Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Mastektomie

Stojí to za to
96 %
Stojí to za to
Na základě 23 příběhů
Průměrná cena
50.000 Kč
Průměrná cena
 • Celková anestezie
 • 3 dny
 • Délka zákroku 1–3 hodiny
 • Více než 10 dní klidového režimu
 • Okamžitý efekt
 • Trvalé výsledky

Co je to mastektomie?

Mastektomie je chirurgický zákrok, který můžeme podle zásahu rozdělit do několika úrovní. Od radikální mastektomie, kdy se odstraňuje celá mléčná žláza, až na výjimky i s prsním dvorcem a bradavkou, až po subkutánní (profylaktickou) mastektomii, kdy se sice odstraní celá prsní žláza, ale se zachováním dvorce s bradavkou a kůže nad ní. Nejčastější příčinou pro tento výkon je zhoubný karcinom prsu, kdy je prs nutné odstranit v rámci léčby.

Roste počet úspěšně provedených rekonstrukcí

mastektomie

Narůstá počet úspěšně provedených rekonstrukcí prsů

V posledních desetiletích dochází u nás k velkému nárůstu počtu úspěšně provedených rekonstrukcí prsů po mastektomiích. Tento příznivý trend je dán na jedné straně osvojením si celé řady nových operačních postupů na mnoha pracovištích plastické chirurgie, na druhé straně potom pozitivním posunem ve strategii komplexní pooperační péče o tyto ženy na onkologických a jiných pracovištích. Způsob rekonstrukce prsu odvisí od radikality primární operace při odstraňování nádoru prsu.

Druhy mastektomie

Druhy mastektomie

Rozlišujeme různé druhy mastektomie

Pro snadnější pochopení následných rekonstrukčních výkonů zde uvedeme základní chirurgické výkony plastiky prsu užívané při léčbě zhoubného onemocnění prsu, které se liší rozsahem odstraněné tkáně. Jsou to:

 1. radikální mastektomie – dochází k odstranění prsu celého, tj. žláza a kůže nad ní,
 2. prs šetřící výkony – radikální odstranění nádoru prsní žlázy s bezpečnostním lemem zdravé tkáně při zachování kosmeticky vyhovující tvarové a objemové symetrie prsu,
 3. kůži šetřící mastektomie – odstranění celé žlázy včetně dvorce a bradavky se současným zachováním kůže původního prsu,
 4. subkutánní mastektomie – odstranění celé žlázy se zachováním dvorce s bradavkou a kůže nad ní.

Doba, za kterou můžeme provést rekonstrukci prsu, se liší podle druhu a velikosti nádoru a je vždy podmíněna souhlasem onkologa či dalších odborníků. Rozlišujeme:

 • rekonstrukci okamžitou (např. při subkutánní mastektomii nebo parciálních výkonech na prsu),
 • rekonstrukcí oddálenou (v průběhu jednoho roku),
 • rekonstrukci pozdní (s odstupem několika let).

Existuje také preventivní mastektomie. Některé ženy se rozhodnou pro preventivní odstranění prsou, a to tehdy, pokud u nich existuje vysoké riziko onemocnění rakovinou.

  "Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."
  Zobrazit lékaře