Zásady ochrany osobních údajů

Tyto ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ se vztahují na veškeré osobní údaje, které společnost ESTHETICON zpracovává prostřednictvím těchto webových stránek nebo jiných médií, profilů a/nebo připojených zařízení.

Tyto ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ mohou podléhat změnám, proto doporučujeme, abyste je pravidelně sledovali.

1. Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů

Za zpracování osobních údajů odpovídá:

ESTHETICON S.R.O. IČO: 25044567, DIČ: CZ25044567, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ulici Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, e-mailová adresa info@estheticon.cz.

Estheticon je součástí skupiny společností tvořených následujícími společnostmi:

Všechny výše uvedené společnosti provozují stejnou činnost a poskytují stejné služby v sektoru estetické medicíny a plastické chirurgie uživatelům a odborníkům v různých zemích.

Uživatelé a odborníci v každé zemi uzavřou smlouvu s tou společností, která je odpovědná za danou konkrétní zemi; za účelem lepšího řízení a zdokonalování činnosti společností skupiny však sdílejí zdroje, informace a poskytují si navzájem služby (dále souhrnně jen ESTHETICON).

K této platformě můžete přistupovat prostřednictvím internetových domén, aplikací nebo profilů ESTHETICON na sociálních médiích (dále souhrnně jen PLATFORMA).

2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které přímo nebo nepřímo identifikují fyzickou osobu nebo umožňují její identifikaci, tedy například jméno, příjmení, fotografie, hlas, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, doklady totožnosti (občanský průkaz, pas) apod., a/nebo údaje, které se vztahují k fyzické osobě, jako je číslo bankovního účtu, kreditní nebo debetní karty, IP adresa, preference, zvyky, chování a/nebo produkty či služby, které využívá, a/nebo informace o prohlížení webových stránek získané prostřednictvím souborů cookies.

3. Typy UŽIVATELŮ

Osobní údaje obecně zpracováváme v souladu se ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a/nebo ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ COOKIES, bez ohledu na to, zda se jedná o údaje osoby, jež je, nebo není UŽIVATELEM naší PLATFORMY. Zpracováváme osobní údaje těchto UŽIVATELŮ:

 1. Návštěvníci PLATFORMY, jejichž osobní údaje jsou získávány prostřednictvím systému souboru cookies Google Analytics
 2. UŽIVATELÉ žádající o informace a/nebo konzultaci prostřednictvím formuláře dostupného na PLATFORMĚ.
 3. PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ nebo SOUKROMÍ UŽIVATELÉ, kteří se registrují a/nebo uzavírají smlouvy o poskytnutí SLUŽEB.
 4. PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ, kteří reagují na dotazy vznesené SOUKROMÝMI UŽIVATELI.
 5. SOUKROMÍ UŽIVATELÉ, kteří se zapojují do diskusního fóra, a to buď sdílením svých příběhů, informací, obsahu a obrázků, nebo účastí v diskusích.

4. Správa údajů, účely a právní základ

Společnost ESTHETICON zpracovává následující údaje:

 1. Údaje, které sdílejí SOUKROMÍ UŽIVATELÉ:
  SOUKROMÝ UŽIVATEL, který si přeje využívat služby nabízené společností ESTHETICON, se musí nejprve zaregistrovat na platformě a poskytnout údaje, které společnosti ESTHETICON umožní identifikovat jej (uživatelské jméno, místo a pohlaví) a kontaktovat ho prostřednictvím jeho e-mailu a / nebo telefonního čísla, podle volby společnosti ESTHETICON, protože je to vhodnější pro zajištění řádného poskytování služby.

  Spolu s registračními údaji může SOUKROMÝ UŽIVATEL sdílet svůj vlastní příběh, dotazy, recenze, přiložit fotografie nebo publikovat v diskuzních fórech. Tyto informace budou propojeny s profilem každého SOUKROMÉHO UŽIVATELE.

  Portál ESTHETICON může kontrolovat informace sdílené SOUKROMÝM UŽIVATELEM a může jej kontaktovat prostřednictvím jeho e-mailu nebo telefonního čísla za účelem doplnění, objasnění či ověření informací sdílených SOUKROMÝM UŽIVATELEM. Například za účelem ověření, že příběh je pravdivý, bude SOUKROMÝ UŽIVATEL požádán o předložení důkazu, že zákrok byl proveden; SOUKROMÝ UŽIVATEL může být také požádán, aby doplnil nebo objasnil určité body příběhu, aby to bylo užitečnější pro zbytek Komunity.

  Účelem tohoto zpracování údajů je, aby informace zveřejňované na PLATFORMĚ SOUKROMÝMI UŽIVATELI byly úplné, jasné a užitečné pro Komunitu a zároveň byly pravdivé a respektovaly práva osob, kterých se uvedené informace týkají, a byly v souladu s PRŮVODCEM SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ KOMUNITY.

  Veškeré zpracování údajů se provádí na základě informovaného, výslovného, předchozího a písemného SOUHLASU každého SOUKROMÉHO UŽIVATELE, a to v době registrace na platformě, odeslání dotazu a / nebo v době sdílení své vlastní zkušenosti a / nebo fotografií.

  Tento souhlas bude platit také v případě veřejného šíření těchto údajů na PLATFORMĚ a na sociálních médiích ESTHETICON. UŽIVATEL, který poskytuje tyto informace, se zavazuje získat takový souhlas a odpovídá společnosti ESTHETICON a třetím stranám za jakékoli incidenty nebo porušení tohoto souhlasu.

  Uvedený SOUHLAS lze kdykoli odvolat pomocí různých nástrojů, které jsou k dispozici v závislosti na situaci, nebo můžete vždy odeslat žádost o odvolání zasláním zprávy na adresu gdpr@estheticon.cz

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou na PLATFORMĚ uchovávány po neomezenou dobu, pokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL přeje sdílet.

 2. Údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ diskuzních fór:
  SOUKROMÝ UŽIVATEL, který si přeje sdílet svůj příběh v diskuzním fóru a / nebo přispět do již vytvořeného fóra, musí být předem zaregistrován a poskytnout údaje, které společnosti ESTHETICON umožní identifikovat a kontaktovat tohoto SOUKROMÉHO UŽIVATELE, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla podle volby společnosti ESTHETICON, protože je to vhodnější pro zajištění řádného poskytování služby.

  V diskuzním fóru může SOUKROMÝ UŽIVATEL sdílet své vlastní zkušenosti a fotografie a / nebo se svobodně vyjadřovat. Informace, fotografie a prohlášení, které sdílí, musí být pravdivé a musí vždy respektovat práva všech zúčastněných osob a být v souladu s PRŮVODCEM SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ KOMUNITY.

  Za účelem správného dodržování a fungování diskuzních fór bude ESTHETICON sledovat jejich obsah a bude okamžitě jednat, pokud zjistí jakýkoli incident.

  Účelem uvedeného zpracování údajů je, aby informace uvedené v diskuzních fórech SOUKROMÝMI UŽIVATELI byly úplné, srozumitelné a užitečné pro zbytek Komunity a zároveň byly pravdivé a respektovaly práva zmíněných osob, a také byly v souladu s PRŮVODCEM SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ KOMUNITY.

  Veškeré zpracování údajů se provádí na základě informovaného, výslovného, předchozího a písemného SOUHLASU každého SOUKROMÉHO UŽIVATELE, a to v době registrace na platformě, odeslání dotazu a / nebo v době sdílení své vlastní zkušenosti a / nebo fotografií.

  Tento souhlas bude platit také v případě veřejného šíření těchto údajů na PLATFORMĚ a na sociálních médiích ESTHETICON. UŽIVATEL, který poskytuje tyto informace, se zavazuje získat takový souhlas a odpovídá společnosti ESTHETICON a třetím stranám za jakékoli incidenty nebo porušení tohoto souhlasu.

  Uvedený SOUHLAS lze kdykoli odvolat pomocí různých nástrojů, které jsou k dispozici v závislosti na situaci, nebo můžete vždy odeslat žádost o odvolání zasláním zprávy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Podobně ESTHETICON zpracovává osobní údaje těch SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří se účastnili diskuzního fóra, a osob, které mohou být těmito diskuzními fóry jakkoliv ovlivněny (například citovány). Účelem tohoto zpracování je řádné fungování diskuzního fóra a řešení incidentů, které se v něm mohou vyskytnout. Toto zpracování se provádí na základě ZÁKONNÉHO ZÁJMU společnosti ESTHETICON, aby se zajistilo správné fungování, transparentnost, vyšší kvalita, pravdivost a jasnost zveřejňovaných informací a vyvážení práv a zájmů všech UŽIVATELŮ zapojených do Komunity. Výše uvedený oprávněný zájem byl definován takovým způsobem, aby byla respektována práva SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, aby bylo zajištěno, že informace a prohlášení na diskuzním fóru neporušují soukromí, image a důstojnost všech UŽIVATELŮ Komunity, a zároveň jsou poskytnuté informace pravdivé, ale ne pomlouvačné.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou uloženy v diskuzním fóru, dokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL nepřeje smazat a / nebo v případě mimořádných událostí, dokud nebudou zcela vyřešeny a / nebo nebudou splněny příkazy příslušných orgánů v konkrétních případech.

 3. Údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří pokládají dotazy:
  SOUKROMÝ UŽIVATEL, který si přeje položit dotaz na PLATFORMĚ, musí být předem zaregistrován a musí poskytnout údaje, které společnosti ESTHETICON umožňují identifikovat a kontaktovat SOUKROMÉHO UŽIVATELE prostřednictvím jeho e-mailu nebo telefonního čísla a samotný obsah dotazu, který chce položit.

  Portál ESTHETICON zašle výše uvedené informace vybraným PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM, kteří již dříve projevili ochotu provést konzultaci. Tito PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ zašlou odpověď na položené dotazy a / nebo se obrátí na SOUKROMÉ UŽIVATELE prostřednictvím e-mailu a/nebo mobilního telefonu, podle toho, co je pro vyřešení požadavku vhodnější.

  PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ, kteří odpovídají na dotazy, mohou být registrováni na kterékoli z platforem patřících do skupiny YOUR NEW SELF.

  Podobně bude společnost ESTHETICON kontaktovat SOUKROMÉ UŽIVATELE prostřednictvím e-mailu a/nebo mobilního telefonu, podle toho, co je pro vyřešení dotazu vhodnější.

  Účelem těchto aktivit a správy uvedených údajů je řádné řízení procesu řešení a reakce na dotazy SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ.

  Veškeré zpracování údajů se provádí na základě informovaného, výslovného, předchozího a písemného SOUHLASU každého SOUKROMÉHO UŽIVATELE, a to v době registrace na platformě, odeslání dotazu a / nebo v době sdílení své vlastní zkušenosti a / nebo fotografií.

  Uvedený SOUHLAS lze kdykoli odvolat pomocí různých nástrojů, které jsou k dispozici v závislosti na situaci, nebo můžete vždy odeslat žádost o odvolání zasláním zprávy na adresu info@estheticon.cz.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou na PLATFORMĚ uchovávány po neomezenou dobu, pokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL přeje sdílet.

  Podobně bude ESTHETICON zpracovávat údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří zadávají své dotazy, za účelem sledování a zajištění správného fungování a odezvy na vznesené dotazy. Toto zpracování bude provedeno v souladu s LEGITIMNÍM ZÁJMEM společnosti ESTHETICON, aby bylo zajištěno správné fungování, transparentnost, vyšší kvalita, věrnost a jasnost vznesených dotazů; a aby SOUKROMÍ UŽIVATELÉ měli co nejlepší zkušenosti s PLATFORMOU.

  Informace zpracovávané v tomto případě budou uchovávány po neomezenou dobu, zatímco SOUKROMÝ UŽIVATEL si je nepřeje stáhnout a / nebo v případě jakéhokoli incidentu až do úplného vyřešení incidentu a / nebo souladu s příkazy příslušných orgánů, pokud existují.

 4. Údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ pro statistiky konverzí a následná opatření, která se sdílejí s PROFESIONÁLNÍmi UŽIVATELY:
  Společnost ESTHETICON si přeje zpracovávat informace těch SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří se díky používání PLATFORMY rozhodnou uzavřít smlouvu na služby PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ, které prostřednictvím ní naleznou. Za tímto účelem společnost ESTHETICON dříve informuje SOUKROMÉHO UŽIVATELE a pouze v případě, že SOUKROMÝ UŽIVATEL dá svůj souhlas, provede uvedené zpracování údajů a vyžádá si informace a dokumentaci, které mohou informovat a prokázat provedení léčby a s nimiž PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL provedl takové ošetření.

  Za tímto účelem společnost ESTHETICON kontaktuje SOUKROMÉ UŽIVATELE prostřednictvím jejich e-mailu a / nebo telefonního čísla a bude je informovat o uvedeném zpracování a účelu a bude zpracovávat informace těch SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří poskytli svůj SOUHLAS.

  Zpracování údajů za tímto účelem je oprávněné na základě SOUHLASU, který legitimizuje uvedené zpracování osobních údajů, je informovaný, výslovný a písemný SOUHLAS každého SOUKROMÉHO UŽIVATELE v době registrace na platformě, v době odeslání dotazu a / nebo v době sdílení vlastního příběhu a / nebo fotografií.

  Uvedený SOUHLAS lze kdykoli odvolat pomocí různých nástrojů, které jsou k dispozici v závislosti na situaci, nebo můžete vždy odeslat žádost o odvolání zasláním zprávy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou na PLATFORMĚ uchovávány po neomezenou dobu, pokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL přeje sdílet.

  Podobně bude ESTHETICON zpracovávat údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, kteří formulují své dotazy, za účelem sledování a zajištění správného fungování a reakce na vznesené dotazy. Toto poslední zacházení bude provedeno v souladu s LEGITIMNÍM ZÁJMEM společnosti ESTHETICON, aby bylo zajištěno správné fungování, transparentnost, vyšší kvalita, věrnost a jasnost vznesených otázek; a že SOUKROMÍ UŽIVATELÉ mají nejlepší zkušenosti s PLATFORMOU.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou uloženy v diskuzním fóru, dokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL nepřeje smazat a / nebo v případě mimořádných událostí, dokud nebudou zcela vyřešeny a / nebo nebudou splněny příkazy příslušných orgánů v konkrétních případech.

 5. Zpracování údajů UŽIVATELŮ registrovaných na PLATFORMĚ (průzkumy spokojenosti).:
  ESTHETICON informuje uživatele o tom, že své osobní identifikační a kontaktní údaje můžete použít k zasílání průzkumů spokojenosti s poskytováním služeb společnosti ESTHETICON, tj. k měření míry spokojenosti s funkčností PLATFORMY.

  Zpracování údajů UŽIVATELE za tímto účelem může zahrnovat poskytovatele služeb třetích stran, kteří zasílají průzkumy pro přístup k jejich údajům; tyto třetí strany budou považovány za odpovědné za zacházení s ESTHETICON a budou vždy nuceni dodržovat závazné právní požadavky.

  Zpracování údajů společnosti ESTHETICON za tímto účelem bude vycházet z LEGITIMNÍHO ZÁJMU společnosti ESTHETICON zajistit odpovídající úroveň služeb nabízených na PLATFORMĚ. Zpracování údajů pro tento účel bude prováděno, dokud UŽIVATEL nevyužije svého práva vznést námitku proti zasílání těchto průzkumů spokojenosti. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na možnost "Nepřeji si dostávat další sdělení tohoto typu", která se zobrazí v e-mailech obsahujících přístup k průzkumům.

 6. Zpracování údajů UŽIVATELE registrovaných na PLATFORMĚ (obchodní sdělení):
  Společnost ESTHETICON chce zpracovat Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb a funkcí PLATFORMY.

  Zpracování Vašich údajů za tímto účelem je oprávněno na základě informovaného, výslovného, předchozího a písemného SOUHLASU každého JEDNOTLIVÉHO UŽIVATELE v okamžiku registrace na platformě, v okamžiku zaslání dotazu a/nebo v okamžiku sdílení vlastních zkušeností a/nebo fotografií.

  Tento SOUHLAS lze kdykoli odvolat, a to různými způsoby uvedenými v každé situaci a/nebo v každém případě zasláním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz nebo kliknutím na možnost "odhlásit se z odběru", kterou naleznete na konci e-mailu s obchodním sdělením/novinami.

  Vaše údaje budou zpracovávány tak dlouho, dokud UŽIVATEL neodvolá udělený souhlas.

 7. Údaje neregistrovaných UŽIVATELŮ (cookies):
  ESTHETICON automaticky shromažďuje informace o způsobu, jakým PLATFORMU UŽIVATEL používá, jako například interakce UŽIVATELE s PLATFORMOU a / nebo soubory cookies a dalšími podobnými nezbytnými technologiemi.

  Právním základem pro správu těchto údajů je předchozí, informovaný, výslovný a písemný SOUHLAS SOUKROMÉHO UŽIVATELE, který uděluje při správě souborů a nastavení souborů cookies.

