Patří k předním plastickým chirurgům. Ve své privátní praxi se především zaměřuje na oblast kosmetické a estetické chirurgie. Přednášel na řadě míst v zahraničí. Stál na počátku mikrochirurgie v ČR.
Aktualizace: 21 čec 2020

Navigace

  • Úvod
  • V čem spočívá labioplastika
  • Příprava k operaci
  • Vlastní operace
  • Pooperační péče
  • Výsledky

Úvod

Abnormální velikost stydkých pysků může působit potíže při hygieně, při sportovní aktivitě, při sexuálním styku. Labioplastika umožňuje zmenšení malých nebo velkých stydkých pysků, které bývají často zvětšené a asymetrické. Při atrofii velkých stydkých pysků což je ztráta objemu a elasticity lze operací docílit jejich zvětšení.

V čem spočívá labioplastika

V čem spočívá labioplastika

Zevní ženské pohlavní ústrojí je tvořeno poševním vchodem, vyústěním trubice močové a výběžkem s mnoha citlivými nervovými zakončeními – poštěváčkem (klitoris). Celá tato oblast je po stranách kryta jemnými kožními řasami – malými stydkými pysky, které se stýkají právě v oblasti poštěváčku. Zevní ženské pohlavní ústrojí je ze stran kryto mohutnějšími kožními valy s tukovými polštářky – velkými stydkými pysky.

Velké stydké pysky běžně zevní pohlavní ústrojí zcela zakrývají a uzavírají. Někdy se ale stává, že malé stydké pysky vyrostou do větší velikosti či délky a pak mohou mezi velkými pysky stydkými vyčnívat. Většinou tento přesah není příliš veliký, a tak nijak nevadí ani esteticky, ani funkčně. Vyčnívají-li však malé stydké pysky příliš, mohou vadit jak z hlediska estetického, tak i v praktickém životě. Někdy je obtížné vtěsnat tento přesah do menších dámských kalhotek či plavek, o kalhotkách typu „tanga“ ani nemluvě, někdy dokonce překáží při sportovní činnosti - například při jízdě na kole. Také intimní hygiena bývá v těchto případech složitější a tato „vada“ může být i psychickou překážkou v pohlavním životě. Úprava plastickým chirurgem je pak zcela na místě a má velmi dobré výsledky.

Občas se plastický chirurg setká i se žádostí o modelaci či zvětšení stydkých pysků velkých, tyto operace se však provádějí poměrně zřídka.

Příprava k operaci

Příprava k operaci

Nezbytně nutnou podmínkou k výkonu je plnoletost pacientky. Další nezbytností je důkladné konzultační vyšetření plastickým chirurgem, kdy se pacientce kromě vyšetření dostane podrobného poučení, jakým způsobem bude operace provedena a co lze od operace očekávat. Ve většině případů se pacientka může domluvit s plastickým chirurgem na svých požadavcích ohledně velikosti či tvaru operované oblasti. Termín operace by pak měl být sjednán tak, aby pacientka byla operována krátce po skončené menstruaci. Plastický chirurg také musí pacientku správně poučit o nutnosti správné intimní hygieny v pooperačním období.

Vlastní operace

Vlastní operace

Operace se provádí téměř vždy v celkové anestézii (narkóze), na operačním stole v gynekologické poloze. Operatér si před operací přesně vyměří vedení chirurgických řezů tak, aby výsledné jizvy nebyly nijak patrné a především, aby pacientce nijak nevadily. Velkou pozornost při operaci je třeba věnovat zejména oblasti kolem poštěváčku, aby nebyly nijak narušeny jemné nervy, které dávají této oblasti speciální citlivost.

Při operaci je kromě velmi jemné a pečlivé práce nezbytně nutné dokonalé stavění operačního krvácení. Po úpravě je nutné pevné, ale přitom jemné sešití operačních ran. Na šití rány se používají různé druhy šicích materiálů, někdy vstřebatelné, jindy nevstřebatelné (takové stehy je pak třeba po zhojení odstranit). Jaký šicí materiál bude použit záleží vždy na plastickém chirurgovi a jeho zkušenostech. Operace trvá podle rozsahu výkonu asi jednu hodinu a není pro pacientku nijak zvlášť náročná. Také bolestivost po výkonu nebývá velká, pacientky udávají pouze nepříjemné, ale nijak silné pálení v této oblasti.

Pooperační péče

Pooperační péče

Pacientky po labioplastice obvykle odcházejí domů druhý den po operaci. Je dobré, aby v dalším období, asi tak po dobu jednoho týdne, zachovávaly klidový režim, vyvarovaly se dlouhého sezení, včetně delších jízd autem a měly možnost perfektní hygieny několikrát denně. Doporučujeme sprchování a mytí mýdlem pro intimní hygienu či dobrým a jemným desinfekčním mýdlem po každé návštěvě toalety a krytí oblasti intimní vložkou.

Některé pacientky ale lépe snášejí a lépe se hojí, je-li operovaná oblast naopak zcela nekryta a ponechána „na volno“. Poměrně často operovaná místa dosti otečou, běžně se však otok ztratí za několik málo dní. Je lepší, jste-li svým operatérem pravidelně kontrolována. V každém případě musíte počítat s tím, že ke zhojení dojde nejdříve za deset, většinou ale až za 14 i více dní.

Menší otoky mohou přetrvávat i delší dobu a definitivní tvar získá operované místo za přibližně 6 týdnů, po této době pak může pacientka začít opět žít pohlavním životem.

Výsledky

Kosmetické operace genitálu labioplastika – přináší pacientkám téměř vždy velmi uspokojivé výsledky. Samozřejmě, že hodně záleží na zkušenostech plastického chirurga, aby dokázal předejít možným komplikacím, které nicméně nebývají příliš časté. Velmi též záleží na spolupráci a disciplíně pacientky, aby dokázala plnit všechna doporučení v pooperačním období. Někteří lékaři – sexuologové – nemají tyto operace příliš v oblibě, obávají se možného snížení sexuální citlivosti u operovaných žen. Zkušenosti posledních let, kdy se u nás labioplastiky provádějí, hovoří ale spíše o opaku. Ženy, které operaci podstoupily, uvádějí většinou spíše zlepšení citlivosti při pohlavním styku. Také to, že je operací odstraněn jejich psychický problém ze vzhledu pohlavního ústrojí, přispívá vždy k jejich celkovému uvolnění a zlepšení prožitků v sexuálním životě.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."