Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.

Navigace

  • Úvod
  • Co jsou to obličejové implantáty?
  • Anestezie
  • Postup operace
  • Jste vhodným kandidátem pro profiplastiku?
  • Před profiplastikou
  • Po profiplastice

Úvod

Estetická nevyváženost obličejových rysů, nevhodná velikost nebo tvar brady, nosu, lícních kostí nebo vadné postavení čelistí může negativně ovlivnit celkovou vizáž člověka. Profiplastika je cestou k získání esteticky vyvážených rysů obličeje.

Obličejové implantáty

Co jsou to obličejové implantáty?

Obličejové implantáty slouží k doplnění objemově nedostatečně vyvinutých částí obličeje a tím ve svém výsledném efektu k dosažení lepších estetických proporcí obličeje.Používají se například ke zvětšení brady, zvýraznění lícních kostí nebo k doplnění profilově nevýrazného (např. tzv. sedlovitého nosu). Existuje mnoho druhů implantátů, vyrobených z různých materiálů. K doplnění objemu lze také využít vlastní tkáně jako je např. kost, chrupavka, apod.U mladších věkových kategorií se většinou pomocí implantátů řeší nevyvážené proporce dané vývojem obličeje (genetické dispozice, vrozené vady) či následeky poúrazových změn. U starších klientů se v naprosté většině případů jedná o operace korigující změny spojené se stárnutím obličeje. Implantáty jsou tak často doplňkem k jiným operacím řešícím tuto problematiku jako je např. facelift.

Anestezie

V některých případech je možné použítpouze lokální anestézii v kombinaci se sedativy. V průběhu operace budete při vědomí, ale budete uvolnění až spaví a nebudete cítit žádnou bolest. Ve většině případů se však častěji tyto zákroky provádí v celkové anestézii.

Postup operace

Postup operace

V závislosti na typu zákroku, tedy hlavně oblasti, kam je implantát vkládán, může operace trvat v průměru 30 minut až 1 hodinu.

Vložení bradového implantátu se většinou provádí z vnitřní strany dolního rtu. Řez je veden mezi stěnou dolního rtu a čelisti a ve výsledku tak není žádná viditelná jizva. Implantáty určené k objemovému zvýraznění lícních kostí jsou vkládány do této oblasti většinou také z úst a to cestou mezi horním rtem a čelistí. Lze však také využít řezu před ušním boltcem, pokud je tento zákrok kombinován s liftingem obličeje. V případě zvýraznění a doplnění nosního hřbetu je nosní implantát vkládán cestou řezů používaných při plastické operaci nosu, viz rinoplastika, tedy ve většině případů skrytých uvnitř nosních dírek. Implantáty mohou být po operaci fixovány ve své poloze pomocí náplastí sádry či obvazů, aby nedocházelo k jejich posunu a mohly se tak bezproblémově vhojit do okolních tkání.

Jste vhodným kandidátem pro profiplastiku?

Jste vhodným kandidátem pro profiplastiku?

Plastické operace v oblasti obličeje mohou zlepšit váš vzhled, pozvednout sebevědomí, ale nezmění vás k dokonalosti ani nezpůsobí, aby k Vám lidé přistupovali jinak. Než se operaci rozhodnete podstoupit, promyslete si pečlivě vaše očekávání a prodiskutujte je s vaším chirurgem. Pacienti tak mohou být v mnoha případech překvapeni, že lidé v jejich okolí nepoznají, že podstoupili nějakou operaci. Nicméně změnu k lepšímu registrují, ale nemusí ji nutně přisuzovat operačnímu zákroku. Vhodným kandidátem jsou nejenom fyzicky zdraví, ale též psychicky stabilní jedinci s realistickým očekáváním.

Před profiplastikou

Před profiplastikou

Klíčovým bodem k rozhodnutí pro daný zákrok je konzultace s plastickým chirurgem, kterému byste měli jasně a konkrétně sdělit vaše představy a očekávání.Pokud jsou tyto reálné, pak Vám lékař objasní, čeho je zákrokem možno dosáhnout ve vašem konkrétním případě a probere s Vámi všechny detaily týkající se plánovaného zákroku.

Po naplánování termínu operace je před operačním zákrokem bezpodmínečně nutné podstoupit komplexní předoperační vyšetření, aby se vyloučily možné zdravotní komplikace, které by daný zákrok znemožnily. V rámci příprav na operaci si nezapomeňte zajistit odvoz a doprovod domů. Budete též informováni, jak dlouho před začátkem operace nesmíte jíst a pít a zda je nutné vynechat nějaké z léků, které užíváte.

Po profiplastice

Po operaci se nemusíte bát výraznějších bolestí, ale spíše buďte připraveni na to, že po operacích v oblasti obličeje vždy dochází k menším či větším otokům a někdy i k tvorbě krevních podlitin. Tyto projevy však z velké části během několika prvních dnů při správném obkladování a chlazení ustupují. Buďte připraveni na to, že v pooperačním období budete muset dodržovat klidový režim a návrat do běžného života bude možný v závislosti na rychlosti hojení do jednoho až dvou týdnů. Veškerá další individuální doporučení a omezení s vámi probere váš lékař.

Výsledný efekt je tvalý.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."