Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Septoplastika

Stojí to za to
100 %
Stojí to za to
Na základě 12 příběhů
Průměrná cena
14.500 Kč
Průměrná cena
Podle 50 odborníků
 • Celková anestezie
 • 1 den
 • Délka zákroku 1–3 hodiny
 • 7–10 dní klidového režimu
 • Efekt viditelný po 1 měsíci
 • Trvalé výsledky

Co je to septoplastika?

Septorhinoplastika je jedna z nejčastějších operací, je technicky náročná, protože musí sledovat nejen funkční, ale i estetické cíle. Nos je totiž centrem faciálního trianglu (mezi vnějšími úhly očí a bodem ve středu brady), který nejvíce ovlivňuje vzhled a vzezření obličeje. Nejčastější indikací k operaci mohou být poruchy tvaru jako následky vrozených vad, úrazů, nádorů ale také nápadná odlišnost tvaru nosu (oproti běžné populaci) či dokonce nespokojenost s tvarem nosu, který neodpovídá estetickým požadavkům.

Nosní přepážka rozděluje nos na dvě poloviny od nozder až po přechod do hltanu. Je deformovaná u 70 až 80 % populace. Znamená to často nejen nežádoucí tvar, ale je spojena také s poruchou průchodnosti nosu. Vybočená nosní přepážka tak omezuje dýchání nosem, způsobuje chrápání, časté záněty okolních dutin s chronickou rýmou, ale i průdušek. Může podporovat astma, a to jeho vznik i vývoj. K omezení průchodnosti nosu přispívá i zbytnění sliznice, eventuálně další nemoci nitra nosu (polypy, nádory, atd.).

Tvar nosu má výrazný dopad na sebevnímání jedince. Reakce jeho okolí mohou být dalším zdrojem stresu.

Stupně postižení obličeje

Anatomie nosní přepážky a funkce nosu

Rozeznáváme tři stupně postižení obličeje

Vlastní sebehodnocení a pohled okolí na postižení se může projevit negativně na všech úrovních sociálních vztahů. Na základě pochopení plného zdraví jakožto jednoty tělesné a duševní pohody se rozšířily indikace i na léčbu nemocných s onemocněním, které neohrožuje život ani vitální funkce. Je však zásadní rozdíl mezi těmito případy.

Nemocný, který má těžké zdravotní potíže či je dokonce ohrožen na životě, ten je schopen pochopit a snášet bolesti způsobené operací, omezení v pooperačním stavu a delší hojení, případně i komplikace v souvislosti se základním onemocněním.

Oproti tomu přístup pacienta, který podstupuje operaci plně fyzicky zdráv a očekává odstranění estetického problému, a tak i zlepšení kvality svého života, je velmi odlišný. V okamžiku, kdy je původní vnímání vady a touha po její eliminaci konfrontována s prožitkem pooperačních bolestí, obav, časově náročnou rekonvalescencí a také nemalými finančními výlohami spojenými s operací, pacient často zažívá neočekávaný šok. Výsledkem může být akutní negativní reakce, dokonce až rozpor mezi podstoupenými nepříjemnými vjemy a realitou přínosu operace. V takovém případě vzniká ještě silnější nespokojenost, aniž je výsledek operace objektivně špatný či technicky možný lepší.

Z objektivního hlediska je možno rozlišit zásadně tři stupně postižení obličeje:

 • Minimální porucha, která nevzbuzuje pozornost.
 • Poškození částí obličeje mimo obličejový trojúhelník, které však nevyvolávají pozornost okolí.
 • Znetvoření způsobující naprostou neschopnost společenského života, což může znamenat až sociální smrt.

Před operací

Konzultace

Dostavte se na konzultaci s lékařem, který zodpoví veškeré vaše dotazy

Estetická funkční septorhinoplastika nalézá své uplatnění nejdříve v době rané dospělosti v době ukončení růstu. Konkrétní věk je dán jednak cítěním postiženého, jednak objektivním nálezem tak, aby operace dosáhla stabilního výsledku. Tato operace dokáže změnit velikost nosu, jeho tvar a nosní průchodnost.

Od pacienta se očekává dobrý zdravotní stav, psychologická stabilita a realistická očekávání s ohledem na výsledek. Základem pro dosažení dobrého výsledku je detailní konzultace s lékařem, který bude operaci provádět. Lze ji stručně charakterizovat tak, že uchazeč o septorhinoplastiku sdělí chirurgovi, co mu vadí a jakou má představu, chirurg pak musí odpovědět, zda tento požadavek umí technicky uskutečnit. Proto je nutné, aby si obě strany dobře rozuměly. Je lépe realizovat konzultaci raději několikrát, než tento krok podcenit.

V některých případech je potřebné endoskopické vyšetření nosu otorinolaryngologem, hlavně v případě omezené průchodnosti nosu.

Při vyšetření je nutno se soustředit na:

 • Fronto-nazální úhel (úhel mezi čelem a hřbetem nosu): Pokud tento úhel chybí zcela, jedná se o řecký profil.
 • Hřbet nosu: Jedná se o kontinuitu, symetrii a šířku. Muži mají rovný hřbet, někdy lehce zvednutý, ženy naopak prohnutý.
 • Šíře nosního kořene je ideálně o 2-4 mm menší než šíře křídel.
 • Vzhled hrotu nosu závisí hlavně na symetrii a velikosti nosních dírek, velikosti a tvaru dolních hrotových chrupavek, typu kůže.
 • Nazo-labiální úhel (úhel mezi nosem a horním rtem): U mužů by měl být v rozsahu 90-100°, u žen 100-110°.
 • Osa nosu: Pozor, asymetrie nosu patří mezi nejvíc vnímané znaky obličeje.
 • Kvalita kůže: Tenká kůže špatně překrývá nerovnosti na kostře a na chrupavkách, tlustá kůže dlouhodobě otéká a hůře reaguje na detaily tvaru.
 • Funkce nosu: Dýchání, čich, negativní vliv na rezonanci zvuku a sluch (funkce nosu ovlivňuje vyrovnávání středoušního tlaku a porucha v oblasti nosohltanu občas vede ke zhoršení sluchu).

Ideální je úprava studijní fotodokumentace podle toho, jak chirurg pochopil požadavek pacienta. Chirurg si při tom sám objasní potřebné detaily operačního postupu. Simulaci změny, také ideálně na fotografii, následně předloží pacientovi k úvaze a případnému souhlasu. Obojí je vhodné připojit do dokumentace pacienta jako přílohu k informovanému souhlasu s operací.

Zdroje:

Duskova M. Aesthetics in Cleft Secondary Treatment. In Eisemann-Klein, M. and Neumann-Lorenz, C.: Innovations in Plastic Surgery. Springer, De. 2008 p. 204-211. ISBN: 978-3-540-46321-4.

Duskova M. Estetická plastická chirurgie. In Šimša, J. a kol. Lexikon operačních výkonů. Maxdorf, sro. Jessenius No 2671132018, 2018, str. 690-695. ISBN 978-807345-452-4

Duskova M. Rekonstrukce obličeje ( kromě vrozených vývojových vad). In Šimša, J. a kol. Lexikon operačních výkonů. Maxdorf, sro. Jessenius No 2671132018, 2018, str. 696-702. ISBN 978-807345-452-4

Dušková M et al. Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem. Olga Čermáková, Hradec Králové 2007. ISBN 978-80-86703-25-1. Stran 175.

Dusková M, Kristen M, Smahel Z. The anthropometric verification of corrective surgery effect in cleft secondary deformities. J.Craniofacial Surg (IF=0,816) 17(3): 447-453, May 2006.

Dušková M, Sukop A, Sosna B. Moustache Reconstruction in Patients with Cleft Lip. (Final Aesthetic Touches in Clefts-Part II) J. Craniofacial Surg (IF=0,816) 17(5):833-836, September 2006.

Dušková M, Šmahel Z, Kristen M. Using a Scar Flap to Extend the Nasal and Lip Skin and Mucous Shell in Secondary Cleft Deformities. (Final Aesthetic Touches in Clefts-Part III) J.Craniofacial Surg (IF=0,816) 17(5): 854-863, September 2006.

Dušková M, Leamerová E, Sedláčková K, Horák J. Reconstruction of the Maxilla Alveolus for subsequent insertion of a dental implant in patients with cleft lip and palate. J Craniofacial Surg 18(3):630-638, May 2007. (IF=0,816)

Sukop A, Tvrdek M, Duskova M, Hýza P, Haas M, Bayer J. Nasal reconstruction in children with the combination of nasolabial and island flaps. Acta Chir Plast. 2010;52(1):3-6.

Sedláčková K, Dušková M, Koťová M, Haas M. Using Dental Implants in the Prosthetic Rehabilitation of Patients with Cleft Defect Type II. Cleft Palate Journal 48(1): 98-102, 2011. IF 0,962.

Bayer J., Duskova M., Horyna P., Haas M., Schwarzmannova K.: The Interpolation Nasolabial Flap: The Advantageous Solution For Nasal Tip Reconstruction In Elderly And Polymorbid Patients. Acta Chirurgiae Plasticae. 2/2013, Vol. 55, p. 44-48.

Dušková M., Šandera V., Brandejsová A., Bayer J., Mandys V. Reexcision of Non-Melanoma Skin Cancer Located on the Nasal Region in Elderly., Clinics in Surgery, 2019 | Volume 4 | Article 2283, Publ. 7 Jan, 2019, http://clinicsinsurgery.com/,

Sandera V., Dusková M., Brandejsova A., Sukop A.: Skin Carcinomas of the Centrofacial Region in Elderly. Clinics in Surgery 2019 | Volume 4 | Article 2285, Publ. 7 Jan, 2019, http://clinicsinsurgery.com/,

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
Zobrazit lékaře