Souhlas se zpracováním osobních údajů

1/ Udělujete tímto souhlas společnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, se sídlem na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno nebo příjmení
 • E-mail
 • IP adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresa pracoviště

2/ Tyto osobní údaje zpracovává Správe následujícím způsobem:

 • Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a pracoviště jsou nutné osobní údaje pro vaši prezentaci.
 • E-mail slouží jako uživatelské jméno pro přihlášení uživatele. Váš e-mail nebude nikde zveřejněn. Na tento email Vám po jeho potvrzení budeme posílat poptávky pacientů, případně další oznámení transakčního nebo marketingového charakteru, Frekvenci i typy odebíraných emailů si budete moci po úspěšné registraci nastavit v adminsitraci profilu.
 • IP adresu ukládáme pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Podle IP adresy předvyplňujeme zemi a region registrovaného uživatele. IP adresa není nikde zveřejněna.

3/ Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle 1 pak 1 roku od posledního přihlášení a následně vymazány. Vaše příspěvky a komentáře jsou zpracovávány na webovém rozhraní www.estheticon.cz po dobu 10 let od jejich uveřejnění, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4/ Kromě výše uvedených osobních údajů spojených s registrací uživatele za účelem publikování diskuzního příspěvku zpracovává Správce na svých webových stránkách soubory cookies. Správa souhlasu se zpracováním cookies se nachází zde.

5/ S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6/ Souhlas lze vzít kdykoliv zpět:

 • Souhlas lze odvolat zasláním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašeho uživatelského rozhraní a smazání komunikace, dále smazání vašich příspěvků. To však za předpokladu, že zájmy Správce na zachování kopie této konverzace nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

7/ Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro

Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1. Poskytovatelé softwaru/IT

 • Amazon Web Services (webhosting)

2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

8/ Správce má jmenovanou osobu pověřence. Jeho kontaktní údaje jsou:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha 
dpo@estheticon.com

9/ Ochrana osobních údajů - veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

10/ Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU.

11/ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Aktualizováno: 27.8.2018

Důležité odkazy
O nás
Propagace
Pravidla
Užitečné tipy
Pro novináře
Volné pozice