Navigace

  • Úvod
  • Nádory kůže
  • Nádory měkkých tkání
  • Nádory kostí

Úvod

Nádorové onemocnění ruky a předloktí se zabývá maligním (zhoubným) a benigním (nezhoubným) bujením kostí, kůže a měkkých tkání, které zahrnují šlachy, svaly a cévy. Důležitá je diagnostika a terapie, až poté následuje rekonstrukční chirurgie. Jedná se o multidisciplinární obor, který vyžaduje spolupráci.

Nádory kůže

Kůže je největší orgán lidského těla. Chrání nás před vnějšími vlivy a taky je nejvíce těmto vnějším poškozujícím vlivům vystavena. Kožní deformity a nádory jsou nejlépe vyléčitelné jako novotvary, a proto bychom neměli otálet a kontaktovat odborníky, kdykoli na kůži shledáme něco podezřelého. Jako první se k novotvarům vyjadřuje dermatolog, který často požaduje patologickou konzultaci. Estetická chirurgie přistupuje k pacientovi v případech novotvarů nacházejících se na viditelných místech. K výkonu nevede jen indikace zdravotní, ale spousta pacientů není spokojena s pigmentovými névy (pigmentové znaménka) a často volají po odstranění z estetických důvodů. Rekonstrukce je až posledním stupněm na žebříčku terapie, ale jistě hraje velkou úlohu při pocitu uzdravení.

Nádory měkkých tkání

Pohmatem nebo pomocí zobrazovacích metod můžeme zjistit mnohé rezistence, které ať už zhoubné nebo nezhoubné mohou komplikovat život. Některé mohou působit bolest, jiné jsou bez bolesti.

Nádory kostí

Podezření na tyto nádory vyslovíme na základě RTG vyšetření. Poté použijeme specializované zobrazovací metody jako je CT (počítačová tomografie) a nebo využijeme radiodiagnostických metod. Lékaři často žádají o konzultaci patologa.

Terapie: Velké nebo zhoubné nádory vyžadují rozsáhlé odstranění, a proto se rekonstrukční plastická chirurgie ruky zabývá hlavně náhradou tkání. Terapie se často odkládá do doby, kdy se onkolog a patolog potvrdí ukončení léčby. Rekonstrukční léčba je zahájena 4. – 8. týden po ukončení terapie. 

Priorita při terapii je hlavně zachovat funkčnost končetiny. K náhradě kostí se používají osteotomické štěpy (jedná se o kovové materiály, které se vpravují do kostí a hojícím procesem se kost kolem zpevní. K náhradě kloubů se používají umělé klouby. Pokud nádor zasáhl palec, je postup stejný jako u vrozené vývojové vady, při které dítěti chybí palec. K náhradě kůže se používají kožní laloky nebo transplantáty z jiné části těla. Při postižení prstu se dá využit i transplantace prstů z nohy.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."