Autor:

Pro nějakou formu nadbytku tuku nebo kůže pod bradou, na přední straně krku, pro neuspokojivý úhel přechodu linie dolní čelisti a krku většinou lidé užívají termín podbradek. K plastickému chirurgovi přicházejí, když nejsou s partií mezi krkem a bradou spokojeni a přejí si nadbytek kůže či tuku odstranit. Jaké jsou metody odstranění "druhé brady"?

Výběr odborníka na odstranění druhé brady

Způsobů řešení tohoto problému je více a volba řešení závisí na konkrétní příčině, proč se tato část těla tvarem liší od estetického ideálu nebo individuální představy jejího nositele.

Často se stává, že se člověk mýlí v odhadu co je vlastně příčinou jeho nespokojenosti a žádá operaci, která nikdy nemůže odstranit jeho problém. Alespoň hrubá a přibližná orientace v této problematice není odborně tak náročná, aby ji nezvládl i laik po přečtení tohoto článku.

Prvním krokem v úvahách o zákroku by však rozhodně vždy měla být konzultace s atestovaným plastickým chirurgem.  

Příčiny vzniku podbradku
Příčin vzniku podbradku je několik. Stejně tak je monžé podbradek odstranit řádou metod. Svěřt se do rukou odborníků, kteří vám vyberou tu nejvhodnější metodu odstranění podbradku.

Příčiny vzniku "podbradku"?

Tukový polštář pod bradou a na přední straně krku

Zda se jedná o podbradek lze zjistit velmi jednoduše. A to vyhmatáním takzvané kožní řasy. Téměř kdekoli na těle lze uchopit a sevřít kůži mezi palec a ukazováček a udělat kožní záhyb – fald.  Odborně se takovému odhadu tloušťky podkožního tuku říká pinch test – test štípnutím.

Kůže je mezi prsty přehnutá, a jestli takto svírám vrstvu například 4 cm, znamená to, že v tomto místě je tloušťka kůže podkoží a vrstvy podkožního tuku 2 cm. Jinými slovy, že mezi povrchem kůže a povrchem svalové vrstvy, která pod kůži leží, je v tomto místě vzdálenost 2 cm.

Tato vrstva je tvořena na povrchu kůží a řídkým podkožním vazivem. Na krku to představuje asi 2-5 mm. Zbytek je podkožní tuk. V tomto výše popsaném případě by byla vrstva podkožního tuku kolem 1,5 cm. Takovou vrstvu by už bylo na krku možné ztenčit liposukcí brady. Liposukce podbradku by tedy byla řešením. (Pozor! Jinde na těle je tloušťka kůže a podkoží jiná.)

Nadbytek kůže / povolená kůže krku.

Na rozdíl od výše zmíněného nadbytku tuku lze na krku snadno prsty vytvořit kožní řasu, která má tloušťku do 1 cm. Je-li kůže povolená více, sama se někdy do takových záhybů skládá.

Řešením stavu je napnutí kůže krku. Nejčastěji toho lze docílit operací s názvem Facelift  – napnutí kůže obličeje a krku.

Fotolia 89234331 Subscription Monthly M
Redukce podbradku pomocí vytažení kůže - faceliftu v kombinaci s liposukcí. Fotky před a po odstranění podbradku. (foto: soukromý archiv lékaře)

Vrozené anatomické odchylky v krajině brady a krku.

Nejčastěji se jedná o odchylky tvaru a délky dolní čelisti, tvaru brady, konfigurace úhlu linie přední strany krku a linie dolní čelisti. Tyto anomálie mohou vyvolat dojem nehezkého podbradku. Estetická korekce tohoto stavu je přísně individuální, většinou náročná, a proto se často svému nositeli nevyplatí.

Kombinace výše uvedených stavů je v praxi nejčastější. Většinou sice jedna z příčin převažuje, ale při zvažování metody korekce je potřeba myslet na všechny souvislosti. To je také důležité z hlediska dosažení žádaného výsledku a informování klienta.

Korekce podbradku liposukcí brady a krku

Metod odstranění podbradku je několik. V případě, že plastický chirurg zvolí liposukci, postup je následující.

Způsob znecitlivění závisí na individuálním přání klienta, konkrétním rozsahu zákroku i na preferenci operatéra ke konkrétním způsobu provedení zákroku, a tím i metodě znecitlivění.

Zákrok se provádí jak v celkové anestezii, tak v místním znecitlivění. Podobně je to s nutností hospitalizace. Po zákroku je nutné počítat s nošením modelačního obvazu ve formě jakési masky, která tlačí na bradu a krk a nezakrývá obličej. Liposukce brady se provádí z drobného nářezu v oblasti ušního lalůčku a těsně pod dolní hranou brady, aby jizvičky nebyly vidět. Samotné provedení liposukce obličeje a krku se podstatně neliší od liposukce jiných oblastí těla.

Korekce podbradku Faceliftem

Často se zdá, a klienti často přicházejí s přáním, že by stačilo nadbytečnou kůži na krku jednoduše uříznout. Tato varianta se skutečně zdánlivě nabízí jako radikální a snadné řešení. Je však ke korekci téměř vždy nevhodná. Problém by byl s jizvou po takovém řezu.

V neobvyklých a zcela výjimečných případech, kdy je přece jen tento zákrok proveden, se jizva umisťuje na dolní stranu brady, do místy přechodu krku a hrudníku nebo na přední stranu krku jako svislá jizva přibližně ve tvaru písmene „Z“.

Povolenou kůži na krku však lze úspěšně korigovat operací Facelift včetně některé z variant provedení této operace.

Je potřeba si uvědomit, že téměř nikdy nelze provést jen izolovanou operaci napnutí kůže krku. Vždy je nutné současně napnout, alespoň částečně, přinejmenším i dolní část obličeje.

Korekce podbradku Niťovým liftingem

Měně výrazného výsledku s krátkodobějším efektem lze dosáhnout i podstatně snadnější a méně invazivní metodou, která spočívá v napnutí kůže v oblasti krku pomocí vláken zavedených pod kůži, tzv. niťový lifting.

Korekce podbradku Profiloplastikou

Při vrozených anatomických odchylkách v krajině brady a krku jsou další korektivní zákroky z čistě kosmetických důvodů méně obvyklé, často velice komplikované a jejich řešení spadá i do dalších lékařských oborů (maxiofaciální chirurgie, stomatochirugie, ...). Například v případě chirurgického řešení ustouplé brady dochází současně i k vypnutí oblasti krků (viz Profiloplastika).

Publikováno: 10.12.2018

Autor

Úspěšně absolvoval Lékařskou fakultu univerzity T.G. Masaryka. V roce 1986 získal atestaci z všeobecné chirurgie. Od roku 1991 má atestaci v oboru plastické chirurgie. Plastickou a estetickou chirurgii vykonává od roku 2006. Certifikovaný člen společnosti estetické chirugie.

Odstranění podbradku - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Registrovaný uživatel MUDr. Monika Kavková 28.5.2019
Spokojený/á     

Paní doktroka příjemná a zkušená. Vše bez větších problémů. Jediná nepříjemná je anestezie, ale bez ní to nejde, takže se s ní musíme smířit. Jinak zákrok samotný je bezbolestný. S výsledkem jsem spokojená. Vřele doporuč... Více 

1 Like  

Odstranění podbradku - Ceny

Ceny od 5 500 Kč
obvykle do 29 900 Kč
Klinika YES VISAGE - klinika estetické medicíny a plastické chirurgie
PRIMED Clinic
Havířov
Ceny od 14 000 Kč
PRIMED Clinic
Ceny od 11 000 Kč
Body klinika plastické chirurgie
Ceny od 7 900 Kč
Doc. MUDr. Ondřej Měšťák Ph.D.
MUDr. Libor Polák
Ostrava, Frýdek-Místek, Hodonín, Boskovice
Ceny od 11 000 Kč
MUDr. Libor Polák
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní