Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 23. 5. 2022

Navigace

 • Co je to lipofilling?
 • Minimálně invazivní metoda
 • Kde všude se dá využít lipofilling?
 • Výběr odborníka
 • Co můžete očekávat během první konzultace?
 • Průběh operačního výkonu
 • Výhody lipofillingu
 • Rekonvalescence
 • Rizika a komplikace
 • Výsledek lipofillingu
 • Často kladené otázky
 • Bibliografie

Co je to lipofilling?

Tato operační technika umožňuje využít vlastní tuk jako výplňový materiál k obnově žádoucího reliéfu kůže anebo posloužit i jako alternativa k invazivnějším postupům k rekonstrukci zevního tvaru těla. V současné době je metoda velmi častá v plastické a rekonstrukční chirurgii. Mezi nejčastější indikace přenosu tuku patří: korekce propadlých jizev, korekce deformit a nerovností po liposukci, omlazení a modelace v oblasti obličeje (tváře, dolní okraje očnice, rty, výjimečně i usazení nosu), zvětšení hýždí či prsů, omlazení hřbetů rukou a omlazení dekoltu.

Zvětšení prsů tukem

Při lipofillingu nehrozí alergická reakce

Minimálně invazivní metoda

Transplantace tuku je operace spočívající v odebrání tukové tkáně z vybrané části těla pacienta, kde je dostatek nebo přebytek tuku, a její aplikování do jiné části těla nebo obličeje, která naopak vyžaduje vyplnění.

Lipofilling či lipografting je bezpečná a minimálně invazivní metoda; vlastní tuková tkáň je přírodní výplň, proto nehrozí žádné alergické reakce nebo odmítnutí transplantované tkáně.

Předpokládaný efekt je jednak zvětšení objemu oblasti, kam byl tuk implantován, ale také i zlepšení jejího prokrvení díky novotvořené cévní síti.

Z toho vyplývají i indikace, uvádí Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc, která působí na soukromé Klinice GHC v Praze a také na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Ze kterých částí se tuk odebírá?

Tuková tkáň se nejčastěji odebírá z těchto míst:

stěna břišní

boky

zevní a vnitřní stehna

Výjimečně je také možné získat tuk z jiných částí těla.

Výplně vlastním tukem v obličeji (klinika AESTHEVITA)

Výplně vlastním tukem v obličeji (klinika AESTHEVITA)

Kde všude se dá využít lipofilling?

Výplně vlastním tukem v obličeji:

  • vyplnění hlubokých nosoretních rýh
  • zvětšení horního i dolního rtu (je možné podstoupit také zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou, např. výplněmi Juvederm)
  • překrytí dolních okrajů očnice, které jsou nápadné jako tzv. kruhy pod očima
  • doplnění tváří a brady, usazení nosu
  • mikrolipofilling k vyplnění vrásek (k vyhlazení vrásek se také využívá kyselina hyaluronová)

Na těle:

  • podložení jizev až doplnění chybějícího tvaru např. při rekonstrukci prsů
  • poúrazové či vrozené defekty tvaru těla
  • modelování a zvětšení prsou
  • modelace a zvětšení hýždí
  • tvarování a zvětšení i jiných lokalit, úprava symetrie (např. lýtek)

Je třeba mít na vědomí, že ačkoli je transplantace tuku minimálně invazivním postupem, jedná se stále o chirurgický zákrok, proto je podmínkou dobrý zdravotní stav.

Paní doktorka Dušková dodává, že kontraindikací operačního výkonu jsou závažná interní onemocnění především srdce a cévního systému, metabolizmu a některé druhy léčby, mezi kterými je nutno jmenovat především léky snižující imunologickou reakci organizmu a systémovou léčbu zhoubných nádorů.

Nepodceňujte výběr odborníka

Nepodceňujte výběr odborníka

Výběr odborníka

Lipofilling provádí plastický chirurg; při výběru specialisty a kliniky je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

 • Ověřte si, zda daný lékař může vykonávat svou praxi a jestli dokončil specializaci na plastickou chirurgii, tyto informace zjistíte na stránkách České lékařské komory.
 • Zjistěte si, zdali je členem České společnosti plastické chirurgie (ČSPCH).
 • Vyhledejte si fotografie před a po zákroku od předchozích pacientů.
 • Abyste se ujistili, že dané pracoviště má dostatečné vybavení a oprávnění, přečtěte si recenze ostatních pacientů.
 • Měli byste vzít na vědomí, že fotodokumentace na webu nemusí odpovídat realitě a nemusí být odpovídající vaší konstituci a tedy i vašemu očekávání.
Augmentace prsou pomocí tuku

Lékař vám během vstupní konzultace zodpoví veškeré dotazy

Co můžete očekávat během první konzultace?

Na první konzultaci se vás lékař zeptá, z jakého důvodu chcete podstoupit lipofilling. Buďte zcela upřímní. Vysvětlete mu své důvody a také očekávání. Sdělte svému lékaři přesně to, co chcete zlepšit.

Při první návštěvě lékař provede anamnézu a vyšetří vás. To mu umožní vyloučit kontraindikace a zvolit nejlepší metodu pro vás.

Na první konzultaci chirurg také určí, z jaké části těla bude odebrána tuková tkáň, a vyhodnotí stav kůže na daných místech. Kromě toho se rozhodne, jaký druh anestezie použít a zda bude nutná hospitalizace. Rovněž vám krok za krokem vysvětlí celý postup, a jaký výsledek můžete očekávat. Dozvíte se také, jaká doporučení před a po zákroku byste měli dodržovat, aby byl konečný výsledek co nejlepší.

Během první konzultace se také zeptejte na celkové náklady za zákrok a případný pobyt na klinice.

Důvěra je klíčovým prvkem ve vztahu lékař-pacient. Chirurgovi, který povede celý zákrok, byste měli důvěřovat. Vyžádejte si od něj fotografie předchozích pacientů, abyste mohli zhodnotit jeho práci.

Zvětšení rtů vlastním tukem

Zvětšení rtů vlastním tukem: před a po

Průběh operačního výkonu

Operace se skládá ze tří kroků. První je odběr tkáně, další příprava materiálu k užití a poslední je samotná aplikace. Podle rozsahu je možné provést operaci buď v místní či celkové anestezii, říká Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc.

Odběr se provádí z míst, kde je dostatek, lépe přebytek tuku a která mají i běžně vyšší vrstvu podkožní tukové tkáně. Ideální je, pokud současně odběr splní funkci požadovaného zmenšení určité nadbytečné partie. Proto se tuk nejčastěji odebírá z stěny břišní, stehen nebo hýždí.

Do odběrového místa se nejdříve injikuje roztok, který tuk zpevní a zároveň vrstvu svým objemem zesílí. Potom z malého vpichu se kanylou o průměru 1-3 mm provádí odsávání jako při liposukci. Rozdíl je v tom, že v tomto případě musí být sací tlak co možná nejjemnější, takže se často neužívá přístroj, ale odběr se provádí z ruky pomocí stříkačky. Nadbytečná tekutina se odstraní. Malá příměs tělní tekutiny je naopak přínosná, protože obsahuje působky, které zlepšují vhojení štěpu a stimulují tvorbu nových cév.

K otázce tolik diskutované existence kmenových buněk je nutno zdůraznit, že jsou v tukové tkáni i dospělého člověka přítomny, a tedy se přenáší současně s ní. Nejedná se o multipotentní embryonální kmenové buňky, ale o kmenové buňky somatotropní. Proto je třeba si uvědomit, že tuk je energetickou zásobárnou, a proto se s největší pravděpodobností tyto buňky v oblasti operační rány nemění na tukové zralé buňky ale na typ, který tělo potřebuje k hojení, tedy buňky pro tvorbu vaziva anebo pro stimulaci ke stavbě cév. V současnosti metody, které kmenové buňky izolují a následně je jimi přenášená tkáň obohacena, neprokazující lepší výsledky.

Prakticky bezprostředně po odběru se štěp aplikuje do místa určení opět pomocí tenké kanyly se stříkačkou. Aplikace shluků tukových buněk se děje do jemných kanálů, které mohou novotvořené cévy prorůst a tak implantovanou tkáň spojit s krevním zásobovacím systémem. I tak se mohou vhojit pouze celistvé tukové buňky. Tam, kde došlo při odběru anebo při aplikaci k porušení jejich zevní stěny, díky jejich postupnému odumření a odplavení dojde ke vstřebání.

Předpokládaný efekt je jednak zvětšení objemu oblasti, kam byl tuk implantován, ale také i zlepšení jejího prokrvení díky novotvořené cévní síti. Z toho vyplývají i indikace. Celý výkon trvá od malého rozsahu v délce zhruba jedné hodiny až po několik hodin při objemném a složitém přenosu.

Lipofilling LaserPlastic

Lipofilling (klinika LaserPlastic)

Výhody lipofillingu

Mezi hlavní výhody této techniky patří:

 • Krátký průběh rekonvalescence,
 • žádná nebo mírná bolest během pooperačního období,
 • nízké riziko komplikací,
 • nulové riziko odmítnutí vlastního tuku a vznik alergií,
 • přírodní výplňový materiál,
 • přirozený účinek.
Lipofilling ruce

Průběh rekonvalescence je krátký

Rekonvalescence

Pooperačně obvykle se podávají antibiotika k prevenci infekce, infuze a léky proti bolestem.

Období zotavení je obvykle krátké a pro pacienta není příliš zatěžující. Je nutné užívat speciální kompresní prádlo v místě významnějšího odběru tuku pod dobu několika týdnů. Může se jednak o speciální návlek či pas. Za určitých okolností je vhodná o fixace místa užití, např. při zvětšení prsou vlastním tukem, je nutné nosit speciální podprsenku.

Po operaci je nutné dodržovat určitý režim i v domácím prostředí, především se vyvarovat významné fyzické námaze a dostatečně pít, při tom je ale nutná šetrná aktivita nejdříve doma, po týdnu za dobrého počasí i procházky venku.

Je třeba si uvědomit, že se mohou objevit modřiny nebo otoky v místě ošetření, které by však měly brzy po zákroku odeznít. Obojí je zákonité a může být různého stupně podle individuální reakce. Během prvních několika hodin je potřeba lokalitu chladit. Otok se může zvyšovat až do třetího dne po zákroku, poté bude ustupovat.  

International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), nejvýznamnější světová organizace plastických chirurgů, uvádí, že tělo absorbuje 20-50 % tuku, poté lze korekci považovat za trvalou. Úspěšnost závisí na místě odběru, způsobu odběru i aplikaci do místa užití.

Rizika lipofillingu

Rizika jsou nízká

Rizika a komplikace

Pravděpodobnost komplikací je nízká, především protože nehrozí riziko alergie nebo odmítnutí vlastní tukové tkáně. Jisté komplikace se však mohou objevit v průběhu zákroku nebo během pooperačního období. K vážným komplikacím může dojít například u pacientů se zhoršeným zdravotním stavem. K nejčastějším komplikacím patří:

 • pooperační krvácení,
 • infekce,
 • špatné hojení ran,
 • nápadné jizvy,
 • odumření části kůže (nekróza),
 • plicní embolie či žilní trombóza,
 • vstřebávání většího množství tuku, než se očekávalo.
Výplň vlastním tukem přináší řadu výhod

Výplň vlastním tukem přináší řadu výhod

Výsledek lipofillingu

Bezprostřední hojení trvá zhruba 1-2 týdny. Po tuto dobu je potřeba dodržovat relativní tělesný klid, chladit operovaná místa a tím snižovat otok i bolestivost, nosit elastické podpůrné návleky a požívat dostatečné množství tekutin, radí Prof. MUDr. Markéta Dušková CSc. a zároveň dodává, že další proces hojení a stabilizace trvá zhruba několik týdnů, po jejichž dobu není vhodná vyšší tělesná aktivita. Je vhodné nadále držet pitný režim a po určitou dobu každý den i nosit elastické podpůrné návleky.

Konečný výsledek je možné pozorovat až po dokončení procesu hojení, tedy zhruba za 6-12 týdnů. Výsledky jsou trvalé. Kromě již uvedených lipofilling přináší:

 • odstranění přebytečného tuku
 • větší sebevědomí a spokojenost s vlastním tělem

Často kladené otázky

 • Existuje věkový limit pro podstoupení lipofillingu? Výkon je možné podstoupit v jakémkoliv věku. Hlavní podmínkou je dobrý zdravotní stav a dobrá elasticita kůže. Indikace v dětství a v době dospívání je výjimečná. Kromě uvedeného s ní musí být seznámen a musí souhlasit zákonný zástupce nezletilého pacienta.
 • Je možné tvarovat také hýždě pomocí této metody? Ano, hýždě lze zvětšit a modelovat díky tuku samotného pacienta. Toto ošetření také pomůže vyrovnat případnou asymetrii.
 • Jak dlouho samotný výsledek lipofillingu vydrží? Poté, co tělo resorbuje část tukové tkáně, lze korekci považovat za trvalou. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o živou tkáň, a proto se její objem může snižovat a zvyšovat v důsledku snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti. A také věkem, kdy dochází ke ztrátě elasticity a povadnutí tkání.
 • Kolik sezení je potřeba podstoupit pro získání co nejlepšího výsledku? Menší objem štěpování postačí provést jednou, nicméně většinou se výkon 2-3x opakuje.
 • Mohu podstoupit tento zákrok, pokud mám implantáty? Pokud máte implantáty, je možné opravit drobné hrboly nebo defekty, je však nejlepší poradit se s odborníkem, který posoudí, zda je to v daném případě možné.
 • Co je jednoznačnou podmínkou této metody? Dobrý zdravotní stav, dostatek tuku k odběru, realistická očekávání, vůle ke spolupráci s chirurgem v době hojení.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."