ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto stránky používají soubory cookies. Podrobnější informace naleznete níže.

a) Co je to cookie?

Cookie je soubor, který se nahraje do zařízení UŽIVATELE při každé návštěvě těchto webových stránek. Slouží k ukládání a zobrazování informací o pobytu uživatele na této PLATFORMĚ, například o tom, které stránky navštívil, kolik stránek a jak často navštěvuje, zda nás navštěvuje opakovaně, kolik času na našem webu stráví apod.

Tyto webové stránky používají soubory cookies k personalizaci a k usnadnění prohlížení. Spojení cookies s uživatelem a jeho počítačem je anonymizováno, soubory cookies nepřenášejí žádné odkazy, které by umožňovaly zjistit osobní údaje uživatele. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby jej na instalaci souborů cookies pocházejících od Estheticon.cz upozornil a umožnil mu tyto soubory zakázat, aniž by to jakkoli ovlivnilo přístup uživatele k obsahu. Upozorňujeme však, že tím může dojít ke snížení funkčnosti těchto webových stránek.

Identifikovaní uživatelé, kteří se zaregistrují, nebo se přihlásí na svůj účet, mohou využívat výhod personalizovanějších a profilově orientovaných služeb, a to díky kombinaci dat uložených v cookies a osobních údajů zadaných při registraci. Tito uživatelé výslovně povolují použití zmíněných informací pro uvedený účel, aniž je dotčeno jejich právo odmítnout nebo zakázat používání cookies.

Estheticon.cz získá díky souborům cookies informace o tom, které služby si uživatel zvolil, což nám umožní nabízet mu informace přizpůsobené na míru jeho preferencím.

Estheticon.cz používá také soubory „web bugs“, což jsou malé průhledné obrázky, které se vkládají do e-mailových zpráv. Po otevření zprávy se obrázek stáhne do uživatelova počítače spolu s obsahem e-mailu a umožní rozpoznat, zda zpráva byla otevřena a ze které IP adresy se uživatel k e-mailu připojuje. Estheticon.cz používá tyto informace pro účely statistiky a analýzy odezvy odeslaných e-mailů u uživatelů.

b) Jaké typy souborů cookies existují?

 1. Podle subjektu, který je spravuje:
  • Vlastní cookies: do Vašeho zařízení se stahují z našich serverů nebo domén, z nichž poskytujeme požadovanou službu.
  • Cookies třetích stran: do Vašeho zařízení se stahují ze serverů nebo domén, které nespravujeme my, ale jiný spolupracující subjekt.
 2. V závislosti na době, po kterou zůstávají aktivovány:
  • Dočasné cookies: ukládají nezbytné informace a změny pouze po dobu Vašeho pobytu na našich webových stránkách.
  • Trvalé cookies: ukládají se na Váš pevný disk a PLATFORMA je načítá při každé Vaší další návštěvě. Každý trvalý soubor cookie má zabudovanou časovou lhůtu, po jejímž uplynutí se automaticky deaktivuje.
 3. Podle účelu:
  • Technické cookies: jsou nezbytné pro Váš pohyb po našich webových stránkách a pro správné fungování PLATFORMY.
  • Personalizované cookies: umožňují Vám personalizovaný přístup ke službám podle předem nastavených kritérií, jako je například jazyk, typ prohlížeče, který pro přístup ke službě používáte, nastavení podle regionu apod.
  • Analytické cookies: umožňují sledovat počet UŽIVATELŮ pro potřeby statistického měření a analýzy využití poskytovaných služeb.

Odpovědný subjekt Trvání Název Popis
estheticon.cz Relace PHPSESSID Identifikátor relace
estheticon.cz Relace geoIp Předvolby navigace
estheticon.cz Perpetua banner_win_1000_money Předvolby navigace
estheticon.cz Perpetua company-gamification-cookie-id Předvolby navigace

c) Jaké typy souborů cookie používáme a jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Tento web umožňuje pouze použití souborů cookies z nástroje Google Analytics. Způsob použití je popsán níže:

Odpovědný subjekt Google, Inc. (dále jen Google), společnost založená podle právních předpisů státu Delaware, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, CA 94043, USA.
Společnost ESTHETICON nemůže žádným způsobem ovlivnit obsah ani pravdivost smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů společnosti Google, na něž se odkazuje v těchto Zásadách používání cookies, a nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.
Které informace GOOGLE® sbírá a poskytuje Google Analytics zaznamenává aktivitu UŽIVATELŮ na webových stránkách (čas návštěvy, zda se jedná o opakovanou návštěvu, ze kterých stránek UŽIVATEL k PLATFORMĚ přistupuje, IP adresa apod.).
Google Analytics neposkytuje společnosti ESTHETICON informace o skutečné IP adrese UŽIVATELE ani o jeho totožnosti. Předává pouze statistické údaje o návštěvnosti (jednorázoví návštěvníci, počet prohlédnutých stránek, počet zobrazení vygenerovaný uživatelem, průměrná délka návštěvy, procento okamžitých opuštění stránek, procento nových návštěv, počet nových a opakovaných návštěvníků, frekvence, poslední návštěvy, aktivita na stránkách, navštívené stránky), demografická data (jazyk, země/oblast, město), systémové údaje (prohlížeč, operační systém, poskytovatel internetového připojení, typ zařízení), zdroj nebo médium.
Účel Google Analytics je nástroj pro webovou analýzu, který umožňuje společnosti ESTHETICON odhalit zvyky UŽIVATELŮ při prohlížení, aby mohl analyzovat a měřit údaje, které poskytuje společnosti ESTHETICON.
ESTHETICON může konzultovat různé zprávy, které popisují, jak UŽIVATEL interaguje s cílem vylepšit PLATFORMU.
GOOGLE ANALYTICS® se řídí právními předpisy Google dostupnými na adrese http://www.google.com/analytics/tos.html a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google dostupné na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
Deaktivace UŽIVATEL může kdykoli zrušit souhlas udělený prostřednictvím tlačítka aktivovaného v úvodním banneru PLATFORMY.
Mnoho prohlížečů vám také umožňuje aktivovat soukromý režim, ve kterém jsou cookies po vaší návštěvě vždy vymazány. V závislosti na každém prohlížeči může mít tento soukromý režim různé názvy.
UŽIVATEL může deaktivovat soubory cookie Google Analytics prostřednictvím následujících systémů:
Systém opt-out od Google Analytics dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Nastavení prohlížeče; například:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cs/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Deaktivace souborů cookie od Google Analytics nebrání použití tohoto webu.
Právní základ Jedná se o souhlas UŽIVATELE, který udělí, když klikne na tlačítko „Přijmout“, které se nachází v informačním banneru umístěném na začátku PLATFORMY.
Zachování Období uchovávání vašich osobních údajů stanoví společnost Google ve svých zásadách (http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/).

Zde najdete návod, jak nastavit soubory cookie a soukromý režim v nejčastěji používaných prohlížečích:

1. Sociální sítě

Poskytovatelem služeb oficiálních profilů ESTHETICON na sociálních sítích TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM je společnost ESTHETICON (dále jen „OFICIÁLNÍ STRÁNKY“).

Přístup na OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich používání jsou podmíněny odsouhlasením Zvláštních podmínek v sekci Sociální sítě, PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ a ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, dále pak odsouhlasením zásad a pravidel sociální sítě TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM.

Obecná činnost sociálních sítí je však regulována jednak podmínkami stanovenými vlastníkem a/nebo poskytovatelem sociálních sítích, a jednak současnými podmínkami.

Společnost ESTHETICON může ze svých OFICIÁLNÍCH STRÁNEK odstranit veškeré informace, které jsou v rozporu s pravidly stanovenými v PRÁVNÍM UPOZORNĚNÍ nebo ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a/nebo vlastníkem sociální sítě, stejně jako proti ustanovením zákona, morálky, veřejného pořádku.

Vlastníci nebo poskytovatelé sociálních sítí mohou také mazat obsah, který byl z rozhodnutí státních orgánů nebo na základě upozornění jiného UŽIVATELE shledán v rozporu s právními předpisy nebo s pravidly, jež stanovil poskytovatel příslušné sítě.

Chcete-li přestat sledovat OFICIÁLNÍ STRÁNKY, použijte postup uvedený v podmínkách fungování a používání stanovených poskytovatelem příslušné sítě. ESTHETICON tyto postupy nemůže nijak ovlivnit.

Společnost ESTHETICON si však vyhrazuje právo vytvářet, upravovat nebo mazat stránky, profily a účty bez předchozího upozornění.

Profily a účty na sociálních sítích jsou zpravidla určeny osobám od 14 let věku. OFICIÁLNÍ STRÁNKY jsou však určeny pouze osobám zletilým. Nezletilí starší 14 let by se proto na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH neměli registrovat a neměli by využívat žádné služby tam nabízené. Totéž platí pro profily a účty ESTHETICON a pro poskytování osobních údajů.

Společnost ESTHETICON přijme nezbytná opatření, aby v co největší míře zabránila používání OFICIÁLNÍCH STRÁNEK a/nebo profilů či účtů na sociálních sítí nezletilými osobami.

UŽIVATEL může zveřejňovat a sdílet informace a obsah a komunikovat s ostatními UŽIVATELI, za předpokladu, že se jedná o použití k soukromým účelům, které v žádném případě nesleduje ekonomické či komerční cíle.

UŽIVATEL je povinen používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich obsah přiměřeně, v souladu s možnostmi a účely, pro které byly vytvořeny, způsobem odpovídajícím zvyklostem, dobrým mravům, platným právním předpisům, jakož i pravidlům a zásadám příslušných sociálních sítí. UŽIVATEL nese výhradní odpovědnost za informace, fotografie, názory, odkazy a obsah jakéhokoli druhu, které sdílí, umísťuje, přenáší, zpřístupňuje nebo vystavuje prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

Společnost ESTHETICON nemůže nést odpovědnost za obsah zveřejněný UŽIVATELEM a výslovně prohlašuje, že se neztotožňuje se žádným z názorů, které UŽIVATELÉ zveřejňují na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH. Za důsledky zveřejnění plně odpovídá UŽIVATEL, který konkrétní názor zveřejnil.

