Ověřil/a:
Přední český plastický chirurg. Mezi nejčastěji prováděné zákroky patří zvětšení a modelace prsou nebo také plastická operace nosu. Obsolvoval řadu odborných stáží v zahraničí.
Aktualizováno: 17. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Ptóza prsou
 • Co je to modelace prsou?
 • Před modelací prsou
 • Anestezie
 • Modelace prsou
 • Jste vhodnou kandidátkou pro modelaci prsou - breast-lift?
 • Po modelaci prsou (breast-liftu)
 • Komplikace po modelaci prsou
 • Jak dlouho přetrvá efekt modelace prsou?
 • Jak vybrat správného plastického chirurga pro modelaci prsou
 • Financování modelace prsou

Úvod

Modelace prsou je operační výkon v celkové anestezii, kdy se pozvednou a tvarují povislá prsa. Operace trvá 90 minut až 3 hodiny, hospitalizace 1 den, návrat do práce je možný za 7-14 dnů, cvičení se doporučuje asi za 6 týdnů po zákroku. Mohou se objevit otoky a krevní podlitiny, po operaci se nosí měkká elastická podprsenka.

Tvar ženských ňader je značně individuální. Prsa tvoří dobře vyvinutá prsní žláza, vazivo a tuk. Jejich horní hranici stanovíme jen odhadem, protože stěna hrudní přechází v prsa velmi pozvolně. Většinou to bývá v oblasti 3. žebra. Jejich dolní hranice je v oblasti podprsní rýhy většinou u 6. žebra.

Vývoj prsou je ukončen mezi 16. a 18. rokem života a jejich tvar se s věkem, během menstruačního cyklu a během významných hormonálních výkyvů (puberta, klimakterium, porod, kojení) mění. U mladých žen je komplex bradavky a dvorce nad podprsní rýhou, ale s postupem věku klesá do úrovně této rýhy a pod ní – ptóza prsu.

Modelace prsou se většinou před 18. rokem života neprovádí, jedinou výjimkou je závažná zdravotní komplikace. V tomto případě je předoperační konzultaci přítomný zákonný zástupce pacientky.

Ptóza prsou

Rozeznáváme mírnou, střední a výraznou ptózu

Ptóza prsou

Ptóza může být způsobena výraznou váhou prsu, významnou redukcí tukového polštáře vyplňujícího prsa a nebo redukcí žlázovité tkáně. Dělí se na:

Mírnou ptózu: Komplex bradavky a dvorce je lehce pod nebo v úrovni podprsní rýhy.

Střední ptózu: Pokles komplexu pod podprsní žlázu je menší než 3 cm.

Výraznou ptózu: Komplex je výrazně pokleslý pod podprsní rýhu, tento pokles je větší než 3 cm.


Popisné tvary prsou

Polokruhovité: Tvar typický pro prsa mladých bělošek a Asiatek. Horizontální rozměr horní prsní linie je cca 12 cm, vertikální rozměr je 11 cm.

Válcovité: Povislá prsa, kdy je vertikální rozměr prodloužen.

Stopkaté: Typický tvar prsou černošské rasy, kdy baze prsou připevněná k hrudní stěně je užší než horizontální rozměr volně visící části.

Modelace prsou

K modelaci prsou se přistupuje nejen z estetických důvodů

Co je to modelace prsou?

Modelace prsou neboli mastopexe je požadována ženami, které chtějí pozvednout a tvarovat povislá prsa. Cílem modelace prsou je získat mladistvý vzhled poprsí. Většinou se jedna o úpravu výšky komplexu bradavka - dvorec a modelaci prsní žlázy. Čím menší je pokles prsou, tím méně je nutné zasáhnout do prsní žlázy a operace je založena jen na transportu komplexu směrem vzhůru. Modelací prsou nelze zamezit působení gravitace a času, proto efekt není trvalý.

Většinou se mastopexe provádí z estetických důvodů. Z medicínského pohledu je doporučována pro výraznou asymetrii, nebo po částečné redukci prsní žlázy. Modelace prsů je nutná při vyndání prsních implantátů. Úpravou prsů můžete také dosáhnout zmenšení velikosti prsního dvorce, který se většinou zvětšuje úměrně s povolováním prsů. Pokud dojde současně s poklesem prsů také k výraznějšímu úbytku jejich objemu, lze dosáhnout v některých případech zpevnění a zlepšení tvaru doplněním objemu pomocí prsních implantátů.

Modelaci je možné provést také v kombinaci se zákrokem zmenšení prsou.

Před modelací prsou

Před operací je třeba podstoupit vyšetření

Před modelací prsou

Před modelací prsou vám bude chirurg věnovat dostatek času a prodiskutuje s vámi vaši představu, navrhne metodu, která vám co nejlépe bude vyhovovat z hlediska operačních cílů a také z hlediska vaší konkrétní situace (tvar prsu, kvalita kůže, jiné operace v oblasti poprsí).

Běžně si chirurg pořizuje fotografie z čelního a bočního pohledu. Na některých klinikách používají počítačového modelování, což vám pomůže lepe si představit výsledný efekt modelace prsů. Prsa vám také změří a podle vašeho věku a rodinné anamnézy vás pošlou na mamograf (rentgenové vyšetření prsu). Většinou je žádoucí zopakovat toto vyšetření brzy po operaci a třetí potom absolvujete po zhojení.

Anestezie

Úprava prsů bývá ve většině případů prováděna v celkové anestezii. Před operací v celkové anestezii, nesmíte jíst, pít a kouřit po dobu šesti hodin před operací a je vyžadována hospitalizace minimálně do následujícího dne po operaci.

Modelace prsou

Chirurg vybere nejvhodnější postup

Modelace prsou

Plastika prsou - mastopexe zabere obvykle jednu a půl až tři a půl hodiny.

Existují různé varianty postupů, které se dělí podle umístění jizvy. Lékař volí typ modelace prsou podle velikosti ptózy a podle požadovaného pooperačního efektu. V jeho rozhodování hraje roli velikost a váha poprsí klientky.

Periareolární resekce kůže (okolo dvorce): K této technice se uchylují lékaři při řešení mírné ptózy. Používá se řez vejčitého tvaru okolo dvorce. Chirurg oddělí kůži od tkáně pod ní a přesune ji směrem vzhůru. Touto metodou lze léčit ptózu pouze u malých ne příliš těžkých prsou. Pokud by prs byl velmi těžký došlo by k zdeformování jizvy.

B technika: Řešení střední a mírné ptózy prsu. Jedná se o stejný princip jako u periareolární resekce, ale řez je doplněn malým bočním řezem. Vzniká takzvaná jizva ve tvaru S.

Periareolární resekce s vertikálním řezem: Stejně jako předešlá technika řeší převážně střední ptózu. Řez je veden okolo bradavky a kolmo dolu směrem k pod prsní rýze.

Řez ve tvaru obráceného T (kotva): Tímto řezem se provádí modelace prsou u výrazných ptóz. Řez je veden okolo prsního dvorce, kolmo od dvorce do podprsní rýhy a v podprsní rýze

Modelace komplexu dvorec-bradavka: Jedná se také o modelační operaci, ale centrem zájmu je pouze komplex dvorce a bradavky. Touto technikou se řeší tak zvané vpáčené bradavky, hypertrofii (zvětšení bradavky) a nebo variabilita a asymetrie dvorců.

Vpáčená bradavka: Anomálie, která je geneticky podmíněná, ale může vzniknout také po redukční mastektomii, nebo je způsobena nádorovým procesem. Jedná se o vtažení bradavky do nitra prsu. Vpáčené bradavky je nutno léčit nejen z estetického hlediska, ale také pro časté infekce, které jsou způsobené nesnadnou hygienou tohoto místa. Terapie je chirurgická a v nynější době je propracováno nespočet technik zabývající se tímto problémem. Snaha o zachování funkce bradavky pro kojení je vykoupeno nespolehlivostí techniky. Nejčastěji se používá metoda fixace stehem a silikonovým drénem. Pomocí stehu převrátíme bradavku a u spodní části ji nařízneme v celém obvodu. Do naříznuté tkáně vložíme fixační drén. Efekt je velmi estetický. Zákrok se provádí ambulantně v lokální anestezii, klient musí počítat s porušením funkce bradavky, a proto se u mladších žen doporučuje technika uvolnění postraních vazů.

Hypertrofie (zvětšení) bradavky: Jedná se o modelaci bradavky, při které se buď vrozeně nebo během života zmnožilo vazivo. Technik existuje velké množství a jsou nenáročné na provedení, pokud nás však mladý věk pacientky nenutí k zachování kojící funkce bradavky. Řezy lze vest napříč bradavkou a zužit jí, nebo horizontální řez ve tvaru V. Lze také provést řez pouze z jedné strany. Jizva na bradavce je nepatrná a zákrok lze provést i samostatně v lokální anestezii.

Modelace dvorce: Areola (prsní dvorec) je považována za průměrnou, pokud má rozměr 40X 40 mm. Při operaci dvorce musíme dbát i na svalovinu pod dvorcem, která způsobuje svraštění dvorce a mohla by mít tak vliv na výsledý efekt. Zákrok se provádí buď v souvislosti s modelací prsu a nebo jako samostatný zákrok v lokální anestezii. Jizva je umístěna kolem dvorce, ze kterého je odstraněn nadbytek kůže.

Reoperace modelace prsou: U modelační operace poprsí není častá primární nespokojenost pacienta, mnohem častěji se působením času objeví ptóza znovu. Reoperaci je vhodné podstoupit nejdříve za rok po první modelaci prsou. Je nutné počítat s většími komplikacemi a větším zjizvením prsní tkáně. Řezy můžeme vést v původních jizvách.

Ve všech případech modelace prsou jsou umístěny řezy a tedy i výsledné jizvy tak, aby byly co nejméně nápadné a vždy byly kryty ve spodním prádle či plavkách. Modelace prsou se provádí také u pacientek, které v minulých letech podstoupily doplnění prsní tkáně o implantáty. Je to mnohdy velmi náročný výkon a často je spojen s nutností vyměnit implantáty pro jejich horší kvalitu.

Modelace prsou - před/po

Modelace prsou - před/po (MUDr. Libor Polák)

Jste vhodnou kandidátkou pro modelaci prsou - breast-lift?

Modelace prsou může výrazně vylepšit jejich tvar a zvýšit vaše sebevědomí. Vždy však mějte na paměti, že se nejedná o změnu trvalou a že v průběhu let bude opět docházet k jejich poklesu a tvarovým změnám.

Nejvhodnějším kandidátem pro modelaci prsou jsou zdravé, psychicky stabilní ženy, které jsou realistické ohledně toho, co mohou prostřednictvím mastopexe dosáhnout. Nejlepší výsledky jsou dosaženy u žen s malými povislými prsy. Mohou být samozřejmě modelována prsa jakékoli velikosti, ale výsledek může záviset na jejich objemu.

Mnoho žen vyžaduje modelaci prsou, protože v těhotenství a kojení došlo k povolení kůže a snížení objemu prsů. Nicméně, jestliže plánujete mít více dětí, je vhodné modelaci prsou odložit. I když nepřináší zvláštní rizika pro budoucí těhotenství nebo kojení, těhotenství pravděpodobně napne prsy znovu a naruší tak výsledky modelace. Další rizika přináší mastopexe u pacientů, u kterých hrozí opakující se nádor prsní žlázy, protože v terénu zjizvené žlázy se případná recidiva tohoto onemocnění hůře diagnostikuje. Pokud patříte mezi pacienty, jimž po vložení implantátu vzniklo v nitru prsu zjizvení, nebo jiná komplikace, je u vás mastopexe také kontraindikována.

Vše o modelaci prsou před/po kojení >>

Během první konzultace vás lékař detailně seznámí s průběhem modelace prsů, určí podle objektivního nálezu, která z operačních technik je pro Vás nejvhodnější. Určitě s lékařem prodiskutujte otevřeně svá očekávání. Musí k vám být také zcela otevřený a popsat vám všechny možnosti, jejich rizika a omezení každé z technik.

Od lékaře dostanete instrukce k přípravě na operaci, včetně informací ohledně jídla a pití, kouření a užívání či vynechání některých léků obsahujících kyselinu acetylsalicilovou (jako je Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, atd. které mohou zvýšit krvácení v průběhu a po operaci). Předpokládá se, že neproděláte akutní onemocnění v období před plánovanou operací (viróza, nachlazení apod.). Jakékoli onemocnění oznamte svému lékaři. Pro bezproblémové hojení po modelaci prsou je také vhodné vynechat kouření, pokud jste kuřák. Kouření by mohlo zkomplikovat hojení, protože při něm dochází k poruše krevního zásobení v důsledku zúžení cév. V rámci příprav na operaci si zajistěte odvoz domů po operaci a výpomoc v prvních pooperačních dnech.

Po modelaci prsou

Po operaci je třeba dodržovat pokyny lékaře

Po modelaci prsou (breast-liftu)

Po modelaci prsou se budete cítit unavená a po dobu několika dnů budete pociťovat větší či menší bolest v operované oblasti. Prsa budou oteklá a někdy se mohou vyskytnout i podlitiny. Lékař vám pomůže zmírnit tento diskomfort léky proti bolesti.

Z kliniky budete propuštěna většinou první či druhý pooperační den. Před propuštěním vám budou vyměněny obvazy a po několik dnů vám bude doporučeno eliminovat fyzickou zátěž. Stehy, pokud nejsou vstřebatelné, jsou odstraňovány přibližně sedm až deset dní po operaci. Během několika dnů mohou být vyměněny obvazy za měkkou podpůrnou podprsenku. Musíte ji nosit podle doporučení vašeho chirurga.

Hojení je postupný proces. Neplánujte návrat do zaměstnání dříve než za jeden až dva týdny nebo více, v závislosti na tom, jak se budete cítit a jakou práci v zaměstnání vykonáváte. Vynechejte zvedání čehokoli nad hlavu po tři až čtyři týdny od modelace prsou. Hojení je možno podpořit například biostimulačním laserem, nebo různými krémy a gely doporučován je DermatixSiGel (aplikuje se 2x denně a léčba se zahajuje po odstranění stehů), silikonové proužky (zpevňují a zvlhčují jizvy). Hojení také můžete podpořit Wobenzymem. Některé kliniky svým klientům nabízejí tyto přípravky v rámci pooperační léčby.

Pokud budete mít jakékoli neobvyklé příznaky, neváhejte kontaktovat lékaře. Ve svých aktivitách můžete pokračovat po 7-10 dnech. Cvičit není doporučeno dříve než za asi šest týdnů od modelace prsou. Po dobu šesti měsíců jsou doporučeny pravidelné kontroly na klinice. Pohmožděniny a otok prsou může přetrvávat tři až pět týdnů.

Vaše prsa budou pravděpodobně citlivá na přímou stimulaci po dva až tři týdny, takže musíte vynechat fyzický kontakt. I potom může být kontakt příjemný jedině tehdy, pokud prsa již nejsou bolestivá, obvykle tři až čtyři týdny po mastopexi. Jestliže je kůže prsou po modelaci prsou velmi vysušená, můžete aplikovat zvlhčující krém několikrát denně. Jizva bude tuhá a růžová nejméně 6 týdnů. Poté možná zůstane takto po několik měsíců, nebo se dokonce bude jevit širší. Po několika měsících však začne blednout, ačkoli úplně se neztratí nikdy. Musíte navštívit lékaře, kdykoli vaše prsa změní tvar, konzistenci (prs bude zatvrdlý) nebo se objeví jakýkoli projev zánětu. Jestliže budete těhotná, operace nemusí ovlivnit vaši schopnost kojit.

Komplikace po modelaci prsou

Po zákroku se mohou objevit komplikace

Komplikace po modelaci prsou

Jako při každé operaci musíme počítat s krvácivými komplikacemi a infekcí. Nejčastěji zneklidňuje pacientky změna kožního čití. To je naprosto přirozený stav po modelaci prsou, který by se měl upravit do 3 měsíců. V tomto období by také měly změknout jizvy. Výjimečně po operaci může dojít k výrazné asymetrii. S odumíráním oblasti bradavek se setkáváme málo. Odumírání je většinou způsobeno tahem nebo tlakem v jizvení. U lidí se sklonem k tvorbě keloidních jizev (zvýrazněných tuhých jizev) je každá kosmetická operace kontraindikována. Nepříjemné a esteticky nežádoucí je rozprostření dvorce do šířky. V pooperačním stádiu se mohou tvořit krevní sraženiny v cévách. Snažíme se předejít této komplikaci včasnou mobilizací (po operaci je vhodné pomalu chodit po bytě).

Modelace prsou - před/po

Modelace prsou - před/po (Body klinika plastické chirurgie)

Jak dlouho přetrvá efekt modelace prsou?

Lékař věnuje veškerou snahu tomu, aby vaše jizva byla co nejméně nápadná. Je stále důležité pamatovat na to, že jizva po modelaci prsou je rozsáhlá a trvalá. Délka přetrvání výsledku je různá v závislosti na velikosti (vliv gravitace), těhotenství, stárnutí a kolísání hmotnosti.

Modelace prsou - před/po

Modelace prsou - před/po (MUDr. Lucie Kučerová)

Jak vybrat správného plastického chirurga pro modelaci prsou

Jelikož se jedná o významný zákrok, který v případě úspěchu dokáže pozvednout vaši sebedůvěru a naopak, je volba chirurga velmi diskutované téma. Neexistuje stoprocentní návod jak s výběrem nešlápnout vedle. Ani u toho nejlepšího chirurga nemáte zajištěn zákrok bez komplikací. Existuje však pár rad, jak ve svém výběru postupovat.

 1. Zjistěte si, kde ve vašem okolí se mastopexe provádí.
 2. Pokud máte možnost, zeptejte se klientek daného zařízení na jejich spokojenost. Tato metoda sice nemusí zajistit, že pokud byly spokojeny ony i vaše operace bude ke vší spokojenosti, ale jistou výpovědní hodnotu má.
 3. Nešetřete a raději absolvujte vstupní konzultaci u více chirurgů a podle vaší intuice a dobrého pocitu postupujte ve výběru. Vlastní zkušenost je k nezaplacení.
 4. Nebojte se chirurga při vstupní konzultaci zeptat jaké má vzdělání, jestli je atestován (přezkoušení před odbornou komisí) v oboru plastické chirurgie, jakými výkony se nejčastěji zabývá a kolik výkonů modelace prsou provádí za rok.
 5. Je také vhodné požádat chirurga o ilustrační fotografie.

Financování modelace prsou

Zákrok modelace prsou není hrazen pojišťovnou a klientka si ho platí sama. Některé klientky podstupují také spolu s modelací zvětšení prsou pomocí prsních implantátů.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."