Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Lipofilling prsou

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 17 příběhů
Průměrná cena
61.166 Kč
Průměrná cena
Podle 90 odborníků
  • Celková anestezie
  • 1 den
  • Délka zákroku 3–6 hodin
  • 7–10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je to lipofilling prsou?

Jde o velmi žádaný zákrok, při kterém se pacientka zbaví přebytečného tuku v problémových partiích a získá pevnější a větší poprsí. Hlavní výhodou této metody je nepřítomnost implantátu v těle. Pacientky jsou uchráněny před nežádoucími průvodními jevy jako je kapsulace nebo výměna implantátu. Celý zákrok trvá 4-6 hodin. Nejprve se odebere tuk z problémových partií (břicho, pas, stehna, kolena apod.) a následně se přenese do prsou. Tato technika je méně bolestivá a rekonvalescence je mnohem rychlejší, než po vložení prsních implantátů. Na druhé straně je třeba počítat s tím, že se tuk částečně vstřebá a prsa lze zvětšit jen o jednu velikost. Velmi štíhlé pacientky musí pro zvětšení poprsí volit silikonové implantáty.

Lipofilling

Lipofilling

Aplikace vlastního tuku se stává stále aktuálnějším tématem plastické chirurgie. Tato metoda prodělala během přibližně desetiletého období velký pokrok, díky němuž se vyvinula propracovaná technika odběru, přípravy a vlastní aplikace tuku. Skvělá možnost využití při plastice prsou. Vychází z poznatků, které byly získány podrobným výzkumem tukové tkáně na buněčné úrovni. Tak bylo zjištěno, že tukem lze nejen vyplnit místa, kde došlo k jeho úbytku vlivem věku, jako je tomu například v různých partiích obličeje nebo při zvětšování prsů, ale že podporuje rovněž regenerační procesy v tkáni, kam je přenesen.

Tento efekt je možný díky přítomnosti buněk, které lze souhrnně označit jako buňky kmenové. Při každém přenosu tuku, jsou současně přenášeny i kmenové buňky, které jsou v něm přirozeně obsaženy. Hovoří-li se však přímo o aplikaci kmenových buněk, jde o přípravu a aplikaci čistého koncentrátu separovaných kmenových buněk, které se získávají z odebraného tuku poměrně složitou a nákladnou technologií. Tímto koncentrátem kmenových buněk je možné obohatit přenášený tuk nebo aplikovat přímo do místa, kde je požadován regenerační proces. V plastické chirurgii je tento způsob aplikace kmenových buněk na většině specializovaných pracovišť západní Evropy ještě ve fázi klinických studií a jeví se jako velmi efektivní při léčbě chronických defektů, při rekonstrukcích prsů po jejich odstranění a následném ozáření, při léčbě jizevnatých stavů. Své uplatnění mají kmenové buňky získané z vlastního tuku i v jiných oborech, jako např. kardiologii, chirurgii, urologii, ortopedii a dalších. V estetické chirurgii nenašla zatím aplikace čistého koncentrátu kmenových buněk širšího uplatnění.

Technologie přenosu tuku

Technologie přenosu tuku

Hlavním cílem každého přenosu tuku je, aby nedošlo k jeho kompletnímu vstřebání a udržel se požadovaný efekt. Toho je možné dosáhnout tehdy, jsou-li splněny následující podmínky. Technická a metodická vybavenost pracoviště, znalosti a zkušenosti plastického chirurga v problematice přenosu tuku ruku v ruce se sehraným operačním týmem a vhodný výběr pacienta k tomuto výkonu. Instrumentarium je složeno ze sad odběrových a aplikačních kanyl různých průměrů a zakončení. K tzv. mikrograftingu (využívá se kanyl průměru kolem jednoho milimetru), který se nejvíce uplatňuje v krajině obličeje, se často využívají rovněž jednorázové kanyly na jedno použití. 

Odebraný tuk se zpracovává a čistí několika možnými standardními technikami. Nejvíce se používá centrifugace (odstředění) nebo filtrace. Odebraný tuk se tak zbavuje od příměsí krve a oleje. Je zde stanoven přesný technologický postup, který má za cíl získat čistý tuk vhodný k aplikaci a zabránit jeho znehodnocení, což pak vede k jeho rychlému vstřebání a nežádoucím doprovodným jevům. Systém na zpracování tuku by měl být uzavřeným systémem, aby nedošlo k vysychání a kontaminaci tuku okolními mikročásticemi. 

Tuk připravený k aplikaci potom plastický chirurg přenáší do prsou pomocí speciálních tenkých aplikačních kanyl. Správná technika přenosu tuku vyžaduje, a je to naprosto zásadní věc, aby byl tuk vpravován ve velmi malých jednotlivých dávkách. Jedině takto aplikovaný tuk má možnost dostat se do co největšího kontaktu s okolní tkání, která je pak schopná jej přijmout „za vlastní“ součást prsu. Děje se to díky prorůstání cév do přeneseného tuku. Přítomnost kmenových buněk tento proces usnadňuje. Tak je samozřejmě do každého prsu provedeno velké množství vpichů počítáno na stovky, což je pochopitelně časově náročné. Vpichy jsou zpravidla prováděny ze 4 malých nářezů velikosti do 3 mm, takže po operaci nezůstávají jizvy. Tuto operaci nelze provést rychle. 

Oboustranné zvětšení prsů touto technikou trvá přibližně 4-6 hodin a vyžaduje sehranný operační tým, kde je výhodou, pracují-li současně dva operatéři. Rychle aplikovaný tuk ve velkých dávkách by podléhal nekróze a došlo by k jeho kompletnímu vstřebání a pravděpodobně i k výskytu nežádoucích pooperačních jevů.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře