Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Liposukce

Stojí to za to
98 %
Stojí to za to
Na základě 220 příběhů
Průměrná cena
25.364 Kč
Průměrná cena
Podle 195 odborníků
 • Celková anestezie nebo sedace
 • 1 den
 • Délka zákroku 1–3 hodiny
 • 1–7 dní klidového režimu
 • Efekt viditelný po 1 měsíci
 • Trvalé výsledky

Co je to liposukce?

Liposukce je chirurgický výkon, při kterém jsou lokalizované přebytky tuku odstraněny za účelem formování jednoho nebo více oblastí těla.

Liposukce může být tzv. suchá, kdy se tuk odsává bez přípravy, nebo vlhká neboli tumescentní, kdy se tuková tkáň před odsáváním napouští roztokem s obsahem lokálního anestetika (umrtvující látky), adrenalinu (léku způsobujícího stažení cév a omezujícího krvácení) a bikarbonátu (NaHCO3). Liposukci lze provádět v celkové anestézii (narkóze), ale stále častěji se provádí provádí v lokálním znecitlivění. Operace trvá v závislosti na použité technice, velikosti a počtu odsávaných ploch 1 až 3 hodiny. Ke kancelářské práci se lze vrátit za 3 až 7 dnů, délka nošení kompresního prádla je 2 až 8 týdnů, sportovat lze za 2 až 4 týdny.

Liposukce upravuje kontury těla

Co je to liposukce?

Liposukce podbradku na MEDICOM Clinic

Anglické názvy body-contouring (konturování těla), nebo body-scupturing (sochání těla) nejlépe vystihují podstatu operace. Liposukce tedy upravuje a zlepšuje kontury a tvar těla. Tuk je rozrušen a odstraněn pomocí kanyly, která je hadicí napojena na sběrný kontejner a tento je připojen na liposukční přístroj, jenž vytváří podtlak.

Kanyly jsou nejčastěji kovové, mohou mít různý průměr a délku, mohou být rovné nebo zahnuté, mohou mít tupou nebo ostrou špičku, mají různé množství otvorů různého tvaru a tyto otvory mohou mít tupé, nebo ostré okraje. Odsávací kanyla je do těla vpravována krátkými řezy většinou ne delšími než jeden centimetr, které obvykle chirurg umisťuje do přirozených záhybů kůže, aby po zhojení byly co nejméně viditelné. Liposukce se nejčastěji používá k úpravě kontury - modelaci břicha, boků, hýždí, zevních a vnitřních stehen (např. tumescentní liposukce stehen představuje efektivní způsob pro získání pevných a štíhlých stehen), kolenou, vnitřních paží a podbradku. V jiných oblastech jako na krku, lýtkách, zádech nebo často v oblasti podbradku se liposukce využívá také.

Liposukce je vhodná tehdy, pokud máte ohraničené tukové polštáře v tzv. problémových partiích vašeho těla, které nelze odstranit cvičením ani dietou. Pomocí liposukce nelze řešit povšechnou obezitu nebo dokonce silnou nadváhu. U liposukce mužů není řešením tzv. „pivního břicha". Tuk v případě „pivního břicha" je uložený v dutině břišní. Liposukce pracuje pouze s podkožním tukem.

Techniky liposukce

Techniky liposukce

Liposukci dělíme na suchou a vlhkou

Liposukci dělíme podle použití roztoku k napuštění tukové tkáně na suchou a vlhkou. U suché liposukce je tuková tkáň odsávaná bez napuštění, u vlhké liposukce je nejdříve infiltrována speciálním roztokem.

Dále lze liposukci rozdělit podle použití speciálních přídavných tzv. potencujících technik. Klasická liposukce používá pouze podtlakový – liposukční přístroj. Liposukce ale může být doplněna další metodou, která slouží k efektivnějšímu rozrušení odstranění tuku a často ovlivňuje i stažení kůže. Podle použité přídavné techniky proto známe liposukci:

 • vibrační,
 • ultrazvukovou,
 • laserovou,
 • radiofrekvenční a
 • konečně tzv. water-jet liposukci, která využívá vodní paprsek.

Jednotlivé způsoby liposukce a anestezie lze různě kombinovat. Konečný výsledek závisí především na zkušenosti a pečlivosti chirurga, který liposukci provádí, a pak na tom, jaký je předoperační nález (elasticita kůže, celulitida, jizvy apod.) jak rozsáhlá je odsávaná oblast a samozřejmě také na použité technice a anestezii.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře