Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Modelace prsou

Stojí to za to
98 %
Stojí to za to
Na základě 203 příběhů
Průměrná cena
38.983 Kč
Průměrná cena
Podle 172 odborníků
  • Celková anestezie
  • 1 den
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • 7–10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je to modelace prsou?

Modelace prsou je operační výkon v celkové anestezii, kdy se pozvednou a tvarují povislá prsa. Operace trvá 90 minut až 3 hodiny, hospitalizace 1 den, návrat do práce je možný za 7–14 dnů, cvičení se doporučuje asi za 6 týdnů po zákroku. Mohou se objevit otoky a krevní podlitiny, po operaci se nosí měkká elastická podprsenka.

Tvar ženských ňader je značně individuální. Prsa tvoří dobře vyvinutá prsní žláza, vazivo a tuk. Jejich horní hranici stanovíme jen odhadem, protože stěna hrudní přechází v prsa velmi pozvolně. Většinou to bývá v oblasti 3. žebra. Jejich dolní hranice je v oblasti podprsní rýhy většinou u 6. žebra.

Vývoj prsou je ukončen mezi 16. a 18. rokem života a jejich tvar se s věkem, během menstruačního cyklu a během významných hormonálních výkyvů (puberta, klimakterium, porod, kojení) mění. U mladých žen je komplex bradavky a dvorce nad podprsní rýhou, ale s postupem věku klesá do úrovně této rýhy a pod ní – ptóza prsu.

Modelace prsou se většinou před 18. rokem života neprovádí, jedinou výjimkou je závažná zdravotní komplikace. V tomto případě je předoperační konzultaci přítomný zákonný zástupce pacientky.

Ptóza prsou

Ptóza prsou

Rozeznáváme mírnou, střední a výraznou ptózu

Ptóza může být způsobena výraznou váhou prsu, významnou redukcí tukového polštáře vyplňujícího prsa a nebo redukcí žlázovité tkáně. Dělí se na:

Mírnou ptózu: Komplex bradavky a dvorce je lehce pod nebo v úrovni podprsní rýhy.

Střední ptózu: Pokles komplexu pod podprsní žlázu je menší než 3 cm.

Výraznou ptózu: Komplex je výrazně pokleslý pod podprsní rýhu, tento pokles je větší než 3 cm.


Popisné tvary prsou

Polokruhovité: Tvar typický pro prsa mladých bělošek a Asiatek. Horizontální rozměr horní prsní linie je cca 12 cm, vertikální rozměr je 11 cm.

Válcovité: Povislá prsa, kdy je vertikální rozměr prodloužen.

Stopkaté: Typický tvar prsou černošské rasy, kdy baze prsou připevněná k hrudní stěně je užší než horizontální rozměr volně visící části.

Co je to modelace prsou?

Modelace prsou

K modelaci prsou se přistupuje nejen z estetických důvodů

Modelace prsou neboli mastopexe je požadována ženami, které chtějí pozvednout a tvarovat povislá prsa. Cílem modelace prsou je získat mladistvý vzhled poprsí. Většinou se jedna o úpravu výšky komplexu bradavka - dvorec a modelaci prsní žlázy. Čím menší je pokles prsou, tím méně je nutné zasáhnout do prsní žlázy a operace je založena jen na transportu komplexu směrem vzhůru. Modelací prsou nelze zamezit působení gravitace a času, proto efekt není trvalý.

Většinou se mastopexe provádí z estetických důvodů. Z medicínského pohledu je doporučována pro výraznou asymetrii, nebo po částečné redukci prsní žlázy. Modelace prsů je nutná při vyndání prsních implantátů. Úpravou prsů můžete také dosáhnout zmenšení velikosti prsního dvorce, který se většinou zvětšuje úměrně s povolováním prsů. Pokud dojde současně s poklesem prsů také k výraznějšímu úbytku jejich objemu, lze dosáhnout v některých případech zpevnění a zlepšení tvaru doplněním objemu pomocí prsních implantátů. Zvětšení prsou je však možné docílit i bez implantátů, a to pomocí vlastního tuku.

Modelaci je možné provést také v kombinaci se zákrokem zmenšení prsou.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře