Odborníci v okolí

Více

Odborníci v okolí

Více

MUDr. Vladimír Mareš

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Vladimír Mareš a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MUDr. Vladimír Mareš

Uvítání

MUDr. Vladimír Mareš vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, promoval již v roce 1976. Jedná se tedy o velmi zkušeného lékaře, který se v současnosti věnuje chirurgii, vlastní však atestaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a zároveň v oboru anesteziologie a resuscitace. Kromě toho získal i certifikáty, které ho opravňují k výkonu soukromé praxe a funkce vedoucího lékaře v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Ve svém oboru se i nadále vzdělává – o tom svědčí i fakt, že vlastní Diplom celoživotního vzdělávání.

V současnosti pracuje tento lékař jak primář JIP chirurgických oborů v Krajské nemocnici Liberec.

Naše ordinace

Cílem oddělení JIP chirurgických oborů Krajské nemocnice Liberec je stabilizace pacientů po chirurgických zákrocích – pro následný pobyt na standardním oddělení. Jedná se především o stabilizaci životních funkcí, zároveň však také o zajištění dostatečné výživy, zaléčení přidružených nemocí a případně i řešení vzniklých komplikací.

Pokud pacienta čeká velký operační výkon, poskytuje mu oddělení péči ještě před realizací operačního výkonu. Řeč je především o stavech, kdy jsou přítomna vícečetná poranění, problém s výživou či oběhové a dýchací potíže. Pro poskytování špičkové péče využíváme moderní přístrojovou techniku, která umožňuje například i umělou plicní ventilaci či intenzivní monitorování stavu.

Oddělení se skládá z 18 intenzivních lůžek. O pacienty pečuje celkem 40 sester, které mají z většiny specializaci pro ošetřování pacientů v intenzivní péči. Nutno zmínit, že probíhá spolupráce s ARO.

Mezi klíčové činnosti oddělení patří léčba bolesti, ultrazvuková diagnostika u lůžka, podpora selhávajících či ohrožených životních funkcí, ale také parenterální a enterální výživa, intenzivní hemodynamické monitorování či umělá plicní ventilace.

Na tomto oddělení je každým rokem léčeno zhruba 1300 pacientů. Toto pracoviště se nachází v budově s označením A, konkrétně pak v 2. podlaží. Jak již bylo zmíněno, post primáře zastává právě MUDr. Vladimír Mareš, vrchní sestrou tohoto oddělení je Mgr. Jana Kusáková.

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Léčba křečových žil (varixů)

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Husova 10
46001 Liberec
Česká republika

Jste MUDr. Vladimír Mareš? Chcete upravit telefonní číslo, adresu a další kontaktní údaje? Nárokujte si tento profil. Základní profil je ZDARMA.
Informace o tomto lékaři včetně jeho osobních dat byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Osobní údaje zpracovává společnost Estheticon, s.r.o. na základě oprávněného zájmu s cílem kontaktovat lékaře coby potenciálního klienta. Proti tomuto zpracování lze podat námitku odesláním zprávy na dpo@estheticon.com