POLITIKA COOKIES

Tyto stránky používají soubory cookies, jak je uvedeno níže:

a) Co je to cookie?

Cookie je soubor, který se stahuje do zařízení UŽIVATELE při vstupu na tuto PLATFORMU a používá jej k ukládání a načítání informací. Umožňuje například zaznamenat informace o počtu navštívených stránek, frekvenci a opakování návštěv, délce vaší návštěvy atd.

Tento web používá Cookies k personalizaci a usnadnění navigace uživatelů. Cookies jsou spojovány pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem a neposkytují odkazy, které umožňují odvození osobních údajů uživatele. Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítl instalaci souborů cookie odeslaných Estheticon.cz, aniž by byl dotčen jeho přístup k obsahu. Upozorňujeme však, že v se může snížit výkon webu.

Identifikovaní uživatelé, kteří se zaregistrují, nebo se přihlásí na svůj účet, mohou využívat výhod personalizovanějších a profilově orientovaných služeb, a to díky kombinaci dat uložených v cookies a osobních údajů zadaných při registraci. Tito uživatelé výslovně povolují použití zmíněných informací pro uvedený účel, aniž je dotčeno jejich právo odmítnout nebo zakázat používání cookies.

Stejně tak bude mít Estheticon.cz přístup ke službám požadovaným uživateli, aby se mohly poskytovat nebo nabízet informace podle vkusu a preferencí každého Uživatele.

Estheticon.cz také používá "Web Bugs", což jsou malé průhledné obrázky vložené do e-mailů. Když uživatel otevře e-mail, obrázek se stáhne společně se zbytkem obsahu e-mailu a umožní zjistit, zda byl konkrétní e-mail otevřen či nikoli, jakož i IP adresu, ze které byl stažen. Estheticon.cz používá tyto informace k získání statistik a provádění analytických studií o přijetí jeho e-mailů uživateli.

b) Jaké typy souborů cookies existují?

 1. Podle entity, která je spravuje:
  • Vlastní cookies: jedná se o ty, které jsou do vašeho zařízení zasílány z našich vlastních počítačů nebo domén a ze kterých poskytujeme službu, kterou požadujete na PLATFORMĚ.
  • Cookies třetích stran: jsou to ty, které jsou zasílány do vašeho zařízení z počítače nebo domény, kterou nespravujeme my, ale jiná spolupracující entita.
 2. V závislosti na době, po kterou zůstávají aktivovány:
  • Soubory cookie relace: tyto soubory cookie ukládají potřebné informace během relace a změny s ní související.
  • Trvalé soubory cookie: jsou uloženy na pevném disku a PLATFORMA je přečte při každé nové návštěvě. Trvalý soubor cookie má konkrétní datum vypršení platnosti. Soubor cookie přestane fungovat po tomto datu.
 3. Podle účelů:
  • Technické cookies: jsou nezbytné pro navigaci a správné fungování PLATFORMY.
  • Personalizované cookies: jsou to ty, které vám umožňují přístup ke službě s předdefinovanými charakteristikami na základě řady kritérií, jako je jazyk, typ prohlížeče, přes který je služba přístupná, regionální konfigurace, ze které je služba přístupná atd.
  • Analytické cookies: jsou to ty, které umožňují kvantifikovat počet UŽIVATELŮ, a tak provádět statistické měření a analýzu využití poskytovaných služeb uživatelům.

Zodpovědná osoba Trvání Jméno Popis
estheticon.cz Relace PHPSESSID Identifikátor relace
estheticon.cz Relace geoIp Předvolby navigace
estheticon.cz Perpetua banner_win_1000_money Předvolby navigace
estheticon.cz Perpetua company-gamification-cookie-id Předvolby navigace

c) Jaké typy souborů cookie se používají a jaké zpracování osobních údajů provádějí?

Tento web umožňuje pouze použití souborů cookie z nástroje Google Analytics, které jsou podrobně uvedeny níže:

Odpovědná strana Google, Inc. (dále jen Google), společnost z Delaware, jejíž hlavní kancelář je v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, USA.
Společnost ESTHETICON nemůže kontrolovat ani odpovídat za obsah nebo pravdivost smluvních podmínek a/nebo zásad ochrany osobních údajů společnosti Google uvedených v těchto zásadách týkajících se souborů cookie.
Informace získané společností GOOGLE® a poskytnuté informace Google Analytics zaznamenává interakce UŽIVATELŮ na webu (čas návštěvy, pokud ji už dříve navštívili, který web doporučil UŽIVATELI navštívit dotyčnou PLATFORMU, IP adresu atd.).
Google Analytics neposkytuje informace ESTHETICONU o skutečné IP adrese UŽIVATELE ani o jeho totožnosti: poskytuje pouze statistické informace sestávající z návštěv (jedineční návštěvníci, počet zobrazení stránky, stránka/zobrazení, průměrná doba návštěvy, % nových návštěv, nových a opakujících se návštěvníků, frekvence a nedávné návštěvy, interakce, navštívené stránky), demografická data (jazyk, země/oblast, město), systém (prohlížeč, operační systém, poskytovatel internetového připojení, kategorie zařízení), zdroj.
Účel Google Analytics je nástroj pro webovou analýzu, který umožňuje společnosti ESTHETICON odhalit zvyky UŽIVATELŮ při prohlížení, aby mohl analyzovat a měřit údaje, které poskytuje společnosti ESTHETICON.
ESTHETICON může konzultovat různé zprávy, které popisují, jak UŽIVATEL interaguje s cílem vylepšit PLATFORMU.
GOOGLE ANALYTICS® se řídí právními předpisy Google dostupnými na adrese http://www.google.com/analytics/tos.html a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google dostupné na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
Deaktivace UŽIVATEL může kdykoli zrušit souhlas udělený prostřednictvím tlačítka aktivovaného v úvodním banneru PLATFORMY.
Mnoho prohlížečů vám také umožňuje aktivovat soukromý režim, ve kterém jsou cookies po vaší návštěvě vždy vymazány. V závislosti na každém prohlížeči může mít tento soukromý režim různé názvy.
UŽIVATEL může deaktivovat soubory cookie Google Analytics prostřednictvím následujících systémů:
Systém opt-out od Google Analytics dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Nastavení prohlížeče; například:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cs/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Deaktivace souborů cookie od Google Analytics nebrání použití tohoto webu.
Právní základ Jedná se o souhlas UŽIVATELE, který udělí, když klikne na tlačítko „Přijmout“, které se nachází v informačním banneru umístěném na začátku PLATFORMY.
Zachování Období uchovávání vašich osobních údajů stanoví společnost Google ve svých zásadách (http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/).

Nabízíme Vám návod, jak nastavit soubory cookie a soukromé prohlížení v každém z hlavních prohlížečů:

 • Internet Explorer: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Soukromí -> Nastavení. Další informace naleznete v podpoře společnosti Microsoft nebo v nápovědě prohlížeče.
 • Mozilla: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí -> Historie -> Vlastní nastavení. Další informace naleznete v podpoře Mozilly nebo v nápovědě prohlížeče.
 • Chrome: Nastavení -> Zobrazit pokročilé možnosti -> Soukromí -> Nastavení obsahu. Další informace naleznete v podpoře Google nebo v nápovědě prohlížeče.
 • Safari: Předvolby -> Zabezpečení. Další informace naleznete v podpoře Apple nebo v nápovědě prohlížeče.

1. Sociální sítě

Poskytovatelem služeb oficiálních profilů ESTHETICON na sociálních sítích TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM je subjekt ESTHETICON (dále jen „OFICIÁLNÍ STRÁNKY“).

Přístup na OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich používání vyžaduje souhlas se zvláštními podmínkami sekce sociálních sítí, PRÁVNÍMI PŘEDPISY a ZÁSADAMI OCHRANY ÚDAJŮ, které jsou podrobně popsány; stejně jako zásady a pravidla platforem sociálních sítí TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM.

Obecná činnost sociálních sítí je však regulována jednak podmínkami stanovenými vlastníkem a/nebo poskytovatelem sociálních sítích, a jednak současnými podmínkami.

Společnost ESTHETICON může ze svých OFICIÁLNÍCH STRÁNEK odstranit veškeré informace, které jsou v rozporu s pravidly stanovenými v PRÁVNÍM OZNÁMENÍ nebo ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ a/nebo vlastníkem sociální sítě, stejně jako proti ustanovením zákona, morálky, veřejného pořádku.

Stejným způsobem mohou vlastníci nebo poskytovatelé sociálních sítí smazat obsah, který, buď z moci úřední, nebo na základě stížnosti jiného UŽIVATELE, je v rozporu s pravidly poskytovatele každé ze sociálních sítí.