Je zakázáno používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY pro nezákonné nebo neoprávněné účely, bez ohledu na to, zda se jedná o účel ekonomický nebo jiný. Zejména je zakázáno:

Pokud ESTHETICON zjistí protiprávní použití OFICIÁLNÍCH STRÁNEK, bude neprodleně informovat příslušné policejní, soudní nebo správní orgány a poskytne jim plnou součinnost.

UŽIVATEL bere na vědomí, že obsah a služby nabízené prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK – zejména texty, grafika, obrázky, animace, hudba, videa, zvuky, kresby, fotografie, všechny komentáře a html kódy, dále pak ochranné známky, obchodní názvy nebo charakteristické vizuální prvky atd. – jsou chráněny zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Vlastníkem práv k jakémukoli výše uvedenému obsahu může být společnost ESTHETICON nebo třetí fyzická či právnická osoba.

Zveřejnění výše uvedeného obsahu prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK nemůže být v žádném případě považováno za postoupení, vzdání se nebo převod vlastnictví příslušných práv duševního a průmyslového vlastnictví nebo jejich části ze strany společnosti ESTHETICON nebo třetích vlastníků těchto práv ve prospěch UŽIVATELE.

UŽIVATEL smí služby a obsah stránek používat výhradně jen k soukromým účelům.

2. Odpovědnost

ESTHETICON se bude vždy snažit poskytovat SLUŽBY v nejvyšší možné kvalitě. Bez ohledu na výše uvedené však ESTHETICON odmítá veškerou odpovědnost a/nebo povinnost nahradit škodu vyplývající z:

 1. Závad, výpadků nebo poškození způsobených selháním systému, škodlivým softwarem nebo viry, narušením fungování, výpadkem nebo nefunkčností služby nebo PLATFORMY.

 2. Nezákonného jednání třetích stran jakýmikoli prostředky, nevhodného nebo nepřiměřeného jednání UŽIVATELE, přičemž společnost ESTHETICON v žádném případě neodpovídá za přímé ani za nepřímé účinky úmyslného nebo nedbalostního jednání jiných osob na servery a jiná elektronická zařízení UŽIVATELE nebo třetích subjektů, bez ohledu na to, zda toto jednání mohla, či nemohla ovlivnit.

  UŽIVATEL se zavazuje, že společnosti ESTHETICON, jejím dceřiným společnostem, sesterským společnostem, statutárním orgánům, partnerům a/nebo zaměstnancům poskytne náhradu škody a zbaví je odpovědnosti v případě jakýchkoli nároků třetích stran, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, pokud tyto nároky vzniknou v důsledku nesprávného nebo nepovoleného použití PLATFORMY a/nebo nabízených služeb UŽIVATELEM nebo tím, že UŽIVATEL porušil PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a/nebo ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES, jakož i za jakékoli porušení právních předpisů nebo práv jiných osob.

  Společnost ESTHETICON poskytuje UŽIVATELI PLATFORMU pouze pro účely poradenství a vyhledávání služeb poskytovaných třetími stranami. UŽIVATEL proto nese výhradní odpovědnost za to, že PLATFORMU bude používat správně a v souladu s PRÁVNÍM UPOZORNĚNÍM, ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ COOKIES a případnými ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI.

Pokud UŽIVATEL není spokojen s používáním PLATFORMY, s jejím obsahem a/nebo SLUŽBAMI nebo s jakoukoli částí PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ COOKIES a/nebo případných ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, jediným a výhradním řešením je ukončit používání těchto webových stránek.

3. Neplatnost a neúčinnost ustanovení

Bude-li jakékoli ustanovení PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ COOKIES a/nebo případných ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK uznáno zcela nebo zčásti za neplatné nebo neúčinné, bude se tato neplatnost nebo neúčinnost vztahovat pouze na příslušné ustanovení nebo na tu jeho část, která bude uznána za neplatnou nebo neúčinnou. Ostatní části PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ COOKIES a případných ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK nebudou touto skutečností nijak dotčeny a bude se na ně pohlížet, jako by neplatné či neúčinné ustanovení nikdy neobsahovaly.

4. Rozhodné právo a jurisdikce

Pro případ jakýchkoli pochybností nebo sporů vzniklých v souvislosti s PLATFORMOU, obsahem, produkty a/nebo smluvními službami se UŽIVATEL a ESTHETICON výslovně vzdávají možnosti uplatnit jakékoli jiné prostředky a jako rozhodné právo si volí právní předpisy České republiky, přičemž výslovně určují, že příslušnými soudy budou soudy v České republice, konkrétně soudy ve městě Praha, nestanoví-li platné právní předpisy povinné uplatnění jiných prostředků nebo jiné legislativy. Toto vzdání se možnosti uplatňovat prostředky nápravy se nevztahuje na UŽIVATELE, kteří jsou fyzickými osobami a na které se pohlíží jako na konečné spotřebitele. V případě těchto UŽIVATELŮ se uplatní soudní příslušnost v souladu s platnými právními předpisy.

Datum aktualizace: 10/06/2020