Autor:

Dolní blefaroplastika je korekce dolních víček, která se provádí při poklesu kůže v oblasti víčka nebo při tvorbě tukových váčků pod očima. Většinou se tento výkon provádí v lokální anestezii a dolní i horní víčka mohou být operována současně. Po operaci se často vyskytují krevní podlitiny a otoky, které zmizí do 14 dnů. Výsledek, který se již nebude měnit, je možné hodnotit až přibližně 6 měsíců po výkonu.

Dolní víčko má nesmírně důležitou funkci pro krytí oka. Víčko je zavěšeno na dvou vazech ve vnitřním a zevním očním koutku. Je tvořeno kožním a slizničním krytem, tarzální ploténkou, která je podobná chrupavce a kruhovým svalem, který víčko zvedá a tím zavírá oko. Dále v dolním víčku jsou umístěny slzné žlázky a nesmírně důležitý slzný kanálek, který odvádí slzy z oka do nosní dutiny. Porucha rovnováhy mezi tvorbou a odvodem slz má za následek pocit suchého oka, nebo naopak nepříjemné slzení. Na okraji víčka jsou řasy, které jsou důležitou estetickou dominantou víček, při poruše jejich růstu nebo směru růstu může dojít k dráždění oka. Mezi tarzální ploténkou víčka a okrajem očnice je vazivová přepážka, která tukovou tkáň kolem oka uvnitř očnice, při jejím povolení dochází k vyklenování tuku a vzniku váčků pod očima.

Indikace

Proces stárnutí na víčkách se projevuje ve všech tkáních víčka. Na kůži dochází ke ztrátě elasticity, kůže povoluje a tvoří vrásky a převisy, dále jsou možné barevné změny a změny struktury kůže z důvodu poškození kůže slunečním zářením. Dochází rovněž k povolení vazivové přepážky s vyklenováním tuku a tvorbou větších či menších váčků pod očima a tím i ke zvýraznění kruhů pod očima v místě přechodu víček do lícní oblasti. Poměrně často je hypertrofický kruhový sval víčka, čím se zvýrazňují vrásky. Stárnutím dolního víčka povolují vazy víčka i tarzální ploténka a víčko může poklesávat. Typický vzhled dolních víček před žádostí o korekci je s povolenou vrásčitou kůží a s vyklenujicími se tukovými váčky.

Průběh operace

Předoperační vyšetření a konzultace je nesmírně důležitá. Je potřeba víčka pečlivě vyšetřit zejména kvalitu kůže, svalu a vazů, vztahy mezi víčkem a očnicí, elasticitu víček apod. Při špatném odhadu kvality víček může totiž dojít po korekci přebytečné kůže ke stažení víček dolů a vytvoření tzv. ektropia (odchlípení víčka od oka) až lagoftalmu (nemožnosti zavřít oko). Během konzultace je velmi vhodné upozornit pacienta na veškeré asymetrie víček, tvaru očí, vrásek, řas, obočí apod. a upozornit, co lze a co nelze výkonem korigovat a jak mohou tyto asymetrie ovlivnit výsledek operace. Je rovněž potřeba vyšetřit celkovou architekturu oční oblasti a odhalit asymetrie a patologické stavy. Nutné je zhodnotit celkový zdravotní stav pacienta, zejména nemoci ovlivňující hojení (cukrovka, nemoci s poruchou tvorby hormonů) krvácení (vysoký tlak, poruchy srážlivosti krve, léky proti srážení krve apod.) ale i nemoci oka a oční oblasti nebo stavy, které mohou nepříznivě ovlivnit hojení víček (chronické alergické otoky víček, chronické záněty spojivky, nemoci štítné žlázy apod.). Nesmírně důležité je zjištění kvality slzného filmu a jakékoliv odchylky od normy ve smyslu zvýšeného slzení nebo naopak suchého oka je potřeba pečlivě vyšetřit a upozornit pacienta na možnost změny slzení po operaci. Odhaduje se, že přibližně 12% mužů a 17% žen má potíže s nerovnováhou slzného filmu.
Operace dolních víček se většinou provádí v místním umrtvení, je ale možná i celková anestézie. Předoperační příprava u výkonu v místním umrtvení není většinou nutná, je akorát potřeba zvážit přerušení užívání léků bránících srážení krve (warfarin, godasal, anopyrin, pradaxa…). U celkové anestézie je potřeba předoperační interní vyšetření a lačnění.

Výkon dle nálezu trvá kolem jedné hodiny. Technika záleží zejména na místním nálezu a taky na preferenci chirurga. Podstatou výkonu je odstranit přebytky kůže a tukové váčky, v případě potřeby se provádí podpora závěsného aparátu víček. Klasická dolní blefaroplastika začíná kožním řezem těsně pod řasami a odpreparováním kožního, nebo kožně-svalového laloku víčka. Pak se odstraňují tukové váčky a výkon končí odstraněním přebytku kůže a sešitím. V případě, že kůže je jenom málo povolená a jsou větší váčky, dají se tukové váčky odstranit řezem na spojivce uvnitř víčka a kůže se ponechá zcela bez řezu a ošetření, nebo se vypne resurfacingem klasickým, nebo frakčním laserem. Efekt operace lze ještě zvýraznit kombinací operace s mesoterapií, výplněmi a botoxem, nebo již vzpomenutým resurfacingem, pokud není součástí výkonu.

Rekonvalescence

V pooperačním průběhu je důležité šetření očí a víček. Nedoporučuje se zatěžování očí sledováním televize nebo monitoru počítače, je vhodné držet hlavu ve zvýšené poloze a aplikovat na víčka studené obklady. Stehy, pokud jsou, se odstraňují pátý až sedmý pooperační den. Je vhodné chránit oči před sluncem a povětrnostními podmínkami prostornými tmavými brýlemi, které současně maskují provedenou operaci před zvědavým zrakem okolí. Doléčování trvá několik týdnů až měsíců, krevní podlitiny a největší otoky mizí většinou do 14 dnů, ostatní průběh je velice individuální. Definitivní výsledek, tedy výsledek, který se již nebude měnit, je možné hodnotit až přibližně 6 měsíců po výkonu.

Komplikace

Komplikace u blefaroplastiky jsou poměrně vzácné. Mezi časné komplikace patří krvácení, nebo lehký rozestup rány. Zánětlivé komplikace jsou velice výjimečné, stejně tak, jako krvácení mezi oko a očnici, které vyžaduje okamžitou revizi, nebo dlouhodobý velký a někdy asymetrický otok. Ostatní komplikace jsou specifické a souvisí s podáváním místního umrtvení, nebo celkové anestézie. Vznik závažných, život ohrožujících komplikací jako anafylaktický šok, plicní embolie apod. je extrémně vzácný. Mezi pozdní komplikace patří zejména možnost nápadné asymetrie, nebo vznik již popsaného ektropia, nebo lagoftalmu.
Jako u všech oboustranných výkonů, nelze nikdy garantovat stoprocentní symetrii vzhledu víček a směru vrásek po korekci. Tyto jsou asymetrické již před výkonem, pacient to ale většinou nevnímá a uvědomí si to až po operaci, kdy víčka a efekt korekce podrobně studuje. Efekt výkonu trvá různě dlouho a závisí zejména na věku, typu kůže a pevnosti vaziva, výživě (při náhlém a výrazném zhubnutí dochází většinou ke zvýraznění vrásek obličeje) apod. Odhadem lze ale říct, že efekt výkonu vydrží kolem deseti let.

Aktualizováno: 2.4.2014

Operace dolních víček - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Operace dolních víček - Ceny

PRIMED Clinic
Havířov
Ceny od 11 000 Kč
PRIMED Clinic
Ceny od 13 000 Kč
obvykle do 31 500 Kč
MUDr. Petr Hýža Ph.D.
MEDICOM Clinic
Praha, Brno, Ústí nad Labem, Jihlava
Ceny od 14 500 Kč
obvykle do 29 000 Kč
MEDICOM Clinic
MUDr. Ján Pilka
Praha, Karlovy Vary, Mělník
Ceny od 14 000 Kč
MUDr. Ján Pilka
Ceny od 14 500 Kč
obvykle do 29 000 Kč
MUDr. Peter Ondrejka - MEDICOM Clinic
Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní