Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 6. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Jak je možné léčit hemangiomy?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Je možné odstranění laserem nebo chirurgicky
 • Výhody zákroku
 • Doba rekonvalescence
 • Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Výsledky léčby hemangiomů
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Hemangiomy jsou nezhoubné nádory z krevních cév, které se často vyskytují v novorozeneckém a kojeneckém věku. V závislosti na lokalizaci mohou pacineta vážně poškodit. Nejčastěji se vyskytují na obličeji, ale mohou se objevit i jinde na kůži a dokonce i na vnitřních orgánech. Některé hemangiomy vymizí spontánně, jiné se léčí kortikoidy, interferonem nebo cytostatiky. Možností je i chirurgická léčba a terapie laserem.

Doba rekonvalescence

Léčba hemangiomů

Jak je možné léčit hemangiomy?

Pod označením hemangiom nebo také cévní mateřské znaménko se skrývá cévní anomálie různého charakteru a tvarů.

Možností léčby je více, možná je léčba topickým lékem, který se na kůži vtírá do oblasti hemangiomu. Topické beta blokátory mohou pomoci zesvětlit hemangiom a zpomalit jeho růst. To funguje nejlépe u menších povrchových hemangiomů. Další možností je lokální antibiotikum či perorální lék, při jehož užívání je pacient pečlivě sledován ohledně nežádoucích účinků. Další možností je léčba propranololem ve formě perorálního roztoku. Na řadu může přijít i chirurgický zákrok. To lze zvážit, jakmile přestane růst hemangiom nebo selže jiná léčba. Chirurgický zásah může být použit také k odstranění zbytků z hemangiomů. Laser může zesvětlit vzhled krevních cév, které zbyly z hemangiomů.

Metoda léčby hemangiomu vždy záleží na jeho velikosti a umístění. Obecně se chirurgický zákrok doporučuje z „funkčních“ důvodů, například když hemangiom interferuje s dýcháním nebo krmením dítěte. Výsledná jizva je otázkou velikosti léze.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?

Pokud Vám hemangiom způsobuje problémy, je na řadě jej odstranit

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na léčbu hemangiomů?

Lékaři obvykle stačí podívat se na kůži a zjistit tak, zda se jedná o hemangiom. Pokud diagnóza není jasná, může být zapotřebí ultrazvukové vyšetření nebo MRI test. Vhodným kandidátem pro léčbu hemangiomu jste, pokud se kůže „rozpadne“ a vytvoří se otevřená rána či pokud způsobuje problémy s viděním, dýcháním, sluchem či příjmem potravy.

Hamangiom se odstraňuje také, pokud je příliš velký nebo se jedná o kosmetický problém a hemangiom se vyskytuje například na obličeji.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Portál Estheticon nabízí mnoho lékařů a klinik, kteří odstraňují hemangiomy (ať už se jedná o infantilní hemangiom či kavernózní hemangiom). S Vámi vybraným specialistou je vždy nutné zákrok konzultovat, probrat veškerá Vaše očekávání i rizika spojená s odstraněním hemangiomu.

Lékař zodpoví Vaše dotazy a detailně vysvětlí postup zvolené metody léčby. Může Vám navrhnout odstranění hemangiomu laserem nebo chirurgické odstranění.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Konzultace s lékařem

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Během vstupní konzultace si Váš chirurg udělá čas na důkladné vyšetření a navrhne způsob odstranění hemangiomu. Kromě toho důkladně vysvětlí postup zákroku a zodpoví všechny Vaše dotazy.

Tento nezhoubný nádor bychom neměli ignorovat, i když nás většinou nijak neohrožuje.

Jak se připravit na zákrok?

Připravte se na zákrok

Jak se připravit na zákrok?

Informace o tom, jak se připravit na zákrok, Vám vždy sdělí lékař. Chirurg pacienta prohlédne, aby poté mohl podrobněji vysvětlit zákrok a diskutovat o všech Vašich obavách. Vždy je nutné lékaři sdělit, zda máte nějaké zdravotní potíže, například alergie. Pokud zákrok podstoupí Vaše dítě, taktéž veškeré zdravotní potíže dítěte oznamte chirurgovi.

Hemangiomy se právě často vyskytují u kojenců (častěji u dívek než chlapců). Pokud i Váš kojenec má hemangiom, odborníci upozorňují, že je nutné jej léčit nejpozději do 5. měsíce, aby léčba přinesla kýžený efekt.

Jak se provádí léčba hemangiomů?

K odstranění hemangiomu se může využít i laser

Je možné odstranění laserem nebo chirurgicky

U chirurgického odstranění se odstraní tkáň hemangiomu a spojí se zdravá pokožka dohromady. Při tomto druhu operace vždy bude existovat pooperační jizva, ale stupeň zjizvení se liší v závislosti na velikosti a umístění hemangiomu. Hemangiomy se z kosmetických důvodů obvykle neodstraňují, protože po několika měsících se začnou zmenšovat. 

K odstranění hemangiomu lze použít více typů laserů, vždy je nutná konzultace s lékařem. Lékař musí nejprve zvolit vhodný laser pro každé ošetření. U konkrétních tkání se používají různé typy laserů, např. pro ošetření měkkých tkání může lékař použít jakoukoli dostupnou vlnovou délku. Odstranění hemangiomu laserem je vhodná pouze pro povrchové hemangiomy. Zákrok se musí opakovat dle individuální potřeby pro dosažení očekávaných výsledků.

Laser se využívá také k odstranění znamének nebo kožních výrůstků.

Výhody zákroku

Hlavní výhody mohou být estetické i psychologické

Výhody zákroku

Mezi hlavní výhody patří zmenšení objemu tohoto nezhoubného nádoru, korekce funkční poruchy, zlepšení struktury pokožky a kosmetického vzhledu. Další výhody zákroku jsou psychologické.

Včasná chirurgická léčba je nezbytná především u komplikovaných hemangiomů, pokud se objevují bolesti, krvácení nebo infekce. Včasným zákrokem tak můžete předejít komplikacím.

Doba rekonvalescence

V průměru může zotavení trvat 6 až 8 týdnů. Uzdravení každého pacienta je jiné, ale důraz na domácí hygienu a pooperační péči pomůže zotavení urychlit. Po odstranění obvazu můžete místo normálně umýt a důkladně osušit. Chirurg Vás bude chtít znovu vidět, aby zkontroloval ránu a poradil Vám s vhodnou péčí o jizvy jeden až dva týdny po operaci. Veškeré podrobnosti schůzky Vám budou sděleny Vaším lékařem.

Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?

Zotavení po léčbě hemangiomů

Jak probíhá zotavení po léčbě hemangiomů?

Po chirurgickém odstranění může být pacient po operaci ospalý kvůli anestetiku. Místo operace poté může být bolestivé, proto bude třeba pečlivá pooperační péče. Pravidelná dávka paracetamolu obvykle stačí k úlevě od bolesti. Pacient po operaci obvykle stráví jednu noc v nemocnici za účelem odstranění hemangiomu a další den bude moci jít domů. Místo operace může být během prvních dní pokryto obvazem, který jej chrání. Stehy budou s největší pravděpodobností rozpustné v ráně. Léčba laserem je nutná opakovat pro dosažení požadovaných výsledků a rychlost zotavení pacienta záleží na velikosti hemangiomu a dalších faktorech.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Možné komplikace a vedlejší účinky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Rizika odstranění hemangiomu jsou stejná jako u jiných typů operací. U každého anestetika existuje malé riziko, ale anestetika jsou nyní velmi bezpečná a anesteziolog je zkušený lékař vyškolený k řešení jakýchkoli komplikací. Existuje malé riziko infekce, ale pacient bude brát antibiotika, která toto riziko sníží. Existuje také malé riziko krvácení po operaci. Vždy dbejte pokynů lékaře, aby možnost rizika byla co nejnižší.

Výsledky léčby hemangiomů

Včasná chirurgická léčba se doporučuje u hemangiomu s funkčními a psychologickými problémy. Výsledky léčby hemangiomů jsou velmi individuální a liší se také dle zvolené metody léčby většinou velmi dobré.

Časté otázky

 • Jsou hemangiomy genetické? Hemangiom se může vyskytovat v rodinách, ale dosud nebylo nalezeno prokázané genetické nebo chromozomální spojení.
 • Jaká je nejlepší léčba hemangiomu? Zvolit nejvhodnější léčbu vždy pomůže odborný lékař. U malých povrchových hemangiomů lze na postiženou pokožku nanést gel obsahující léčivou látku timolol. Těžký infantilní hemangiom může zmizet, pokud je léčen perorálním roztokem propranololu. Léčba obvykle musí pokračovat až do věku asi 1 roku. U některých pacientů je nejvhodnější laserové či chirurgické odstranění hemangiomu.
 • Je hemangiom bolestivý? Hemangiomy vypadají bolestivě, ale obvykle nezpůsobují žádné nepohodlí. Po krátkém období rychlého růstu se často samy zmenší bez léčby. Jsou nerakovinné a komplikace jsou velmi vzácné.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."