Macrolane (výplňový materiál)

Autor:

Macrolane je propagován jako materiál, který minimálně invazivním způsobem dokáže zvětšit prsy, hýždě a vyplnit větší nerovnosti a defekty všude na těle. Macrolane je preparát na bázi neanimální stabilizované kyseliny hyaluronové. Trvání účinku se uvádí 9 - 18 měsíců, nejčastěji je to ale kolem 12 měsíců.

Co je Macrolane

Macrolane obsahuje silně zasíťovanou kyselinu hyaluronovou ve dvou hustotách: Macrolane VRF20 a Macrolane VRF30. Zkratka VRF znamená Volume Restoration Factor a vyjadřuje tvarovou stabilitu preparátu. Preparát byl v Evropě povolen k použití pro výplně k estetickým účelům v r. 2006 udělením CE certifikátu, v USA ale jeho použití nebylo schváleno.

Pro koho je Macrolane určen

Výplňový materiál Macrolane je ideální pro tyto cílové skupiny:

  • Mladé ženy před graviditou, které chtějí zvětšit prsy o jedno číslo.
  • Ženy po kojení, které mají mírně povadlé prsy a chtějí získat plnější tvar.
  • Jedinci, kteří chtějí zvětšit hýždě a lýtka.
  • Muži, kteří chtějí doplnit pektorální objem nebo nerovnosti hrudníku.

 

Samotná aplikace

Aplikace Macrolane je invazivní výkon a musí být zachovány veškeré zásady sterility. Výkon by měl být prováděn na chirurgických pracovištích s dostatečným zázemím k řešení reakcí a komplikací. Preparát musí být aplikován do hlubokého podkoží, minimální vrstva tkání nad Macrolane VRF20 musí být jeden centimetr, u Macrolane VRF30 ještě větší.U prsů se doporučuje aplikace mezi žlázu a pektorální sval. Množství použitého Macrolane je kolem 100 - 150 ml na jednu stranu.

Do hýždí se aplikuje oboustranně kolem 200 - 250 ml mezi svaly. Macrolane se pro účely zvětšení prsů a hýždí aplikuje formou bolusu, to znamená do jednoho místa, kde vytvoří kapsu. Vzhledem k tomu, že materiál zůstává ve tkáních kolem 12 měsíců, vždy dochází k vytvoření kapsuly různého stupně.

Rekonvalescence

Po aplikaci se doporučuje extrémní péče o místa vpichů se sterilním krytím k zabránění infekce. Minimálně týden by se měla nosit podpůrná podprsenka nebo elastické prádlo, a to permanentně bez sundávání, aby nedošlo k migraci výplně. Antibiotika se doporučují nejméně tři dny.

Vedlejší účinky a možné komplikace

Po aplikaci mohou být vedlejší účinky jako u všech výplní. Nejčastěji je přítomné zarudnutí, otok, svědění, hematomy apod. Tyto vedlejší projevy většinou spontánně vymizí do dvou týdnů.

Mezi komplikace aplikace Macrolane patří zánět v místě aplikace až vytvoření abscesu, píštěl s únikem výplně, migrace Macrolane na jiné místo, hmatné a viditelné nerovnosti až uzly, kapsulární kontraktura s deformitou a předčasné vstřebání (do šesti měsíců od aplikace). Výskyt uzlů po aplikaci Macrolane se uvádí kolem 12 %, kapsulární kontraktura kolem 30 % a bolestivost ve 25 %. Nejčastější komplikace u prsů jsou opouzdřené cysty, fibróza prsní žlázy a zánět.

Celkový počet komplikací se odhaduje na 25 % - 30 %. Při zvětšení prsů touto metodou byl popsán i vznik pneumotoraxu, tj. propíchnutí hrudní stěny s proniknutím vzduchu do hrudníku a kolapsem plic.

Zvětšení prsů a hýždí pomocí Macrolane

Zvětšení prsů a hýždí pomocí Macrolane je technicky jednoduché, stále častěji se ale objevují námitky proti jeho použití. Ze strany klientů, pokud pomineme stížnosti při komplikacích, je největším důvodem k nespokojenosti cena zákroku. Ta je srovnatelná s cenou klasického zvětšení prsů nebo hýždí silikonovými implantáty, ale účinek je dočasný. Navíc proklamovaný efekt 12 měsíců není vždy splněn a výplň se vstřebá rychleji.

Vedlejší účinky Macrolane na prsní žlázu

I když nebyl prokázán žádný rizikový vliv Macrolane na prsní žlázu, nedoporučuje se aplikovat tuto výplň u žen s rizikovým parenchymem, s anamnézou karcinomu prsu, s neobjasněným ložiskovým procesem prsu nebo větší i benigní cystou. Před aplikací Macrolane by žena měla být vyšetřena v mammologické poradně k vyloučení patologického procesu.

Společné stížnosti klientů i lékařů se týkají vysokého výskytu komplikací, které se těžko řeší a léčba je dlouhodobá. Velké námitky proti použití Macrolane ke zvětšení prsů mají mammologové.

Kromě stínů, které tvoří opouzdřený materiál, dochází v parenchymu prsů k výrazným změnám, které v podstatě znemožňují adekvátní hodnocení žlázy a je oprávněná obava z přehlédnutí patologického nálezu.

Další námitkou je neprozkoumaný vliv a pozdní účinky aplikace velkého množství kyseliny hyaluronové na organizmus. Ze všech uvedených důvodů je použití Macrolane od roku 2012 oficiálně zakázáno pro účely zvětšení prsů ve Francii a Velké Británii a i v ostatních zemích se plastičtí chirurgové k jeho použití staví velice zdrženlivě.

Aktualizováno: 8.10.2015

Macrolane (výplňový materiál) - Ceny

ESTETICUSTI s.r.o.
Ústí nad Labem
Ceny od 12 500 Kč
ESTETICUSTI s.r.o.
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní