Autor:

Zvětšení prsou je operace prováděná v celkové anestezii a trvající asi 1-2 hodiny. Prsa se většinou zvětšují silikonovými implantáty, které jsou umístěny pod prsní žlázu nebo pod sval. Výběr implantátů a jejich uložení závisí na vašich požadavcích a konzultaci s lékařem. Hospitalizace po operaci trvá 1-2 dny, rekonvalescence většinou 7-14 dní.

Zvětšení prsou, známé také jako augmentační mammaplastika, spočívá v chirurgickém vložení implantátů do pozadí každého prsu za účelem zvětšení jeho objemu a zlepšení tvaru. Zvětšení prsou je požadováno ženami, které svá prsa vnímají jako příliš malá nebo povislá. Plastiku prsou berou jako způsob získání krásného pevného dekoltu a sebevědomí.

Informace o zákroku jsou důležité nejen pro přehled, co vás čeká, ale také pro správný výběr plastického chirurga na zvětšení prsou. Pokud již svého plastického chirurga máte, čeká vás konzultace a výběr prsního implantátu.

Typy prsních implantátů

Základní dělení prsních implantátů je podle tvaru:

 • kulaté (mohou se ukládat pod žlázu i pod sval)

 • anatomické - kapka (ukládají se částečně pod sval)

 • asymetrické (Pro každé prso jiný implantát. Ukládají se vždy pod žlázu.)

Základní dělení podle náplně:

 • silikon kohezivní - silikonový gel (jeho výhodou je soudržnost silikonu v implantátu např. při jeho porušení)

 • silikon s dvojí hustotou gelu (dual gel cohesivity) - použití dvou různě hustých gelů zajišťuje konstantní výšku projekce dvorce, přesně kopíruje strukturu prsu a je mimořádně vhodný pro zvýraznění tvaru prsu
 • tekutý silikon (již se nepoužívá)

 • fyziologický roztok (V ČR se užívají minimálně. Výhodou je malý řez, protože implantát se naplňuje fyziologickým roztokem až po jeho zavedení.)

 • kombinované tzv. Bakerovy expandéry (Obsahují silikonový gel a přes speciální ventil se po zavedení do implantátu doplní fyziologický roztok. Lze je použít např. u operací transsexuálů.)

V současné době se stále objevují novinky v oblasti plnění prsních implantátů. Jsou zkoušeny a používány různé plnící látky. Mezi nimi např. sojový gel, ale zatím tyto nové prsní implantáty nenašly široké uplatnění.

Základní dělení prsních implantátů podle povrchu

 • hladký (do ČR se zpravidla nedovážejí)

 • mikro-texturovaný (implantát má "velmi jemný sametový povrch" a cílem je, aby do prsu vrostl a v něm se nepohyboval. U tohoto typu implantátů je nižší riziko vzniku kapsulární kontraktury.)
 • texturovaný (implantát má "sametový povrch" a cílem je, aby do prsu vrostl a v prsu se nepohyboval. U těchto implantátů je nižší riziko vzniku kapsulární kontraktury.)

 • titanizovaný (užívají se méně, dobrá snášenlivost organismem)

Základní dělení podle profilu:

 • nízké (moderate)

 • vysoké (high)

 • extra vysoké (extra high)

Velikosti prsních implantátů jsou uváděny v mililitrech. Při výběru nezáleží na velikosti, ale na dimenzi. Při výběru velikosti prsního implantátu záleží na postavě, výšce, šířce hrudníku, proporci postavy, velikosti pánve, velikosti prsní žlázy a samozřejmě na přání pacientky. Nejčastěji používané velikosti u nás jsou 200 - 300 ml. (Vyrábějí se prsní implantáty od cca 100 ml do 1000 ml.)

breast implants 2
Příprava prsního implantátu před zákrokem

Při volbě velikosti lze pro představu použít plastikový obal (sáček apod.) naplněný tekutinou, sypkou či vařenou rýží a vložit do podprsenky.

Nejčastěji používanými prsními implantáty dle výrobců v ČR jsou:

Každý implantát má svůj pas - doklad o čísle a velikosti implantátu a tento je vydáván po operaci každé pacientce.

Jak vypadá prsní implantát?

Prsní implantát je tvořen vnějším pouzdrem z polymerizované silikonové pryže, jenž má vysokou pevnost a je pružný. Pouzdro obsahuje ještě jednu vnitřní vrstvu, což zaručuje vyšší odolnost proti protrhnutí a co nejmenší propustnost částic. Povrch může být hladký, ale v současné době se dává přednost prsním implantátům s texturovaným povrchem, jenž mají póry určité velikosti a hloubky a mají nižší riziko vzniku kapsulární kontraktury. Na povrchu pouzdra může být titanový film (dobrá snášenlivost s lidským organizmem) nebo polyuretan. Uvnitř pouzdra se nachází měkký konzistentní silikonový gel, fyziologický roztok, kombinace obou nebo i jiné látky viz. výše. Soudržnost částic silikonového gelu umožnuje implantátu zachovávat tvar, snižuje riziko propustnosti mikročásteček silikonu přes pouzdro a zabraňuje vytékání silikonu při protržení obalu. Vzhledem k prozatímnímu vyloučení škodlivosti silikonu pro lidský organismus je implantát vyplněný kvalitním silikonovým gelem používán nejčastěji.

Ceny prsních implantátů

Ceny implantátů se pohybují od zhruba 18 do 50 tis. Kč podle druhu a výrobce implantátu. Od 18 do 28 tis. Kč u kulatých implantátů a od 40 do 50 tis. Kč u anatomických implantátů. Cena nezávisí na velikosti. Určitě ale nevybírejte plastického chirurga podle ceny zvětšení prsou.

breast implants
Volba správné velikosti prsních implantátů je důležitým předoperačním krokem. 

Operační postupy zvětšení prsou

Při volbě operačního postupu zvětšení prsou se zvažují následující aspekty.

Umístění řezu:

 • pod prsní rýhou

 • dvorcem

 • podpažím

 • v oblasti pupku (umbilikální přístup, v ČR se nepoužívá)

Mezi nejčastější metody umístění řezu patří pod prsní rýhou. Volba operace prsou záleží na přání a dispozici pacientky a zvyku pracoviště.

Umístění prsního implantátu:

 • pod prsní žlázu

 • pod sval

 • částečně pod sval

Obě metody zvětšení prsou (pod sval či pod prsní žlázu) mají své výhody a nevýhody. Volba záleží na kvalitě a velikosti žlázy, kvalitě kůže a podkoží a síle a kvalitě svalu. Kryt implantátu musí být dostatečný. Pokud není kryt dostatečný, implantát je viditelný a nepůsobí to esteticky. Od výše uvedeného je konzultace před plastikou prsou, aby pacientka sladila své představy s reálnými možnostmi, propozicemi těla a názorem operatéra.

Postup zvětšení poprsí

Zvětšení poprsí bývá ve většině případů prováděno v celkové anestezii - narkóze. Plastická operace prsou trvá 1 - 2 hodiny a po operaci je vhodná hospitalizace 1 - 2 dny. Většinou se podávájí preventivně před a po zvětšení poprsí antibiotika, protože se jedná o umístění cizího tělesa do organismu. Délka, doba a způsob podání antibiotik závisí na zvyklostech kliniky.

Plastická operace prsou

prs-povis
Umístění bradavky vhodné pro augmentaci

Metoda vložení a umístění vašeho implantátu bude záviset na vašich anatomických dispozicích a na doporučení vašeho chirurga. Vložení se provádí 3 - 4 cm dlouhým řezem vedeným buď v rýze, kde se prs setkává s hrudníkem, skrze tmavou kůži okolo bradavky nebo v podpaží. Každý řez je proveden pečlivě, takže výsledná jizva tak bude co nejméně nenápadná. Tupou preparací tkaniva je vytvořena kapsa, do které je vložen implantát.

Některá zahraniční pracoviště používají při augmentaci i endoskopickou techniku. Přístup pro tuto techniku je řezem v podpaží nebo v oblasti pupku.

Implantát je buď vložen přímo do kapsy za prsní tkáň nebo pod svaly hrudní stěny. Velikost implantátu musí být vybrána pečlivě. Implantáty musí být plně překryty prsní tkání. Jinak mohou být viditelné jejich hranice a implantáty vypadají nepřirozeně.

Při operaci prsou je důležité pečlivé stavění krvácení pro vyloučení pozdějších komplikací - nežádoucí kapsuly, což je jizva či obal implantátu. Po operaci mohou být několik dnů používány drény, což záleží na zvyku pracoviště a operatéra.

Na uzavření rány jsou používány různé stehy (většinou intradermální, případně jednotlivé), které se 7 - 10 den po operaci prsou odstraňují.

Krytí rány po zvětšení prsou záleží na zvyku pracoviště. Pooperačně jsou prsa ve dne v noci fixována speciální podprsenkou, jejíž nošení se doporučuje 4 - 8 týdnů po operaci. Jeden měsícpo plastické operaci prsou se doporučuje při spaní poloha na zádech a omezení sportovních aktivit.

Jste vhodným kandidátem pro zvětšení prsou?

Zvětšení poprsí prostřednictvím implantátů je velmi efektivní zákrok, vhodný pro ženu s nedostatečně vyvinutými prsy nebo když dojde ke zmenšení soustavy prsní žlázy například po kojení nebo významné ztrátě hmotnosti.

implantat-2
Prsní implantát pod svalem

Optimální věkový limit pro plastickou operaci prsou nelzepřesně určit. Závisí na ukončení vývoje prsních žláz, což nebývá před šestnáctým rokem života.

Určitě je lepší implantáty dávat do prsou, která se již nebudou měnit kojením. Ale nevylučuje to provést operaci zvětšení prsou po osmnáctém roku, tedy před těhotenstvím. Musíte však počítat s tím, že laktací a těhotenstvím se velikost a kvalita prsní žlázy změní a pravděpodobně bude nutná reoperace. Po porodu, i pokud nekojíte, je vhodnější podstoupit zvětšení prsou až s odstupem 1 roku.

Prsní implantáty nemají vliv na plod a nejsou pro něj ničím nebezpečné. Přítomnost implantátů nevylučuje schopnost kojení. Světové studie neprokázaly zvýšený obsah silikonu v mateřském mléce.

Některé ženy požadují umístění implantátu co nejblíž k sobě, aby vznikl svůdný zářez mezi prsy. Bohužel tento jev souvisí s konstitucí těla, vzdáleností mezi prsními žlázami a nelze ho vytvořit na přání u každého.

Jestliže jste fyzicky zdravá a realistická ve vašich očekáváních, můžete být vhodnou uchazečkou zvětšení prsou. Pro představu o reálném výsledku si prohlédněte fotky před a po zvětšení prsou. 

Příprava na plastiku prsou

Během první konzultace před zvětšením prsou vás lékař detailně seznámí s operací a naplánuje podle stavu vašich prsou a napětí pokožky, která z operačních technik operace prsou je pro vás nejvhodnější. Ukáže Vám také fotografie před a po plastice prsou a jednotlivé druhy prsních implantátů.

Jestliže jsou vaše prsa povislá, může také doporučit užití modelace prsou. Lékař vás také bude informovat, které implantáty užije a kterou velikost je nejvhodnější použít pro co nejlepší dosažený výsledek.

prsni-implantat
Implantát pod prsní žlázu

Určitě s vaším chirurgem prodiskutujte otevřeně svá očekávání od plastiky prsou. Musí k vám být také zcela otevřený a popsat vám všechny možnosti, jejich rizika a omezení každé z nich.

Protože se jedná o operaci v celkové anestézii, je nutné předoperační vyšetření včetně labolatorního vyšetření a EKG všeobecným lékařem nebo internistou. Mělo by také obsahovat podrobnou anamnézu tj. onemocnění v rodině, choroby, které jste prodělala nebo se s nimi léčíte, alergie atd. Na některých pracovištích je možno absolvovat toto vyšetření ráno v den operace.

Před plastickou operací prsou je dále nutné vyloučit onemocnění prsou ultrazvukovým (sonografickým) nebo mammografickým vyšetřením podle věku pacientky. Provádějí ho odborná onkologická nebo gynekologická pracoviště. Hlavně u rizikových skupin pacientek, kde se v rodině vyskytuje onemocnění prsou.

Od vašeho lékaře dostanete instrukce k přípravě na plastickou operaci prsou. Neměly by jste jíst a pít 6 hodin před časem plánované operace prsou. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jako je Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal atd.) mohou zvýšit krvácení v průběhu a po operaci, a proto by se něměly užívat asi týden před plánovanou operací. Plastiku prsou není vhodné provádět v období menzes, ale měsíčky nemusí být důvodem k odložení operace. Je vhodné se domluvit se svým gynekologem ohledně vysazení antikoncepce. Současný názor je antikoncepci ponechat a preventivně podat léky proti srážení krve - nízkomolekulární heparin (např. Fraxiparin, Clexan, Fragmin...).

Předpokládá se, že neproděláte akutní onemocnění v období asi třech týdnů před plánovanou operací prsou (viróza, nachlazení apod.) Jakékoli onemocnění oznamte svému lékaři.

Pokud kouříte, naplánujte zcela kouření vynechat jeden až dva týdny před zvětšením prsou a nepokračujte v něm nejméně dva týdny po operaci.

V den plastické operace prsou by jste měla přijít oholena v podpaží, pokud se domluvíte na tomto operačním přístupu. Dále si vezměte sebou léky, které užíváte na 2 - 3 dny, potřeby osobní hygieny, přezůvky, pyžamo, doklady, elastickou podprsenku bez kostic, velikost podle velikosti zvolených implantátů. Na některých pracovištích ji lze přímo zakoupit. Do nemocnice není vhodné oblečení, které se přetahuje přes hlavu. Po zvětšení prsou může být oblékání takovýchto oděvů značně bolestivé.

V rámci příprav na operaci prsou si zajistěte odvoz domů po operaci a výpomoc na den nebo dva pokud to budete po opuštění nemocnice potřebovat.

Plastická operace prsou se většinou hradí v den příchodu na kliniku, před začátkem výkonu. Záloha se skládá při rezervování termínu. Vše dle zvyklostí konkrétního pracoviště. Jedná se o operaci na přání pacientky, která není hrazena pojišťovnou. Proto je nutno vzít si dovolenou, protože nelze vystavit pracovní neschopnost.

Hojení po zvětšení prsou (augmentaci)

Pravděpodobně budete cítit bolest několik následujících dnů po operaci prsou. Bolest je výraznější u operací, kdy je implantát vložen pod sval. Dva až pět dnů po plastické operaci prsou budete užívat léky proti bolesti (analgetika). Bolesti postupně ustoupí.

Z kliniky budete propuštěni po 1-2 dnech. Před propuštěním vám mohou být vyměněny obvazy a odstraněny drény, což záleží na pracovišti a operatérovi. Odstanění stehů je při kontrole za 7-10 dnů, dle zvyklostí pracoviště.

prs-jizvy
Umístění jizev u augmentace

Kompresní prádlo po zvětšení prsou

Doporučuje se nosit elastickou podprsenku. Většinou ji dostanete na pracovišti, kde se plastika prsou provádí. Dobu jejího nošení určí operatér. Obvykle je to po dobu 4 - 8 týdnů a dále pak při sportovních aktivitách. Někdy chirurg může doporučit i zdravotní pás. Používá se častěji při přístupu z podpaží, aby tlačil na vytvořený kanál. Dále ho lze indikovat také při vložení implantátu pod sval, aby ho tlačil směrem dolů a všeobecně v situacích, kdy podprsenka není dostačujícící. Nutnost jeho použití stanoví opět operatér.

Péče o jizvy po augmetnaci prsou

Doporučení pooperačních masáží prsou jsou různá, podle pracoviště a typu použitých prsních implantátů. Někteří je vůbec nedoporučují.

Naopak péče o jizvy je velmi důležitá a má vliv na samotný výsledek zvětšení prsou. Dlouhodobé tlakové masáže jizev jsou vhodné, stejně tak mazání suché pokožky po řezu.

Práce a sport po operaci

První týden po operaci prsou je doporučen klidový režim, polehávat. Na několik prvních dnů si zajistěte výpomoc v domácnosti a k dětem. Sprchování prsou je doporučováno až po zhojení rány.

Pokračovat v běžných denních aktivitách a vykonávat lehčí domácí práce můžete za 10 - 14 dnů.Vše záleží také na pociťované bolesti. Do 6 týdnů se vyvarujte zvedání paží nad horizontálu.

Těžší práce, zvedání břemen, cvičení, posilování a jiné sportovní aktivity nejlépe postupně až po dvou měsících po operaci prsou a v elastické podprsence. Intimní styk provádějte během prvního měsíce po operaci velmi opatrně.

Po plastické operaci prsou byste měla být schopna se vrátit do zaměstnání za 10 – 14 dnů, v závislosti na obtížnosti práce, která je po vás v zaměstnání požadována.

Solárium po augmentaci

Navštívit solárium a opalovat se je možné 14 dnů po operaci, je však lepší s těmito aktivitami příliš nespěchat. Jizvy musí být kryty náplastí nebo ošetřeny krémem s vysokým ochranným faktorem a to po dobu minimálně půl roku po zákroku.

Po 3 měsících bývá výsledek augmentace považován za trvalý.

Jestliže je kůže prsou po operaci vysušená, můžete aplikovat zvlhčující krém několikrát denně. Buďte opatrná, nenapínejte pokožku při určitých pohybech a vyvarujte se kontaktu s šitou oblastí.

Kontroly po zvětšení prsou

Svého chirurga musíte navštívit, kdykoli vaše prsa změní tvar, či konzistenci (prs bude zatvrdlý) nebo se objeví jakýkoli projev zánětu. Lékaře je doporučeno navštívit také po jakémkoli úderu do prsou (autonehoda, pád z výšky atd.) Běžné kontroly jsou po 1 měsíci, po 3 měsících a po 1 roce. Po 10 letech pak kontrola i s ultrazvukem. Dále pravidelně každých 5 let zopakovat ultrazvukové vyšetření. Systém kontrol závisí na pracovišti. Některá pracoviště kontroly neprovádějí.

Vždy se striktně řiďte pokyny svého lékaře.

Implantát zastiňuje přibližně 20 % tkáně prsní žlázy při mammografii. Proto je třeba zvážit použití jiné vyšetřovací metody např. sonografie (ultrazvuk) nebo magnetická rezonance.

Pacientky, u nichž byla provedena augmentace prsou se zavedením implantátu nesmí podstoupit diatermii (léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu). Mohlo by dojít k extrémnímu zahřívání implantátu, vnitřním popáleninám a eventuálnímu prasknutí implantátu.

Všeobecné komplikace zvětšení prsou

U každého chirurgického výkonu se mohou vyskytnout pooperační komplikace s kterými je nutno počítat i když se objevují v nízkém procentu případů. Také celková anestezie přináší určitá rizika, která Vám vysvětlí Váš anesteziolog ještě před plánovaným výkonem.

Jedná se o komplikace týkající se hojení a infekce operační rány i okolí implantátu. Jsou popsány případy, kdy z důvodu infekce musel být implantát vyjmut.

Další operační komplikací může být krvácení. Proto je důležité laboratorní vyšetření krevní srážlivosti před výkonem a dodržování klidového režimu po operaci prsou. Dalším problémem je hojení jizev.

Vážnou komplikací jakékoli operace v celkové anestezii je tzv. plicní embolie – ucpání plicní cévy krevní sraženinou. Prevencí je elastická bandáž dolních končetin a včasná mobilizace, nejlépe první den po operaci. Hormonální antikoncepce, jejíž užívání zvyšuje riziko trombózy je možno vysadit nebo použít preventivně léky proti srážení krve – nízkomolekulární heparin (např. Fraxiparin, Clexan, Fragmin...).

Pacientky mohou mít sklon k tvorbě tzv. keloidních anebo hypertrofických jizev. Někdy je nutná i korekce jizev, která je u těchto typů jizev poměrně obtížná.

Operace zvětšení prsou je prováděna s upaženými pažemi. Pacientky mohou někdy po operaci pociťovat bolesti vystřelující do předloktí a rukou. Jedná se o natažením nervů procházejících z podpaží do horních končetin. Tyto potíže jsou přechodné a během několika dnů či týdnů vymizí.

Komplikace související s vložením prsního implantátu

Vložení silikonového implantátu je chirurgický zákrok. A i když je riziko jejich vzniku minimální, komplikace po augmentaci objevit se mohou objevit. 

Kapsularní kontraktura

Jedná se o nejvíce popisovanou a obávanou komplikace při augmentaci prsou. Kolem prsního implantátu se vždy vytváří vazivový obal - kapsa. Vazivová tkáně tak přirozeně reaguje na vstup cizího tělesa do organismu. Kapsy se proto tvoří u všech pacientek a mohou být tenké nebo ztluštělé. Jejich tvorba je individuální. V 5 % případů může dojít až ke stažení - kontraktuře kapsy kolem implantátu, což je doprovázeno bolestivostí, tuhostí až zatvrdnutím prsu. Tento jev může vzniknou u jednoho nebo u obou prsů. Existují způsoby , jak lze tvorbě kapsuly předejít nebo alespoň minimalizovat její vznik. Je to např. dostatečně velká dutina pro uložení implantátu. Také implantáty s texturovaným povrchem snižují riziko vzniku kontraktury. Často musí být takto stahující kapsula uvolněna chirurgicky. Jsou popsány případy kontrakce kapsy kolem implantátu i opakovaně a případy, kdy se tuhost prsu může opakovat až je jedinou možností odstranění implantátu.

Vyhřeznutí (vypuzení) implantátu

Kůže je v oblasti operační rány a také velikostí implantátu ve stálém napětí a může dojít k jejímu postupnému ztenčení až prasknutí a tím k vyhřeznutí implantátu. Tato komplikace je častější u pacientek, které mají kůži nějakým způsobem poškozenou nebo zjizvenou například po ozařování pro nádorové onemocnění.

Serom

Jedná se o tvorbu tekutiny v okolí implantátu bezprostředně po operaci i později, což se projevuje bolestivostí a zvětšením prsu. Nejčastěji je příčinou časná fyzická zátěž po operačním výkonu nebo nadměrná sportovní aktivita či úraz.

Krevní sraženina kolem implantátu - hematom

Nejčastější příčinou nahromadění krve v okolí implantátu je nedodržení klidu po operaci anebo porucha srážlivosti krve.

Protržení a prosakování implantátu

Přibližná životnost implantátu udaná výrobcem je kolem 10 - 15 let. Implantát se pozvolna opotřebová a jeho povrch se obrušuje a slábne až může dojít k protržení. Prs může měnit tvar a pobolívat. V tomto případě je nutná výměna. Protržení může souviset i s úrazem, nehodou nebo extrémní sportovní aktivitou. Vnějším obalem implantátu plněného gelem mohou prosakovat mikroskopické částečky silikonu. Byly zjištěny v okolí implantátu i jinde v těle. Nebyla prokázána jejich škodlivost.

Svraštění implantátu

Svraštění obalu implantátu, jenž se projevuje jako vlnky hmatné pod kůží. Může být bolestivé a velké záhyby mohou dráždit a poškodit okolní tkáň. Dochází k tomu u hubených pacientek s tenkou kůží, velmi malou prsní žlázou a u podžlázového umístění implantátu.

Citlivost bradavek

Změna citlivosti bradavky, a to jak ve smyslu zvýšené, tak ve smyslu snížené citlivosti, je ženami po operaci často popisována. Ve většině případů se během několika měsíců až jednoho roku upraví. Někdy může být změna i trvalá.

Asymetrie prsou

I prso zvětšené pomocí implantátu může časem poklesnou nebo se stát povislým. Dochází také k asymetriím, kdy jedna strana je více pokleslá než strana druhá. Může se jednat o důsledek nedodržení pooperačních pokynů, ale i jinou příčinu. Pohybem prsního svalu těsně po operaci může implantát změnit svoji polohu. Větší riziko posunu hrozí u kapkovitých implantátů.

Kalcifikace

V okolí implantátu se mohou vyskytovat drobné částečky vápníku, které mohou být zaměňovány s počátečními stadii rakoviny prsu.

Drobné trombotizované cévky

Po operaci prsou se mohou objevit drobné cévy ucpané trombem probíhající v podpaží anebo pod kůží stěny břišní. Tyto v průběhu několika měsíců samy vymizí.

Mohou být silikonové implantáty pro tělo škodlivé?

Ve světě proběhla a probíhá celá řada vědeckých studií týkající se škodlivosti prsních implantátů. Byly studovány a prověřovány postupně všechny látky, ze kterých je implantát tvořen. Jedná se o silikon, polyurethan, který je obsažen v obalu některých implantátů, a platina, jenž se používá při polymerizaci silikonového gelu. Ani u jedné látky nebyl jednoznačně prokázán karcinogenní účinek tzn. nezpůsobuje nádorové bujení. Dále byla sledována souvislost se vznikem revmatologických a autoimutních onemocnění, jenž také nebyla zjištěna. Elementární silikon je dokonce normálně přítomen v krvi, mateřském mléku, pojivové tkání a ve většině orgánů. Jeho obsah v těle souvisí s dietou, geografickými podmínkami, kvalitou pitné vody nebo konzumací piva. Také matky, které kojí se siliknovými implantáty, nepředstavují pro své děti žádné riziko. Silikon je obsažen i v dětských savičkách, dudlících, lžičkách a jiných i zdravotnických produktech.

Jak dlouho přetrvá efekt zvětšení prsou - augmentace?

Výsledné zvětšení prsou je trvalé, pokud se nemění váha a poměry prsu (viz těhotenství výše). Jelikož se po 10 - 15 letech mění kvalita implantátu a může se zvýšit pravděpodobnost ruptury (prasknutí) implantátu, je nutné počítat s možnou výměnou. Rozhodnutí pro zvětšení prsou je rozhodnutí osobní, velmi závažné a trvalého charakteru. Jestliže jste dosáhli svého cíle, potom je vaše operace úspěšná.

 

Seznam spolupracujících dodavatelů >>

Aktualizováno: 20.11.2018

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Poraďte se s odborníkem v oboru Zvětšení prsou (Augmentace)

Související recenze a zkušenosti

Zvětšení prsou (Augmentace) - Ceny

Ceny od 39 900 Kč
Klinika YES VISAGE - klinika estetické medicíny a plastické chirurgie
Ceny od 68 000 Kč
MUDr. Petr Hýža Ph.D.
MEDICOM Clinic
Praha, Brno, Ústí nad Labem, Jihlava
Ceny od 67 000 Kč
obvykle do 146 000 Kč
MEDICOM Clinic
PRIMED Clinic
Havířov
Ceny od 60 000 Kč
PRIMED Clinic
Ceny od 51 900 Kč
obvykle do 77 900 Kč
MUDr. Josef Kulhánek MBA
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní