Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.

Navigace

  • Úvod
  • Technika plastické operace čela (forehead-liftu)
  • Plastická operace čela - forehead lift Anestézie
  • Operace
  • Klasická plastická operace čela
  • Endoskopická operace čela
  • Jste vhodným kandidátem pro operaci čela - forehead lift?
  • Před plastickou operací čela
  • Po plastické operaci čela
  • Jak dlouho přetrvá efekt operace čela?

Úvod

Při plastické operaci čela se vypíná kůže a pozvedává povislé obočí odstraněním přebytků kůže i tukové tkáně a úpravou svalů. Provádí se nejčastěji v celkové anestezii a to klasickou nebo endoskopickou metodou. Hospitalizace trvá 1 den, klidový režim je dobré dodržet asi týden. Časté jsou pooperační otoky a vypadání vlasů v místě řezu, jenž se upraví. Konečný efekt zákroku přetrvává 5-10 let.

Technika plastické operace čela (forehead-liftu)

Váš plastický chirurg možná zvolí tradiční postup, ve kterém je řez skryt za vlasovou linií, nebo použije endoskop, optický přístroj, který umožní provedení procedury velmi malým řezem. Obě metody však mají za výsledek hladší čelo a svěžejší vzhled.

Plastická operace čela - forehead lift Anestézie

Většinou je operace prováděna v celkové anestezii. V některých případech může být provedena v lokální anestézii, kombinované se sedativy (analgosedaci). Někteří chirurgové upřednostňují celkovou anestezii, při které budete spát po celou dobu operace. Obvykle se po klientech vyžaduje, aby přestali pít, jíst a kouřit asi 6 hodin před zahájením operace a v případě celkové anestezie bude nutné, aby jste po operaci zůstali v nemocnici.

Operace

Váš plastický chirurg vám doporučí nejvhodnější operační postup k dosažení vámi požadovaných cílů: klasická nebo-li otevřená metoda, anebo metoda za použití endoskopu. Ujistěte se, že rozumíte vybrané metodě a že víte, proč ji chirurg vybral jako nejvhodnější.

Klasická plastická operace čela

Klasická plastická operace čela

Klasická plastická operace čela

řed začátkem operace vám budou vlasy nad plánovaným řezem svázány gumičkami případně Vám bude v místě řezu vyčesána pěšinka. U většiny klientů se provádí řez za hranicí vlasů, tak aby jizva byla skrytá ve vlasech. Řez je možné vést buď ve vlasech napříč přes temeno směrem k ušním boltcům nebo řezem na hranici vlasů a jizva, pokud jsou vlasy vyčesány je poté viditelná. Jestiže je vaše vlasová linie vysoko nebo ustupující, je třeba se vyhnout ještě většímu zvýšení čela. Ustupující čelo je pak indikací k vedení řezu na hranici vlasů nebo pro endoskopickou metodu.

Budete-li vlasy nosit spuštěné do čela, následná jizva nebude patrná. U mužů, kteří mají obavy z jizvy kvůli účesu, bude pravděpodobně nutná speciální příprava. Jste-li bezvlasý nebo trpíte řídnutím vlasů, lékař vám možná doporučí mid-scalp řez, aby následná jizva vedla v křížení dvou lebečních kostí a stala se tak méně viditelnou. Při této operaci dochází obvykle k úpravě čelního svalu a též svalu při kořeni nosním.

Také je možno pozvednout obočí a přebytečnou kůži v místě řezu lékař odstřihne, čímž je dosaženo hladšího a mladšího vzhledu čela. Řez je poté sešit a zakryt obvazy obvykle s elastickým obinadlem, pro zamezení krvácení a otoků.

Vypnutí volné kůže čela

Vypnutí volné kůže čela

Endoskopická operace čela

Tato procedura obvykle vyžaduje stejné přípravné kroky jako klasický postup. Chirurg provede několik krátkých řezů, do 2cm, kudy se do podkoží zavádí endoskop, jehož pomocí se provádí vlastní výkon.

Endoskop, což je tužkové kamerové zařízení spojené s monitorem, je jedním řezem zaveden dovnitř a umožňuje tak chirurgovi jasný pohled na svaly pod kůží. Použitím jiného nástroje zavedeného druhým řezem, je kůže na čele zvednuta a svaly a pod nimi ležící tkáň upravena za účelem vytažení. Společně s pozvednutím čela dochází k pozvednutí obočí, které je možné navíc v dalším období dále zkorigovat pokud je třeba metodou Happy Lift. (Jedná se o podobnou metodu jako je APTOS, ale vlákna jsou vstřebatelná do osmi měsíců.)

Jste vhodným kandidátem pro operaci čela - forehead lift?

Operace čela se provádí nejčastěji u klientů ve věkovém rozmezí mezi 40 až 60 lety života k minimalizaci známek stárnutí. Nicméně může pomoci lidem jakéhokoli věku, u kterých se objeví rýhy nebo vrásky způsobené stresem nebo svalovou aktivitou. Jedinci s dědičnými faktory jako je nízké nebo vysoké čelo nebo vráskami nad nosem, mohou tímto zákrokem dosáhnout bdělého a svěžejšího pohledu. Operace čela může být provedena v kombinaci s face-liftem.

Než se rozhodnete operaci podstoupit, promyslete si důkladně vaše očekávání a prodiskutujte je s lékařem.

Před plastickou operací čela

Během konzultace se vás lékař zeptá na vámi požadované cíle a na zdravotní stav, který by mohl způsobit potíže během nebo po operaci, zvláště pokud trpíte vysokým krevním tlakem, onemocněním jater, ledvin, plic, špatnou srážlivostí krve nebo tendencí k vytváření nadměrně velkých jizev.

Váš chirurg vám dá instrukce k přípravě na operaci. 

Možná budete požádáni, aby jste přestali brát léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jako je Acylpyrin, Aspirin, Alnogon, Mironal,atd.) Ty mohou ovlivnit srážlivost krve při a po operaci. Předpokládá se, že jste v období alespoň tři týdny před operací neprodělali akutní onemocnění (viróza, nachlazení, atd.) 

Jakékoli onemocnění oznamte svému lékaři. Máte-li velmi krátké vlasy, možná si budete chtít nechat narůst vlasy delší, aby se tak zakryly hojící se jizvy. Ať už je operace provedena ambulantně nebo v nemocnici, měli byste si zajistit odvoz domů a výpomoc na 2- 3 dny.

Vzhled čela před operací a po operaci

Vzhled čela před operací a po operaci

Po plastické operaci čela

Když je zákrok ukončen, řezy jsou zašity a operované místo je omyto. Někdy je použito gázy a elastické bandáže. Několik dní po operaci je možné cítit pálení, prchavou bolest a pocit tahu.

Dva až tři dny po operaci byste měli mít podloženou hlavu, aby otok mizel rychleji. Otoky mohou rovněž postihnout tváře a oči, avšak měly by zmizet v průběhu asi jednoho týdne. Lékař se s klientem domluví na převazech a kontrolách. Stehy se odstraňují obvykle 10-14 den po operaci. Část vlasů z oblasti okolo řezu může vypadat nebo mohou být po určitou dobu řidší. Normální růst se obnoví v průběhu několika týdnů nebo měsíců. Permanentní ztráta vlasů je velmi neobvyklá. Klienti podstupující plastickou operaci čela za použití endoskopu možná ucítí jemné brnění, mírnou bolest v oblasti řezu a otoky.

Klidový režim po operaci se doporučuje na dobu jednoho týdne. Sprchování hlavy zásadně až po sejmutí obvazů. Je třeba se také po několik týdnů vyhnout přímému slunečnímu záření.

Většina z viditelných známek operace by měla zmizet v průběhu asi tří týdnů. Drobné otoky a modřiny mohou být zamaskovány krycím make-upem.

Jak dlouho přetrvá efekt operace čela?

Operace čela zásadně nezastaví proces stárnutí, proces stárnutí se pouze zpomalí. Výsledný efekt zpravidla přetrvá zpravidla pět až deset let a je individuální. Operaci je možné opakovat. Většina klientů je s operací spokojena a nezáleží na technice, která byla použita.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."