Radiofrekvenční liposukce - BodyTite

Autor: MUDr. Peter Žiak PhD.

BodyTite je vysoce účinná metoda liposukce (chirurgického odsávání tuku), která využívá patentovanou radiofrekvenční technologii (RFALTM). Je vrcholem evolučního žebříčku liposukčních metod a je odpovědí na všecky výzvy spojené s moderní liposukcí. Je prvním a jediným zařízením svého druhu na trhu. Účinně rozpouští tuk a umožňuje tak jeho lehké a méně traumatické odsávání, významně snižuje pooperační výskyt hematomů, otoků, bolesti a diskomfortu. Jemným a hlubokým zahříváním kůže a podkoží vede ke kontrakci podkožních měkkých tkání a k signifikantnímu stahování kůže. Tato metoda poskytuje rychlé, bezpečné a konzistentní výsledky a je skutečně efektivní při tvarování postavy.

Hlavní přednosti léčby

Běžná liposukce může zanechávat hrudkovitou a nepravidelnou kůži, zároveň velkým problémem bývá také výrazný nadbytek kůže, který často po běžné liposukci zůstává. BodyTite kůži stahuje a zpevňuje. Homogenně zkapalňuje tukovou tkáň, čímž ulehčuje její odsávání a koaguluje cévy, což významně snižuje tvorbu hematomů. Benefitem pro pacienta je rychlá regenerace s minimální bolestivostí, minimálními podlitinami a otoky a dokonalé konturování v rámci retrakce měkkých tkání. Nabízí bezpečnější, jemnější a méně traumatizující alternativu s uniformnějšími výsledky a obvykle s minimálním pooperačním diskomfortem.

Pro koho je zákrok vhodný

Systém BodyTite je určený pro zdravé pacienty (ženy i muže) s realistickým očekáváním. Tak jako při běžné liposukci i zde platí zásada, že liposukce není metodou redukce hmotnosti, ale slouží na tvarování těla. V ideálním případě se provádí na pacientovi po úpravě (redukci) hmotnosti a liposukcí se řeší už jen oblasti rezistentní na dietu. U pacientů s BMI > 36, případně u pacientů s výrazně sníženým tonusem a elasticitou kůže (zejména u starších pacientů) může mít léčba systémem BodyTite jen marginální efekt.

Doporučené terapeutické oblasti

Doporučené tělesné oblasti na aplikaci systému BodyTite jsou břicho, pas, hýždě, boky, záda, stehna, kolena, ramena, krk a prsa. BodyTite se však dokáže přizpůsobit i jiným terapeutickým lokalitám výměnou aplikační koncovky, a proto byly vytvořené další varianty tohoto unikátního systému.
NeckTite rozpouští a odsává tukové nadbytky v rámci malých a středně velkých ošetřovaných oblastí. Jemné a hluboké zahřívání vede ke kontrakci kůže a konturování ošetřované oblasti. Kromě krku jsou to dále ramena a vnitřní stehna. V rámci řešení podbradku je potřeba stáhnutí povislé kůže klíčová.
FaceTite je dobrým řešením kožní laxity v rámci malých lokalizovaných oblastí s povislou kůží vyžadující vypnutí a tvarování bez potřeby odstraňování tuku (oblasti okolo očí, obočí, čela a ústa).
CelluTite je aplikace, která se využívá v případě potřeby dosažení hladšího povrchu kůže při celulitidě.

Tite FX

Technické specifikace systému

Principem systému BodyTite je kombinace klasické podtlakové liposukce a současné aplikace radiofrekvenční energie, definovaná jako technologie RFALTM (radiofrekvenční liposukce). Jedná se o technologicky vyspělé zařízení s počítačem kontrolovaným radiofrekvenčním (RF) generátorem. Toto přeměňuje střídavý elektrický proud ze zásuvky na vysokofrekvenční (RF) proud. BodyTite dodává tuto vysokofrekvenční (RF) energii do tkání prostřednictvím speciální bipolární koncovky. Koncovka se skládá z vnější a vnitřní elektrody. Vnitřní elektroda se zavádí do tukové tkáně v podkožním prostoru, zatímco vnější elektroda se aplikuje na povrch kůže. bodytite handpiece1 Vnitřní elektroda je vlastně dutá odsávací kanyla. RF proud se dostává od interní elektrody k externí elektrodě a zpět, čímž se generuje teplo v léčené oblasti, dokud toto teplo nedosáhne léčebného účinku. V oblasti špičky kanyly (vnitřní elektrody) se vytváří teplota (70 – 80 °C), která umožňuje koagulaci a zkapalnění tuku, okamžitou koagulaci cév a kontrakci fibrózních sept. Chirurg tak může vykonávat koagulaci a odsávání současně. Externí elektroda má větší vodivou plochu, přikládá se na povrch kůže a působí nižší a bezpečnější energií na horní vrstvy kůže (teplotní hodnoty v rozmezí 38 – 43 °C). Nižší energetický účinek v oblasti externí elektrody vede k postupnému zahřívání sub-retikulární dermis v rámci prahových tepelných hodnot potřebných pro denaturaci kolagenu a následnou remodelaci. V externí elektrodě je zabudovaný snímač teploty, který umožňuje přímé měření kožní teploty.

Popis samotného zákroku

Před samotným odsáváním tuku se do odsávané oblasti aplikuje mechanickou infuzní pumpou tumescenční roztok, proto se jedná o tumescenční liposukci. Tumescenční roztok (tumescenční anestezie) zvětšuje objem odsávané oblasti a ulehčuje tak manévrování liposukční kanyly, dále umožňuje lepší RF a tepelnou vodivost. Způsobuje vazokonstrikci a minimalizuje tak krvácení a zároveň poskytuje anestezii, tedy znecitlivění léčené lokality. Odsávání se uskutečňuje přes liposukční kanylu, která je součástí speciální koncovky. Kanyla se zavádí přes malý diskrétní řez v nenápadném místě, nejčastěji v liniích štěpitelnosti kůže v blízkosti léčené lokality. Velikost řezu bývá 3 – 5 mm podle tloušťky zvolené odsávací kanyly. Rukověť speciální koncovky se pomalu, metodicky a systematicky polohuje tam a zpět v rámci léčené zóny. Ošetřovaná oblast se rozdělí na zóny o velikosti 10 x 15 cm (150 cm2). Vnitřní elektroda – odsávací kanyla je zavedená do tukové tkáně v podkoží, vnější elektroda je v kontaktu s kůží kolmo na úrovní hrotu odsávací kanyly. Na třecí plochu kůže se aplikuje sterilní ultrazvukový gel. Chirurg může lehce kontrolovat hloubku ošetření nastavením vzdálenosti mezi dvěma elektrodami. Přístroj nepřetržitě měří elektrické a tepelné parametry v ošetřované oblasti. Tyto údaje vyhodnocuje počítač a poskytuje je chirurgovi ve formě informací jednak na monitoru, jednak akustickými signály.

rfal facetite hr 11 obratek tite

Anestezie / typ výkonu

Jde o minimálně – invazivní chirurgický zákrok. Může se realizovat v lokální anestezii, pokud jde o 1 – 2 menší lokality (standardně např. terapie podbradku nebo vnitřních stehen či kolen). Samozřejmě možná je také analgosedace. Při odsávání větších oblastí (jako např. břicho, boky), případně při celotělových liposukcích je preferovaná celková anestezie. Zákrok je možné uskutečnit ambulantně, v případě celkové anestezie se zákrok provádí v rámci jednodenní chirurgie.

Rekonvalescence

Po zákroku je možný velmi rychlý návrat k běžným činnostem. Pacienti mohou pociťovat 1 – 2 dny po operaci jen lehký diskomfort charakteru mírné svalové horečky. Po operaci je nutné nosit speciální kompresní elastické prádlo po dobu 6 týdnů při BodyTite, resp. 2 týdnů při NeckTite. Plná zátěž (např. návštěvy posilovny) se doporučuje 4 – 6 týdnů po operaci.

Výsledky

Výsledky jsou viditelné okamžitě, následně dochází k dalšímu postupnému zlepšování. Nejlepší výsledky jsou viditelné po 6 – 12 týdnech. Při udržování stabilní hmotnosti se léčebné výsledky dají charakterizovat jako trvalé (mění se jen v rámci celkových změn kvality tkáně v čase).

Jak dlouho je zákrok na trhu

Technologie byla uvedena na trh v letech 2009 – 2010 po získání mezinárodního certifikátu (ISO), evropského certifikátu (CE), kanadského zdravotního povolení (Health Canada) a povolení australského úřadu pro zdravotnické zboží (TGA). Technologie je v současnosti ve schvalovacím procesu amerického úřadu pro potraviny a léky (FDA).

liposukce podbradku 2

Čím je zákrok unikátní

BodyTite s implementovanou technologií RFALTM je první a jediné zařízení svého druhu na trhu. V porovnání s laserovou nebo ultrazvukovou liposukcí je BodyTite s technologií RFALTM jediným druhem liposukce, kterým může chirurg přesně měřit termální efekt na tkáně a vyvarovat se tak poškození (popálení) tkání a zároveň dosáhnout dostatečného terapeutického efektu. Systém umožňuje odsávání a aplikaci radiofrekvenční energie současně, není proto potřeba uskutečňovat ho ve dvou krocích jako při jiných metodách liposukce, čímž se zkracuje operační čas. Speciální koncovka je jednorázová, což ve významné míře zvyšuje bezpečnost této léčebné procedury.

Kontraindikace

Kontraindikace zákroku se systémem BodyTite jsou následující: kardiostimulátor nebo interní defibrilátor, kovové nebo silikonové implantáty v ošetřované oblasti, systémové onemocnění, rakovina, srdeční choroby, metabolické syndromy, koagulopatie, tromboflebitida, vnitřní choroby s poruchou metabolizmu tuků, onemocnění lokalizovaná v ošetřované oblasti (např. kýla, ulcerozní kolitida, Crohnova choroba, zánět děložního krčku atd.), systémová nebo lokalizovaná akutní infekce, stavy po nedávných operačních zákrocích v ošetřované oblasti, těhotenství a kojení, alergie na anestetika, psychické poruchy jako např. dysmorfofobie.

Rizika zákroku

Díky důmyslnosti zařízení, při správném předoperačním plánování a při správném provedení operačního zákroku se nežádoucí účinky vyskytnou jen zřídkakdy. Většina z nich je stejná jako při jiných způsobech liposukcí. Může se jednat o lehký diskomfort v průběhu zákroku v lokální anestezii, podkožní krvácení a tvorba hematomů, infekce, kožní popáleniny, jizvy, barevné kožní změny, nedostatečná kontrakce kůže v léčené oblasti, kožní nerovnosti, alergie, tuková embolie, hluboká žilní trombóza a jiná rizika související s celkovou anestezií.

Fotografie před a po

3a 3b 1a 1b

BodyTite 1 před BodyTite 1 po

Aktualizováno: 25.4.2016

Radiofrekvenční liposukce - BodyTite - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á     

U pana doktora jsem byla již podruhé. První zákrok byla augmentace, a teď jsem ho zvolila opět pro velkou spokojenost a preciznost jeho práce. Jeho skvělý přístup a vstřícnost mě už na poprvé přesvědčili, že nikdy k niko... Více 

1 Like  

Radiofrekvenční liposukce - BodyTite - Ceny

MUDr. Ján Pilka
Praha, Karlovy Vary, Mělník
Ceny od 35 000 Kč
MUDr. Ján Pilka
Asklepion
Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Mariánské Lázně
Ceny od 10 000 Kč
obvykle do 15 300 Kč
Asklepion
Ceny od 20 000 Kč
Premier Clinic
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní