Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.
Aktualizace: 1. 2. 2021

Navigace

  • Úvod
  • V čem spočívá transplantace vlasů?
  • Ztráta vlasů u žen
  • Operační postup při transplantaci vlasů
  • Transplantace vlasů s využitím laseru
  • Po transplantaci vlasů

Úvod

Vlasy jsou odpradávna symbolem krásy a podstatnou součástí vzhledu každého člověka. Jejich řídnutí či dokonce ztráta se tak mohou stát frustrujícím psychickým faktorem. Estetická chirurgie dokáže tento problém vyřešit pomocí transplantace vlasů.

V čem spočívá transplantace vlasů?

Používá se přenos vlastních vlasových štěpů či mikroštěpů

V čem spočívá transplantace vlasů?

Ve většině případů se k vyplnění míst s vypadanými či řídnoucími vlasy používá přenos vlastních vlasových štěpů či mikroštěpů. Nejlépe se uplatňuje u mužů s klasickým vypadáváním vlasů poté, co dojde ke snížení a stabilizaci vypadávání vlasů. Ztráta vlasů je především ovlivněna stárnutím, změnami v hormonálních procesech a dědičnými dispozicemi.

Vypadávání vlasů může být též způsobeno popálením nebo traumaty a v takovémto případě bývá zákrok považován za rekonstrukční. Léčba pak může být hrazena pojišťovnou.

Jestliže jste se s chirurgem shodli na tom, že transplantace vlasů je pro vás nejlepším řešením, může k vašemu pocitu jistoty přispět fakt, že tato operace je prováděna již více než 30 let. Pokud transplantaci vlasů zvažujete, následující text vám umožní pochopit operační postup, poskytne informace o přípravě k operaci a jejich výsledcích. Není možné však zodpovědět všechny otázky, týkající se transplantace vlasů, protože mnohé informace jsou vysoce individuální. Pokud něčemu ohledně operace nerozumíte, obraťte se na konkrétního lékaře.

Ztráta vlasů u žen

I ženy se potýkají se ztrátou vlasů

Ztráta vlasů u žen

Někteří z lékařů odhadují, že jedna z pěti žen zaznamená určitý stupeň ztráty vlasů, obvykle způsobené stárnutím, nemocí nebo změnou hormonů v přechodu. U žen se spíše projeví nepatrným řídnutím po celé hlavě než úplným vypadáním v určitých oblastech, jak je to běžné u mužů. Vzhledem k tomu, že prořídnutí je difúzní po celé hlavě, není ve většině případů transplantace technicky možná a řešením se tak může stát užívání některých léků. Efektivnost takových léků se u různých klientů liší, ale v podstatě jde o to, že zabrání další vlasové ztrátě, ale nezpůsobí růst nových vlasů.

Pokud uvažujete o transplantaci vlasů, je důležité si uvědomit, že jí nelze dosáhnout vlasového porostu stejné hustoty jako před ztrátou. Zakryje však prořídlá místa a doplní vlasový porost v holých oblastech.

Transplantát ve formě minisazenice

Transplantát ve formě minisazenice

Operační postup při transplantaci vlasů

Transplantace vlasů se provádí v místním umrtvení a je časově poměrně náročná. Trvá v průměru několik hodin, ale samozřejmě záleží na velikosti oblasti, kterou je třeba transplantovat. Operace začíná odběrem kožního štěpu s kvalitním vlasovým porostem z týlní oblasti. Velikost tohoto štěpu je různá podle velikosti holé plochy, která má být následně osázena. Průměrně to však bývá asi 1,5 x 10 cm. Pouze vlasy v místě odběru se vystříhají na délku asi 2 mm těsně před zákrokem. Ostatní vlasový porost není nutné nijak zkracovat. Okraje místa odběru se pak sešijí a ve vlasové části týla pak zůstane pouze skrytá nenápadná jizva.

V další fázi je odebraná kůže s kvalitním vlasovým porostem skalpelem rozdělena na jednotlivé drobné štěpy, obsahující podle velikosti 1-3 (mikroštěpy) nebo 3-6 (miništěpy) vlasových kořínků. Mikroštěpy se na rozdíl miništěpů používají spíše k osázení budoucí vlasové hranice proto, aby byl výsledný vzhled přirozenější. Dříve používané štěpy obsahující více vlasových kořínků vedly ve svém estetickém výsledku k nepřirozenému vzhledu nového vlasového porostu. Ten by se dal asi nejlépe přirovnat ke vzhledu vlasů dětské panenky, protože nové vlasy vyrůstají po několika z téhož bodu a mezi těmito jednotlivými trsy jsou větší mezery bez vlasů.

Při klasické, dosud používané metodě transplantace vlasů, jsou štěpy s vlasovými kořínky vsazovány pomocí mikropinzety do nářezů v holé transplantované oblasti. Tyto nářezy se většinou tvoří pomocí speciálního skalpelu a jejich velikost by měla zhruba odpovídat velikosti vsazovaných štěpů. Přenesené transplantované vlasy mají v nové oblasti stejné vlastnosti jako v místě odběru. Přirozeně rostou, dají se stříhat, barvit, atd. Nutno však poznamenat, že jejich plnohodnotný růst začíná až po delší době od zákroku a výsledek transplantace vlasů lze hodnotit až po 5-6 měsících od zákroku.

Transplantace vlasů

Transplantace vlasů

Transplantace vlasů s využitím laseru

K vytvoření otvorů pro vsazování štěpů může být též využito laseru. Laserový paprsek je využíván k tvorbě výše zmíněných nářezů (v tomto případě otvorů) v transplantované oblasti. Avšak pouze ten nejdokonalejší laserový přístroj je schopen vytvořit paprsek o velmi vysoké energii působící po velmi krátký časový okamžik složený z jednotlivých pulsů. To je nezbytné k tomu, aby došlo ve zlomku sekundy pouze k odpaření tkáně v místě dopadu paprsku, ale okolní tkáň zůstala tepelně nepoškozena. Ke zcela zásadním výhodám této metody oproti metodě klasické patří především to, že nedochází ke krvácení z nářezů, což výrazně usnadňuje a zároveň urychluje vlastní transplantaci vlasů. Naopak dochází k prosakování tkáňového moku do vytvořených otvorů, kterým se vsazený štěp „přilepí“ a zůstane tak pevněji usazen v tomto otvoru. Ten svou velikostí (průřezem i hloubkou také odpovídá velikosti štěpu, čímž nedochází následně k útlaku štěpu okolní kůží). Ty pak při vsazování dalších štěpů nejsou z vytvořených otvorů vytlačovány ven. Kromě toho tím, že nejsou štěpy stlačeny, zachovají si v nich obsažené vlasy po při hojení svůj původní rozestup. Vlasový porost pak samozřejmě vypadá přirozeněji.

Další výhodou je také to, že počítačem řízený laserový přístroj umožňuje vytvářet otvory pravidelněji, hustěji, do přesné hloubky, průměru a jejich průběh je v určitém úhlu, který je přirozený pro následný růst transplantovaných vlasů. Vybavení laserového přístroje umožňuje nastavit velikost (průměr) otvoru přesně tak, aby odpovídaly velikosti vsazovaných štěpů. Další z neméně podstatných výhod je, že při transplantaci vlasů pomocí laseru se délka zákroku zkracuje až na dvě třetiny času oproti klasické metodě.

V naprosté většině případů, pokud je pacient jinak zdráv, není před zákrokem nutné žádné speciální vyšetření. Vlastní transplantace probíhá buď vleže nebo vsedě, což je při několikahodinovém zákroku pro pacienta pohodlnější.

Po transplantaci vlasů

Po ukončení transplantace vlasů je přiložen sterilní elastický obvaz, který nejenom chrání sešitou ránu v místě odběru v týlní oblasti a vsazené štěpy, ale také brání výraznějším otokům v místě transplantace. Obvaz se sundává obvykle druhý až třetí den po zákroku a pacient si může umýt vlasy. V místě štěpů se vytvoří drobné stroupky, které se do 14 dnů spontánně odloučí. Z běžného života je pacient vyřazen na dobu asi pěti dnů. Stehy v týlní oblasti po sešití odběrového místa se vyndávají asi po dvou týdnech.

Tak, jako u každé jizvy, mají drobné štěpy po odloučení stroupků narůžovělou barvu, která se však po několika týdnech zcela vyrovná s barvou okolní kůže. Velká část vlasů ze vsazených štěpů může postupně po zákroku vypadat, ale následně dochází k regeneraci vlasových kořínků a obnovení růstu těchto vlasů. Proto lze také, jak již bylo zmíněno výše, výsledek transplantace hodnotit až po delší době, kdy je již růst plnohodnotný (po 5-6 měsících).

Vzhledem k tomu, že při tvorbě otvorů pro štěpy je nutné zachovat mezi nimi určitou vzdálenost (asi 2-3 mm), aby bylo zachováno prokrvení kůže a tím mohlo dojít k přihojení štěpů, přichází pacient v mnoha případech k zahuštění nového vlasového porostu. To je však možné po půl roce od první operace. Zahuštění není vždy nutné a záleží na rozhodnutí pacienta samotného.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."