Laserové odstranění tetování a pigmentací

87% Index spokojenosti Založeno na 55 recenzi pacientů

V současné době je nejvhodnějším typem laseru k odstranění tetování Q spínaný Nd:YAG-ový laser, tento tzv. depigmentační laser je určen jak k odstranění tetování (uměleckých i traumatických), tak k odstranění plošných kožních pigmentových projevů a ke korekci pigmentově zabarvených jizev.

Tyto výše popsané projevy lze odstraňovat v kterékoliv lokalitě těla.
Zákrok je vhodné absolvovat nejdříve 4 měsíce a dále po čerstvě provedeném tetování, kdy je již ukončené hojení.

Zahájení laserové terapie je vhodné absolvovat v měsících září až květen, ošetřené místo se nesmí vystavovat slunečnímu záření.
Tak, abychom docílili předpokládaného efektu léčby - respekt. odstranění tetování, je nutno provést zpravidla více ošetření (cca 6-8 ošetření v rozmezí 6-7 týdnů. Počet ošetření bohužel nelze přesně stanovit předem.

Nejdříve je nezbytná osobní návštěva a konzultace s odborným lékařem, specialistou na laserovou terapii, který posoudí dané tetování (umístění, rozsah, barevnost, zda je tetování obrysové, nebo stínované apod.) a vysvětlí klientovi princip laserového ošetření a veškerá další nutná opatření, která ovlivňují dobrý výsledek laserového ošetření.

Laser produkuje velmi silné, přesně zaměřené světlo - paprsek, který selektivně zasáhne pouze určený pigment, u tetování barvu, které chceme odstraňovat. Hluboký průnik laserového paprsku Q – switched laseru do kůže zabezpečuje, že i intenzivní profesionální tetování lze z našeho těla bezezbytku odstranit. Přitom jeho nízká absorpce laserového paprsku v okolních tkáních podstatně snižuje riziko nežádoucích vedlejších účinků jako je např. hypopigmentace, neboli odstranění pigmentu i tam, kde je to nežádoucí.

Prso tet. před1 
Prso před a po 4 ošetřeních
Prso tet po.4 oš.2

Principem systému Q Plus laser je bezpečné odstranění všech typů tetování i jejich široké barevné škály. Absorpce vysokovýkonných nanosekundových laserových pulsů v kůži totiž rozbíjí tetovací pigment na velmi malé částice. A ty jsou pak lépe a rychleji vstřebávány a odplaveny imunitním systémem.

Laserový zákrok samotný není nijak výrazně bolestivý, klient pociťuje pouze štípnutí a pálení. Po ošetření může pocit pálení přetrvávat cca 30 min. až hodinu, ošetřené místo je možné chladit. Bezprostředně po výkonu se ošetřené místo - reliéf tetování - zabarví do výrazně tmavší barvy, než bylo tetování. Toto je již známka destrukce odstraňovaného pigmentu, barviva. Zabarvení po zákroku bude postupně blednout až do úplného vymizení tetování.

Zcela standardně se tento laserový zákrok provádí bez nutnosti znecitlivění, pouze u citlivějších jedinců je možné aplikovat anestetickou mastičku cca 30min až 1 hod. před výkonem.

Klient je povinen přesně dodržovat pokyny lékaře po ošetření, aby bylo docíleno žádaného efektu léčby a předešlo se nežádoucím komplikacím: jako mohou být např. infekce, jizvení, zesvětlení, nebo ztmavnutí kůže, delší doba hojení apod.

Rameno před oš
Rameno před a po 5ti ošetřeníchRameno po 5 oš

V čem jsou účinnější novější laserové přístroje?

Je to především délka laserového impulsu. U starší technologie je impuls delší, to znamená i delší působení na tkáně v bezprostředním okolí tetování, nebo projevu, který chceme odstranit. Delší doba působení může mít na svědomí některé negativní projevy. Nové technologie označované Q-switched vydávají krátký, rychlý a intenzivní impuls, který nemá „čas“ působit na okolní tkáně, tudíž se vyhneme nežádoucím projevům jako je jizvení, změny barvy kůže a podobně.
Novější technologie laserů s úspěchem likvidují i širší barevnou škálu tetování jako jsou například modré, černé i hnědé tetováže, ale i červené, žluté, žlutohnědé, purpurové a oranžové. Starší typy laserů měly s barevnou škálou problémy.

Kontraindikací absolutní v podstatě pro jakékoliv laserové ošetření je onemocnění epilepsií.

Rameno před oš.3
Rameno před a po 5ti ošetřeníchRameno po  5 oš.4
Klient by neměl být příliš opálen před zahájením laserové terapie. Během celého procesu odstraňování tetování je nezbytné nevystavovat pokožku slunečnímu záření ani v soláriu a chránit ošetřené místo slunečním faktorem 50+. Bezprostředně po ošetření (7-14 dní) nenavštěvovat veřejná koupaliště a bazény, vyhnout se masážím v místě ošetření, nenosit těsný oděv v místě ošetření, neabsolvovat jakoukoliv formu depilace v místě ošetření.

„Odstranění tetování je časově i finančně náročnější záležitost, nelze očekávat okamžitý efekt za několik návštěv, toto je nutné si uvědomit zejména v okamžiku, kdy si tetování pořizujeme. Cena odstranění, pokud je použit opravdu kvalitní laser s kterým pracuje erudovaný a zkušený odborník, totiž několikanásobně překračuje cenu pořizovací.
Úprava části tetováže před1
Úprava části tetování před a po 6ti ošetřeníchÚprava části tetováže po 6 oš.2

Aktualizováno: 15.8.2017

V jaké fázi se nacházíte?

   

Související indikace

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní