Ověřil/a:
Klienti plzeňské privátní kliniky Aestea se mohou spolehnout na nejmodernější vybavení a tým vysoce kvalifikovaných chirurgů. V její nabídce proto najdete i ty nejsložitější zákroky jako například velkoobjemovou liposukci.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizováno: 23. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Flebedém, lymfedém nebo lipedém: Jaký je v nich rozdíl?
 • Jak se lipedém projevuje a jaká jsou zdravotní rizika
 • Co dělat, když si myslím, že mám lipedém
 • Jak vzniku lipedému předcházet
 • Diagnostika lipedému
 • Je lipedém dědičný?
 • Jak probíhá vyšetření
 • Koho toto onemocnění nejčastěji postihuje
 • Jaká je léčba a řešení lipedému
 • Proč velkoobjemová liposukce
 • Pro koho je velkoobjemová liposukce vhodná
 • Pro koho velkoobjemová liposukce není vhodná
 • Riziko zhoršení cirkulace krve nohou po velkoobjemové liposukci
 • Kde a kdy velkoobjemovou liposukci podstoupit
 • Metoda liposukce při odsávání velkého objemu tuku
 • Jizvy po velkoobjemové liposukci
 • Rekonvalescence a hojení po velkoobjemové liposukci
 • Klidový a pooperační režim
 • Pooperační prádlo
 • Rizika a komplikace při léčbě lipedému velkoobjemovou liposukcí
 • Efekt léčby lipedému velkoobjemovou liposukcí
 • Cena velkoobjemové liposukce

Úvod

Otok nohou, končetin i jiných problémových partií mají celou řadu příčin. Jednou z nich může být onemocnění lipedém. Jedná se o chronické, většinou progredující onemocnění, při němž zbytní tuková tkáň v podkoží končetin (horních i dolních). Postihuje výhradně ženy a jeho průvodním jevem může být celulitida neboli "pomerančová kůže". Charakteristická je bolest v postižených oblastech, sklon k otokům, tvorbě modřin. Obvyklá je pozvolná progrese, která vede k deformitě končetin.

Otok nohou může mít celou řadu příčin. Jednou z nich je onemocnění s názvem lipedém. (ilustrační foto)

Otoky nohou mohou mít celou řadu příčin. Jednou z nich je onemocnění s názvem lipedém. (ilustrační foto)

Flebedém, lymfedém nebo lipedém: Jaký je v nich rozdíl?

Flebedém: Flebedém je onemocnění na podkladě chronické žilní nedostatečnosti. U tohoto onemocnění je zhoršený odtok krve z dolních končetin. Otok se zhoršuje při delším stání a při cestování. Tkáně většinou nejsou bolestivé, ani se nevyskytují modřiny.

Lymfedém: Lymfedém je onemocnění, při kterém lymfa hůře cirkuluje v končetině. Nemoc prakticky vždy postihuje jen jednu končetinu, otok v obraze převažuje, můžeme zde vytlačit prstem důlek na kůži. Někdy je spojitost s onkologickým onemocněním a léčbou.

Lipedém: U lipedému jde o symetrické disproporcionální zvětšení tukové tkáně, typická je bolestivost a výskyt modřin.

Jak se lipedém projevuje a jaká jsou zdravotní rizika

Onemocnění se projevuje symetrickým, vzhledem k ostatním proporcím postavy nepřiměřeným zbytněním tukové tkáně končetin, dále již zmíněnou bolestivostí a sklonem k modřinám. To pak vede k potížím s pohybem, což dále zhorší problém s udržením tělesné váhy.

Co dělat, když si myslím, že mám lipedém

U lipedému je typická bolestivost

Co dělat, když si myslím, že mám lipedém

V dnešním světě internetu je zcela běžné, že první informace se hledají tam. Pod anglickým názvem „lipedema" nebo německým „Lipödem" se najde již pěkná řádka odkazů. 

Další cesta bude již obtížnější, protože tato diagnóza není všeobecně v Čechách přijímána. Ale prvé vlaštovky se již objevují a věříme, že jich bude přibývat i u nás.

Rozlišuje se několik typů onemocnění, vzácněji jsou postiženy jen bérce, častěji bérce, kolena a stehna. Další velmi častou lokalizací je oblast paží, i tady jsou ale často postižena současně i předloktí. Lipedémem mohou být ale postiženy i další oblasti, jako např. boky a břicho, záda.

Jak vzniku lipedému předcházet

Nejsou známy žádné formy prevence onemocnění. Nemoc zpomaluje (ale nezastavuje) zdravý životní styl a dostatek pohybu. Naopak průběh zhoršuje nadváha, výkyvy na váze, hormonální poruchy a podobně.

Diagnostika lipedému

Velkoobjemová liposukce přináší viditelný výsledek, nelze však čekat zázraky

Diagnostika lipedému

Onemocnění se diagnostikuje na základě podrobného klinického vyšetření a využívá se principů diferenciální diagnostiky. Zatím nejsou žádné jiné možnosti diagnózy například pomocí zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvuk) ani pomocí vyšetření laboratorního (z krve apod.).

V zahraničí diagnózu stanovuje nejčastěji angiolog nebo flebolog, především vzhledem k nutnosti vyloučení onemocnění lymfatického systému a žilního systému. Z medicínských oborů by toto onemocnění ale nejspíše patřilo do péče dermatologů, kožních lékařů.

Ve světě již existují – a vznikají další – centra zabývající se diagnostikou a převážně konzervativní léčbou lipedému. Tato představuje nejčastěji nošení kompresivního prádla a lymfodrenážní masáže.

Je lipedém dědičný?

Ano, velmi často slyšíme, že podobný problém se v rodině vyskytuje, o dědičném podkladu onemocnění mluví i odborné články. Přesné statistiky ani znalosti způsobu přenosu choroby ale dosud nemáme.

Jak probíhá vyšetření

Průběh vyšetření

Jak probíhá vyšetření

Při klinickém vyšetření se vyptáváme na vznik a vývoj změn, výskyt v rodině, eventuálně dosavadní léčení. Všímáme si:

 • atypického rozložení tukové tkáně,
 • její pohmatovou kvalitu,
 • bolestivost,
 • zapisujeme obvody v jednotlivých úsecích,
 • fotografujeme.

Koho toto onemocnění nejčastěji postihuje

Onemocnění postihuje výhradně ženy. Podle publikovaných statistik postihuje v Evropě až 9 % dospělých žen, takže jde o velmi časté onemocnění. Propuknutí nebo rychlejší rozvoj onemocnění často souvisí s hormonálními změnami (puberta, těhotenství, menopauza).

Velkoobjemová liposukce je nejúčinnější metodou v boji s lipedémem. (ilustrační foto)

Velkoobjemová liposukce je nejúčinnější metodou v boji s lipedémem. (ilustrační foto)

Jaká je léčba a řešení lipedému

Konzervativní léčba lipedému se snaží především odstranit některé příznaky lipedému, odstranit nadbytečnou tekutinu a zlepšit prokrvení v postižené tkáni – zahrnuje kompresní prádlo a ruční lymfodrenážní masáže. Dále konzervativní léčba usiluje o udržení či návrat přiměřené váhy pacientky, tedy o úpravu jídelníčku a změnu životních návyků.

Velmi účinnou metodou redukce tuku v podkoží je liposukce. Dolní věková hranice pro její provedení je dosažení plnoletosti, horní je omezena zdravotním stavem pacientky, únosností k operaci a celkové anestezii. S přibývajícím věkem, vzhledem ke ztrátě elasticity kůže, se vyhlídky na hezký výsledný efekt významně zhoršují. Někdy po úspěšné liposukci přichází v úvahu i následná redukce kůže, podobně jako při velkém úbytku na váze. Vždy záleží na konkrétním případu pacientky. U všech nemocných postupujeme přísně individuálně.

Proč velkoobjemová liposukce

Je možné odsát až 10 litrů tukové tkáně

Proč velkoobjemová liposukce

Liposukce je jediná metoda, která cíleně postihuje poškozenou tukovou tkáň, odstraní tuk a tukové buňky ven z těla. Velkoobjemová liposukce je liposukce, při které jsme schopni odsát 8 až 10 litrů tukové tkáně při jednom výkonu.

Zejména u pacientek v pokročilém stadiu, nebo u pacientek se současnou nadváhou jsme tak při jedné operaci schopni ošetřit rozsáhlou plochu. Tak docílíme velmi významného zlepšení estetického vzhledu. Zároveň odstraníme nebo alespoň výrazně snížíme bolestivost v postižených partiích. Velmi významné je i ulehčení pohybu a běžných činností již po jedné operaci!

V Německu, ale i jinde je při liposukci používána tzv. tumescenční technika, kdy operace je provedena bez celkové anestezie a maximální možné množství odsátého tuku je kolem 4 litrů. Takovéto malé množství, tedy 2 litry na každé končetině, velkou změnu nepřinese. Operace se pak musí vícekrát opakovat.

Podle našich zkušeností je výhodnější provést liposukci na končetinách v celém obvodu, cirkulárně v jedné operaci, protože je tak větší šance na rovnoměrné rozložení kůže na zmenšený obvod končetiny.

Při velkoobjemové liposukci jsme ale i my limitováni celkovým možným množstvím tuku, který v jedné operaci můžeme odsát. Opakovaně jsme se přesvědčili, že můžeme, samozřejmě jen za určitých podmínek, zcela bezpečně odsát i 12 litrů tuku. Podmínkou je samozřejmě zdravá pacientka, dobře školený tým chirurgů, problematiky znalý zkušený anesteziolog a v neposlední řadě velmi důležité dokonalé pooperační sledování a péče zkušeného týmu oddělení.

Dalším limitem je velikost odsáté plochy a z toho vyplývající rozsah pooperačního kompresního prádla. Upřednostňujeme ucelené oblasti, tedy například lýtka, kolena, stehna v jedné operaci, v další operaci oblast paží, předloktí a eventuálně oblast trupu a podobně.

Pro koho je velkoobjemová liposukce vhodná

Pro koho je velkoobjemová liposukce vhodná

Pro koho je velkoobjemová liposukce vhodná

Specializujeme se na pacientky s lipedémem, kdy jednorázová velkoobjemová liposukce dokáže výrazně zlepšit, či dokonce odstranit symptomy nemoci: především bolest, sníží, až vyloučí nutnost opakovaných konzervativních léčebných postupů, tedy lymfodrenáží, nošení kompresního prádla a uleví v každodenním životě.

Velkoobjemová liposukce je vhodná i při nadváze především při lokalizovaných nánosech tuku, vždy je ale nutná současná úprava stravovacích návyků a obecně životního stylu.

Limity liposukce jsou dány převážně celkovou kondicí a zdravotním stavem pacientky, velkoobjemová liposukce, při níž je odsáto cca 8 až 10 litrů tuku, představuje již větší zátěž pro pacientku a je tedy především určena pro mladší a jinak zdravé pacientky.

Jiná věc je kvalita a elasticita kůže, ta se významně podílí na kosmetickém výsledku operace. Ten ale nemusí být pro pacientku to nejdůležitější. Zejména u pokročilých stádií je ne úplně hezký povrch kůže na končetinách, nějaká ta vlnka či nerovnost, mnohonásobně vyvážena úlevou od bolesti, výrazným snížením objemu a váhy končetin, ulehčením v běžném každodenním životě, pohybu. A povrch se dá, na rozdíl od objemu, snadno skrýt oblečením.

lipedému

Velkoobjemová liposukce není vhodná pro každého

Pro koho velkoobjemová liposukce není vhodná

U nemocných s přidruženými onemocněními, jako jsou onemocnění srdce, plic, dekompenzovaný diabetes či hypertenze. Obecně lze konstatovat, že kontraindikace jsou shodné jako u většiny klasických operací. Někdy ze zdravotních nebo věkových důvodů omezíme rozsah operace.

Kontraindikací může být ale i neadekvátní očekávání pacientky, přeci jen odsátí velkého množství tuku může způsobit ne zcela rovný povrch kůže a dokonalý výsledek při lipedému nelze garantovat.

Dále bereme v úvahu body mass index (BMI), není ale stěžejní. U obézních nemocných jsou samozřejmě daleko vyšší operační rizika, významně zhoršené možnosti manipulace s pacientkou i technické problémy s nosností operačních stolů a lůžek. Právě z tohoto důvodu musíme odmítnout pacientky s váhou nad 130 kg.

zhoršení cirkulace

Po operaci může dojít ke zlepšení výskytu metličkových varixů

Riziko zhoršení cirkulace krve nohou po velkoobjemové liposukci

Při skutečné nedostatečnosti hlubokého žilního systému operace možná není. 

Ta se ale u našich obvyklých pacientek mezi 20 a 40 lety nevyskytuje. Časté drobné metličkové varixy, rozšířené žíly v podkoží nejsou pro operaci vůbec žádným problémem, někdy dokonce dochází po operaci k úpravě nálezu. Důležité tepny i žíly nevedou v podkoží, ale mnohem hlouběji. 

V žádném případě nemůže dojít ke zhoršení cévního zásobení v periferii.

Lipedém

Operaci je možné podstoupit po celý rok

Kde a kdy velkoobjemovou liposukci podstoupit

Prakticky lze velkoobjemovou liposukci provádět v kterémkoliv ročním období. I když je pro nemocné komfortnější nošení kompresního prádla přes chladnější měsíce. V dnešní době klimatizací však toto není rozhodující.

Velkoobjemová liposukce je náročný výkon vyžadující velkou zkušenost a sehranost celého týmu chirurgů, anesteziologa a veškerého dalšího zdravotního personálu. Můžeme s hrdostí prohlásit, že takovýto tým je ojedinělý nejen v Česku, Evropě, ale i daleko v zahraničí, takže k nám na kliniku aestea přicházejí i pacientky ze vzdálených oblastí světa.

Jednoznačně bych doporučil pracoviště, které má s velkoobjemovými liposukcemi zkušenosti a rutinně tyto výkony provádí. Samozřejmě jsou důležité i reference. Například naše pracoviště již provedlo stovky operací a ohledně lipedému se nám podařilo shromáždit hojně zkušeností ke správnému a efektivnímu provedení výkonu i následné péči.

Při liposukci používáme tenké kanyly o rozměrech 2,5-4 mm (Foto: soukromý archiv kliniky)

Při liposukci používáme tenké kanyly o rozměrech 2,5-4 mm (Foto: soukromý archiv kliniky)

Metoda liposukce při odsávání velkého objemu tuku

Obvyklé je klasické předoperační vyšetření: EKG, náběry laboratoře (únosnost k operaci posuzuje náš zkušený anesteziolog ve spolupráci s operatérem). Velká část pacientek má vyšetření od specialisty např.: flebologa s potvrzením diagnózy. Není však k operaci nezbytné. Samozřejmostí je podrobný předoperační pohovor a edukace nemocné.

U velkoobjemové liposukce, kdy jsme schopni při jedné operaci odsát mezi 8-10 litry, a ne zcela výjimečně i více tukové tkáně, trvá operace až ke třem hodinám. Takováto operace je samozřejmě náročná a aby vůbec byla proveditelná, je třeba splnění podmínek nejen na straně pacientky (věk, zdravotní stav, celková kondice), ale i na straně chirurgického týmu, anestezie a pooperační péče na lůžku.

Operaci provádíme v celkové anestezii. Až v narkóze je provedena důkladná dezinfekce kůže a rouškování. V průběhu operace je nutné pacientku polohovat, například pro operaci lýtek otočit na břicho. Pacientky zahříváme. Vlastní chirurgický výkon začíná infiltrací podkoží speciálním roztokem. Ten slouží k výraznému omezení až vyloučení krvácení, zmenšení bolestivosti a usnadňuje provedení vlastní operace.

Obvykle je potřeba vstupů (drobných nářezů) vícero, záleží na vybrané lokalitě, kterou máme v plánu ošetřit. Například na dolní končetině při rozsahu lýtka, kolena a stehna po celém obvodu využíváme obvykle 7-8 incizí. Jedná se však o velmi malé ranky.

Následuje vlastní odsávání za použití tenkých a dlouhých kanyl. Nutné je dodržení specifických pravidel pro ošetření při lipedému, především neporanění lymfatických cév. Odsávání jen podél končetiny a podobně, je na specializovaném pracovišti, jako je naše, samozřejmostí.

Následuje zašití drobných ranek. Používáme vstřebatelná vlákna, aby jejich odstraňování nebylo nutné a dále, stále ještě v narkóze, obléknutí kompresního prádla.

Jizvy po velkoobjemové liposukci

Bezprostředně po operaci jsou samozřejmě jizvy patrné, ale díky jejich délce 3-4 mm a umístění (např. třísla, podkolenní jamka a podobně) nebývají problémem. Doporučujeme vhodnou péči o jizvy.

Lipedém

Lipedém dolních končetin

Rekonvalescence a hojení po velkoobjemové liposukci

Po tak velké operaci nejsou první hodiny právě nejpříjemnější. V prvních hodinách se zkušené sestřičky intenzivně starají o bezpečí a komfort pacientek, podávají léky na bolest, proti nevolnosti, zahřívají, sledují celkový stav, doplňují nitrožilně tekutiny a kontrolují obvazy.

Takováto intenzivní péče je nutná po dobu asi 24 hodin po operaci. Po této době může většina pacientek bezpečně opustit lůžkové oddělení. Při propuštění dostane léky na bolest, na otoky a modřiny. Kompresní prádlo je po operaci absolutní nezbytností, v závislosti na rozsahu operace po dobu až 3 měsíců. Otoky a modřiny obvykle kolem 4 týdnů po operaci pozvolna vymizí.

Definitivní zhojení je obvyklé v době kolem 6 měsíců, kdy již považujeme výsledky za ustálené. Průběh hojení je po velkoobjemové liposukci pozvolnější, ale jsme schopni ošetřit daleko větší část těla a dosáhnout lepších výsledků než při větším počtu jednotlivých menších výkonů.

Obvykle doporučujeme vyčkat na definitivní odhojení prvně ošetřené lokality, tedy asi 4-6 měsíců, než přistoupíme k opakování velkoobjemové liposukce.

Klidový a pooperační režim

Doporučuje se klidový režim po dobu dvou týdnů

Klidový a pooperační režim

Záleží na pracovní pozici pacientky, ideálně doporučujeme 14 dnů klidový režim, bez zvýšené fyzické námahy. Dále záleží na průběhu rekonvalescence. Při administrativní činnosti není problém za 14 dnů do zaměstnání, u profesí vyžadujících fyzickou zátěž to může být déle.

Většina pacientek do 4-6 týdnů běžně sportuje. Aktivity jako chůze lze zahájit dříve a doporučujeme ji jako vhodný doplněk ke zdárné rekonvalescenci.

Pooperační prádlo

Non-stop doporučujeme nošení v prvních 14 dnech. Velké otoky mohou způsobit problém při opětovném oblékání. Prádlo vybíráme předoperačně pacientkám na míru v závislosti na operované oblasti těla.

Lipedém

Komplikace jsou vzácné

Rizika a komplikace při léčbě lipedému velkoobjemovou liposukcí

Pooperační komplikace:

 • záněty ran
 • větší hematomy
 • trombóza

Jedná se však o velmi vzácné a prakticky vždy drobné komplikace, závažnou nebo dokonce život ohrožující komplikaci jsme nezaznamenali. Liposukce je bezpečná metoda. Všem těmto komplikacím se snažíme aktivně předcházet. Vhodné je omezit kouření, zdravá životospráva a dodržování vypracovaných postupů, které pacientkám předáváme.

Efekt léčby lipedému velkoobjemovou liposukcí

Odstranění tukových depozit je trvalé a odsáté tukové buňky již nedorostou. Domníváme se, že jsme schopni dosáhnout více symetrického tvaru těla a lepších výsledků při jedné velké liposukci než při sérii menších zákroků.

lipedém

Zákrok si pacientky hradí samy

Cena velkoobjemové liposukce

Jedná se řádově o desítky tisíc korun. Cena liposukce je stanovena individuálně, při osobní konzultaci na základě posouzení vhodnosti výkonu, ošetřované lokality a celkového objemu liposukce. V ceně je pak kompletní péče včetně anestezie a pooperačních léků.

Doposud se jedná o výkon, který si hradí pacientky. Pojišťovny tento výkon neproplácí. I když se začínají objevovat zprávy, že bude chirurgická terapie například v některých spolkových zemích Německa hrazena. Doposud je i tam pojišťovnou hrazena pouze konzervativní terapie.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."