  Uvedený SOUHLAS lze kdykoli odvolat pomocí různých nástrojů, které jsou k dispozici v závislosti na situaci, nebo můžete vždy odeslat žádost o odvolání zasláním zprávy na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou uchovávány na PLATFORMĚ (OBDOBÍ ZACHOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES).

 8. Údaje citovaných PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ:
  SOUKROMÍ UŽIVATELÉ v diskuzních fórech mohou zmiňovat odborníky nebo kliniky, u kterých podstoupili zákrok a / nebo s nimi přišli do kontaktu.

  Zpracování údajů těchto odborníků nebo klinik bude prováděno za účelem dodržení práva na informace a svobody projevu SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ a při plném respektování práv všech zmíněných osob, a zejména v souladu s PRŮVODCEM SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ KOMUNITY.

  Za účelem správného dodržování a fungování diskuzních fór bude ESTHETICON sledovat jejich obsah a bude okamžitě jednat, pokud na nich zjistí jakýkoli incident.

  Zpracování údajů je prováděno na základě ZÁKONNÉHO ZÁJMU společnosti ESTHETICON i SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ při uplatňování jejich práv a zájmů svobodně se informovat a vyjadřovat.

 9. Údaje registrovaných PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ:
  PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ, kteří se chtějí stát součástí PLATFORMY, podílet se na platformě a / nebo uzavřít smlouvu o službách, se musí nejprve na PLATFORMĚ zaregistrovat a poskytnout údaje nezbytné k nabízení služeb.

  Zpracování údajů (osobních i jiných) PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ bude prováděno tak, aby bylo možné poskytovat smluvní služby, spravovat je; jakož i plnit úkoly správy a vymáhat smluvní služby.

  Co se týče plateb na PLATFORMĚ, ty budou prováděny prostřednictvím platebních platforem PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE; V případech, kdy není k dispozici zabezpečená platforma, poskytne ESTHETICON zabezpečenou platební platformu, která se omezuje pouze na poskytování uvedené platební platformy, aniž by za jejich účtování nebo poskytování účtovaných a / nebo smluvních služeb nesla odpovědnost. Výhradní odpovědnost nese PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL nebo subjekt, který fakturuje a poskytuje uvedenou službu.

  Základem pro zpracování údajů (osobních i jiných) PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÍKŮ je zajistit správný proces poskytování služeb. A v případě, že budou muset být provedeny postupy a nároky na shromažďování služeb, bude zpracování dat provedeno na základě LEGITIMNÍHO ZÁJMU o ochranu práv zájmů společnosti ESTHETICON.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou uloženy v diskuzním fóru, dokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL nepřeje smazat a / nebo v případě mimořádných událostí, dokud nebudou zcela vyřešeny a / nebo nebudou splněny příkazy příslušných orgánů v konkrétních případech.

 10. Údaje, které profesionální uživatelé sdílejí ve svém profilu:
  Veškeré informace, které PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ zveřejní na svém profesionálním profilu, by měly jasně popisovat jejich aktivity a nabízené ošetření, mimo jiné včetně písemného obsahu, fotografií a / nebo videí instalací, aktivit nebo událostí. Takové materiály mohou obsahovat osobní údaje (například fotografie) fyzických osob a v takových případech musíte mít předchozí, výslovný a potvrzený souhlas osob zobrazených na těchto fotografiích nebo přítomných v materiálech, které umožňují jejich identifikaci, aby zveřejnily materiál na ESTHETICON.

  Účelem zpracování uvedených informací společností ESTHETICON je poskytnout co nejvíce informací, jasně a úplně o plastické chirurgii a estetické medicíně, o všech existujících zákrocích, odbornících a klinikách v oboru a jejich odborné praxi.

  Základem, který legitimizuje uvedené zpracování osobních údajů, je informovaný, výslovný a písemný SOUHLAS osob, které takové informace, obsah a / nebo obrázky poskytují; nebo v případě poskytnutí obrázků nebo jiných informací od třetích stran, které se v uvedených informacích a / nebo obrázcích identifikují, jejich předchozí a informovaný souhlas.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou uloženy v diskuzním fóru, dokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL nepřeje smazat a / nebo v případě mimořádných událostí, dokud nebudou zcela vyřešeny a / nebo nebudou splněny příkazy příslušných orgánů v konkrétních případech.

