě vrásek a povrchových nerovností, skvrn, barevným změnám apod. Když se přidají prozánětlivé cytokiny do nepoškozené kůže, dojde k zánětu, jako by kůže byla poškozena. Efekt se dostaví, aktivují se fibroblasty, produkce mimobuněčné hmoty a vznikne otok dermis. Bude dosaženo vše, co je potřeba k mladistvému vzhledu kůže. Pokud ale budou aplikovány tyto cytokiny denně, dojde k chronickému podprahovému zánětu a kromě toho kůže ztratí přirozenou schopnost aktivace svých obranných mechanizmů. Působením chronického zánětu se bude kůže poškozovat a v dlouhodobém horizontu bude způsobeno více škody než užitku. Kůže bude sice ze začátku vypadat svěží, bude ale rychleji stárnout. Přidání protizánětlivých cytokinů do kůže by teoreticky mělo utlumit chronický zánět a zpomalit stárnutí kůže. Zda k tomu dojde, kolik a jakých cytokinů je potřeba dodat, však nelze odhadnout a asi není správné se domnívat, že jeden krém s obsahem cytokinů je vhodný pro všechny typy kůže. Taky může dojít k utlumení obranné reakce na škodlivé vlivy, které pak mohou kůži poškozovat a vést sekundárně k jejímu stárnutí, nebo dokonce k závažnému poškození v případě bakteriální nebo virové infekce.

Kosmetické přípravky s obsahem cytokinů mají tedy jistá úskalí. Efekt aplikovaných cytokinů nelze garantovat v krátkodobém horizontu a v dlouhodobém už vůbec ne. Je proto rozumné proklamované účinky kosmetických přípravků s obsahem cytokinů brát s velkou rezervou a opatrností.

Aktualizováno: 22.4.2016

Autor
Obsah

Antiaging - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Příjemné ošetření

Spokojený/á     

Klinika nejlepší kvality. Byla jsem na ošetření u Dr. Neparidze, která je velmi milá a velmi mi pomohla. Budu se těšit na další setkání s Vaší klinikou i paní doktorkou.

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní