Působí na pozici školského zástupce přednosty ve FN Na Bulovce a také v Lékařském domě Praha 7. Je držitelem řady přestižních ocenění. Absolvoval několik odborných stáží a kurzů u nás i v zahraničí.

Navigace

  • Úvod
  • Lifting tváří
  • Úprava je v některých případech možná i miniinvazivně
  • Kontraindikací

Úvod

Gravitační změny v obličeji, pokles tváří, se projevuje při snížení elasticity pokožky, obvykle po 40. roce věku, výrazně pak po 60. roce. To je věk, kdy klienti přichází nejčastěji k plastickému chirurgovi na konzultaci k možnosti korekce tohoto stavu.

Lifting tváří

Lifting tváří

Liftingem tváří rozumíme lifting střední etáže obličeje, kdy již začínají být viditelné lehčí projevy povolené pokožky. Jde o standardní operaci, které se provádí již více jak 100 let a má řadu výhod pro osoby, které chtějí vylepšit svůj vzhled, necítí však potřebu podstupovat tak velký zákrok, jako je plný facelift. Jde o bezpečný zákrok, který má minimum komplikací a klient jej může podstoupit jak v celkové, tak místí anestezii.

Liftingová operace tváří prodělala během let několik změn a v dnešní době sestává ze dvou zásadních komponent, a to vypnutí kůže a vypnutí svalově vazivového aparátu pod ní. S ohledem na místní nález je veden řez ve tvaru písmene S a jeho modifikace (písmene omega) ze spánkové krajiny před boltcem a za něj. Tkáně pod kůží i nad ní jsou dnes obvykle sešívány vstřebatelnými stehy.

Úprava je v některých případech možná i miniinvazivně

Úprava je v některých případech možná i miniinvazivně

Úprava je v některých případech možná i miniinvazivně. Modifikací zákroku je S-lift (minilift = méně invazivní vypnutí), popřípadně neck-lift, kdy se operatér zaměřuje více na krajinu krku. V některých případech, při vhodné indikaci, lze liftingového efektu v oblasti tváří docílit i neinvazivně, pomocí liftingových nití (resp. mezonití).

Pokud volíme operační řešení střední etáže obličeje, bývají jizvy na hranici vlasové linie, v oblasti spánku, nebo podle možností až za ní. Po úplném zhojení nejsou jizvy tedy nikterak výrazně patrné.

Výsledkem liftingové operace tváří je zlepšení stavu v podobě napjatější pokožky kolem lícních kostí, pozvednutí koutků úst a redukci mimických vrásek. Avšak ideálu při srovnání se stavem ve věku 20 - 30 roků však dosáhnout nelze. Efekt operace je individuální, vždy záleží na konkrétní dispozici klienta. Rozdíl před a po zákroku je patrný vždy, přetrvání efektu však záleží na kvalitě tkání, pooperační péči a režimu, ale též na životosprávě a celkovém životním stylu klienta.

Operace trvá obvykle do dvou hodin a pacient ji může podstoupit v lokální nebo celkové anestezii, dle jeho aktuálního zdravotního stavu a přání. Po zákroku v místním znecitlivění je hlavní výhodou možnost odchodu do domácího léčení ještě v den operace, nevýhodou pak psychické nároky spojené s bolestí při aplikaci injekce pro znecitlivění. Při celkové anestézii je nutná většinou jednodenní až dvoudenní hospitalizace. Někteří pacienti mohou po celkové anestezii trpět pooperační nevolností.

Po ukončení zákroku a odeznění účinku lokální anestezie cítí klient bolest, která však do 2-3 hodin odeznívá. Podávání analgetik ještě potíže zmírní. Otoky a drobné krevní výrony, které často následují, nejsou komplikací, ale běžnou součástí pooperačního průběhu a brzy odezní. Bezprostřední pooperační omezení pro klienta spočívá v omezení mimiky obličeje, žvýkání a v desinfekci rány.

Při odchodu klienta do domácí péče se odstraní drénky, které je po výkonu vhodné použít. Obvaz hlavy, popřípadě tzv. obličejová maska, se doporučuje následně pro 1. týden po zákroku. V pooperačním období po odstranění stehů je vhodné pro dlouhodobý efekt ještě podepřít tkáně návlekem pod bradou, a to alespoň na několik hodin denně. K osobní hygieně doplňme, že mytí vlasů je možné vždy po týdnu od operace a první použití make-upu také po uplynutí této doby.

Pacient by měl počítat s nutností pracovní neschopnosti v délce 1 - 3 týdnů, dle povahy jeho profese a společenské angažovanosti. K plné fyzické zátěži, vč. sportovních aktivit, je možno se vrátit po 2-3 týdnech, po úplném zhojení. Pacient by se měl vždy řídit doporučením svého operatéra.

Kontraindikací

Kontraindikací výkonu je nerealistické očekávání výsledku operace a samozřejmě též celkový špatný zdravotní stav pacienta, infekce či jakékoli probíhající akutní onemocnění, které by mohlo zhoršit pooperační hojení a rekonvalescenci.

Co se týká rizik spojených s operací, tato nevybočují nad rámec běžných rizik spojených s podstoupením jakékoholi jiného chirurgického výkonu, tj. krvácení, pooperační infekce či špatné hojení.

V případě potřeby, v průběhu let je možné výkon znovu opakovat. Jsou země a profese, kde tento zákrok je součástí systému péče o vzhled. V některých případech lze lifting tváře provést současně v kombinaci i s jiným výkonem (např. úpravou očních víček - blefaroplastikou). Je však třeba uvést, že kombinace výkonů během jedné operace vždy přináší vyšší riziko. Kombinace více jak dvou operačních výkonů se již nedoporučuje.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."