MYCLINIC prague
MYCLINIC prague
Aktualizace: 16. 7. 2020

Navigace

  • Úvod
  • Před ošetřením
  • Ošetření
  • Po ošetření
  • Výsledek lipolýzy

Úvod

Lipolýza je ideální metodou především pro zmenšení malého podbradku a zlepšení kontury dolní čelisti, jinak prakticky kdekoliv na těle. V případě, že máte normální tělesnou hmotnost a malé nahromadění tuku a ani sportováním se Vám je nedaří odstranit, je lipolýza dobrou metodou ke snížení tohoto objemu.

Během lipolýzy se aplikuje tenkou jehlou látka fosfatydylcholin přímo do oblasti, kde se vyskytují tukové polštářky. V medicíně se tato injekční látka používá jako léčivo pro podporu činnosti jater v případě příliš vysokého obsahu krevních tuků a jako prevence rizika vzniku tukové embolie. Fosfatydylcholin je přírodní produkt získávaný ze sojových bobů a vyráběný rovněž v těle. Je to enzym, který pevný tuk štěpí na malé části a tím zajišťuje jeho rozpustnost. Tuk rozpuštěný za pomoci injekcí je krví přirozenou cestou odváděn z těla pryč. Aplikace injekční lipolýzy je efektivní jen pro zmenšování malých, místních nahromadění tuku, která nezmizí pomocí diety nebo tělesného pohybu. Pro větší nahromadění tuku je vhodnější provedení liposukce.

Před ošetřením

Jestliže užíváte léky na ředění krve, doporučujeme Vám poradit se s lékařem, který Vám je předepsal, o vhodnosti vysazení těchto léků minimálně 1 týden před zákrokem.

Ošetření zvané injekční lipolýza je nutno pečlivě naplánovat, nejedná se tedy pouze o to ‘nechat si odstranit trochu tuku’.

Ošetření

Lékař vpíchne několik podkožních injekcích s fosfatydylcholinem přímo do problémového místa.

Místní znecitlivění se při tomto zákroku neprovádí. Aplikace samotné lipolýzy trvá asi 30 minut, dalších 30 minut je vhodné po zákroku vyčkat na pracovišti, kde byl zákrok proveden. Poté můžete jít domů, je vhodné si zajistit doprovod.

Po ošetření

Těsně po aplikaci se v místě ošetření objeví zčervenání a výrazný otok. Místo je také bolestivé a v některých případech se objeví modřinky. Po několika dnech zčervenání, bolest a modřinky zmizí. Otok může setrvávat déle.Týden po ošetření se může začít opatrně sportovat. V období po ošetření Vám doporučujeme pít nejméně dva litry vody denně a užívat dostatek vitaminů, minerálů a antioxidantů. Tím se zrychlí odvod tuku z Vašeho těla.

Výsledek lipolýzy

Po provedení lipolýzy se tuk v ošetřených místech začne pomalu rozpouštět, načež je tělem vylučován. Velkou výhodou aplikace lipolýzy je, že tuk je odstraněn rovnoměrně.

Konečný výsledek lipolýzy je možno posoudit po dvou měsících. Pro dosažení optimálního výsledku je většinou nutno provést dvě až čtyři ošetření s odstupem osmi týdnů. Výsledek je permanentní, pod podmínkou zachování stejné hmotnosti. V případě silného zvýšení hmotnosti mohou ošetřená místa opět přibrat na objemu. U malé skupiny lidí (přibližně 5%) lipolýza nemá žádoucí efekt. Výsledek může být závislý na míře prokrvení a struktuře tukové tkáně.

Aktualizováno: 7.1.2016

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."