Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Reoperace nosu

Sekundární rhinoplastika

Reoperace nosu

Reoperace nosu

Sekundární rhinoplastika je název pro korekční výkony, které následují po více nebo méně zdařilých primárních operacích nosu. Korekce nosu je velice delikátní výkon a i nejmenší technická chyba nebo pooperační komplikace mohou mít za následek neuspokojivý efekt.

Chirurgická korekce tvaru nosu patří mezi nejzásadnější výkony plastické chirurgie. Nos je dominantou obličeje a změna jeho tvaru výrazně ovlivní vzhled celé tváře. Korekce tvaru nosu nemůže být uniformní, vždy musí respektovat individualitu pacienta.

Odhaduje se, že u zkušených plastických chirurgů, kteří operují nosy často, je nutná sekundární rhinoplastika u 5 procent pacientů, u méně zkušených operatérů přibližně u 15 až 20 procent pacientů.

Po jaké době je možné podstoupit reoperaci nosu

reoperace nosu

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Martin Molitor PhD.)

Stejně jako u všech reoperací v estetické chirurgii, i zde se doporučuje se sekundární korekcí vyčkat minimálně půl roku, lépe ale rok, aby operované tkáně měly čas na úplné zhojení a regeneraci. I pak je však výkon podstatně obtížnější. Kůže i chrupavky jsou křehké a preparace v jizevnaté tkáni je velmi náročná. Předchozími operacemi, jizvením a někdy proběhlými komplikacemi je rovněž zhoršené prokrvení tkání. Po zákroku je také potřeba počítat s otoky. Otok je možné pozorovat i po dobu týdnů až měsíců.

Velmi obtížně se korigují nosy operované jinými plastickými chirurgy, protože každý má svůj styl, dělá to trochu jinak a operatér provádějící korekční výkon neví, co může očekávat a jaký nález bude přítomen po preparaci. Operační protokol z přechozí operace v tomto případě může být velice nápomocen, ale ani ten někdy nepostihuje všechny detaily.

Kdy přistoupit k sekundární rhinoplastice

reoperace nosu

Pacientka před a po zákroku (Klinika YES VISAGE)

První otázka, kterou je potřeba při zvažování sekundární rhinoplastiky zodpovědět, je, zda problémy jsou funkčního rázu (porucha dýchání, pokles špičky při úsměvu…), nebo estetického charakteru (křivý nos, nerovný hřbet, pokleslá kolumela…). Druhou otázkou je to, zda subjektivní vnímání pacienta je v souladu s objektivním nálezem na nose. Pokud je mezi nálezem a steskem pacienta diskrepance, je na zvážení, zda provést operaci, riziko neúspěchu je vysoké. Nakonec třetí otázkou je, zda problém lze řešit, a pokud ano, pak za jakou cenu ve smyslu rozsahu operace, jizev, nutnosti odběru chrupavčitých nebo kostních štepů apod.

Problémy, které mohou vyžadovat následnou korekci, jsou tak rozmanité, že je téměř nemožné všechny stručně obsáhnout a popsat.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."