Zásady ochrany soukromí


Poskytovatel služeb velmi dbá na ochranu osobních údajů, proto jakýkoli lékař či přispívatel portálu se zavazuje dodržovat tyto zásady.

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto zásad berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb portálu je zveřejňování a rozšiřování informací a názorů o lékařích a lékařských zákrocích, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači.

Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem portálu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

Povinné údaje uváděné při registraci

V případě registrace (viz výše) uvádíte některé údaje, které příslušné právní předpisy považují za osobní údaje.

Zveřejněné údaje

Jste-li přispívatelem budou Vaše příspěvky uveřejněny pod Vámi zvoleným jménem. Není možné přispívat do diskuzí a zkušeností anonymně.

Akceptací těchto zásad se zavazujete, že veškeré Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Tímto souhlasíte s tím, že pokud některý z Vámi nepravdivě uvedených údajů způsobí poskytovateli služeb škodu, jste za takovou škodu plně odpovědni a zavazujete se poskytovatele služeb v plné výši odškodnit a uhradit ji veškeré náklady v této souvislosti vzniklé včetně nákladů na právní zastoupení.

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a dle těchto zásad.

Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb na portálu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněna zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

Možnosti opravy, aktualizace a odstranění osobních údajů

Máte možnost kdykoli opravit či aktualizovat Vše osobní údaje uvedené při registraci. Berete prosím na vědomí, že každá osoba může být registrována pouze jednou, zadáte-li vytvoření další registrace na Vaši osobu, bude taková registrace odmítnuta. V případě, že dojde k odstranění zveřejňovaných osobních údajů z Vaši registrace údajů, nebudete již moci dále publikovat Vaše příspěvky, což však v žádném případě neznamená, že veškeré příspěvky publikované pod Vašimi údaji nebo obsahující Vaše údaje budou automaticky odstraněny. Odstranění Vašich osobních údajů z registrace neznamená odvoláni souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údaj, jež jste poskytovateli služeb udělili. Pokud svůj souhlas chcete odvolat, prosím, kontaktujte nás na:

Berte prosím na vědomí, poskytovatel služeb v žádném případě nemonitoruje, neopravuje či jinak manuálně nezasahuje do obsahu příspěvků zveřejňovaných jednotlivými přispívateli, lékaři.

Provozní data

V rámci poskytování služeb dochází ke zpracování dalších systémových dat např. IP adres, jež používáme jednak k technickému zajištění, ale též ke shromažďování statistických demografických údajů. Dále používáme tzv. soubory cookies, abychom se lépe přizpůsobili individuálním potřebám uživatelů. Vypnete-li cookies soubory, nebrání to v užití našich služeb.

Používání služeb Google

Pro vyhodnocování návštěvnosti portálu používáme služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování uživatelů portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stránce http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

K online inzerci používáme remarketing ve službě Google AdWords. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na Internetu naše reklamy na různých webových stránkách. Poskytovatel služeb stejně jako další dodavatelé využívají společně soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv portálu, k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami portálu. Detailní podmínky užívání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.

Reklamní cookies

Za účelem remarketingu, nebo pro zobrazení reklamy, které je pro vás relevantnější, mohou být prostřednictvím našich webových služeb ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů. V případě, že si nepřejete, aby se tyto cookies takto ukládaly, je možné jejich používání zablokovat na následujícím odkaze: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Aktualizováno: 11.5.2017

Důležité odkazy
O nás
Propagace
Pravidla
Užitečné tipy
Pro novináře
Volné pozice