Pravidla používání Komunity Estheticon

Předpisy pro portál Estheticon spolu s PRÁVNÍM UPOZORNĚNÍM a ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ představují soubor norem platných pro komunitu portálu, které regulují a usnadňují používání webových stránek. Jsou navrženy tak, aby chránily uživatele před spamem a elektronickou agresí.

Komentáře a obsah zveřejněný na PLATFORMĚ píšou UŽIVATELÉ a společnosti spolupracující s portálem. Protože ESTHETICON není jejich autorem, není odpovědný za jejich správnost, přesnost nebo spolehlivost. Tato odpovědnost spočívá na jejich autorech.

Společnost ESTHETICON si vyhrazuje právo upravovat a odstraňovat obsah v rozporu s PODMÍNKAMI STRÁNKY, PRÁVNÍM UPOZORNĚNÍM nebo ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ a mazat nebo omezovat účty UŽIVATELŮ, kteří nedodržují výše uvedené standardy.

Fotografie zobrazující zákroky před a po, které byly zveřejněny na fóru, na profilu lékaře nebo kliniky nebo v sekci s fotografiemi, byly zveřejněny se souhlasem zúčastněných osob. Tyto fotografie nebyly retušovány, a proto za pravdivost a autenticitu snímků, stejně jako za výsledek, který chtějí zobrazit, odpovídá pouze a výhradně KLINIKA / DOKTOR.

Portál si také vyhrazuje právo upravit PRŮVODCE PRO VYUŽITÍ KOMUNITY v závislosti na okolnostech a aktuálních potřebách komunity.

Rady lékařů

Posláním portálu ESTHETICON je informovat a vzdělávat uživatele, ale obsah, který předkládáme, nemůže nahradit lékařskou pomoc nebo návštěvu odborníka.

Za používání obsahu na portálu odpovídá UŽIVATEL, který by měl vždy konzultovat lékaře, aby s ním mohl projednat jakékoli pochybnosti o lékařských zákrocích nebo zdravotním stavu.

Co Vám komunita nabízí

Neutrální prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti, motivace a pochybnosti s ostatními. Jsme otevřeni všem a všem typům zkušeností.
S veškerými informacemi o Vás a se vším, co napíšete ve svých příspěvcích, zacházíme zodpovědně, bezpečně a transparentně a dbáme na ochranu Vašich údajů.
Cenný obsah a informace nezbytné k rozhodnutí o podstoupení či nepodstoupení zákroku.
Zákaznický servis, který je vždy připraven pomoci.

Jako UŽIVATELE Vás žádáme o:

 • Publikujte pouze příspěvky a příběhy, které jsou skutečné a Vaše; neměly by se vztahovat na přátele nebo členy rodiny.
 • Recenze týkající se daného odborníka nebo kliniky by měly být objektivní a neměly by obsahovat subjektivní úsudky; měly by být také pravdivé a v souladu s objektivními údaji.
 • Názory nebo kritika by se neměly vztahovat na profesionální sféru a za žádných okolností by se neměly vztahovat na soukromou a / nebo intimní sféru dotyčné osoby.
 • Všechna prohlášení by měla být pravdivá a jejich účelem by měla být pomoc ostatním členům komunity; komentáře by neměly být nadbytečné, přehnané, urážlivé ani pomlouvačné.
 • Nepřehánějte ani nezatajujte důležité informace.
 • Nezveřejňujte kopírovaný nebo autorský obsah nebo recenze bez souhlasu třetích stran.
 • Žádný spam, duplicitní příspěvky nebo komentáře mimo téma, žádné trollování ani velká písmena.
 • Sdílejte informace, které mohou být ostatním užitečné, a to jasným a srozumitelným způsobem. Nezapomeňte poděkovat osobě, která Vám poskytla informace, které jste hledali. Pište v jazyce srozumitelném všem UŽIVATELŮM, tj. v češtině.
 • Vyjadřujte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se i oni k Vám vyjadřovali, neurážejte, ani neútočte na ostatní.
 • Neskrývejte své skutečné záměry. Pokud jste v jakémkoli vztahu s klinikou, lékařem, značkou nebo zákrokem, měli byste to ve svém prohlášení jasně uvést; nezveřejňujte příběh ke zvážení nebo pokud dojde ke střetu zájmů. Pokud pracujete s některou z klinik nebo odborníků, nepoužívejte komunikační kanály určené pro UŽIVATELE komunity (spotřebitelé, pacienti). Reklamní sdělení budou odstraněna. Portál není obchodní web.
 • Nepropagujte nezdravé postupy, zákroky nebo postoje, které nejsou schváleny zdravotnickými institucemi nebo jsou nezákonné. Používat webové stránky pro seznamovací nebo sexuální účely je zakázáno. Komentáře, které jsou rasistické, sexistické, obscénní nebo obecně urážlivé, nebudou tolerovány. Je zakázáno podporovat anorexii a jiné poruchy příjmu potravy a škodlivé cvičení. Předstírání jiné identity nebo obsahu pomocí robotů či jiných technik je zakázáno.
 • Nezveřejňujte své kontaktní nebo osobní údaje, protože by to mohlo vést ke ztrátě Vašeho soukromí nebo třetích stran.
 • Nezveřejňujte příspěvky, pokud jste mladší 18 let.

Nedodržení některého z výše uvedených standardů může vést k porušení zákona a / nebo k pomluvě uživatelů, odborníků a / nebo klinik a dalších práv třetích stran. Strana, která porušuje autorská práva, bude odpovědná za dotyčné činy a může být také právně odpovědná a její totožnost a / nebo osobní údaje mohou být automaticky předány příslušným orgánům.

Osoba porušující výše uvedené body odpovídá třetím stranám a portálu ESTHETICON za jakékoli škody způsobené jejím jednáním.

Zásady publikování na portálu Estheticon

Naším posláním je nabídnout pacientům možnost učinit nejlepší možná rozhodnutí při výběru kliniky a/nebo lékaře, zákroku atd., proto jsou pro nás recenze a příběhy našich uživatelů velmi důležité. Stejně tak jsme odhodláni zajistit objektivitu a pravdivost obsahu zveřejněného na portálu.

Abychom splnili tyto požadavky, zavedli jsme určitá pravidla pro publikování příběhů a recenzí:

 1. Přijímány budou pouze recenze dokončených zákroků. Recenze týkající se prvních návštěv nebudou zveřejněny.
 2. Budou zveřejněny pozitivní i negativní příběhy a recenze klinik/lékařů přítomných na našem portálu i těch, kteří se na naší platformě nezaregistrovali.
 3. Některé příběhy a recenze mohou být nejprve ověřeny. Uvedený postup bude proveden za účelem zajištění pravdivosti a autentičnosti daného příběhu nebo recenze. V těchto případech bude uživatel povinen předložit dokumentaci a / nebo fotografie před publikováním na portálu.
 4. Kliniky a lékaři budou informováni o zveřejnění příběhů/recenzí a budou moci na ně odpovídat, aby sdělili také svůj úhel pohledu.
 5. Zkušenosti a recenze nebudou z komerčních důvodů odstraněny. V případě probíhajícího soudního řízení mezi pacientem a klinikou/lékařem mohou být určité příběhy/recenze skryty až do vyřešení právního konfliktu.

Jako odborník byste měli:

 • Přečtěte si výše uvedené standardy pro UŽIVATELE komunity.
 • Řiďte se správnou lékařskou praxí při zveřejňování materiálů, rad, článků, videí atd.
 • Publikujte pouze informace, které jsou spolehlivé, úplné a spravedlivé vůči ostatním odborníkům. Konkurence je jen konkurence - nebuďte vůči ní nepřátelští.
 • Nedávejte definitivní diagnózy ani nepředepisujte léky.
 • Vyvarujte se čistě reklamního chování, které UŽIVATELÉ dobře nevnímají, a soustřeďte se na poskytování informací a rad, které UŽIVATELÉ určitě ocení.
 • Pokud jste lékař, nezveřejňujte příspěvky jako UŽIVATEL. Je třeba být upřímný, protože falešné pozitivní recenze na svou vlastní adresu jsou kontraproduktivní a mají negativní dopad na úroveň důvěry pacientů v osobní značku a náš portál.
 • Pozitivní komentáře pacientů o Vašem pracovišti jsou nejlepší reklamou. UŽIVATELÉ primárně chtějí snížit riziko nesprávného rozhodnutí a vyhnout se mu. Hledají a dozví se o názorech a zprávách ostatních, kteří se rozhodli poskytnout službu, o kterou mají zájem.
 • Respektujte recenze a komentáře UŽIVATELŮ. I negativní komentáře, včetně těch, které se mohou zdát nespravedlivé (pokud jsou formulovány v souladu se zásadami slušného chování a neporušují PODMÍNKY SLUŽBY), Vám mohou pomoci zlepšit lékařskou praxi a zlepšit komunikaci s pacientem. Tyto druhy příspěvků také pomáhají řešit konflikty.
 • Vždy se snažte odpovědět na dotazy UŽIVATELŮ. Využijte své vlastní znalosti a respektujte názory ostatních. Pokud jste udělali chybu, nebojte se to přiznat - mýlit se je lidské, je lepší si chybu přiznat.
 • Nekopírujte obsah, k podobným tématům můžeme přidávat komentáře, ale vždy bychom měli používat svá vlastní slova. V případě potřeby použijte text autora v uvozovkách. Nezveřejňujte fotografie chráněné autorskými právy ani nezveřejňujte obsah, pokud víte, že porušuje práva třetích stran (autorská práva nebo práva na fotografie).
 • Za materiál, který publikujete prostřednictvím Správy účtu, nesete výhradní odpovědnost a předpokládáme, že máte oprávnění potřebná k jeho legálnímu publikování.
 • Řiďte se standardy stanovenými společností ESTHETICON a splňte všechny požadavky Vaší aktuální smlouvy.

Nedodržení některého z výše uvedených standardů může vést k porušení zákona a / nebo k pomluvě uživatelů, odborníků nebo klinik a dalších práv třetích stran. Strana, která porušuje autorská práva, bude nést odpovědnost za dotyčné činy a může být také právně odpovědná a její totožnost nebo osobní údaje mohou být automaticky předány příslušným orgánům.

Osoba porušující výše uvedené body odpovídá třetím stranám a portálu ESTHETICON za jakékoli škody způsobené jejím jednáním.

Společnost ESTHETICON se zavazuje zajistit dodržování zde uvedených standardů a vyhrazuje si právo smazat veškeré informace, které by porušovaly předložené standardy, a dokonce smazat účet UŽIVATELE; V zájmu zlepšení provozních procesů portálu bychom chtěli požádat všechny UŽIVATELE, aby případ nahlásili zasláním zprávy na adresu info@estheticon.cz, pokud zjistí chování, které není v souladu s nařízeními.

Aktualizováno: 07/03/2023