Autor:

Velikost penisu je pro muže symbolem mužství a není co divu, že s pokroky medicíny se muži snaží si tento primární pohlavní znak všemi způsoby zvětšit. Penis jako orgán je vlastně živé houbovité těleso, které se při vzrušení naplní krví, zpevní a tím lépe proniká při pohlavním aktu do pochvy. Právě proto, že houbovité těleso je živá tkáň, nelze do něho řezat ani ho ničím nastavovat. Pokud se tak stane, poškozená část tkáně se v místě poranění projizví, neplní se a penis se může v erekci v tomto místě ohýbat. Jediná možnost prodloužení je uvolnění části penisu, která je připevněná ke kosti stydké. Proto se tomu říká relativní prodloužení.

Co je zvětšení penisu

Chirurgická metoda, při které se uvolní dva závěsné aparáty, které přidržují tělo penisu u kosti stydké (mají vliv na zakřivení mezi kořenem a tělem penisu). Jejich uvolněním dojde k tomu, že penis poklesne více dolů, a tím se prodlouží. Lze tak docílit delšího penisu o 2-3 cm

prodloužení penisu, obrázek chirurgické metody prodloužení penisu
Názorná ukázka, jak prodloužit penis pomocí plastické chirurgie. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Více o zvětšení penisu

Tato nejčastěji používaná chirurgická metoda spočívá v protětí ligamentum suspensorium penis obvykle se současným rozrušením vláken ligamentum fundiforme penis. Jde o dva závěsné aparáty, které přidržují tělo penisu u kosti stydké a mají vliv na zakřivení mezi kořenem a tělem penisu (v jeho klidovém stavu). Uvolněním těchto vazů dojde k tomu, že část houbovitého tělesa "vypadne" směrem ven z těla, tělo penisu poklesává více dolů a dochází k částečnému vyrovnání úhlu kořen-tělo penisu.

Nejedná se však o veliké prodloužení, průměrná změna délky po výkonu bývá 2 cm, vzácně 3 cm. Optický efekt bývá obvykle vnímán jako větší v případě odstranění ochlupení.

Výhody a nevýhody chirurgického prodloužení penisu

Výhody prodloužení penisu

Po prodloužení penisu uvolněním závěsných vazů lze většinou čekat objektivní prodloužení penisu v jeho klidové fázi o 2, někdy i 3 cm, které je trvalé a při současné odstranění ochlupení z intimních partií může výsledek řadu klientů uspokojit - na rozdíl od jiných komerčně doporučovaných, nechirurgických postupů (jako např. různé masťové preparáty či vytahování penisu různými pomůckami).

Nevýhody prodloužení penisu

Nevýhodou je však relativně malý efekt prodloužení za cenu zvýšené mobility penisu = vaz penis nedrží, tedy ten je při pohybu nestabilní, rychleji se pohybuje ze strany na stranu a hůře se udržuje ve správném směru v pochvě při souloži.

nákres, jaký má efekt chirurgické zvětšení penisu
Zvětšení penisu chirurgicky mohou podstoupit jen ti muži, kteří jsou srozumění s možným výsledkem a mají od zákroku reálná očekávání. Prodloužení penisu chirurgicky je možné pouze o 2 cm, vzácně lze docílit o 3 cm delšího penisu. (ilustrační foto)

Indikace zvětšení penisu

Povolení vazu penisu (ligamentum suspenzorium penis) lze provést každému zdravému muži, nezávisle na jeho aktuální délce penisu. Ovšem, operační zvětšení penisu uvolněním závěsných vazů by mělo být indikováno vždy po velmi zralé úvaze jen u mužů:

 • kteří mají schopnost normálního sexuálního života před zákrokem
 • není u nich žádná psychická nadstavba problematiky
 • jsou dobře seznámeni s možnými riziky operace i s reálnými výsledky, kterých lze operací dosáhnout

Zvětšení penisu lze provést až po dosažení 18 let. Horní věková hranice je daná zdravím klienta.

Konzultace před zvětšením penisu

Před výkonem probíhá standardní konzultace s vysvětlením a vyšetřením. Dále chceme předoperační vyšetření před narkózou a vyžadujeme standardní “psychologický test”, který má každý klient a klientka před jakýmkoliv estetickým výkonem.

fotky před a po prodloužení penisu chirurgicky
Fotky před a po prodloužení penisu chirurgickou metodou. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Anestezie při chirurgickém prodloužení penisu

Výkon je optimální provádět v anestesii celkové, nebo epidurální. Lze jej sice provádět i v anestesii svodné kombinované s anestesií lokální (nejlépe tumescentní – přeplnění okolní tkáně operovaného místa), ale tato anestesie zbytečně prodlužuje délku výkonu a může ovlivnit spolupráci s klientem, vystrašeným z průběhu výkonu.

Jak zvětšení penisu probíhá

Principem operace je protětí vazu penisu od úponu ke sponě stydké až k její spodní části, vmezeření okolní tkáně vstřebatelnými stehy a sešití původně příčné jizvy tak, že vzniká jizva svislá.

Výkon je prováděn z relativně malého řezu ve značné hloubi těla a patří do rukou zkušeného chirurga. Po operaci, ve chvíli plného vědomí a možnosti adekvátní chůze, lze klienta propustit do ambulantní péče. Pooperační stav je prakticky nebolestivý, svislá jizva cca 3 cm dlouhá těsně při kořeni penisu není překážkou k propuštění do ambulantní péče.

Efekt operace zvětšení penisu

Výsledným efektem je takové relativní prodloužení penisu, které je adekvátní délce původního úponu penisu ke sponě stydké. Chirurg tedy v zásadě nemůže předem dost dobře odhadnout, k jakému prodloužení dojde.

Po prodloužení už penis nepřesáhne v erekci vodorovnou rovinu (vaz jej nedrží), navíc je při pohybu nestabilní, tedy se rychleji pohybuje ze strany na stranu. I v erekci je logicky penis o uvedenou délku prodloužen.

náčrtek toho, kudy je vedený řez při chirurgickém zvětšení penisu
Ukázka toho, kudy je vedený řez, tedy následně bude jizva při prodloužení penisu. (Foto: soukromý archiv lékaře)

Stav bezprostředně po zvětšení penisu

Do několika hodin se mohou objevit modřiny a otoky krajiny jak penisu a jeho předkožky, tak jeho okolí na vnitřních stehnech a šourku. Močení bývá bezproblémové.

Režim a hojení po zvětšení penisu

 • Klidový režim: Po výkonu je vhodný klidový režim po dobu dvou týdnů, chladivé obklady kořene penisu (ne výše, aby nedošlo k zánětu močového měchýře).
 • Hygiena: Významnou je časté sprchování, zvláště po každé biologické potřebě (močení, stolice).
 • Prádlo: Operovaný se má snažit polohovat penis dolů a nosit jej v těsných slipech.
 • Obklad: Obklad tak penis odtlačí, aby se omezilo srůstání původního vazu zpět.
 • Stehy a tlakové masáže: Po odstranění stehů, tedy po dvou týdnech, je vhodné aplikovat tlakové masáže jizvy, odtahovaní penisu směrem dolů, nebo eventuálně použít tahové strojky, kterými se penis prodlužuje i konzervativně (bez operace). Tento postup musí být předem konsultován operatérem.
 • Pohlavní styk a masturbace: Pohlavní styk a masturbace je možná až po 4 - 6 týdnech a vážně se nedoporučuje to zkoušet dříve, aby nedošlo k druhotnému krvácení a vzniku nových modřin a otoků.
 • Pracovní schopnost: Pracovní schopnosti při bezkomplikovaném pooperačním průběhu jsou do dvou týdnů. 
 • Sport a aktivity: Běžné sportování je možné po měsíci. Plavání není vhodné dříve než po 2 měsících z důvodu rizika infekce.

Kontraindikace prodloužení penisu

Relativní kontraindikací jsou psychické poruchy, zvláště u mužů, kteří se na výsledek příliš upínají. Relativní krátké prodloužení může vést ke vzniku depresí.

Při zjištění vrozené vady penisu v průběhu operace se může stát, že operatér akutně musí od operace ustoupit, zjistí-li riziko poškození atypicky uložených nervů a cév.

Rizika a možné komplikace po zvětšení penisu

Rizikem výkonu jsou standardní rizika patřící chirurgickému výkonu:

 • šokové stavy
 • infekce
 • rozpad rány
 • hojení druhotné (per. secundam)

Ztráty citlivosti, možnosti erekce, nebo změny tvaru penisu, či poranění močové trubice jsou vzácné a bývají spojené s nešetrným postupem při výkonu. Poruchy močení jsou též vzácné. Vzácností však nejsou dlouhou dobu trvající otoky a dlouho ustupující modřiny.

Pohlavní styk a masturbace je možná až po 4 - 6 týdnech a vážně se nedoporučuje to zkoušet dříve, aby nedošlo k druhotnému krvácení a vzniku nových modřin a otoků

konzultace před zvětšením penisu
Konzultace před zvětšením penisu je velmi důležitá. Lékař vysvětlí všechna možná rizika a popíše, jak se změní s prodloužením vlastnosti penisu. (ilustrační foto)

Kombinace zvětšení penisu, obřízky a rozšíření penisu

Prodloužení penisu a obřízku lze provést najednou. Hojení probíhá stejně dlouho, nijak se rekonvalescence spojením s obřízkou neprodlužuje. Zesílení průměru penisu po 3-6 měsících nejdříve optimálně po roce. Vše z důvodů jistějšího hojení.

Alternativní možnosti zvětšení penisu

Miniinvazivní zvětšení penisu aplikací vlastního tuku

Jednou z možností je aplikace vlastního tuku. Ve stejný den se vstřikuje liposukcí odsátý čištěný tuk pod kůži penisu. Většinou vstřikujeme minimálně 100 cc tuku. Efekt by měl být trvalý, někdy se však přihojí jen část a musí se výkon provést vícekrát.

Zvětšení penisu aplikací kyseliny hyaluronové

Asi by šlo aplikovat i kyselinu hyaluronovou, ale vzhledem k ceně velikého množství syntetického materiálu a krátkodobé trvanlivosti, se zvětšení penisu aplikací kyseliny hyaluronové u nás často neprovádí.

Cena zvětšení penisu

Cena zvětšení penisu chirurgicky se pohybuje od 25-30 tisíc korun.

Zvětšení penisu na pojišťovnu

Jedná se čistě o výkon z estetických důvodů. Pacient si jej tedy hradí zcela sám.

Publikováno: 22.7.2019

Chirurgické zvětšení penisu - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Chirurgické zvětšení penisu - Ceny

Ceny od 24 000 Kč
prof. MUDr. Jiří Veselý CSc.
MUDr. Ján Pilka
Praha, Karlovy Vary, Mělník
Ceny od 54 000 Kč
MUDr. Ján Pilka
MUDr. Patrik Paulis
Praha, Bratislava
Ceny od 21 820 Kč
obvykle do 54 550 Kč
MUDr. Patrik Paulis
Ceny od 70 000 Kč
Brandeis Clinic by Lucie Kalinová
Ceny od 20 000 Kč
MUDr. David Tomášek

Související zákroky

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní