Autor:

Pro nějakou formu nadbytku tuku nebo kůže pod bradou, na přední straně krku, pro neuspokojivý úhel přechodu linie dolní čelisti a krku většinou lidé užívají termín podbradek. K plastickému chirurgovi přicházejí, když nejsou s partií mezi krkem a bradou spokojeni a přejí si nadbytek kůže či tuku odstranit.

Způsobů řešení tohoto problému je více a volba řešení závisí na konkrétní příčině, proč se tato část těla tvarem liší od estetického ideálu nebo individuální představy jejího nositele. Často se stává, že se člověk mýlí v odhadu co je vlastně příčinou jeho nespokojenosti a žádá operaci, která nikdy nemůže odstranit jeho problém. Alespoň hrubá a přibližná orientace v této problematice není odborně tak náročná, aby ji nezvládl i laik po přečtení tohoto článku. Prvním krokem v úvahách o zákroku by však rozhodně vždy měla být konzultace s atestovaným plastickým chirurgem.  

Jaké mohou být příčiny "podbradku"?

Tukový polštář pod bradou a na přední straně krku

bigstockphoto close up of face with pearls 1918559

Zda se jedná o tuto skutečnost lze zjistit velmi jednoduše, a to vyhmatáním takzvané kožní řasy. Téměř kdekoli na těle lze uchopit a sevřít kůži mezi palec a ukazováček a udělat kožní záhyb – fald.  Odborně se takovému odhadu tloušťky podkožního tuku říká pinch test – test štípnutím. Kůže je mezi prsty přehnutá, a jestli takto svírám vrstvu například 4 cm, znamená to, že v tomto místě je tloušťka kůže podkoží a vrstvy podkožního tuku 2 cm. Jinými slovy, že mezi povrchem kůže a povrchem svalové vrstvy, která pod kůži leží, je v tomto místě vzdálenost 2 cm. Tato vrstva je tvořena na povrchu kůží a řídkým podkožním vazivem. Na krku to představuje asi 2-5 mm. Zbytek je podkožní tuk. V tomto výše popsaném případě by byla vrstva podkožního tuku kolem 1,5 cm. Takovou vrstvu by už bylo na krku možné ztenčit liposukcí. Liposukce podbradku by tedy byla řešením. (Pozor! Jinde na těle je tloušťka kůže a podkoží jiná.)

Nadbytek kůže / povolená kůže krku.

Na rozdíl od výše zmíněného nadbytku tuku lze na krku snadno prsty vytvořit kožní řasu, která má tloušťku do 1 cm. Je-li kůže povolená více, sama se někdy do takových záhybů skládá. Řešením stavu je napnutí kůže krku. Nejčastěji toho lze docílit operací s názvem Facelift  – napnutí kůže obličeje a krku.

Vrozené anatomické odchylky v krajině brady a krku.

Nejčastěji se jedná o odchylky tvaru a délky dolní čelisti, tvaru brady, konfigurace úhlu linie přední strany krku a linie dolní čelisti. Tyto anomálie mohou vyvolat dojem nehezkého podbradku. Estetická korekce tohoto stavu je přísně individuální, většinou náročná, a proto se často svému nositeli nevyplatí.

Kombinace výše uvedených stavů je v praxi nejčastější. Většinou sice jedna z příčin převažuje, ale při zvažování metody korekce je potřeba myslet na všechny souvislosti. To je také důležité z hlediska dosažení žádaného výsledku a informování klienta.

Chirurgické zákroky ke korekci podbradku

Liposukce brady a krku

Způsob znecitlivění závisí na individuálním přání klienta, konkrétním rozsahu zákroku i na preferenci operatéra ke konkrétním způsobu provedení zákroku a tím i metodě znecitlivění. Zákrok se provádí jak v celkové anestezii, tak v místním znecitlivění. Podobně je to s nutností hospitalizace. Po zákroku je nutné počítat s nošením modelačního obvazu ve formě jakési masky, která tlačí na bradu a krk a nezakrývá obličej. Liposukce se provádí z drobného nářezu v oblasti ušního lalůčku a těsně pod dolní hranou brady, aby jizvičky nebyly vidět. Samotné provedení liposukce obličeje a krku se podstatně neliší od liposukce jiných oblastí těla.

Napnutí povolené kůže krku

Často se zdá, a klienti často přicházejí s přáním, že by stačilo nadbytečnou kůži na krku jednoduše uříznout. Tato varianta se skutečně zdánlivě nabízí jako radikální a snadné řešení. Je však ke korekci téměř vždy nevhodná. Problém by byl s jizvou po takovém řezu. V neobvyklých a zcela výjimečných případech, kdy je přece jen tento zákrok proveden, se jizva umisťuje na dolní stranu brady, do místy přechodu krku a hrudníku nebo na přední stranu krku jako svislá jizva přibližně ve tvaru písmene „Z“.

Povolenou kůži na krku však lze úspěšně korigovat operací Facelift včetně některé z variant provedení této operace.

Je potřeba si uvědomit, že téměř nikdy nelze provést jen izolovanou operaci napnutí kůže krku. Vždy je nutné současně napnout, alespoň částečně, přinejmenším i dolní část obličeje.

Měně výrazného výsledku s krátkodobějším efektem lze dosáhnout i podstatně snadnější a méně invazivní metodou, která spočívá v napnutí kůže v oblasti krku pomocí vláken zavedených pod kůži, tzv. niťový lifting.

Při vrozených anatomických odchylkách v krajině brady a krku jsou další korektivní zákroky z čistě kosmetických důvodů méně obvyklé, často velice komplikované a jejich řešení spadá i do dalších lékařských oborů (maxiofaciální chirurgie, stomatochirugie, ...). Například v případě chirurgického řešení ustouplé brady dochází současně i k vypnutí oblasti krků (viz Profiloplastika).

Aktualizováno: 4.10.2017

Odstranění podbradku - Novinky

Není podbradek jako podbradek

MUDr. Jiří Paděra - Perfect Clinic

S postupujícím věkem dochází v oblasti hlavy, stejně jako na celém těle, ke změnám nejen kůže, ale i podkoží. Nejvýrazněji se...

Související recenze a zkušenosti

Anonymous 17.7.2013
Spokojený/á

Děkuji moc panu doktorovi Krejčovi za odstranění podbradku. Výsledek je skvělý!

1 Like  
Registrovaný uživatel 2.6.2014
Spokojený/á

Pro zákrok jsem se rozhodla,protože jsem chtěla mít dobrý pocit pro sebe. Operaci provedl pan Dr.Kment úžasný lékař ,operace nebyla bolestivá ,vše probíhalo báječně a výsledek úžasný já jsem omládla o 10let.

1 Like  

Odstranění podbradku - Ceny

Ceny od 3 300 Kč
obvykle do 29 900 Kč
Klinika YES VISAGE - klinika estetické medicíny a plastické chirurgie
Ceny od 12 000 Kč
obvykle do 16 000 Kč
MUDr. Petr Hýža Ph.D.
MEDICOM Clinic
Praha, Brno, Ústí nad Labem, Jihlava
Ceny od 15 500 Kč
obvykle do 35 000 Kč
MEDICOM Clinic
Ceny od 11 500 Kč
MUDr. Josef Kulhánek MBA
Ceny od 19 500 Kč
Arte Clinic
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní