Ověřil/a:
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Aktualizováno: 9. 5. 2022

Navigace

 • Co je to operace dolních víček?
 • Vše o dolním víčku
 • Výhody a nevýhody dolní blefaroplastiky
 • Pro koho je operace dolních víček vhodná
 • Pro koho operace dolních víček není vhodná
 • Konzultace a vyšetření před operací dolních víček
 • Průběh operace dolních víček
 • Rekonvalescence po operaci dolních víček
 • Co urychlí / zpomalí hojení po plastice dolních víček
 • Komplikace při a po operaci dolních víček
 • Konečný výsledek a délka efektu dolní blefaroplastiky
 • S jakými zákroky lze dolní blefaroplastiku kombinovat?
 • Alternativní zákroky

Co je to operace dolních víček?

Dolní blefaroplastika je korekce dolních víček, která se provádí při poklesu kůže v oblasti víčka nebo při tvorbě tukových váčků pod očima. Většinou se tento výkon provádí v lokální anestezii a dolní i horní víčka mohou být operována současně. Po operaci se často vyskytují krevní podlitiny a otoky, které zmizí do 14 dnů. Výsledek, který se již nebude měnit, je možné hodnotit až přibližně 6 měsíců po výkonu.

Dolní víčko má velmi důležitou funkci - kryje celé oko. (ilustrační foto)

Dolní víčko má velmi důležitou funkci - kryje celé oko. (ilustrační foto)

Vše o dolním víčku

Dolní víčko má nesmírně důležitou funkci pro krytí oka. Víčko je zavěšeno na dvou vazech ve vnitřním a zevním očním koutku. Je tvořeno kožním a slizničním krytem, tarzální ploténkou, která je podobná chrupavce a kruhovým svalem, který víčko zvedá, a tím zavírá oko.

Dále v dolním víčku jsou umístěny slzné žlázky a nesmírně důležitý slzný kanálek, který odvádí slzy z oka do nosní dutiny. Porucha rovnováhy mezi tvorbou a odvodem slz má za následek pocit suchého oka, nebo naopak nepříjemné slzení. Na okraji víčka jsou řasy, které jsou důležitou estetickou dominantou víček, při poruše jejich růstu nebo směru růstu může dojít k dráždění oka. Mezi tarzální ploténkou víčka a okrajem očnice je vazivová přepážka, která tukovou tkáň kolem oka uvnitř očnice, při jejím povolení dochází k vyklenování tuku a vzniku váčků pod očima.

Výhody a nevýhody dolní blefaroplastiky

Výhody a nevýhody dolní blefaroplastiky

Výhody a nevýhody dolní blefaroplastiky

Výhody:

 • vyřešení vzhledu očních víček
 • někdy úprava pocitu únavy očí
 • dlouhodobý výsledek

Nevýhody:

 • rizika operačního výkonu všeobecně
 • doléčování cca 2 týdny
 • jemné, většinou neznatelné jizvy

Správně provedená operace očních víček dokáže nejen rozjasnit obličej, ale také navrátit mladistvý vzhled.

Pro koho je operace dolních víček vhodná

Zákrok je určený pro lidi, kteří mají na dolních víčkách viditelné kožní přebytky, nebo "vaky" pod očima, nebo obojí. Současně se dají někdy korigovat i kruhy pod očima.

Proces stárnutí na víčkách se projevuje ve všech tkáních víčka. Na kůži dochází ke ztrátě elasticity, kůže povoluje a tvoří vrásky a převisy, dále jsou možné barevné změny a změny struktury kůže z důvodu poškození kůže slunečním zářením.

Dochází rovněž k povolení vazivové přepážky s vyklenováním tuku a tvorbou větších či menších váčků pod očima a tím i ke zvýraznění kruhů pod očima v místě přechodu víček do lícní oblasti. Poměrně často je hypertrofický kruhový sval víčka, čím se zvýrazňují vrásky. Stárnutím dolního víčka povolují vazy víčka i tarzální ploténka a víčko může poklesávat.

Typický vzhled dolních víček před žádostí o korekci je s povolenou vrásčitou kůží a s vyklenujicími se tukovými váčky.

Pro koho operace dolních víček není vhodná

Výkon neřeší mimické vrásky, tedy vrásky, které vznikají typicky kolem zevního očního koutku při mimice, zejména při úsměvu.

Operace dolních víček odstraní vaky pod očima. (ilustrační foto)

Operace dolních víček odstraní vaky pod očima. (ilustrační foto)

Konzultace a vyšetření před operací dolních víček

Předoperační vyšetření a konzultace je nesmírně důležitá. Je potřeba víčka pečlivě vyšetřit zejména kvalitu kůže, svalu a vazů, vztahy mezi víčkem a očnicí, elasticitu víček apod.

Při špatném odhadu kvality víček může totiž dojít po korekci přebytečné kůže ke stažení víček dolů a vytvoření tzv. ektropia (odchlípení víčka od oka) až lagoftalmu (nemožnosti zavřít oko).

Během konzultace je velmi vhodné upozornit pacienta na veškeré asymetrie víček, tvaru očí, vrásek, řas, obočí apod. a upozornit, co lze a co nelze výkonem korigovat a jak mohou tyto asymetrie ovlivnit výsledek operace. V této situaci je velmi vhodné ukázat pacientovi fotky před a po plastice dolních víček, čeho lze operací dosáhnout a co naopak už možné není.

Je rovněž potřeba vyšetřit celkovou architekturu oční oblasti a odhalit asymetrie a patologické stavy.

Nutné je zhodnotit celkový zdravotní stav pacienta, zejména nemoci ovlivňující hojení (cukrovka, nemoci s poruchou tvorby hormonů) krvácení (vysoký tlak, poruchy srážlivosti krve, léky proti srážení krve apod.) ale i nemoci oka a oční oblasti nebo stavy, které mohou nepříznivě ovlivnit hojení víček (chronické alergické otoky víček, chronické záněty spojivky, nemoci štítné žlázy apod.).

Nesmírně důležité je zjištění kvality slzného filmu a jakékoliv odchylky od normy ve smyslu zvýšeného slzení nebo naopak suchého oka je potřeba pečlivě vyšetřit a upozornit pacienta na možnost změny slzení po operaci. Odhaduje se, že přibližně 12 % mužů a 17 % žen má potíže s nerovnováhou slzného filmu.

Průběh operace dolních víček

Průběh operace dolních víček

Průběh operace dolních víček

Operace dolních víček se většinou provádí v místním umrtvení, je ale možná i celková anestézie. Předoperační příprava u výkonu v místním umrtvení není většinou nutná, je akorát potřeba zvážit přerušení užívání léků bránících srážení krve (warfarin, godasal, anopyrin, pradaxa…). U celkové anestézie je potřeba předoperační interní vyšetření a lačnění.

Výkon dle nálezu trvá kolem jedné hodiny. Technika záleží zejména na místním nálezu a taky na preferenci chirurga. Podstatou výkonu je odstranit přebytky kůže a tukové váčky, v případě potřeby se provádí podpora závěsného aparátu víček.

Klasická dolní blefaroplastika začíná kožním řezem těsně pod řasami a odpreparováním kožního, nebo kožně-svalového laloku víčka. Pak se odstraňují tukové váčky a výkon končí odstraněním přebytku kůže a sešitím. V případě, že kůže je jenom málo povolená a jsou větší váčky, dají se tukové váčky odstranit řezem na spojivce uvnitř víčka a kůže se ponechá zcela bez řezu a ošetření, nebo se vypne resurfacingem klasickým, nebo frakčním laserem.

Efekt operace lze ještě zvýraznit kombinací operace s mezoterapií, výplněmi a botoxem, nebo již vzpomenutým resurfacingem, pokud není součástí výkonu.

Rekonvalescence po operaci dolních víček

V pooperačním průběhu je důležité šetření očí a víček.

 • Aktivity a televize: U dolních víček, podobně jako u operace horních víček, se doporučuje týden oči hodně šetřit, zejména co se týká čtení, práce s počítačem, mobilním telefonem a televizí. Po týdnu je možné oči začít více zatěžovat a po dvou týdnech je možná plná zátěž. Nicméně různé potíže ve smyslu citlivosti očí na slunce, při sledování televize nebo při práci na počítači mohou přetrvávat i několik dalších týdnů. Projevuje se to pocitem suchého oka, tedy řezání, pálení, nebo naopak zvýšeným slzením.
 • Studené obklady: Je vhodné držet hlavu ve zvýšené poloze a aplikovat na víčka studené obklady.
 • Stehy: Stehy, pokud jsou, se odstraňují pátý až sedmý pooperační den.
 • Ochrana před slunce: Je vhodné chránit oči před sluncem a povětrnostními podmínkami prostornými tmavými brýlemi, které současně maskují provedenou operaci před zvědavým zrakem okolí.
 • Modřiny a otoky: Doléčování trvá několik týdnů až měsíců, krevní podlitiny a největší otoky mizí většinou do 14 dnů, ostatní průběh je velice individuální.
 • Kosmetika: Po odstranění stehů, většinou týden po operaci, je možno začít používat krémy, make up nebo řasenku apod. Ze začátku je ale vhodné začít opatrně, abychom byli schopni vypozorovat reakci jizvy a kůže po operaci na kosmetické prostředky.
správnou výživou bohatou na vitaminy, bílkoviny

správnou výživou bohatou na vitaminy, bílkoviny

Co urychlí / zpomalí hojení po plastice dolních víček

Hojení se dá urychlit:

 • jednak dodržováním pooperačního režimu doporučeného lékařem
 • správnou výživou bohatou na vitaminy, bílkoviny
 • samozřejmě optimizmem a vůlí se hojit
 • také je možné užívat různé doplňky stravy, enzymoterapie apod.

Hojení může zpomalit:

 • hojení vždy komplikuje nespolupráce klienta v pooperačním režimu úmyslná nebo i neúmyslná
 • různé nenadálé události jako třeba nemoci v období rekonvalescence (chřipka, angina apod.),
 • nenadálé úrazy (pády, nárazy) atd.
 • velký vliv má také celkový zdravotní stav (cukrovka, užívání kortikosteroidů apod.).
 • nesmírně důležitá je také životospráva, zejména návyky jako kouření atd.
Komplikace při a po operaci dolních víček

Komplikace při a po operaci dolních víček

Komplikace při a po operaci dolních víček

Komplikace u blefaroplastiky jsou poměrně vzácné. Mezi časné komplikace patří krvácení, nebo lehký rozestup rány. Zánětlivé komplikace jsou velice výjimečné, stejně tak, jako krvácení mezi oko a očnici, které vyžaduje okamžitou revizi, nebo dlouhodobý velký a někdy asymetrický otok.

Ostatní komplikace jsou specifické a souvisí s podáváním místního umrtvení, nebo celkové anestézie. Vznik závažných, život ohrožujících komplikací jako anafylaktický šok, plicní embolie apod. je extrémně vzácný. Mezi pozdní komplikace patří zejména možnost nápadné asymetrie, nebo vznik již popsaného ektropia, nebo lagoftalmu.

Jako u všech oboustranných výkonů, nelze nikdy garantovat stoprocentní symetrii vzhledu víček a směru vrásek po korekci.

Tyto jsou asymetrické již před výkonem, pacient to ale většinou nevnímá a uvědomí si to až po operaci, kdy víčka a efekt korekce podrobně studuje.

Konečný výsledek a délka efektu dolní blefaroplastiky

Definitivní výsledek, tedy výsledek, který se již nebude měnit, je možné hodnotit až přibližně 6 měsíců po výkonu.

Efekt výkonu trvá různě dlouho a závisí zejména na věku, typu kůže a pevnosti vaziva, výživě (při náhlém a výrazném zhubnutí dochází většinou ke zvýraznění vrásek obličeje) apod. Odhadem lze ale říct, že efekt výkonu vydrží kolem deseti let.

S jakými zákroky lze dolní blefaroplastiku kombinovat?

Operace dolních víček se dá někdy kombinovat s laserovým ošetřením kůže, výplněmi vlastním tukem nebo umělými výplněmi, botoxem apod. Také je možná kombinace operace dolních a horních víček nebo i kombinace operace víček s faceliftignem.

Alternativní zákroky

Neexistuje alternativa výkonu, která by byla schopna plnohodnotně řešit vzhled víček, pokud je již skutečně potřebná operace. Někdy ale lze vzhled víček alespoň zlepšit bez operace jinou metodou – laser, výplně, botox, laserový resurfacing, plexr apod.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."