Atestovaný plastický chirurg. Provozuje privátní zdravotnické zařízení plastické a estetické chirurgie v Jičíně. Působí také na oddělení plastické a estetické chirurgie v sanatoriu SANUS.
Aktualizace: 21. 7. 2020

Navigace

  • Úvod
  • Co je to operace obočí (brow-lift)?
  • Jste vhodným kandidátem pro operaci obočí?
  • Před operací
  • Anestézie
  • Typy operací
  • Po operaci
  • Jak dlouho přetrvá výsledek operace obočí (brow liftu)?

Úvod

Při operaci obočí – brow liftu lze obočí pozvednout, změnit jeho tvar a řešit také jeho asymetrii. Výkon se provádí v lokální nebo i celkové anestezii. Po operaci se objevují otoky a krevní podlitiny, jenž vymizi do 14 dnů. Výsledek operace bývá dlouhodobý.

brow-lift

Co je to operace obočí (brow-lift)?

Co je to operace obočí (brow-lift)?

Brow-lift je operační výkon, jehož cílem je pozvednutí obočí se současnou možností korekce případné asymetrie. Stále žádanější v současné době je i změna tvaru křivky obočí. Brow-lift není jen výkon indikovaný pouze z kosmetického důvodu, ale je využíván i k obnově symetrie obličeje při některých chorobách, jako je např. obrna lícního nervu. Existují operační techniky, které spolu s poklesem obočí řeší v jedné době i vrásky čela či kořene nosu. 

Takový typ operace je pak často označován jako front-lift či forehead lift.

Jste vhodným kandidátem pro operaci obočí?

Pokud se na vašem obličeji objevují známky stárnutí, kdy je obočí pokleslé a obličej působí zamračeným dojmem, bude zřejmě tento typ zákroku to, co hledáte.

Nákres předpokládaného odstranění kůže

Nákres předpokládaného odstranění kůže

Před operací

Vlastnímu operačnímu výkonu musí vždy předcházet podrobná konzultace, při které je nutno pečlivě zvážit, jaký typ operačního výkonu je pro řešení dané situace ideální. Je třeba si stanovit, jak velký posun obočí bude nejvhodnější a do jaké míry je třeba změnit jeho tvar. Je možné, že vám bude při konzultaci navržena kombinace s dalším zákrokem, jako je například korekce vrásek čela či operace horních víček

Lékař také zhodnotí váš zdravotní stav a seznámí vás s výhodami a nevýhodami toho kterého postupu a informuje vás o možných rizikách a komplikacích.

Anestézie

Anestézie

Anestézie

Podle charakteru a rozsahu operačního výkonu se provádí pozvednutí obočí buď v místním znecitlivění, analgosedaci či celkové anestézii. Výběr typu anestézie by měl zajistit bezbolestný průběh operace a dostatek komfortu pro pacienta i operatéra. 

V případě analgosedace a celkové anestézie je nutno počítat s nutností předoperačního vyšetření, několikahodinového lačnění před operací a většinou i krátkodobou hospitalizací.

Typy operací

Ke zvednutí obočí se v současné době užívá celá škála operačních výkonů, které se mohou významně lišit rozsahem a lokalizací pooperačních jizev, množstvím možných komplikací, nutností použití cizích materiálů, technickou náročností i dobou, po kterou je výsledek operace patrný. 

Mezi operace, při kterých se zvedá obočí, patří prosté excize (vyříznutí) kůže nad obočím, takže po jejím sešití dochází k posunu obočí vzhůru. 

Dále pak je možno uvést závěsné operace s využitím vstřebatelných i nevstřebatelných materiálů, u kterých se většinou používají přístupy z vlasaté části hlavy. Patří sem také závěsná operace obočí prováděná v jedné době s operací horních víček. V neposlední řadě je třeba uvést zákroky, při kterých se manipuluje v podstatě s celou kůží čela s možností vyřešit i jeho vrásky. Při nich se vede ve vlasaté části hlavy jeden či více řezů různého rozsahu a z nich se poté korigují měkké tkáně. 

Mezi nejmodernější, ale také technicky nejnáročnější metody patří použití endoskopu, který umožňuje provést výkon za kontroly zraku s přesným ošetřením všech dotčených struktur a s minimálním rozsahem jizev.

Po operaci

Po operaci

Po operaci

U všech typů operací nebývají pooperační bolesti velké a lze je dobře tlumit běžnými analgetiky. 

Mohou se objevit modřiny či otoky v místě operačního zákroku, které se pak často vlivem gravitace přesouvají na oční víčka či tváře. 

Do dvou týdnů většinou dochází k jejich úplnému vstřebání.

Jak dlouho přetrvá výsledek operace obočí (brow liftu)?

Výsledky operací bývají velmi uspokojivé a dlouhodobé. Je však třeba si uvědomit, že ani sebelépe provedený brow-lift nezastaví čas.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."