MUDr. Jan Jaroš

MUDr. Jan Jaroš

Žádné recenze
Ohodnotit
Sokolská 581, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
MUDr. Jan Jaroš
MUDr. Jan Jaroš
Žádné recenze

Informace

Pan doktor vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, na které promoval v roce 2018. V současné době působí na Chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (adresa pracoviště je Sokolská 581, 50005 Hradec Králové).

O Chirurgické klinice v Hradci Králové

Chirurgická klinika FN v Hradci Králové se řadí k největším klinikám v České republice nejen díky své velikosti, ale také spektrem nabízených činností. Pracoviště ambulantně ošetří cca šedesát tisíc pacientů za rok a uskuteční kolem pěti tisíc operačních zákroků. Klinika nabízí svým pacientům vysoce specializovanou a profesionální péči. Je také centrem výzkumu. Přednostou Chirurgické kliniky je doc. MUDr. Jiří Páral Ph.D., MBA.

Oddělení Chirurgické klinky

Chirurgická klinika FN v Hradci králové je rozdělena do čtyř oddělení:

 • Všeobecná chirurgie a onkochirurgie
 • Plastická chirurgie
 • Cévní chirurgie
 • Úrazová chirurgie

Oddělení plastické chirurgie

MUDr. Jan Jaroš působí na Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie a léčby popálenin Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Primářem oddělení je MUDr. Aleš Fibír, Ph. D.

Toto oddělení nabízí zákroky v oblasti plastické, estetické a rekonstrukční medicíny. Zabývá se chirurgií ruky, kožních nádorů, léčbou popálenin (v rozsahu do 20 procent), rekonstrukcí prsu, pacienty po akutních poraněních, chronickými defekty a také se zabývá širokou škálou různých estetických zákroků.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jedná se o zdravotnické zařízení nacházející se ve městě Hradec Králové. Je nejen největší nemocnicí v Královéhradeckém kraji, ale také jednou z největších v České republice. Podílí se na výuce studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Nemocnice má celkem 24 klinik a další oddělení. Ročně je zde hospitalizováno na 40 tisíc pacientů a ambulantně je ošetřeno zhruba půl miliónu lidí. V současné době je od roku 2016 ředitelem nemocnice prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Možnost videokonzultace:

 • Ne

Poskytujeme služby v jazycích :

 • Čeština
 • Deutsch
 • English
 • Italiano

Financování nebo platební prostředky:

 • Ne

Členství:

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost chirurgie ruky - ČLS JEP

Druh činnosti:

 • Klinika estetické medicíny a plastické chirurgie

Jedná se o soukromou kliniku/zařízení?

 • Ano

Pracoviště:

 • Nemocnice

Zkušenosti:

 • <5 let

Máme k dispozici pooperační pokoje:

 • Ano

Uzavřené smlouvy s pojišťovnami:

 • Ano

Hlavní zákroky

Plastická chirurgie

Kliniky

Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové

Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Související zákroky