Ověřil/a:
Úspěšně absolvoval Lékařskou fakultu univerzity T.G. Masaryka. V roce 1986 získal atestaci z všeobecné chirurgie. Od roku 1991 má atestaci v oboru plastické chirurgie. Plastickou a estetickou chirurgii vykonává od roku 2006. Certifikovaný člen společnosti estetické chirugie.
Aktualizováno: 14. 5. 2021

Navigace

  • Úvod
  • Výběr odborníka na odstranění druhé brady
  • Příčiny vzniku „podbradku
  • Korekce podbradku liposukcí brady a krku
  • Korekce podbradku Faceliftem
  • Korekce podbradku Niťovým liftingem
  • Korekce podbradku Profiloplastikou
  • Redukce podbradku injekční lipolýzou

Úvod

Pro nějakou formu nadbytku tuku nebo kůže pod bradou, na přední straně krku, pro neuspokojivý úhel přechodu linie dolní čelisti a krku většinou lidé užívají termín podbradek nebo dvojitá brada. K plastickému chirurgovi přicházejí, když nejsou s partií mezi krkem a bradou spokojeni a přejí si nadbytek kůže či tuku odstranit. Jaké jsou metody odstranění „druhé brady"?

Výběr odborníka na odstranění druhé brady

Objednejte se na konzultaci s odborníkem

Výběr odborníka na odstranění druhé brady

Způsobů řešení tohoto problému je více a volba závisí na konkrétní příčině, proč se tato část těla tvarem liší od estetického ideálu nebo individuální představy jejího nositele.

Často se stává, že se člověk mýlí v odhadu, co je vlastně příčinou jeho nespokojenosti a žádá operaci, která nikdy nemůže odstranit jeho problém. Alespoň hrubá a přibližná orientace v této problematice není odborně tak náročná, aby ji nezvládl i laik po přečtení tohoto článku.

Prvním krokem v úvahách o zákroku by však rozhodně vždy měla být konzultace s atestovaným plastickým chirurgem.

Příčiny vzniku

Proveďte si test štípnutím

Příčiny vzniku „podbradku

Tukový polštář pod bradou a na přední straně krku

Zda se jedná o podbradek, lze zjistit velmi jednoduše. A to vyhmatáním takzvané kožní řasy. Téměř kdekoli na těle lze uchopit a sevřít kůži mezi palec a ukazováček a udělat kožní záhyb – fald. Odborně se takovému odhadu tloušťky podkožního tuku říká pinch test – test štípnutím.

Kůže je mezi prsty přehnutá, a jestli takto svírám vrstvu například 4 cm, znamená to, že v tomto místě je tloušťka kůže podkoží a vrstvy podkožního tuku 2 cm. Jinými slovy, že mezi povrchem kůže a povrchem svalové vrstvy, která pod kůži leží, je v tomto místě vzdálenost 2 cm.

Tato vrstva je tvořena na povrchu kůží a řídkým podkožním vazivem. Na krku to představuje asi 2-5 mm. Zbytek je podkožní tuk. V tomto výše popsaném případě by byla vrstva podkožního tuku kolem 1,5 cm. Takovou vrstvu by už bylo na krku možné ztenčit liposukcí brady. Odsátí tuku liposukcí by tedy bylo řešením. (Pozor! Jinde na těle je tloušťka kůže a podkoží jiná.)

Nadbytek kůže/povolená kůže krku

Na rozdíl od výše zmíněného nadbytku tuku lze na krku snadno prsty vytvořit kožní řasu, která má tloušťku do 1 cm. Je-li kůže povolená více, sama se někdy do takových záhybů skládá.

Řešením stavu je napnutí kůže krku. Nejčastěji toho lze docílit operací s názvem Facelift – napnutí kůže obličeje a krku.

Vrozené anatomické odchylky v krajině brady a krku

Nejčastěji se jedná o odchylky tvaru a délky dolní čelisti, tvaru brady, konfigurace úhlu linie přední strany krku a linie dolní čelisti. Tyto anomálie mohou vyvolat dojem nehezkého podbradku. Estetická korekce tohoto stavu je přísně individuální, většinou náročná, a proto se často svému nositeli nevyplatí.

Kombinace výše uvedených stavů je v praxi nejčastější. Většinou sice jedna z příčin převažuje, ale při zvažování metody korekce je potřeba myslet na všechny souvislosti. To je také důležité z hlediska dosažení žádaného výsledku a informování klienta.

Korekce podbradku liposukcí brady a krku

Odstranění podbradku liposukcí

Korekce podbradku liposukcí brady a krku

Metod redukce podbradku je několik. V případě, že plastický chirurg zvolí liposukci, postup je následující.

Způsob znecitlivění závisí na individuálním přání klienta, konkrétním rozsahu zákroku i na preferenci operatéra ke konkrétním způsobu provedení zákroku, a tím i metodě znecitlivění.

Zákrok se provádí jak v celkové anestezii, tak v místním znecitlivění. Podobně je to s nutností hospitalizace. Po zákroku je nutné počítat s nošením modelačního obvazu ve formě jakési masky, která tlačí na bradu a krk a nezakrývá obličej. Liposukce brady se provádí z drobného nářezu v oblasti ušního lalůčku a těsně pod dolní hranou brady, aby jizvičky nebyly vidět. Samotné provedení liposukce obličeje a krku se podstatně neliší od liposukce jiných oblastí těla.

Před/po

Pacientka před a po zákroku (Mediestetik)

Korekce podbradku Faceliftem

Často se zdá, a klienti často přicházejí s přáním, že by stačilo nadbytečnou kůži na krku jednoduše uříznout. Tato varianta se skutečně zdánlivě nabízí jako radikální a snadné řešení. Je však ke korekci téměř vždy nevhodná. Problém by byl s jizvou po takovém řezu.

V neobvyklých a zcela výjimečných případech, kdy je přece jen tento zákrok proveden, se jizva umisťuje na dolní stranu brady, do místy přechodu krku a hrudníku nebo na přední stranu krku jako svislá jizva přibližně ve tvaru písmene „Z“.

Povolenou kůži na krku však lze úspěšně korigovat operací Facelift včetně některé z variant provedení této operace.

Je potřeba si uvědomit, že téměř nikdy nelze provést jen izolovanou operaci napnutí kůže krku. Vždy je nutné současně napnout, alespoň částečně, přinejmenším i dolní část obličeje.

Před/po

Foto před a po zákroku (MUDr. Karel Urban)

Korekce podbradku Niťovým liftingem

Méně výrazného výsledku s krátkodobějším efektem lze dosáhnout i podstatně snadnější a méně invazivní metodou, která spočívá v napnutí kůže v oblasti krku pomocí vláken zavedených pod kůži, tzv. niťový lifting.

Před/po

Pacientka před a po zákroku (Petra Clinic)

Korekce podbradku Profiloplastikou

Při vrozených anatomických odchylkách v krajině brady a krku jsou další korektivní zákroky z čistě kosmetických důvodů méně obvyklé, často velice komplikované a jejich řešení spadá i do dalších lékařských oborů (maxiofaciální chirurgie, stomatochirugie...). Například v případě chirurgického řešení ustouplé brady dochází současně i k vypnutí oblasti krků (viz Profiloplastika).

Výsledky injekční lipolýzy

Výsledky injekční lipolýzy (Aether Clinic Prague)

Redukce podbradku injekční lipolýzou

V případě, že se necítíte na kompletní chirurgický výkon, je možné podstoupit neinvazivní odstranění podbradku za pomoci injekční lipolýzy. To se provádí například metodou Belkyra. Do podbradku se injekčně aplikuje speciální preparát, který pomáhá štěpit a odbourávat tukové buňky. Výhodou zákroku je, že se v ošetřované oblasti již nové tukové buňky nevytvoří. Po absolvování dvou až čtyř sezení, je proto efekt tohoto neinvazivního ošetření trvalý.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."