 11. Údaje PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ, kteří odpovídají na dotazy:
  PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ, kteří zodpovídají dotazy SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, budou ošetřeni společností ESTHETICON, která bude sledovat obsah, rychlost a kvalitu dané odpovědi; stejně jako míru spokojenosti SOUKROMÉHO UŽIVATELE s obdrženou odpovědí.

  Účelem zpracování těchto osobních údajů je zajištění správného procesu řešení a vyřizování dotazů SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ.

  Základem, který legitimizuje uvedené zpracování osobních údajů, je informovaný, výslovný a písemný SOUHLAS udělený SOUKROMÝMI UŽIVATELI, kteří zadávají dotazy, a PROFESIONÁLNÍMI UŽIVATELI, kteří odpovídají.

  Tento SOUHLAS lze kdykoli odvolat, a to prostřednictvím různých prostředků poskytovaných v každé situaci a / nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz.

  Tyto osobní údaje a informace SOUKROMÉHO UŽIVATELE budou na PLATFORMĚ uchovávány po neomezenou dobu, pokud si je SOUKROMÝ UŽIVATEL přeje sdílet.

  Podobně bude ESTHETICON zpracovávat údaje PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ, kteří odpovídají na dotazy, za účelem sledování a zajištění správného fungování a reakce na položené otázky. Toto poslední zacházení bude provedeno v souladu s LEGITIMNÍM ZÁJMEM portálu ESTHETICON, aby bylo zajištěno správné fungování, transparentnost, vyšší kvalita, jasnost položených dotazů.

  Informace zpracovávané v tomto případě budou na PLATFORMĚ uchovávány po neomezenou dobu, zatímco žádný SOUKROMÝ UŽIVATEL si je nepřeje stáhnout a / nebo v případě jakéhokoli incidentu až do úplného vyřešení incidentu a / nebo souladu s příkazy příslušné orgány, pokud existují.

 12. Údaje PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ prostřednictvím záznamů hovorů:
  Písemná komunikace a hovory z portálu ESTHETICON a PROFESIONÁLNÍCH UŽIVATELŮ budou sledovány a zaznamenávány.

  Účelem zpracování údajů je v tomto případě umožnit sledování správného výkonu služeb poskytovaných PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM, jakož i správného řízení a akreditace podmínek pro uzavírání smluv a poskytování služeb sjednaných PROFESIONÁLNÍMI UŽIVATELI.

  Právním základem pro správu těchto údajů je PRÁVNÍ ZÁJEM ESTHETICONU, který opravňuje sledování a kontrolu kvality poskytování služeb pracovníky společnosti ESTHETICON a řádné řízení, potvrzení a poskytování zakoupených služeb PROFESIONÁLNÍMI UŽIVATELI.

  Doba uložení záznamů z telefonních hovorů je ŠEST MĚSÍCŮ od jejich záznamu.

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou zpracovávat rovněž externí spolupracovníci poskytující z pověření společnosti Estheticon následující služby:

 1. Služby informačních technologií, hostingu a telekomunikačních sítí pro účely PLATFORMY.
 2. Personální, účetní a/nebo právní služby související s poskytováním SLUŽEB.
 3. Služby archivace, správy a mazání informací.
Kromě toho jsou SOUKROMÍ UŽIVATELÉ informováni, že jejich údaje shromážděné prostřednictvím konzultačních formulářů na PLATFORMĚ budou předány PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM inzerovaným na platformě, a to v následujících případech:

Mimo výše uvedené případy společnost ESTHETICON nepředává osobní údaje žádné třetí straně bez předchozího informování a získání souhlasu vlastníka osobních údajů, a to pouze v omezených případech.

V případech, kdy jsou předávány údaje SOUKROMÝCH UŽIVATELŮ, musí všichni PROFESNÍ UŽIVATELÉ, kteří údaje přijímají, zachovat stejnou úroveň ochrany svých osobních údajů, k jaké se zavázali v této POLITICE OCHRANY ÚDAJŮ a/nebo v předpisech o ochraně údajů nebo kybernetické bezpečnosti.

S výjimkou výše popsaných účelů nebude společnost ESTHETICON předávat osobní údaje třetím osobám, aniž by předem informovala dané osoby a vyžádala si jejich souhlas. I v takovém případě se však bude jednat o omezené poskytnutí osobních údajů.

SOUKROMÍ UŽIVATELÉ, kteří odesílají požadavek nebo dotaz, by měli mít na paměti, že jejich osobní údaje bude zpracovávat jak společnost ESTHETICON, tak PROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL a/nebo klinika odpovídající na požadavek nebo dotaz.

Upozorňujeme, že se konají následující kroky. Všichni výše uvedení budou zachovávat stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou stanoví tyto ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a/nebo platné právní předpisy o ochraně osobních údajů nebo o kybernetické bezpečnosti.

Se svými spolupracovníky uzavíráme dohody o mlčenlivosti a o zpracování osobních údajů, abychom zajistili, že budou dodržovat maximální úroveň mlčenlivosti a v souladu s ustanoveními o nejlepších postupech v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, přičemž tato ustanovení o nejlepších postupech pravidelně aktualizujeme.

V neposlední řadě může společnost ESTHETICON v souladu se svými zákonnými povinnostmi sdílet informace nebo osobní údaje s třetími stranami:

 1. Na základě platných právních předpisů, v rámci soudního řízení nebo na základě nařízení příslušných orgánů,
 2. za účelem vymáhání plnění SLUŽEB, včetně vyšetřování možného protiprávního jednání nebo porušení právních předpisů,
 3. za účelem zjišťování, prevence nebo řešení technických závad, podvodného jednání nebo bezpečnostních incidentů,
 4. za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti osob,
 5. s PROFESIONÁLNÍMI UŽIVATELI a/nebo třetími osobami poskytujícími služby v oblasti zábavy, kultury a sportu, a to včetně doplňkových nebo souvisejících služeb, na základě výběru SOUKROMÉHO UŽIVATELE.

6. Mezinárodní přenos osobních údajů

ESTHETICON informuje, že dochází k následujícím mezinárodním přenosům údajů UŽIVATELE:

 1. Za účelem řádné správy služeb nabízených na PLATFORMĚ se mezinárodní datové přenosy provádějí z libovolného webu nebo profilů sociálních médií z celého světa do mateřské společnosti se sídlem v Barceloně (Španělsko), která patří do Evropské unie a následně jsou všechny osobní údaje shromážděné mimo Evropskou unii předávány do Evropské unie a budou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými v Evropské unii i ve Španělsku.
 2. Předání osobních údajů PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM, kteří působí mimo Evropskou unii, bude možné pouze po informování UŽIVATELE o totožnosti daného PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE, poskytnutí jeho místa činnosti, úrovně ochrany osobních údajů a možných rizik k přenosu osobních údajů do dané země.
  Tento SOUHLAS lze kdykoli odvolat, a to prostřednictvím různých prostředků poskytovaných v každé situaci a / nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.cz.
 3. Pro správnou správu a optimalizaci PLATFORMY PRO UŽIVATELE z FACEBOOKU jsou sjednány služby UNBOUNCE se sídlem Rheinsberger Str. 76/77 / Apartment 1, 10115 Berlín, Německo, společnost, která dodržuje přísné zásady ochrany osobních údajů https://unbounce.com/privacy/.
 4. Pro správnou správu volání UŽIVATELŮM uzavíráme smlouvu na služby se společností VANILLASOFT CORP (98-1084963) „490 St.-Joseph Blvd. Suite 202 Gatineau, Quebec, J8Y 3Y7 Kanada. Tato společnost dodržuje nařízení o ochraně osobních údajů https://www.vanillasoft.com/company/news/vanillasoft-outlines-robust-privacy-and-security-protections-for-gdpr-compliance.
 5. Pro správu a nahrávání hovorů sjednáváme služby se společností PIPPOL TELEFONÍA CLOUD PROFESIONAL, S.L. nachází se v Pujades, 51 2. patro, dveře 22, 08005 Barcelona Španělsko. Společnost dodržuje vysoké standardy ochrany osobních údajů https://pipol.com/privacy-policy/.
 6. Pro správu zasílání zpráv pomocí SMS a automatické potvrzování pravosti telefonních čísel jsou sjednány služby TWILIO INC. 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 USA. Společnost dodržuje evropské předpisy o ochraně údajů, a to jak v souladu s vlastními závaznými firemními pravidly a vzorovými doložkami Evropské unie https://www.twilio.com/legal/privacy.
 7. Pro řešení pochybností a dotazů vznesených UŽIVATELI uzavíráme smlouvu na služby se společností LIVECHAT SOFTWARE S.A. nacházející se na Ul. Zwycięska 47 53-033 Wroclaw Polsko. Společnost je v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů https://www.livechat.com/legal/gdpr-faq/.
 8. Pro úložiště a e-mailovou službu uzavíráme smlouvu na služby se společností GOOGLE INC jako správce údajů. Mezinárodní převod, který se uskutečňuje mimo území Evropské unie (zejména ve Spojených státech). Tento dotyčný subjekt byl předložen k rozhodnutím Evropské komise, která stanoví odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, s využitím typů doložek přijatých Evropskou komisí.
 9. Stejně tak se pro navigaci na webu používají služby navigační analýzy společnosti GOOGLE INC. Prostřednictvím Google Analytics se na uvedený přenos vztahuje také předložení rozhodnutí Evropské komise, která stanoví odpovídající úroveň ochrany osobních údajů pomocí typů doložek přijatých Evropskou komisí, společností Google Inc.

7. Práva subjektu osobních údajů

Uživatelé portálu Estheticon, kteří jsou subjekty osobních údajů, mohou uplatnit následující práva:

 1. Právo na přístup: umožňuje subjektu údajů získat od společnosti Estheticon informaci, zda jeho osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, získat také informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování.
 2. Právo na opravu: umožňuje opravit chyby a upravit nepřesné nebo neúplné údaje.
 3. Právo na výmaz: umožňuje vyžádat si, aby společnost Estheticon osobní údaje zlikvidovala a dále je nezpracovávala, s výjimkou případů, kdy je ze zákona povinna osobní údaje uchovávat nebo má jiný oprávněný důvod je nadále zpracovávat.
 4. Právo na omezení zpracování: umožňuje subjektu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, požádat společnost Estheticon, aby ve vztahu k jeho údajům přijala opatření, jež omezí zpracování jeho osobních údajů do doby, než bude ověřena jejich přesnost nebo oprávněnost jejich zpracování; dále právo požadovat, aby společnost Estheticon jeho osobní údaje neupravovala nebo případně nemazala či neodstraňovala, aby se uchovaly jako důkaz pro případ uplatnění právního nároku.
 5. Právo vznést námitku: subjekt osobních údajů může za určitých okolností, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Společnost Estheticon v takovém případě nebude dotčené osobní údaje dále zpracovávat, ledaže by k jejich zpracování měla silnější oprávněný důvod nebo je zpracovávala pro účely uplatnění nebo obhajoby právních nároků.
 6. Právo na přenositelnost údajů: umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje nebo požádat, aby byly předány jinému správci údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Subjekt údajů může uplatnit své právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost svých osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením zaslaným společnosti Estheticon na e-mail: gdpr@estheticon.cz. K oznámení je třeba přiložit kopii průkazu totožnosti.

Držitel osobních práv může uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, nesouhlas, přenositelnost svých osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas, a to tak, že:

 1. Písemně sdělí tuto skutečnost společnosti ESTHETICON na e-mail: gdpr@estheticon.cz a přiloží fotokopii svého průkazu totožnosti.
 2. Přihlásí se ke svému uživatelskému účtu v sekci Můj profil > Upravit profil.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů a možnost podat stížnost u dozorového úřadu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav kontaktujte ESTHETICON na adrese gdpr@estheticon.cz. Jakýkoli incident zjištěný UŽIVATELEM týkající se osobních údajů lze konzultovat s ombudsmanem pro ochranu osobních údajů a stížností prostřednictvím e-mailové adresy dpo@es.gt.com.

Rádi bychom vám také připomněli, že v případě jakýchkoli reklamací a / nebo za účelem získání dalších informací se můžete obrátit na český úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/.

9. Bezpečnost a záruky

Společnost ESTHETICON se zavazuje přijmout veškerá možná opatření k ochraně osobních údajů a zabránění jejich úpravám, ztrátě, zpracování a neoprávněnému přístupu, přičemž k tomuto účelu použije dostupné technologie a zohlední povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystavena a vždy jedná v souladu s platnými právními normami

10. Kroky k odstranění Vašich údajů z Facebooku

ESTHETICON neukládá Vaše osobní data z Facebooku na naše servery. Pokud chcete odebrat přístup k Estheticon.cz ze svého účtu na Facebooku, přejděte na tuto stránku: Kroky k vymazání dat z Facebooku

Aktualizováno: 16/05/2023