Chcete-li přestat sledovat OFICIÁLNÍ STRÁNKY, UŽIVATEL musí dodržovat kroky uvedené v provozních podmínkách každého poskytovatele sítě, aniž by ESTHETICON musel do uvedeného procesu jakkoliv zasahovat.

Společnost ESTHETICON si však vyhrazuje právo vytvářet, upravovat nebo mazat stránky, profily a účty bez předchozí informace.

Profily a účty na sociálních sítích jsou zaměřeny na lidi starší 14 let. OFICIÁLNÍ STRÁNKY jsou zaměřeny na dospělé, nezletilé osoby starší 14 let se nesmí na sociálních sítích registrovat ani používat jakoukoli službu nabízenou na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH, profilu nebo účtu ESTHETICONU, ani neposkytovat žádné osobní údaje.

Společnost ESTHETICON přijme nezbytná opatření, aby se v co největší míře vyhnula používání OFICIÁLNÍCH STRÁNEK a/nebo profilů či účtů na sociálních sítí mladšími uživateli.

UŽIVATEL může zveřejňovat a vyměňovat si informace a obsah, jakož i navázat komunikaci mezi několika UŽIVATELI, za předpokladu, že nepřekročí soukromé použití a v žádném případě nemá ekonomický nebo komerční účel.

UŽIVATEL je povinen přiměřeně využívat OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich obsah, v souladu s možnostmi a účely, pro které je určen, v souladu s použitím a zvyklostmi, morálkou, platnou legislativou, těmito pravidly a předpisy a politiky zveřejňované sociálními sítěmi. UŽIVATEL bude výhradně odpovědný za informace, fotografie, názory, nebo obsah jakéhokoli druhu, který komunikuje, přenáší, zpřístupňuje nebo vystavuje prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

Společnost ESTHETICON nemůže nést redakční odpovědnost za obsah zveřejněný UŽIVATELEM a výslovně prohlašuje, že se neidentifikuje s žádným z názorů, které UŽIVATELÉ zveřejňují na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH, za důsledky, za něž je plně zodpovědný sám UŽIVATEL.

V každém případě je zakázáno používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY pro nezákonné nebo neoprávněné účely, za ekonomickým nebo neekomickým účelem, a konkrétně je zakázáno:

 • Ukládat, zveřejňovat, distribuovat nebo sdílet jakýkoli obsah, který lze jakýmkoli způsobem považovat za porušení základních práv, obrazu a osobního a rodinného soukromí třetích stran, ochrany údajů a zejména nezletilých.

 • Ukládat, zveřejňovat, distribuovat nebo sdílet obrázky nebo fotografie, které shromažďují obrázky nebo osobní údaje třetích stran, aniž by získaly příslušný souhlas jejich vlastníků.

 • Ukládat, zveřejňovat, distribuovat nebo sdílet jakýkoliv obsah, který porušuje utajení v komunikaci, porušuje práva průmyslového a duševního vlastnictví nebo regulační pravidla na ochranu osobních údajů.

 • Reprodukovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jiným způsobem sdílet, uvnitř nebo mimo OFICIÁLNÍ STRÁNKY, fotografie nebo obrázky, které byly zpřístupněny jinými UŽIVATELI.

 • Ukládat, zveřejňovat, distribuovat nebo sdílet jakýkoli materiál nebo informace, které jsou nezákonné, rasistické, obscénní, pornografické, urážlivé, hanlivé, klamné, podvodné nebo jakýmkoli způsobem odporující morálce nebo veřejnému pořádku.

 • Používat tuto službu k urážení, hanobení, zastrašování, porušování vlastního image nebo obtěžování ostatních UŽIVATELŮ nebo třetích stran.

 • Zavádět počítačové viry, vadné soubory nebo ukládat, distribuovat nebo sdílet jakýkoli jiný počítačový materiál nebo program, který by mohl způsobit poškození nebo změnu obsahu, programů nebo systémů OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

 • Používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY k odesílání reklamních nebo obchodních sdělení, k posílání zpráv pro reklamní účely nebo ke shromažďování dat za stejným účelem.

 • Používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY, bez ohledu na jejich účel, k odesílání nevyžádaných hromadných nebo opakujících se e-mailů více lidem nebo k odesílání e-mailových adres třetích stran bez jejich souhlasu.

 • Vydávat se za jinou osobu pro jakýkoliv účel.

Společnost ESTHETICON může včas informovat příslušné policejní, soudní nebo správní orgány a spolupracovat s nimi, pokud zjistí nezákonné použití OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

UŽIVATEL je informován, že obsah a služby nabízené prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK - včetně textů, grafiky, fotografií, animací, hudebních kreací, videí, zvuků, kreseb, obrázků, všech komentářů a html kódů, stejně jako ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky, které se objevují, aniž by byl tento seznam omezen svou povahou - jsou chráněny zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Vlastnictví práv k jakémukoli výše uvedenému obsahu může odpovídat jak společnosti ESTHETICON, tak fyzickým a/nebo právnickým osobám třetích stran.

Zveřejnění výše uvedeného obsahu prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK nebude v žádném případě znamenat postoupení, zřeknutí se nebo přenos, úplný nebo částečný, vlastnictví příslušných práv duševního a průmyslového vlastnictví společností ESTHETICON a/nebo jejími legitimními vlastníky třetích stran na UŽIVATELE.

UŽIVATEL nesmí za žádných okolností využívat služeb a obsahu existujícího na webu, který není výhradně osobní.

2. Odpovědnost

ESTHETICON se bude vždy snažit poskytovat SLUŽBY v nejvyšší možné kvalitě. Bez ohledu na výše uvedené odmítá společnost ESTHETICON veškerou odpovědnost a/nebo převzetí škod vyplývajících z:

 1. Poruch, přerušení nebo škod způsobených selháním systému, malwarovými viry, rušením nebo odpojením nebo chybnou funkcí služby nebo PLATFORMY.

 2. Neoprávněného jednání třetích stran jakýmikoli prostředky a/nebo nepřiměřeného jednání ze strany UŽIVATELE a v žádném případě společnost ESTHETICON nepřijímá žádnou odpovědnost, která je způsobena jednáním nebo nedbalostí, která může nebo nemusí mít vliv, přímo nebo nepřímo, na servery a další počítačové vybavení UŽIVATELE nebo třetích stran.

  UŽIVATEL souhlasí s tím, že společnosti ESTHETICON, jejím dceřiným společnostem, přidruženým společnostem, vedoucím a spolupracovníkům a/nebo zaměstnancům odškodní veškerou odpovědnost za jakékoli nároky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, předložené třetími stranami v důsledku nesprávného nebo nepovoleného použití PLATFORMY a/nebo služeb nabízených UŽIVATELEM, nebo tím, že porušil PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ, ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ a/nebo POLITIKU COOKIES, jakož i za jakékoli porušení právních předpisů nebo jakéhokoli práva.

  Společnost ESTHETICON poskytuje UŽIVATELI PLATFORMU pouze pro poradenství a vyhledávání služeb poskytovaných třetími stranami. UŽIVATEL je proto výhradně odpovědný za jeho správné použití a za takové použití v souladu s PRÁVNÍM OZNÁMENÍM, ZÁSADAMI OCHRANY ÚDAJŮ, POLITIKOU COOKIES a/nebo případně ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI .

Pokud uživatel není spokojen s používáním PLATFORMY, jejím obsahem a/nebo SLUŽBAMI nebo s jakoukoli částí PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ, ZÁSADAMI OCHRANY ÚDAJŮ, POLITIKOU COOKIES a/nebo případně ZVLÁŠTNÍMI PODMÍNKAMI, jediným a výhradním řešením bude přerušit vstup na web.

3. Neplatnost a neúčinnost ustanovení

Pokud by byla jakákoli klauzule zahrnutá v PRÁVNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ, POLITICE COOKIES a/nebo případně ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH, prohlášena, zcela nebo částečně, za neplatnou nebo neúčinnou, tato neplatnost nebo neúčinnost ovlivní pouze uvedené ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná.

4. Rozhodné právo a jurisdikce

V případě jakýchkoli otázek nebo odchylek, které mohou vzniknout v souvislosti s PLATFORMOU, obsahem a produkty a/nebo smluvními službami, se UŽIVATEL a ESTHETICON výslovně vzdávají jakékoli jiné jurisdikce, která jim může odpovídat, výslovně se podřizují uplatňování španělských právních předpisů, jsou příslušné stejně tak španělské soudy, s výslovným podřízením jurisdikci soudů v Barceloně, ledaže použitelné právní předpisy nestanoví rozhodně jinou jurisdikci nebo jiné právní předpisy. Konkrétně se toto vzdání nebude vztahovat na SOUKROMÉ UŽIVATELE chápané jako koneční spotřebitelé, u nichž se použije jurisdikce stanovená platnými právními předpisy.

Datum aktualizace: 10/06/2020