Navigace

 • Úvod
 • Jak je možné léčit hemangiomy?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí léčba hemangiomů?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky léčby hemangiomů
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Hemangiomy jsou nezhoubné nádory z krevních cév, které se často vyskytují v novorozeneckém a kojeneckém věku. V závislosti na lokalizaci mohou pacineta vážně poškodit. Nejčastěji se vyskytují na obličeji, ale mohou se objevit i jinde na kůži a dokonce i na vnitřních orgánech. Některé hemangiomy vymizí spontánně, jiné se léčí kortikoidy, interferonem nebo cytostatiky. Možností je i chirurgická léčba a terapie laserem.

Co je léčba hemangiomů?

Jakým způsobem léčit hemangiomy

Jak je možné léčit hemangiomy?

Možností léčby je více, možná je léčba topickým lékem, který se na kůži vtírá do oblasti hemangiomu. Topické beta blokátory mohou pomoci zesvětlit hemangiom a zpomalit jeho růst. To funguje nejlépe u menších povrchových hemangiomů. Další možností je lokální antibiotikum či perorální lék, při jehož užívání je pacient pečlivě sledován ohledně nežádoucích účinků. Další možností je léčba propranololem ve formě perorálního roztoku. Na řadu může přijít i chirurgický zákrok. To lze zvážit, jakmile přestane růst hemangiom nebo selže jiná léčba. Chirurgický zásah může být použit také k odstranění zbytků z hemangiomů. Laser může zesvětlit vzhled krevních cév, které zbyly z hemangiomů. 

Metoda léčby hemangiomu vždy záleží na jeho velikosti a umístění. Obecně se chirurgický zákrok doporučuje z „funkčních“ důvodů, například když hemangiom interferuje s dýcháním nebo krmením dítěte. Výsledná jizva je otázkou velikosti léze.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?

Jsem vhodným kandidátem na léčbu hemangiomů?

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?

Lékaři obvykle stačí podívat se na kůži a zjistit tak, zda se jedná o hemangiom. Pokud diagnóza není jasná, může být zapotřebí ultrazvukové vyšetření nebo MRI test. Vhodným kandidátem pro léčbu hemangiomu jste, pokud se kůže „rozpadne“ a vytvoří se otevřená rána či pokud způsobuje problémy s viděním, dýcháním, sluchem či příjmem potravy. Hamangiom se odstraňuje také pokud je příliš velký nebo se jedná o kosmetický problém a hemangiom je například na obličeji.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Portál Estheticon nabízí mnoho chirurgů, kteří provádí léčbu hemangiomů. S Vámi vybraným lékařem je vždy nutné zákrok konzultovat, probrat veškerá Vaše očekávání i rizika spojená s léčbou hemangiomu. Lékař zodpoví Vaše dotazy a detailně vysvětlí postup zvolené metody léčby.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Konzultace s lékařem

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Během předoperační konzultace si Váš chirurg udělá čas na důkladné vyšetření a projednání léčby hemangiomů. Kromě toho důkladně vysvětlí postup zákroku a zodpoví všechny Vaše dotazy.

Jak se připravit na zákrok?

Připravte se na zákrok

Jak se připravit na zákrok?

Informace o tom, jak se připravit na operaci Vám vždy sdělí lékař. Chirurg pacienta prohlédne, aby poté mohl podrobněji vysvětlit operaci a diskutovat o všech Vašich obavách. Vždy je nutné lékaři sdělit, zda máte nějaké zdravotní potíže, například alergie. Pokud zákrok podstoupí Vaše dítě, taktéž veškeré zdravotní potíže dítěte oznamte chirurgovi.

Jak se provádí léčba hemangiomů?

K odstranění hemangiomu se může využít i laser

Jak se provádí léčba hemangiomů?

U chirurgického odstranění se odstraní tkáň hemangiomu a spojí se zdravá pokožka dohromady. Při tomto druhu operace vždy bude existovat pooperační jizva, ale stupeň zjizvení se liší v závislosti na velikosti a umístění hemangiomu. Hemangiomy se z kosmetických důvodů obvykle neodstraňují, protože po několika měsících se začnou zmenšovat. 

K odstranění hemangiomu lze použít více typů laserů, vždy je nutná konzultace s lékařem. Lékař musí nejprve zvolit vhodný laser pro každé ošetření. U konkrétních tkání se používají různé typy laserů, např. pro ošetření měkkých tkání může lékař použít jakoukoli dostupnou vlnovou délku. Léčba hemangiomu laserem je vhodná pouze pro povrchové hemangiomy. Zákrok se musí opakovat dle individuální potřeby pro dosažení očekávaných výsledků.

Výhody zákroku

Hlavní výhody mohou být estetické i psychologické

Výhody zákroku

Mezi hlavní výhody patří zmenšení objemu tohoto nezhoubného nádoru, korekce funkční poruchy, zlepšení struktury pokožky a kosmetického vzhledu. Další výhody zákroku jsou psychologické. Včasná chirurgická léčba je nezbytná především u komplikovaných hemangiomů, pokud se objevují bolesti, krvácení nebo infekce. Včasným zákrokem tak můžete předejít komplikacím.

Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?

Zotavení po léčbě hemangiomů

Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?

Po chirurgickém odstranění může být pacient po operaci ospalý kvůli anestetiku. Místo operace poté může být bolestivé, proto bude třeba pečlivá pooperační péče. Pravidelná dávka paracetamolu obvykle stačí k úlevě od bolesti. Pacient po operaci obvykle stráví jednu noc v nemocnici za účelem odstranění hemangiomu a další den bude moci jít domů. Místo operace může být během prvních dní pokryto obvazem, který jej chrání. Stehy budou s největší pravděpodobností rozpustné v ráně. Léčba laserem je nutná opakovat pro dosažení požadovaných výsledků a rychlost zotavení pacienta záleží na velikosti hemangiomu a dalších faktorech.

Doba rekonvalescence

Doba rekonvalescence může trvat až 8 týdnů

Doba rekonvalescence

V průměru může zotavení trvat 6 až 8 týdnů. Uzdravení každého pacienta je jiné, ale důraz na domácí hygienu a pooperační péči pomůže zotavení urychlit. Po odstranění obvazu můžete místo normálně umýt a důkladně osušit. Chirurg Vás bude chtít znovu vidět, aby zkontroloval ránu a poradil Vám s vhodnou péčí o jizvy jeden až dva týdny po operaci. Veškeré podrobnosti schůzky Vám budou sděleny Vaším lékařem.

Výsledky léčby hemangiomů

Výsledky léčby hemangiomů

Výsledky léčby hemangiomů

Včasná chirurgická léčba se doporučuje u hemangiomu s funkčními a psychologickými problémy. Výsledky léčby hemangiomů jsou velmi individuální a liší se také dle zvolené metody léčby většinou velmi dobré.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Možné komplikace a vedlejší účinky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Rizika odstranění hemangiomu jsou stejná jako u jiných typů operací. U každého anestetika existuje malé riziko, ale anestetika jsou nyní velmi bezpečná a anesteziolog je zkušený lékař vyškolený k řešení jakýchkoli komplikací. Existuje malé riziko infekce, ale pacient bude brát antibiotika, která toto riziko sníží. Existuje také malé riziko krvácení po operaci. Vždy dbejte pokynů lékaře, aby možnost rizika byla co nejnižší.

Časté otázky

 • Jsou hemangiomy genetické? Hemangiom se může vyskytovat v rodinách, ale dosud nebylo nalezeno prokázané genetické nebo chromozomální spojení.
 • Jaká je nejlepší léčba hemangiomu? Zvolit nejvhodnější léčbu vždy pomůže odborný lékař. U malých povrchových hemangiomů lze na postiženou pokožku nanést gel obsahující léčivou látku timolol. Těžký infantilní hemangiom může zmizet, pokud je léčen perorálním roztokem propranololu. Léčba obvykle musí pokračovat až do věku asi 1 roku. U některých pacientů je nejvhodnější laserové či chirurgické odstranění hemangiomu.
 • Je hemangiom bolestivý? Hemangiomy vypadají bolestivě, ale obvykle nezpůsobují žádné nepohodlí. Po krátkém období rychlého růstu se často samy zmenší bez léčby. Jsou nerakovinné a komplikace jsou velmi vzácné.

Bibliografie

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."