Navigace

 • Úvod
 • Anatomie nosní přepážky a funkce nosu
 • Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?
 • Před operací
 • Operace
 • Po operaci
 • Komplikace septoplastiky

Úvod

Septoplastika je operací, která je indikována u vybočené nosní přepážky. Vybočená nosní přepážka - septum zhoršuje dýchání nosem a vede k častějším zánětům nosu a paranzálních dutin. Cílem operace je upravení polohy přepážky opět do střední roviny a umožnění adekvátního dýchání nosem. Výkon se provádí většinou v celkové anestezii. Po zákroku je do nosu zavedena na 2-3 dny tamponáda. Hospitalizace trvá 2-5 dnů a pracovní neschopnost s vynecháním sportovních aktivit asi 2-3 týdny

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Nosní přepážka - septum rozděluje nosní dutinu na dvě části, které běžně nazýváme nosní dírky. Septum je tvořeno v přední části chrupavkou a v zadní a horní části kostí. Dolní část přepážky je fixována k tvrdému patru, horní část k hřbetu zevného nosu.

Nos má při dýchání v lidském organizmu nezastupitelnou funkci. Pořád slyšíme, že je dobré dýchat nosem nikoli ústy. Důvodem je, fakt, že nos je vybaven drobnými řasinkami, které zachycují nečistoty a filtrují tak vdechovaný vzduch. Dále v nose dochází k dostatečnému zvlhčení a k teplotní optimalizaci vdechovaného vzduchu.

Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?

Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?

Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?

K vybočení nosní přepážky dochází především po úraze nebo při nesouměrném a různě rychlém růstu chrupavčité a kostěné části septa. K operaci jsou indikováni pacienti:

 • s problémy při dýcháním nosem,
 • trpící častými záněty nosu i paranazálních dutin – chronické rýmy a sinusitidy
 • trpící chronickými záněty průdušek nebo astmatem
 • s problémy při aplikací sprejů a kapek do nosu
 • s chrápáním
 • s nespokojeností se vzhledem nosu – součást plastické operace nosu

Před operací

Je nutné vyšetření ORL specialistou, jenž potvrdí deviaci – vyboční nosní přepážky. V některých případech je nutné i endoskopické vyšetření nosu, kdy si operatér může důkladně prohlédnout anatomické poměry. Operaci provádí plastický chirurg nebo lékař - otorinolaryngolog.

Operace

Operace

Operace

Operace se provádí většinou v celkové anestezii, vyjímečně ji lze provést i v anestezii lokální. Lze operovat otevřenou metodou, kdy je řez ve tvaru W veden napříč nosní přepážkou a je viditelná nepatrná jizva nebo uzavřenou metodou, kdy je řez veden uvnitř nosu a také jizva je ukryta ve vnitřní části nosní dutiny a není vidět. Septoplastika je komplikovaný výkon může trva asi 1 hod nebo i více, záležitá na rozsahu a typu výkonu. Řez je veden v oblasti nosního vchodu, kdy je postupně odpreparována sliznice nosní přepážky po obou stranách septa. Je tak odhalena chrupavčitá i kostěná část přepážky. Jedna z technik je nalomení kostěnné části přepážky nosní a její fixace (tamponádou nebo jinými pomůckami) ve správné poloze. Méně často se používá vypreparování chrupavky, její tvarování mimo lidský nos a pak následná implantace. Nejednodušší technika je technika drobných nářezů, které chirurgovi pomohou dobře tamponádou vytvarovat přepážku. Někdy se na kostěné přepážce vyskytují výrůstky a hrboly, které se dají jednoduše odstranit odseknutím. Po té je septum posunuto do střední části a fixováno po obou stranách tamponádou nebo umělohmotnými fóliemi, které jsou přišity na každé straně jedním stehem. Třetí steh je použit na zacelení vstupního řezu.

Po ukončení výkonu je do nosu zavedena tamponáda, která se ponechává pod dobu 2-3 dnů a měla by zabránit pooperačnímu krvácení. Na některých pracovištích plastické chirurgie lze provádět septoplastiku jakou součást rhinoplastiky – plastické operace nosu tzv. septorinoplastika.

Po operaci

Po operaci

Po operaci

Tamponáda bude odstraněna za 2-3 dny. Pobyt v nemocnici závisí na typu pracoviště. Lze odejít i druhý den po operaci, ale jsou nutné ambulantní kontroly 3-4. den na odstranění tamponády. Na některých pracovištích může být hospitalizace 5-7. denní. 3. den po operaci si lze umýt vlasy a osprchovat se. Koupání v teplé vodě se nedoporučuje po dobu asi 14 dnů. Stehy se odstraňují 10. den po operaci. Pokud jsou použity k fixaci nosní přepážky umělohmotné folie, odstraňují se společně s fixačními stehy 14. den po operaci. V případě celkové rhinoplastiky se v pooperačním průběhu používá k fixaci tvaru nosu ještě sádrová dlaha po dobu 1-2 týdnů dle typu výkonu a na noc ještě po dobu l měsíce.

Mohou se objevit otoky a krevní podlitiny v oblasti obličeje, pocit uspaného nosu. Nedoporučuje se smrkat asi týden, na otoky jsou vhodné studené obklady a na hematomy napr. Heparoid ung. Nos se také čistí smotky vaty a aplikují se nosní kapky např. Vincentka. Doporučuje se i tlaková masáž jizvy. Pracovní neschopnost je obvykle 2 týdny. Výrazná fyzická aktivita včetně sportu a také pobyt na slunci se nedoporučuje po dobu 2-3 týdnů.

Komplikace septoplastiky

Komplikace septoplastiky

Komplikace septoplastiky

Po dobu několika týdnů může přetrvávat bolestivost v oblasti operační rány. Několik dnů po operaci i po odstranění tamponády přetrvává otok sliznic nosu a pacienti mohou mít přechodně problémy s dýcháním nosem pocit uspaného nosu. Dále se mohou vyskytovat pooperační hematomy – krevní podlitiny, které postupně odezní

Výjmečně může po operaci dojít ke krvácení z dutiny nosní, zánětlivým komplikacím, oslabení nosního skeletu a deformace nosního hřbetu. Někdy, i s delším časovým odstupem je možný vznik proděravění nosní přepážky.

Je třeba pomýšlet i na obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace.

Výsledek septoplastiky

Pokud výkon proběhne úspěšně a bez komplikací pacient může adekvátně dýchat nosem, což vede ke snížení výskytu zánětů nosu a paranazálních dutin, usnadní se aplikace kapek a sprejů do nosu a také se často odstraní nepříjemné chrápání.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."