Water-jet liposukce (WAL - body-jet)

Autor:

Body-jet je moderní varianta liposukce. Pomocí přístroje body-jet je pod velkým tlakem kanylou do míst s nežádoucím tukem napuštěna tekutina. Vysoký tlak tekutiny způsobí rozpuštění nechtěného tuku, který je potřeba odsát jako u jiných druhů liposukce. Metoda liposukce se provádí v lokální anestezii a celková doba zákroku je kratší než u klasické liposukce.

Výhody body-jet oproti klasické liposukci

 • menší invasivita výkonu
 • provádí se pouze v lokální anestezii
 • bezprostředně po výkonu výrazně menší výskyt otoků v ošetřované oblasti
 • kratší čas nutný pro provedení výkonu i rychlejší rekonvalescence
 • pacient odchází po ošetření ihned domů, tzv. walk-in-walk-out procedura
 • velmi dobré a ihned viditelné výsledky
 • výsledkem jsou přirozené a přesné kontury těla

Body-jet umožňuje jemný způsob liposukce pomocí techniky AquaShape neboli vodní liposukce. Ta funguje na bázi úzkého vodního paprsku, který přístroj pod tlakem vhání do tukové tkáně a jemně od ní odlučuje tukové buňky. Ty jsou díky dvoucestné kanyle ihned odsávány. Během výkonu je použito daleko menší množství infiltračního roztoku ve srovnání s jinými technikami liposukce.

Zákrok přístrojem body-jet je možné provést natolik šetrně, že není zapotřebí celková anestezie. Lze jej podstoupit v lokální anestezii či analgosedaci. Tato možnost zkracuje dobu zákroku i hojení pacienta. Velmi velkou výhodou je pak rychlý návrat do běžného života.

U tohoto druhu liposukce je okamžitě viditelný výsledek a výrazně nižší procento podlitin a modřin oproti klasické liposukci.

V neposlední řadě je dobré zmínit i to, že jsou používány velmi malé „vstupy” do těla, takže následné jizvičky po odstranění stehů, jsou v podstatě neviditelné.

liposukce 2 Fotky před a po liposukci body-jet. Liposukce břicha a oblasti boků. (foto: soukromý archiv lékařky)

Indikace body-jet liposukce

Aktuální zdravotní stav, zdravá životospráva a kondice je základním kamenem pozitivního výsledku kteréhokoliv zákroku u kteréhokoliv pacienta.

U liposukce doporučujeme věkovou hranici dovršení dospělosti (dokončení růstu) — tedy 18 let. Horní hranice se naopak nedá zcela určit a ani se nepočítá (neurčuje) dle kalendáře, nýbrž podle biologického věku (záleží na elasticitě pokožky a dalších vlastností měkkých tkání).

Jaké partie je možné ošetřit: 

 • břicho — horní dolní část
 • boky
 • zevní/vnitřní strana stehen
 • oblast nad koleny
 • oblast lýtek
 • paže
 • podbradek
 • využití liposukce při řešení gynekomastie u mužů

Kontraindikace body-jet liposukce

 • vysoký krevní tlak
 • diabetes
 • srdeční a plicní onemocnění
 • krvácivé stavy
 • sklon k embolizaci
 • léčba karcinomu
 • nesmí být aktivní opar rtu

Před zákrokem by neměl pacient hladovět a držet nějaké dietní režimy. Dále je důležité se chránit před infekcí a nachlazením. 

Liposukci je třeba velmi dobře zvážit (s ohledem na zvýšení rizik pro zdraví pacienta), pokud je známo, že nadměrně užívá alkohol či kouří. Při rekonvalescenti tyto negativní faktory ovlivňují hojení pacienta.

Předoperační vyšetření a příprava na zákrok

Před každým zákrokem je nutné dbát maximální připravenosti. Proto je požadováno předoperační vyšetření stejné, jako pro celkovou anestezii. Předejde se tak náhlým a nepředvídatelným situacím. 

Předoperační vyšetření pro liposukci přístrojem body-jet v sobě zahrnuje laboratorní vyšetření:

 • krevní obraz
 • biochemické vyšetření
 • moč
 • EKG
 • rentgen plic a srdce

Před výkonem nesmí pacient nic jíst, pít ani kouřit (alespoň 6 hodin). 24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.

liposukce (1)
Fotky před a po liposukci body-jet. Liposukce vnější strany stehen. (foto: soukromý archiv lékařky)

Anestezie u liposukce body-jet

Zákrok přístrojem body-jet probíhá v lokální anestezii a analgosedaci. Zákrok je téměř bezbolestný, a tudíž velmi šetrný pro pacienta. Velkou výhodou této možnosti je, že se pacient vrací rychle do běžného režimu a urychluje se tím doba hojení a rekonvalescence.

Jak probíhá liposukce body-jet

Zákrok začíná chirurgickým nákresem na pacienta. Vyznačena jsou místa, kde bude liposukce probíhat – místa přebytečného tuku.

Body-jet umožňuje jemný způsob liposukce pomocí techniky AquaShape – vodní paprsek jemně narušuje tukovou tkáň a tukové buňky jsou odebírány do speciální nádoby zvané LipoCollector. Pokud má být tuk následně využit pro přenos, dochází k odstředění čisté tukové tkáně od ostatních vodnatých složek (a to bez jakéhokoliv mechanického poškození). Čistě odstředěný tuk může být ihned po odsátí aplikován do požadovaných partií těla (lipografting).

Zákrok je dlouhý v závislosti na zvolených partiích a objemu odsávaného tuku. Průměrně však trvá dvě hodiny. Následně je pacient po dobu 2—3 hodin na dospávacím pokoji na pozorování. Pak je propuštěn do domácí péče.

Možnost využití odsátého tuku — lipofilling, lipografting 

Tuk odsátý po liposukci se dá následně využít. Lipotrasfer je ekvivalent pojmů lipofilling a lipografting. Je třeba zdůraznit, že na této metodě přenosu tuku je důležitý fakt, že do těla není vpravována žádná cizorodá látka, proti které by tělo mohlo spustit obranné reakce.

A navíc, když jsou aplikované tukové buňky téměř nepoškozené (přístroj body-jet toto umožňuje), přežívá jich na novém místě až 80 %. Což je úžasný výsledek ve srovnání s aplikací tukových buněk odebraných jinými metodami liposukce.

Tím se otevírá nepřeberné možností pro aplikaci vlastního tuku, neboť využití odsátého tuku je velice variabilní.

Tukem dokážeme:

liposukce
Fotky před a po liposukci body-jet. Liposukce břicha a oblasti boků. (foto: soukromý archiv lékařky)

Hojení a rekonvalescence po liposukci body-jet

Péče po výkonu probíhá nejprve na klinice. Po dobu několika hodin (ve většině případů 2—3 hodiny) zůstává pacient na dospávacím pokoji na pozorování. Následně se aplikují léky proti srážlivosti krve a pacient je propuštěný do domácího léčení.

Domácí péče je také velmi důležitá, ale tu operatér nemůže nijak ovlivnit – záleží jen na samotném pacientovi, jak o sebě bude doma pečovat. Je zde nutno podotknou, že tato péče je nesmírně důležitá a každý pacient by si měl uvědomit, že byl na operačním sále a podle toho se šetřit.

Na hematomy jsou doporučovány krémy. Dále je pak nutné dle pokynů lékaře poctivě nosit speciální elastické prádlo. Cca po týdnu jsou odstraněny stehy po kanylových vstupech po liposukci.

Co opravdu a s důrazem vyžadujeme je, aby pacient po výkonu odešel s doprovodem, případně měl zajištěného řidiče pro odvoz.

Návrat do běžného režimu po liposukci body-jet

„Funkční” je pacient v podstatě hned po zákroku. Body-jet je zárukou rychlé rekonvalescence pacienta. Ale přesto je každý člověk originál a může různě reagovat na medikaci použitou při lokální anestezii, analgosedaci či na léky ředící krev a podobně.

Výsledný efekt po liposukci body-jet

Jelikož se konečný výsledek zákroku plně projeví až po několika měsících, je nutné, aby pacient byl trpělivý.

Liposukci nelze považovat prvoplánově za metodu hubnutí, i když je tak někdy veřejností vnímána. Liposukce je spíše metoda tvarování těla, při které dochází k redukci tuku jen na vybraných místech.

Spousta pacientů si myslí, že liposukce vyřeší „vše”, ale není tomu tak. Každý z nás by měl o sebe a své tělo pečovat s láskou, a proto je vhodné po absolvování liposukce o sebe následně pečovat přirozeným způsobem. Nekouřit, najít si pohybové aktivity, které budou i našimi koníčky, sportovat, jíst vyváženou stravu a dodržovat pitný režim, kde by se však neměl objevovat alkohol.

Cena liposukce body-jet metodou

Výsledná cena liposukce body-jet závisí na ošetřované partii. 

Aktualizováno: 14.6.2019

Water-jet liposukce (WAL - body-jet) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á     

Před několika měsíci jsem podstoupila na klinice Perfect Clinic liposukci břicha, boků a stehen se současným přenosem tuku do prsou. Zákroku jsem se dost bála jednak kvůli narkóze, kterou jsem podstupovala poprvé a také... Více 

1 Like  

Water-jet liposukce (WAL - body-jet) - Ceny

Ceny od 22 000 Kč
FORMÉ Clinic
Ceny od 30 000 Kč
obvykle do 39 000 Kč
MUDr. Jiřina Šilhánková
Ceny od 22 000 Kč
MUDr. Tomáš Beneš
Ceny od 7 500 Kč
obvykle do 15 000 Kč
Plastická a estetická chirurgie SANUS Hradec Králové
Ceny od 25 000 Kč
MUDr. Juraj Payer Ph.D., FEBOPRAS
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní