Ověřil/a:
Zaměřuje se na plastické operace břicha, zvětšení prsou, liposukci, operace horních víček nebo rekonstrukce v oblasti obličeje. Absolvoval několik odborných stáží.
Aktualizováno: 10. 5. 2022

Navigace

 • Co je to gynekomastie?
 • Zvětšení mužské prsní žlázy
 • Příčiny gynekomastie
 • Typy gynekomastií
 • Nádory prsů u mužů
 • Vyšetření a diagnóza gynekomastie
 • Jak se zbavit gynekomastie
 • Konzervativní léčba gynekomastie
 • Operativní léčba gynekomastie
 • Chirurgické metody odstranění gynekomastie
 • Pro koho je/není operační řešení gynekomastie vhodné?
 • Anestezie při chirurgickém řešení gynekomastie
 • Rekonvalescence po gynekomastii
 • Výsledek operativní léčby gynekomastie
 • Komplikace po operativní léčbě gynekomastie
 • Cena operativní léčby gynekomastie

Co je to gynekomastie?

Gynekomastie je jednostranné nebo oboustranné zvětšení prsní žlázy u muže. Před plastickou operací odstraňující zvětšenou žlázu je nutné vyšetření endokrinologem. Operaci lze provést v lokální, ale častěji v celkové anestezii. Hospitalizace obvykle trvá jeden den. 3 až 4 týdny je nutné nosit hrudní bandáž. Sportovat je vhodné asi po měsíci. 

K čemu a kdy využívají muži plastiku prsou? „Mužská prsa" představují především problém z psychologického hlediska pro řadu chlapců a mužů.

Co je to gynekomastie?

Gynekomastie řeší problém zvětšení prsní žlázy

Zvětšení mužské prsní žlázy

Gynekomastie (z řeckého „gyne" – podobný ženě a „mastos" – prso) je zvětšení mužské prsní žlázy. Vyskytuje se u 30–40 % dospělých mužů a 60–75 % adolescentů. Často se projevuje bolestí a tuhostí. Pokud dojde jen k nahromadění tuku, jedná se o pseudogynekomastii.

Ve zvětšené žláze se často objevují cysty, které není radno podceňovat, protože karcinom prsní žlázy není pouze ženskou záležitostí. Toto onemocnění se vyskytuje u 0,5 % mužů.

Někteří muži se s gynekomastií srovnají velmi dobře, ale mnohým tato nesouměrnost působí značné problémy a komplexy. Zejména v pubertálním období může gynekomastie způsobit velkou psychickou újmu.

Příčiny gynekomastie

Hlavní příčiny gynekomastie

Příčiny gynekomastie

Často bývá příčina gynekomastie nezjištěna. Mléčná žláza je u člověka založena v prenatálním období a je totožná pro obě pohlaví. Její další vývoj je v období puberty pod hormonálním vlivem.

Lze říci, že hlavní příčinou je relativní nebo absolutní zvýšená hladina estrogenů působící na růst tkáně prsu. Zvýšená hladina estrogenu je navíc doplněna deficitem cirkulujících androgenů (mužské pohlavní hormony) anebo poruchou receptorů, na které tyto hormony nasedají a spolu s nimi vyvolají účinek. Jaké jsou tedy příčiny?

Fyziologické:

 • neonatální (novorozenecké),
 • adolescentní,
 • stařecké.

Fyziologická gynekomastie se přirozeně vyskytuje u novorozenců mužského pohlaví, u kterých převažuje hladina hormonů z matčina těla. Tato zcela fyziologická novorozenecká gynekomastie pomine během několika týdnů.

Neznepokojuje nás ani vznik gynekomastie u pubescentů. U kterých tato hormonální dysbalance odezní do 1 až 2 let. Pokud tomu tak není, je dobré navštívit endokrinologickou ambulanci.

Gynekomastie se také vyvíjí u mužů zhruba po 60 letech, kdy dochází k degeneraci pohlavních buněk, které produkují androgeny.

Patologické:

 • testikulární hypogonadismus - primární; sekundární (zánět varlat, traumatické změny, vasektomie - podvázání chámovodů),
 • endokrinní (hyperthyroidismus, heperthyroidismus, adrenokorikální hyperplasie),
 • metabolické poruchy (cirhóza, ledvinové selhání),
 • nádorové bujení (tumor nadledvin, nádor plic, lymfomy, hepatocelulární karcinom, neurofibromatóza),
 • polékové.

Patologická gynekomastie má různé etiologie. Při vzniku onemocnění hrají roli zevní i vnitřní faktory. Asi v 62 % bývá gynekomastie poléková, kdy ji způsobují některé léky např. spirolacton – diuretikum, cimethidin – použití při vředové chorobě, dioxin – při srdeční chorobě, hormony a často i steroidní anabolika.

Také jednostranně zvětšené nebo zmenšené varle může být endogenní příčinou gynekomastie. Testikulární důvody gynekomastie dále můžeme rozdělit na primární a na sekundární.

Primárně poškozená varlata se objevují u:

 • Klinefelterova syndromu (jedná se o genetické postižení, kdy genotyp muže je XXY, místo normálně vyskytujícího se XY).
 • Pituitárního hypotalamického hypogonadismu (zmenšená varlata v důsledku nedostatečné sekrece vyšších řídících hormonů z hypotalamu).
 • Reifensteinova syndromu (syndrom kombinující gynekomastii, deformity genitálu, hypogonadismus, abnormální vyústění močové trubice – hypospadie).

I sekundární poškození varlat jiným onemocněním může způsobit hormonální dysbalanci. Poškození jako:

 • tumory varlat,
 • záněty varlat,
 • varlata po traumatickém postižení,
 • stav po vasektomii – podvázání chámovodů.

I nádory a onkologické onemocnění jsou častou příčinou gynekomastie. Nejčastěji se jedná o nádory, které se vyskytují ve tkáních produkujících estrogeny a zmnožením této tkáně dochází k dysbalanci.

Takovými to nádory jsou nádory nadledvin produkující prekurzory estrogenu. Z dalších jiných onkologických onemocnění jsou to hepatocelulární karcinom, hematom, lymfomy, nádory plic a nádory v oblasti hypotalamu a hypofýzy. Je třeba provést patřičná vyšetření, aby se vyloučila rakovina prsu.

Také metabolické onemocnění stojí velmi často za zvětšením prsní žlázy. Do této kategorie patří jaterní cirhóza, selhání ledvin a obezita. U obézních mužů dochází v tukové tkáni k aromatizaci (enzymatické přeměně) volných androgenů na estrogen. Při jaterní cirhóze je porušena funkce jater a je narušen metabolismus hormonů.

Hormonální dysbalance (nejčastěji hormonu štítné žlázy) je velmi častá příčina gynekomastie. Zmnožení tkáně se vyskytuje jak u hyperthyreózy (zvýšená produkce hormonu štítné žlázy), tak i u hypothyreózy (snížení produkce hormonu štítné žlázy). Způsobuje ji i porušení řídící osy hypotalamu a hypofýzy (řídící struktury v mozku).

Typy gynekomastií

Rozeznáváme tři typy gynekomastií

Typy gynekomastií

 • Žlázová: Prsní hmota u muže je převážně žlázového původu a vyžaduje chirurgické odnětí žlázy.
 • Tuková: Jedná se o pseudogynekomastii a je vhodné ji řešit liposukcí.
 • Žlázo-tuková: Prsní hmota je jak žlázového původu, tak tvořená nadbytečným tukem. Řeší se kombinací obou výkonů, chirurgického odnětí žlázy a odsátí tukových nadbytků liposukcí.

Nádory prsů u mužů

Vznik nádorů v prsních žlázách mužů je podstatně méně častý, ne však zanedbatelný (na 100 nádorových onemocnění prsů u žen připadá 1 nádorové onemocnění u mužů). Z toho vyplývá, že i muži v případě určitých problémů v oblasti svých prsů nemají otálet s vyšetřením a eventuálně léčbou na specializovaném pracovišti (endokrinologie).

Vyšetření a diagnóza gynekomastie

Navštivte endokrinologa

Vyšetření a diagnóza gynekomastie

Diagnóza gynekomastie je podpořena krevním vyšetřením a konzultací u endokrinologa. Dále se provádí ultrasonografie prsu a varlat k vyloučení maligních změn. Vyšetříme břicho, kvůli možným novotvarům na nadledvinách. Laterální RTG lebky, popřípadě CT mozku, při suspektním tumoru v oblasti hypotalamu a hypofýzy.

Na závěr absolvuje pacient předoperační vyšetření. Mezi specializované testy patří karyotypizace geonomu, pokud nás předešlá vyšetření vedou k úvahám o Klineferterově syndromu.

Jak se zbavit gynekomastie

Zbavte se „mužských prsou"

Jak se zbavit gynekomastie

 • Konzervativní terapie,
 • operativní terapie.

Gynekomastie se dá řešit dvěma způsoby. Jedním je hormonální léčba, tím druhým je plastická operace, při které se odeberou zvětšené prsní žlázy a provede se liposukce (odsátí nadbytečného tuku) okolních míst.

Konzervativní léčba gynekomastie

Plastický chirurg na první konzultaci kontroluje stav nadbytečné kůže a rozkresluje si, kolik kůže bude třeba odstranit (foto: soukromý archiv Medicom Clinic)

Konzervativní léčba gynekomastie

Jedná se o léčbu první volby u krátkodobých gynekomastií s prokázanou hormonální dysbalancí. Jelikož je gynekomastie způsobená relativním nebo absolutním nadbytkem estrogenu (ženského hormonu) v mužském těle, využijeme léky blokující tvorbu estrogenů.

U relativního nadbytku se spíše jedná o poměrný nedostatek mužských hormonů androgenů, a proto podpoříme léčbu substitucí těchto hormonů.

Samotná doplňková léčba androgeny se neosvědčila, ba naopak přinesla opačný efekt. Hormony se vlivem působení enzymu přemění na estrogen, a tím se zvýší jeho absolutní hodnota. Proto se v léčbě využívají jiné hormony.

Terapeutické jsou antigonadotropiny (hormony blokující syntézu androgenu, estrogenu a nevýhodná je jeho blokace kortikoidů). Ten použijeme v případě prokázaného nadbytku estrogenu.

Dále využíváme hormony s antiestrogenním účinkem. Tím blokujeme také nadbytek estrogenu. Léčit můžeme také blokátory aromatázy, což jsou enzymy účastnící se syntézy estrogenu ze společného steroidního zakladu v těle. Látkou L-DOPA blokujeme sekreci prolaktinu, což je hormon navozující laktaci a zvětšení prsní žlázy. Poslední možností konzervativní terapie je kombinace těchto preparátů.

Pokud je gynekomastie způsobena trvalým užíváním léků, je prvním krokem terapie vysazení těchto léků. Pokud se situace nezlepší, většinou se přistupuje k chirurgickému řešení. Pokud gynekomastie netrvá dlouho a medikamentózně lze stav, který ji způsobuje, upravit, dojde i k pozvolné úpravě gynekomastie.

Před/po

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Věra Šatánková)

Operativní léčba gynekomastie

Rozdělení gynekomastie z chirurgického hlediska:

 • malé zvětšení žlázy pod dvorcem,
 • střední zvětšení bez kožního nadbytku,
 • střední zvětšení s kožním nadbytkem,
 • velká gynekomastie podobná ženskému prsu, kožní nadbytek je výrazný.
Před/po

Pacient před a po zákroku (Perfect Clinic)

Chirurgické metody odstranění gynekomastie

U chirurgické léčby gynekomastie je popsáno mnoho metod periareolárních řezů. Ideální je malý řez, kdy je výsledkem krátká nenápadná jizva. Toto umožňuje tumescentní liposukce, kterou je možné redukovat tukovou složku, kombinovaná se subkutánní mastektomií, řezem půlměsíčitě okolo dvorce (dle Webstra). Řez je veden okolo prsních bradavek, takže jizva pak není téměř viditelná. Tato metoda je nejvhodnější pro typ I.

Liposukci volíme podle poměru tukové a žlázové složky. Tato metoda, jejímž výsledkem je jen minimální jizva, je vhodná i u operace transsexuálů z ženy na muže.

Typ II a III je možno řešit půlměsíčitým řezem ve spodní časti dvorce a protažením do stran směrem k prsní kosti a směrem k paži (dle Simona). Další varianty jsou odstranění půlměsíčité tkáně v horní části dvorce.

Při terapii velkých gynekomastií typu IV používáme přenesení bradavko-dvorcového komplexu na stopce (dle Lattermana). Výsledná jizva je potom okolo celého dvorce a směřující šikmo dolu k paži.

Operace dle Davidsona se používá u větších gynekomastií. Vyřízne se soustředná kružnice okolo dvorce a odstraní se nadbytečná tkáň. Výsledná jizva je velmi diskrétní.

Chirurgické řešení volíme v případě situací, kdy pacient nereflektuje na hormonální terapii, při dlouho trvající gynekomastii, anebo po vyjádření endokrinologa, který zavrhne konzervativní terapii jako nevhodnou.

Pro koho je/není operační řešení gynekomastie vhodné?

Vhodní kandidáti

Pro koho je/není operační řešení gynekomastie vhodné?

Zákrok je vhodný pro klienty, kteří mají z důvodu hormonálních změn zbytnělou prsní žlázu. Zákrok je možné kombinovat s liposukcí. Samotná liposukce se volí pouze tehdy, má-li klient pouze podkožní tuk a není třeba prsní žlázu odstraňovat.

Zákrok se provádí od 18 let za předpokladu, že je již ukončen fyzický vývoj, je vhodné aby byl klient již stabilizován i váhově po nějaký čas.

Anestezie při chirurgickém řešení gynekomastie

Zákrok se provádí v celkové anestézii

Anestezie při chirurgickém řešení gynekomastie

Gynekomastii je možné provádět v lokální anestézii, ale většinou se upřednostňuje anestézie celková.

Jedná se o velmi náročný zákrok, tedy je jak pro klienta, tak pro operatéra lepší, je-li zákrok prováděn v celkové anestezii. V oblasti prsou se zákrok provádí vždy v celkové anestezii, protože lokální anestezií nelze ošetřovanou oblast dostatečně umrtvit tak, aby zákrok probíhal pro klienta komfortně, jelikož prsní žláza je uložena hluboko.

Před/po

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Jiřina Šilhánková)

Rekonvalescence po gynekomastii

Po operaci počítejte s jednodenní hospitalizací. Bude vám v operované oblasti zaveden sukční drén na 48 hodin, a hrudní bandáž na 3-4 týdny, která eliminuje otok a pomáhá k retrakci přebytečné kůže. Malé otoky se rychle ztratí.

Kompresivní prádlo

Hrudní bandáž (speciální elastická vesta) se sundává pouze na sprchování. Po měsíci až dvou se opět budete moci věnovat sportu a fyzické činnosti.

Aby byl výsledek co nejlepší, je nutné dodržovat pokyny lékaře a důsledně nosit kompresní prádlo, dočasně omezit sportovní aktivity.

Práce

Návrat do práce je možný po 1 týdnu, tedy po první kontrole, ale za podmínky, že jde o lehkou práci. Pokud se jedná o fyzicky náročnou, je třeba vyčkat do zhojení, což bývá tak měsíc. Bežná zátěž operované oblasti je možná tak asi měsíc po zákroku, je nutné také zmínit, že může být snížena či změněna citlivost dvorců což je stav většinou dočasný.

Péče o jizvy

Já osobně preferuji jizvy co nejmenší, jen okolo dvorců a vpichy po liposukci na hrudníku. Důvodem je možnost klienta vypadat nenápadně i při nahém hrudníku. A to i za cenu nemožnosti absolutního vypnutí kuže, jelikož druhá varianta jizvy typu T je vždy u muže velmi nápadná. Péče o jizvy je zásadní a spočívá ve správném načasování silikonoterapie gely a náplastmi a dle potřeby aplikace laseru.

Výsledek operativní léčby gynekomastie

Konečný výsledek je možné vidět do několika týdnů

Výsledek operativní léčby gynekomastie

Výsledek je možné poprvé vidět při převazu den po operaci a následně při první kontrole po týdnu.

Konečný výsledek je vidět cca po 4-6 týdnech, dle kvality hojení.

V důsledku hormonálních změn může dojít k opakovanému zbytnění zbytku prsní žlázy, která nebyla odstraněna. Jde však o velmi výjimečný jev. Zákrok je možné opakovat, nejdříve však za 3 měsíce po předešlé celkové anestezii a samozřejmě po celkovém zhojení. Vetšinou se efekt ještě zlepší, ale je nutno vždy posuzovat individuálně a druhou indikaci stanovit s rozvahou.

Před/po

Pacient před a po zákroku (MUDr. Libor Kment)

Komplikace po operativní léčbě gynekomastie

Hematomy

Hematomy (modřiny), otoky jsou lehké komplikace, které brzo odezní. Právě kvůli prevenci těchto komplikací používáme pružné bandáže hrudníku. Dále se může objevit infekce a krvácení.

Komplikace v jizve

Komplikace mohou nastat i v jizvě, a to se projeví jejím zatuhnutím nebo hyperplazií (zmnožení vaziva). Nejčastěji tato komplikace nastává v cirkummareolárním řezu (soustředné kružnice) a potom v řezu, kdy je jizva protažena od bradavky směrem šikmo k paži. K prevenci této komplikace používáme krémy a gely a také silikonové proužky.

Odumření bradavko-dvorcového komplexu

Dochází k němu častěji při rozsáhlejších zákrocích, u kterých může nastat porušením cévního zásobení.

Asymetrie hrudníku

Komplikace, která vede k asymetrii hrudníku, můžeme napravit reoperací. Ta se doporučuje nejdříve půl roce po operaci.

Cena operativní léčby gynekomastie

Cena za zákrok

Cena operativní léčby gynekomastie

Operace gynekomastie je na doporučení odborného lékaře (endokrinologa, sexuologa) hrazena pojišťovnou. Je proto nutné informovat se, které kliniky mají s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Cena za zákrok se odvíjí od náročnosti zákroku. Pokud není operace hrazena pojišťovnou, cena zákroku se pohybuje od 37.000 Kč do 44.000 Kč. Součástí zákroku je extirpace žlázy, nebo při velkém rozsahu i redukce kůže. Je-li zákrok kombinován s liposukcí, cena je samozřejmě vyšší.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."