Navigace

 • Úvod
 • Co je septoplastika?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na septoplastiku?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí septoplastika?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po septoplastice?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky septoplastiky
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Nos je jedním z našich nejvýznamnějších rysů obličeje, proto si snadno všimneme jakýchkoliv vad nosu. Pro ty, kteří nejsou spokojeni se vzhledem nosu, je septoplastika zárukou spokojenosti. Septoplastika je jednou z nejpopulárnějších procedur a je prováděna po celém světě. Jedná se o velmi univerzální postup, který může významně změnit estetiku nosu a také zlepšit funkci nosu u lidí, kteří mají problémy s dýcháním. Estetika nosu má obrovský dopad na rovnováhu obličeje a harmonii rysů obličeje, nos je jedním z prvních, kterého si lidé všimnou, nechme je tedy všimnout si perfektního nosu.

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Co je septoplastika?

Septoplastika je operací, která je indikována u vybočené nosní přepážky. Nosní přepážka neboli septum rozděluje nosní dutinu na dvě části, které běžně nazýváme nosní dírky. Vybočená nosní přepážka zhoršuje dýchání nosem a vede k častějším zánětům nosu a paranzálních dutin. Cílem operace je upravení polohy přepážky opět do střední roviny, což nos nejen přivede k estetické dokonalosti, ale také umožní adekvátní dýchání nosem

Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?

Kdo je vhodným kandidátem k septoplastice?

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na septoplastiku?

I když neexistuje žádná horní věková hranice pro septoplastiku, postup je nejoblíbenější u mladých dospělých. K vybočení nosní přepážky dochází především po úraze nebo při nesouměrném a různě rychlém růstu chrupavčité a kostěné části septa. K operaci jsou indikováni pacienti:

 • s problémy při dýcháním nosem
 • trpící častými záněty nosu i paranazálních dutin – chronické rýmy a sinusitidy
 • trpící chronickými záněty průdušek nebo astmatem
 • s problémy při aplikací sprejů a kapek do nosu
 • s chrápáním
 • s nespokojeností se vzhledem nosu – součást plastické operace nosu

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Estheticon nabízí řadu odborníků, kteří operaci nosní přepážky provádějí. Nejdůležitější je však vzájemné porozumění si s lékařem, který Vám septoplastiku bude provádět. S vybraným lékařem je dobré konzultovat, zda jste vhodným pacientem, a jakého výsledku provedeným zákrokem docílíte.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Před každým zákrokem je nutná důkladná konzultace s lékařem, který bude zákrok provádět. Lékař tak může důkladně posoudit, zda je pro Vás septoplastika vhodným zákrokem. Při první schůzce je důležité s vybraným lékařem prodiskutovat Vaše očekávání ohledně konečného výsledku a nastavit postup léčby tak, aby bylo možno dosáhnout cíle dle Vašich představ. Je vhodné probrat i veškerá potencionální rizika.

Operace

Jak se připravit na zákrok?

Jak se připravit na zákrok?

Před provedením septoplastiky je nutné vyšetření specialistou ORL, jenž potvrdí vybočení nosní přepážky. V některých případech je nutné i endoskopické vyšetření nosu, kdy si operatér může důkladně prohlédnout anatomické poměry. Před provedením septoplastiky je vhodné přijít psychicky i zdravotně připraven, tak jako u každého jiného zákroku. Uchazeči o septoplastiku by měli mít realistická očekávání ohledně výsledků a měli by být ochotni dodržovat všechny pokyny před a po operaci.

Jak se provádí septoplastika?

Septoplastika (operate nosní přepážky) (MUDr. Roman Kufa - Perfect Clinic)

Jak se provádí septoplastika?

Operace vybočené nosní přepážky se většinou provádí v celkové anestezii, vyjímečně ji lze provést i v anestezii lokální. Lze operovat otevřenou metodou, kdy je řez ve tvaru W veden napříč nosní přepážkou a je viditelná nepatrná jizva nebo uzavřenou metodou, kdy je řez veden uvnitř nosu a také jizva je ukryta ve vnitřní části nosní dutiny a není vidět. Septoplastika je komplikovaný výkon může trvat hodinu nebo i více, záleží na rozsahu a typu výkonu. Řez je veden v oblasti nosního vchodu, kdy je postupně odpreparována sliznice nosní přepážky po obou stranách septa. Je tak odhalena chrupavčitá i kostěná část přepážky. Jedna z technik je nalomení kostěnné části přepážky nosní a její fixace (tamponádou nebo jinými pomůckami) ve správné poloze. Méně často se používá vypreparování chrupavky, její tvarování mimo lidský nos a pak následná implantace. Nejednodušší technika je technika drobných nářezů, které chirurgovi pomohou dobře tamponádou vytvarovat přepážku. Někdy se na kostěné přepážce vyskytují výrůstky a hrboly, které se dají jednoduše odstranit odseknutím. Po té je septum posunuto do střední části a fixováno po obou stranách tamponádou nebo umělohmotnými fóliemi, které jsou přišity na každé straně jedním stehem. Třetí steh je použit na zacelení vstupního řezu.

operate nosní přepážky

Septoplastika (operace nosní přepážky) (PHAEYDE Clinic)

Výhody zákroku

Jizva je skryta a po zahojení nikdo neuvidí nic jiného, než perfektní nos. Zákrok Vám také zlepší kvalitu dýchání nosem a jiné zdravotní komplikace, které s vybočenou nosní přepážkou souvisí. Septoplastika může odstranit i nepříjemné chrápání.

Po operaci

Jak probíhá zotavení po septoplastice?

Jak probíhá zotavení po septoplastice?

Po ukončení výkonu je do nosu zavedena tamponáda, která se ponechává pod dobu 2-3 dnů a měla by zabránit pooperačnímu krvácení. Pobyt v nemocnici závisí na klinice, kde byl zákrok prováděn a samozřejmě na stavu pacienta po zákroku. Pokud lékař usoudí, lze odejít i druhý den po operaci, jsou však nutné ambulantní kontroly 3-4. den na odstranění tamponády. Na některých klinikách může být hospitalizace 5-7. denní. 3. den po operaci si lze umýt vlasy a osprchovat se. Koupání v teplé vodě se nedoporučuje po dobu asi 14 dnů. Na otoky jsou vhodné studené obklady. Nos se také čistí smotky vaty a aplikují se nosní kapky. Po zákroku se také dporučuje tlaková masáž jizvy.

Doba rekonvalescence

Rekonvalescence po septoplastice

Doba rekonvalescence

Stehy se odstraňují 10. den po operaci. Pokud jsou použity k fixaci nosní přepážky umělohmotné folie, odstraňují se společně s fixačními stehy 14. den po operaci. V případě celkové septoplastiky se v pooperačním průběhu používá k fixaci tvaru nosu ještě sádrová dlaha po dobu 1-2 týdnů dle typu výkonu a na noc ještě po dobu l měsíce. Pracovní neschopnost je obvykle 2 týdny. Výrazná fyzická aktivita včetně sportu a také pobyt na slunci se nedoporučuje po dobu 2-3 týdnů.

Výsledky septoplastiky

Výsledky septoplastiky

Výsledky septoplastiky

Pokud výkon proběhne úspěšně a bez komplikací, pacient může adekvátně dýchat nosem a to vede ke snížení výskytu komplikací spojených s vybočenou nosní přepážkou, jako jsou záněty nosu a paranazálních dutin. Mimo jiné se usnadní aplikace kapek a nosních sprejů. Velmi často se odstraní i nepříjemné chrápání.

Komplikace septoplastiky

Komplikace septoplastiky

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Po operaci může přetrvávat bolestivost v oblasti nosu, mohou se objevit otoky a krevní podlitiny v oblasti obličeje a pocit uspaného nosu, které postupem odeznívají. I po odstranění tamponády přetrvává otok sliznic nosu a pacienti mohou mít přechodně problémy s dýcháním nosem a pocit uspaného nosu. Výjmečně může po operaci dojít ke krvácení z dutiny nosní, zánětlivým komplikacím, oslabení nosního skeletu a deformaci nosního hřbetu. Někdy, i s delším časovým odstupem je možný vznik proděravění nosní přepážky. Je třeba pomýšlet i na obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace.

Časté otázky

 • Jaké jsou výsledky septoplastiky? MUDr.Otakar Lucák odpovídá: „Výsledky jsou v převážné většině opravdu dobré, ale lze otevřeně říci, že nejsou vždy 100%. Příčin poruch může být, a to na různých etážích, více. Někdy jeden zárok nemusí stačit, někde je nutná následné konzervativní léčení pomocí léků.”
 • Je operace vybočené nosní přepážky z estetického důvodu hrazena pojišťovnou? „Z teoretického pohledu je jakákoli kosmeticko-estetická operace hrazena pacientem. Vyjímkou pouze může být situace, že pacienta bude operovat pracoviště, které má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou na daný výkon. Pak musí dát souhlas s operací revizní lékař pojišťovny. Rhinoplastiky také provádějí ORL pracoviště, které mají obvykle kódy na "poúrazové nosy" se ZP nasmlouvány.” uvádí MUDr. Vlastimil Víšek CSc. z kliniky Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o..
 • Jaká jsou rizika septoplastiky? „Popisovaná rizika jsou riziky po jakémkoliv chir. výkonu a my je musíme uvádět i přes to, že je frekvence takovýchto komplikací velmi vzácná. Na našem pracovišti provádíme rhinoplastiky v lokální anestesii a tyto stavy jsou v tomto typu anestesie vzácnější.” odpovídá MUDr. David Tomášek.

Bibliografie

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."